Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia CIT-8 oraz informacji i deklaracji dotyczących estońskiego CIT
Zeznanie CIT-8 (CIT-8AB) za 2021 r. Podatnicy CIT są generalnie zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w (...)
str. 4
2.
Księgi rachunkowe, ewidencje i wykazy - prowadzenie oraz przesyłanie w formie elektronicznej - najwcześniej od 2024 r.
W dniu 8 czerwca 2022 r. Senat zakończył prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o podatku dochodowym od (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2022 r., pod poz. 1154, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wzoru (...)
str. 6
2.
Liberalizacja handlu z Ukrainą
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą (tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 (...)
str. 6
3.
Nowy formularz wniosku o rejestrację w KRS fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 2022 r., pod poz. 1122, opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 7
4.
W zakresie podatku handlowego nie są planowane żadne zmiany - odpowiedź Min. Fin. na interpelację poselską
Od 2021 r. obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej powszechnie zwany podatkiem handlowym. Celem jego wprowadzenia było m.in. wspieranie małych firm. Zgodnie z założeniem, podatek ten (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczanie dochodów przedsiębiorców w 2022 r. po modyfikacji przepisów Polskiego Ładu
Od 1 stycznia 2022 r. rewolucyjnym zmianom uległy zasady rozliczania PIT m.in. przedsiębiorców stosujących zasady ogólne (opodatkowanych według skali podatkowej). Wprowadzono m.in. wyższą kwotę wolną (...)
str. 7
1.1.
Opodatkowanie według skali podatkowej
Przychody/koszty przedsiębiorców Przepisy Polskiego Ładu, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., generalnie nie wprowadziły zmian w zakresie ustalania dochodu przez przedsiębiorcę opodatkowanego na zasadach ogólnych, (...)
str. 8
1.2.
Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym
Przychody/koszty uzyskania przychodów Również w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym generalnie nie ulegają zmianie regulacje dotyczące ustalania dochodu, przychodów czy kosztów podatkowych w 2022 r., (...)
str. 12
1.3.
Nowe zasady opodatkowania PIT przedsiębiorców - zestawienie tabelaryczne
Jak już wskazano, modyfikacja Polskiego Ładu jest korzystna na gruncie PIT zarówno dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa), jak i dla liniowców. Zmiany (...)
str. 15
2.
Podwyższony odpis na ZFŚS - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze tworzące Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mogą dokonywać odpisów na ten Fundusz w wysokości "podstawowej" lub wyższej, z uwzględnieniem regulacji związanych z epidemią (...)
str. 15
2.1.
Zasady dokonywania podwyższonych odpisów na ZFŚS
Zasady tworzenia ZFŚS oraz dokonywania odpisów na ten Fundusz określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z (...)
str. 15
2.2.
Świadczenie dla pracownika sfinansowane z podwyższonego odpisu na ZFŚS a PIT i składki ZUS
PIT od świadczeń sfinansowanych ze środków z podwyższonego odpisu na ZFŚS Zasadniczo otrzymanie przez pracownika świadczenia ze środków ZFŚS stanowi dla tego pracownika przychód ze (...)
str. 18
2.3.
Podwyższony odpis na ZFŚS w kosztach podatkowych pracodawcy
Odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość (...)
str. 19
2.4.
Ewidencja księgowa podwyższonego odpisu na ZFŚS
Odpis na ZFŚS zarówno podstawowy, jak i podwyższony, obciąża koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Drugostronnie podlega on ewidencji na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Usługi świadczone przez serwisy samochodowe na gruncie ustawy o VAT - interpretacja KIS
Usługę polegającą na naprawie i serwisie pojazdów należy uznać za usługę kompleksową, w skład której wchodzą zarówno materiały, jak i robocizna niezbędne do jej wykonania. (...)
str. 21
2.
Nielegalne wprowadzenie towarów na obszar UE a VAT i akcyza - wyrok TSUE
Dług celny wygasa w sytuacji, w której towary zostają zajęte, a następnie ulegają przepadkowi już po ich nielegalnym wprowadzeniu na obszar celny UE. Nie prowadzi (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy kasy on-line będą obowiązkowe od 2023 r.?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasach z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Nie prowadzę działalności w żadnej z branż (...)
str. 25
3.2.
Opłaty dodatkowe w przypadku wynajmu samochodu a VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) posiada samochód ciężarowy, który czasami wynajmuje. Na podstawie regulaminu wynajmu pobierana jest dodatkowa opłata, w przypadku gdy najemca zwróci brudny samochód (...)
str. 26
3.3.
