Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zmiany podatkowe w związku z odwołaniem stanu epidemii
Minister Zdrowia ogłosił zakończenie stanu epidemii w Polsce z dniem 16 maja 2022 r. i rozpoczęcie stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższa zmiana wpłynie m.in. na CIT/PIT, (...)
str. 4
1.1.
Preferencje podatkowe kończące się w maju 2022 r.
Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 oraz na wsparcie oświaty Podatnicy CIT i PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania - w celu obliczenia podatku lub zaliczki - (...)
str. 4
1.2.
Preferencje obowiązujące do końca 2022 r.
Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT Przypomnijmy, że w ramach ulgi na złe długi funkcjonującej na gruncie CIT/PIT: wierzyciele korygują podstawę opodatkowania (stratę podatkową (...)
str. 5
1.3.
Zwolnienia w PIT obowiązujące do końca 2023 r.
Świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach (...)
str. 7
1.4.
Preferencje obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego
Mimo odwołania stanu epidemii w Polsce niektóre preferencje podatkowe nadal pozostaną, gdyż obowiązują one także w stanie zagrożenia epidemicznego. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza (...)
str. 7
2.
Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS - informacja MF
Na stronie internetowej portalu podatkowego Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) opublikowano informację dotyczącą praktycznych wskazówek odnoszących się do sprawozdań finansowych składanych przez osoby fizyczne do Szefa KAS. (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Wydłużono okres, za który zostaną wypłacone świadczenia na pomoc obywatelom Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2022 r., pod poz. 930, opublikowano ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom (...)
str. 10
1.2.
Zmieniono wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2022 r., pod poz. 941, opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające (...)
str. 11
2.
Planowane przedłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 4 maja 2022 r. o trwających pracach nad przedłużeniem terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji (...)
str. 11
3.
Automatyzacja załatwiania spraw przez KAS - ustawa uchwalona przez Sejm
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk sejmowy (...)
str. 12
4.
Zmiany w VAT dotyczące wyrobów medycznych
W Dzienniku Ustaw z 9 maja 2022 r., pod poz. 974, opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Ustawa ta wejdzie (...)
str. 12
5.
Wynajmowanie nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - nowe zwolnienie z VAT
W Dzienniku Ustaw z 9 maja 2022 r., pod poz. 971, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 13
6.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2022 r., pod poz. 931, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Różnice kursowe na rachunku walutowym - wybrane zagadnienia
W praktyce podmioty gospodarcze wykorzystują rachunki walutowe (np. w euro), na które wpływają należności w walucie obcej oraz z których regulują zobowiązania. Zdarza się także, (...)
str. 14
1.1.
Otrzymanie należności/zapłata zobowiązania za pośrednictwem rachunku walutowego
Rozliczenie transakcji na rachunku walutowym dla celów CIT/PIT Kwestię podatkowych różnic kursowych, ustalanych tzw. metodą podatkową, reguluje art. 15a ustawy o PDOP (i odpowiednio art. (...)
str. 14
1.2.
Waluta obca kupiona/sprzedana w banku lub w kantorze
Podatnicy mogą nabywać walutę obcą w banku lub w kantorze i następnie taką walutę mogą przelać/wpłacić na rachunek walutowy. W takim przypadku istnieje kurs faktycznie (...)
str. 18
1.3.
Prowizja bankowa pobrana z rachunku walutowego
Także w związku z pobraniem przez bank prowizji - w walucie obcej - za transakcje na rachunku walutowym mogą powstać różnice kursowe od własnych środków (...)
str. 19
2.
Odpisy aktualizujące należności - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które posiadają niezapłacone należności z tytułu sprzedaży towarów/usług, tworzą odpisy aktualizujące te należności. W tym artykule przedstawiamy wybrane kwestie związane z tworzeniem ww. (...)
str. 20
2.1.
Utworzenie odpisu aktualizującego należności
Bilansowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności Z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości wynika, że aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej (...)
str. 20
2.2.
Umorzenie, przedawnienie, uznanie należności za nieściągalną - zmniejszenie odpisu aktualizującego
Bilansowe zasady zmniejszania odpisu aktualizującego należność Po utworzeniu odpisu aktualizującego mogą mieć miejsce sytuacje powodujące jego zmniejszenie. Z art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości (...)
str. 24
2.3.
Ustanie przyczyn uzasadniających tworzenie odpisu aktualizującego - rozwiązanie odpisu
Bilansowe zasady rozwiązania odpisu aktualizującego należności Rozwiązanie odpisu aktualizującego należność powinno nastąpić wówczas, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano tego odpisu aktualizującego. Taka sytuacja może (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Możliwość przechowywania paragonów fiskalnych wyłącznie w formie elektronicznej - interpretacja KIS
Jeżeli paragony fiskalne przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej zapewniają możliwość ich odczytu oraz wydruku na żądanie organów skarbowych, wówczas podatnik nie musi przechowywać ich w (...)
str. 26
2.