Dostawa produktów leczniczych a prawo do 0% stawki VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam dokonać darowizny produktów leczniczych do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych. (...)
str. 27
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wadium - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) ogłosiła przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej. Aby wziąć udział w przetargu należało wpłacić wadium. Podmiot, który kupił ostatecznie działkę, wpłacił wadium (...)
str. 28
4.2.
Usługi kosmetyczne - stawka VAT
Zamierzam otworzyć gabinet kosmetyczny i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Jaką stawkę VAT powinnam zastosować do opodatkowania świadczonych usług? Usługi kosmetyczne podlegają opodatkowaniu stawką (...)
str. 30
4.3.
Sprzedaż komputerów a podmiotowe zwolnienie z VAT
W lipcu 2022 r. rozpocznę działalność gospodarczą. Będzie to sklep z komputerami. Czy mogę początkowo korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty? (...)
str. 31
4.4.
Czy sprzedaż prywatnej nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
Nie prowadzę i nigdy nie prowadziłem działalności gospodarczej. Wiele lat temu kupiłem działkę niezbudowaną (grunt) na potrzeby prywatne - chciałem budować dom. Nie wystąpiłem do (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Informacja o cenach transferowych (TPR-C) za 2022 r. - odpowiedź na interpelację poselską
Czego dotyczył problem? W 2022 r. zmodyfikowano - w ramach Polskiego Ładu - m.in. przepisy dotyczące cen transferowych, w tym składania informacji o cenach transferowych (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kurs waluty obcej na potrzeby wyceny faktury korygującej dla celów CIT
Spółka z o.o. wystawia, a także otrzymuje faktury korygujące w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna zastosować do wyceny tych korekt: z dnia (...)
str. 34
2.2.
Samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych a ukryte zyski w estońskim CIT
Spółka z o.o. wybrała w 2022 r. opodatkowanie estońskim CIT. Spółka wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy, który jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (służbowych (...)
str. 35
2.3.
Kiedy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika nie będą podatkowym kosztem?
Spółka zajmuje się sprzedażą usług dostępu do aplikacji internetowej na zasadach subskrypcji miesięcznej bądź rocznej. W celu realizacji tych usług spółka zakupuje również usługi niematerialne (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszowi a pobór zryczałtowanego PIT - wyrok WSA
Wypłata komplementariuszowi (osobie fizycznej) w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej nie powoduje obowiązku pobrania przez spółkę zryczałtowanego podatku, gdyż nie jest (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ulga dla rodzin 4+ stosowana w trakcie roku przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osiąga dochody opodatkowane według skali podatkowej. Wraz z małżonką wychowuje czworo małoletnich dzieci, spełniając warunki do korzystania z ulgi dla (...)
str. 43
2.2.
Prowadzenie podatkowej księgi dla przedsiębiorstwa wielozakładowego
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG. Przedmiotem tej działalności jest handel (prowadzi sklep). Dochody z tego tytułu rozlicza na podstawie PKPiR. Podatnik zamierza otworzyć (...)
str. 46
2.3.
Koszty krótkoterminowego wypożyczenia samochodu do działalności gospodarczej a PIT
Firma transportowa otrzymuje faktury kosztowe za wypożyczenie samochodu osobowego do działalności gospodarczej w ramach tzw. carsharingu. Na fakturach wyszczególnione są pozycje: opłata za przejechane kilometry, (...)
str. 47
2.4.
Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną
Ze spółki niebędącej osobą prawną wystąpi jeden ze wspólników (osoba fizyczna). Z tytułu wystąpienia ze spółki otrzyma on środki pieniężne. Jak rozliczyć taką wypłatę na (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Podatek od nieruchomości a wartość początkowa inwestycji - interpretacja KIS
Wydatki dotyczące podatku od nieruchomości nie są bezpośrednio związane z procesem realizacji inwestycji budowlanej, lecz dotyczą ogólnej działalności podatnika. Podlegają one bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów (...)
str. 51
2.
Leasing używanego samochodu osobowego - indywidualna stawka amortyzacyjna po wykupie
W 2021 r. podatnik podpisał umowę leasingu operacyjnego używanego samochodu osobowego. Zanim podpisano umowę pojazd był używany przez innego podatnika przez okres przekraczający 6 miesięcy. (...)
str. 52
3.
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku otrzymania pakietów serwisowych
Kupujemy samochody i różnego rodzaju maszyny, na które dostajemy w pakiecie (w cenie) określone ilości darmowych przeglądów serwisowych. Ich przeprowadzenie następuje po ustalonej liczbie przejechanych (...)
str. 53
4.
Usługi niematerialne związane z tworzeniem platformy, strony www i aplikacji
Spółka zajmuje się sprzedażą usług dostępu do aplikacji internetowej na zasadach subskrypcji miesięcznej bądź rocznej. Spółka zakupiła usługi niematerialne m.in. usługi copywriterskie, reklamowe, marketingowe, doradztwo (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Sprzedaż środka trwałego a ustalenie dochodu na potrzeby składki zdrowotnej
Spółka jawna osób fizycznych, w której wspólnicy stosują opodatkowanie podatkiem liniowym, w kwietniu 2022 r. sprzedała środek trwały (maszynę produkcyjną) za kwotę 60.000 zł. Maszyna (...)
str. 56
2.
Ulga na start tylko po spełnieniu wymaganych warunków
Od dwóch lat jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy). Dodatkowo od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęłam prowadzenie własnej jednoosobowej (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Potrącenie z pensji nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego
W wyniku naszego błędu pracownikowi zostało nadpłacone wynagrodzenie chorobowe. Czy nadpłaconą kwotę możemy potrącić z najbliższej wypłaty na zasadach określonych w art. 87 § 7 (...)
str. 60
2.
Warunki zatrudniania pracowników tymczasowych
1) Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Oprócz pracowników tymczasowych zatrudniamy własnych pracowników do obsługi księgowo - kadrowej agencji. Czy moglibyśmy tych pracowników skierować na krótki okres (...)
str. 61
3.
Prawo do urlopu dodatkowego oraz rozliczenie godzinowe urlopów po utracie stopnia niepełnosprawności
Z dniem 8 czerwca 2022 r. utraciło ważność orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności posiadane przez jednego z pracowników. Co w tej sytuacji z urlopem dodatkowym (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczny termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. Przypominamy, że zgodnie ze znowelizowanym w dniu (...)
str. 64
2.
Obowiązki sprawozdawcze wobec KRS spółek prowadzących i nieprowadzących księgi rachunkowe
Jakie obowiązki sprawozdawcze wobec KRS ciążą na spółce jawnej osób fizycznych, w zależności od sposobu prowadzenia ewidencji księgowej? Czy termin poinformowania KRS o braku prowadzenia (...)
str. 65
2.1.
Spółki osobowe niestosujące ustawy o rachunkowości
Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i (...)
str. 66
2.2.
Pozostałe podmioty prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe
Co do zasady wynikającej z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, (...)
str. 66
3.1.
Zachowanie statusu jednostki mikro pomimo przekroczenia parametrów umożliwiających stosowanie uproszczeń
W odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata 2017-2019 spółka z o.o. spełniała wymagania uprawniające do uznania jej za jednostkę mikro, a w związku z tym (...)
str. 67
3.2.
Spółka jawna uzyskująca w pierwszym roku prowadzenia ksiąg przychody poniżej 2 mln euro a status jednostki mikro
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z pytaniem, czy przykładowo spółka jawna osób fizycznych, która przeszła w 2021 r. z podatkowej księgi przychodów i (...)
str. 68
4.
Opisywanie i oznaczanie faktur dla celów księgowych
Czy prawidłowym jest pod względem przepisów ustawy o rachunkowości zamieszczanie na fakturach zakupu i sprzedaży adnotacji o numerze ewidencyjnym, pod którym faktura została wprowadzona do (...)
str. 69
5.
Zakup i sprzedaż obligacji za pośrednictwem biura maklerskiego
Spółka jawna, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, założyła rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, a następnie zakupiła obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu ustalonym na (...)
str. 71
5.1.
Nabycie obligacji i wprowadzenie ich do ksiąg rachunkowych
W świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o rachunkowości, do aktywów finansowych zaliczane są aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez (...)
str. 71
5.2.
Wykup obligacji i wykazanie ich w rachunku zysków i strat
W praktyce otrzymane w wyniku wykupu obligacji przychody ewidencjonowane są na koncie 75-0 "Przychody finansowe". Mając na uwadze fakt, że w przypadku opisanym w pytaniu (...)
str. 71
6.
Opłata CO2 jako koszty zakupu importowanych towarów
Importujemy z Chin towary handlowe, które są fabrycznie napełnione wymiennikiem chłodniczym, przy którego wprowadzeniu na rynek Unii Europejskiej należy uiścić opłatę CO 2 . Każdy (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.