Sprzedaż na rzecz podatników unijnych a podmiotowe zwolnienie z VAT
Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT zostało uregulowane w art. 113 ustawy o VAT. Przysługuje ono zarówno podatnikom kontynuującym działalność gospodarczą, jak i tym, którzy (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zakup usługi od kontrahenta zagranicznego, który fakturę wystawił na dane pracownika - rozliczenie podatkowe
Czynny podatnik VAT kupił usługę szkoleniową dla pracownika od kontrahenta z USA. Kontrahent wystawił fakturę z 23% stawką VAT i wskazał, że nabywcą jest pracownik (...)
str. 30
3.2.
Zmiana nabywcy na podstawie porozumienia trójstronnego a VAT
Spółka z o.o. buduje farmę fotowoltaiczną na podstawie porozumienia trójstronnego pomiędzy firmą A (która pierwotnie miała tę inwestycję realizować) a firmą energetyczną (która przyłączy farmę (...)
str. 32
3.3.
Termin złożenia VAT-26 w przypadku leasingu operacyjnego
Czynny podatnik VAT zamówił samochód osobowy w ramach leasingu operacyjnego. We wrześniu 2021 r. wpłacił on zaliczkę 2.000 zł na poczet umowy leasingu, a w (...)
str. 34
3.4.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?
W maju 2022 r. rozpocząłem działalność gospodarczą (jako czynny podatnik VAT). Będę świadczył usługi transportowe na rzecz polskich firm. Czy mam obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych? (...)
str. 35
3.5.
Udzielenie oprocentowanej pożyczki a VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność budowlaną. Kontrahent zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie pożyczki. Ustaliliśmy, że pożyczka ta będzie oprocentowana. Czy czynność (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Straty w towarach a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Strata w towarach handlowych, powstała z przyczyn niezawinionych, niezależnych od podatnika, niedająca się wyeliminować pomimo dochowania staranności, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki cywilnej
Spółka cywilna została w 2022 r. przekształcona w spółkę z o.o. Czy uwzględniając fakt, iż spółka z o.o., powstała z ww. przekształcenia, posiada status małego (...)
str. 39
2.2.
Opłaty za upoważnienie do odbioru odszkodowania dotyczącego leasingowanego samochodu a koszty podatkowe
Spółka z o.o., wykorzystująca na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy w ramach umowy leasingu operacyjnego, otrzymała od banku fakturę za upoważnienie do jednorazowego odbioru (...)
str. 40
2.3.
Wynajem samochodu podczas zagranicznego wyjazdu służbowego
Pracownicy podczas wyjazdów służbowych za granicę wynajmują samochody osobowe. Na pokrycie kosztów delegacji pracownik otrzymuje zaliczkę. Spółka komandytowa zwraca im koszt najmu samochodu (podczas rozliczenia (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.1.
Ulga dla seniorów
W ramach ulgi dla seniorów zwolnieniu z PIT podlegają przychody m.in. ze stosunku pracy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Po przekroczeniu (...)
str. 44
1.2.
Ulga na powrót z zagranicy
Ulga na powrót z zagranicy nie przysługuje podatnikowi, który powrócił do Polski w 2021 r. Zwolnienie z podatku ma bowiem zastosowanie do podatników, którzy przenieśli (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składki społeczne wspólników spółki jawnej a koszty uzyskania przychodów
Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej (udziały każdego z nich wynoszą po 50%). Każdy z małżonków z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności opłaca składki (...)
str. 47
2.2.
Rozliczenie refundacji składek ZUS z PFRON przez przedsiębiorcę opłacającego ryczałt ewidencjonowany
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem (usługi budowlane - stawka 5,5%). Jako osoba niepełnosprawna otrzymuje z PFRON zwrot składek emerytalno-rentowych w wysokości 60%. Obliczając zryczałtowany (...)
str. 48
2.3.
Wsparcie finansowe otrzymane przez przewoźnika autobusowego na podstawie specustawy
Wykonuję przewozy autobusowe. W związku z epidemią COVID-19 otrzymałem wsparcie finansowe, na podstawie art. 15zzzzl 5 specustawy. Czy otrzymane wsparcie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Licencja na program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna - interpretacja KIS
Nabyta przez podatnika na potrzeby własnej działalności gospodarczej licencja na program komputerowy o przewidywanym okresie wykorzystania dłuższym niż rok, spełnia warunki uznania jej za wartość (...)
str. 51
2.
Amortyzacja samochodu osobowego i jego wycofanie z działalności przed jej zakończeniem
Podatnik zakupił w 2017 r. samochód osobowy za kwotę nieznacznie przekraczającą 100.000 zł odliczając 50% VAT. Wartość początkową pojazdu ustalono w wysokości 20.000 euro zgodnie (...)
str. 53
3.
Wyburzenie zakupionego budynku a wartość początkowa nowego obiektu
Spółka zakupiła zabudowaną działkę. Znajduje się na niej stary budynek i plac parkingowy. Do ewidencji środków trwałych wprowadzono grunt oraz plac. Natomiast budynek został przeznaczony (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obniżanie składki zdrowotnej od wynagrodzenia z umowy zlecenia do wysokości zaliczki na PIT z 2021 r.
Obliczając składkę zdrowotną od wynagrodzenia zleceniobiorcy należy stosować ograniczenie tej składki do wysokości hipotetycznego podatku z 2021 r. Jaką stawkę podatku należy stosować do wyliczenia (...)
str. 56
2.
Prawo do tzw. dwuletniego preferencyjnego ZUS po likwidacji spółki jawnej
Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki jawnej, której działalność została zakończona w maju 2017 r., rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG) w dniu (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie błędnego świadectwa pracy
Świadectwo pracy jest ważnym źródłem informacji dla kolejnych pracodawców o przebiegu poprzedniego zatrudnienia. Błędy w tym świadectwie albo brak świadectwa mogą pozbawić pracownika możliwości wykazania (...)
str. 60
2.
Planowanie i udzielanie urlopów, w tym w okresie wakacyjnym
1) W firmie większość dwutygodniowych urlopów jest wykorzystywana przez pracowników w okresie wakacyjnym. Jednak w tym roku, w lipcu 2022 r., firma będzie miała zwiększone (...)
str. 62
3.
Jak ustalić odprawę rentową dla pracownika korzystającego z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?
Bezpośrednio przed przejściem na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy pracownik przebywał przez rok na świadczeniu rehabilitacyjnym (umowa o pracę została rozwiązana w związku (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Utworzenie Funduszu na cele inwestycyjne z zysku za 2021 r.
W 2021 r. spółka z o.o. wypracowała zysk. W kolejnych latach zamierzamy zakupić środki trwałe o znacznej wartości. W związku z tym postanowiono utworzyć fundusz (...)
str. 65
1.1.
Idea tworzenia funduszu inwestycyjnego
Uprawnione jednostki z wyprzedzeniem, tj. jeszcze zanim wydatkują środki na zakup lub wytworzenie środków trwałych, mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w (...)
str. 66
1.2.
Sposób tworzenia funduszu i wydatkowania jego środków
Tworzenie funduszu Zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszu zostały opisane w art. 15 ust. 1hb i 1hba ustawy o PDOP. Ponadto Ministerstwo Finansów (MF) wydało (...)
str. 66
1.3.
Fundusz w sprawozdaniu finansowym
Informacje dotyczące utworzonego funduszu powinny zostać zaprezentowane po raz pierwszy w bilansie za okres, w którym fundusz został utworzony. Odnosząc się do wartości przedstawionych w (...)
str. 69
2.
Likwidacja ZFŚS a niewykorzystana wartość odpisu
Ponad 7 lat temu spółka zrezygnowała z tworzenia ZFŚS. Do chwili obecnej na koncie 85 figuruje wartość niewykorzystanego odpisu. Jednak na wyodrębnionym rachunku nie pozostają (...)
str. 70
3.
Partycypacja w kosztach budowy w księgach rachunkowych TBS
Jesteśmy TBS działającym w formie spółki z o.o. i zajmujemy się budową mieszkań na wynajem, przy wykorzystaniu m.in. środków partycypantów. Partycypant po zawarciu umowy zobowiązany (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Różnica pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania CIT-8 a zaliczkami zapłaconymi w trakcie roku
Z zeznania CIT-8 złożonego za 2021 r. wynika wyższa kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego niż suma zaliczek wpłaconych w trakcie całego 2021 r. W (...)
str. 73
4.2.
Rozwiązanie rezerwy utworzonej w latach ubiegłych na koszty toczącego się postępowania sądowego
Pod koniec 2021 r. utworzono rezerwę na skutki toczącego się postępowania sądowego. W kwietniu 2022 r. wydano wyrok zobowiązujący do zapłaty przez jednostkę dodatkowego zobowiązania (...)
str. 74
4.3.
Korekta dotycząca sporządzonego sprawozdania finansowego
W jaki sposób zaewidencjonować korektę błędu dotyczącą zaniżenia w 2021 r. kosztów, w przypadku gdy sprawozdanie finansowe za ten okres zostało już sporządzone, lecz nie (...)
str. 74
4.4.
Wypłata gotówki z bankomatu - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
Jak zaewidencjonować wypłatę gotówki z bankomatu w celu zasilenia zakładowej kasy do czasu otrzymania wyciągu bankowego? Gdzie taką wypłatę zaprezentować w bilansie? Jeśli pracownik jednostki (...)
str. 75
4.5.
Reklamacyjna wymiana niepełnowartościowych wyrobów
Jesteśmy producentem wyrobów, które sami sprzedajemy ostatecznym klientom. Zdarzają się przypadki reklamacji, w wyniku których wadliwy wyrób wymieniany jest na nowy, wolny od wad. W (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.