Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1122) z dnia 01.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Zastosowanie właściwego wariantu formularza JPK_VAT
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) przypomniano o obowiązku stosowania właściwego wariantu formularza JPK_VAT w przypadku korekt. Z komunikatu tego wynika, że (...)
str. 4
1.2.
Nie trzeba już składać czynnego żalu w przypadku korekty JPK_VAT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Za niedopełnienie określonych obowiązków podatkowych (np. przesłanie wadliwej ewidencji VAT) podatnik może ponieść karę określoną w ustawie z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (...)
str. 4
2.
Przedłużenie terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR 2.0 - informacja PFR
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację z 2 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej (...)
str. 5
3.
Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania płatności bezgotówkowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Od 1 stycznia 2022 r. - w ramach Polskiego Ładu - na przedsiębiorców został nałożony obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w (...)
str. 5
4.
Ulgi dla przedsiębiorców wprowadzone w ramach Polskiego Ładu - informacje Min. Fin.
W ramach Polskiego Ładu, z dniem 1 stycznia 2022 r., do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono szereg ulg dla przedsiębiorców, m.in. ulgę na robotyzację, na (...)
str. 6
4.1.
Ulga na robotyzację
MF w informacji z 10 lutego 2022 r., odnosząc się do ulgi na robotyzację wskazało, że ulga ta jest skierowana do firm, które chcą usprawnić (...)
str. 6
4.2.
Ulga na prototyp
MF odniosło się także - w informacji z 10 lutego 2022 r. - do ulgi na prototyp, tj. ulgi dotyczącej produkcji próbnej i wprowadzenia na (...)
str. 6
4.3.
Ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (na ekspansję)
W ramach ulgi na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (tzw. ulgi na ekspansję, uregulowanej w art. 18eb ustawy o PDOP i art. 26gb ustawy o (...)
str. 7
4.4.
Ulga badawczo-rozwojowa i ulga IP BOX
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmodyfikowano kwestie związane z ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R), uregulowaną w art. 18d ustawy o PDOP i art. 26e (...)
str. 7
4.5.
Ulga na sponsoring
W ramach Polskiego Ładu, z dniem 1 stycznia 2022 r., do obu ustaw o podatku dochodowym wprowadzono również tzw. ulgę na sponsoring. Jak wskazało MF (...)
str. 7
4.6.
Ulga na innowacyjnych pracowników
MF w informacji z 11 lutego 2022 r. wskazało, że ulga ta jest dedykowana dla pracodawców, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zaniechanie poboru PIT od niektórych dochodów - projekty rozporządzeń
Zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania (...)
str. 9
2.
Modyfikacja definicji przychodów z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobów winiarskich
W Dzienniku Ustaw z 2022 r., pod poz. 24, opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich. Mocą tej ustawy pewnej modyfikacji (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dofinansowanie do kształcenia pracowników - podatki i ewidencja księgowa
Pracodawcy mogą otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników m.in. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia podatkowe związane z (...)
str. 11
1.1.
Zasady uzyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców, dążących do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, jest pomoc udzielana ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dalej: KFS), które pochodzą z (...)
str. 11
1.2.
Rozliczenie dofinansowania otrzymanego z KFS - dla celów podatku dochodowego
Otrzymanie dofinansowania a przychód podatkowy Zasadniczo otrzymanie środków pieniężnych przez podatnika wiąże się z uzyskaniem przez niego przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji - przychodu podatkowego. (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa dofinansowania otrzymanego z KFS
Dofinansowanie otrzymane z KFS na kształcenie pracowników ujmowane jest w księgach rachunkowych jednostki (pracodawcy) na podobnych zasadach, jak inne dofinansowania/dotacje. Księguje się je zatem na (...)
str. 14
2.
Fundusz na cele inwestycyjne w 2022 r. - wybrane zagadnienia
Podatnicy CIT mogą od 1 stycznia 2021 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne - (...)
str. 15
2.1.
Zasady tworzenia funduszu na cele inwestycyjne
Podmioty uprawnione do tworzenia funduszu na cele inwestycyjne Wśród zmian przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, zmodyfikowano m.in. zakres podmiotów mogących skorzystać z preferencji - (...)
str. 15
2.2.
Wydatki na cele inwestycyjne a koszty uzyskania przychodów
Jak już wspomniano, preferencja w zakresie tworzenia funduszu na cele inwestycyjne polega na możliwości ujmowania w kosztach podatkowych odpisów na ww. fundusz. Kluczowe jest ustalenie, (...)
str. 18
2.3.
Niewłaściwe wydatkowanie środków funduszu na cele inwestycyjne
Przychód podatkowy W sytuacji, gdy podatnik wydatkuje środki funduszu na cele inwestycyjne w inny sposób niż określają przepisy lub przestanie spełniać ustawowe warunki tworzenia tego (...)
str. 19
2.4.
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki
Fundusz na cele inwestycyjne w ewidencji rachunkowej MF w ww. objaśnieniach wyjaśniło, w jaki sposób prowadzona powinna być ewidencja księgowa dla celów rozliczenia odpisów na (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Usługa kompleksowa a właściwe wystawienie dokumentu sprzedaży - interpretacja KIS
W przypadku świadczenia kompleksowego podatnik powinien wskazać na fakturach lub paragonach tylko jedną pozycję, tj. zsumowaną wartość świadczenia głównego (tu: konkretnego dania) oraz świadczeń pomocniczych (...)
str. 22
2.
Kara za parkowanie niezgodne z regulaminem a VAT - wyrok TSUE
Opłaty pobierane za nieprzestrzeganie przez kierowców ogólnych warunków użytkowania parkingów znajdujących się na terenach prywatnych, którymi podatnik zarządza, podlegają opodatkowaniu VAT. (wyrok TSUE z 20 (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczenie importu usług, gdy faktury zaakceptowano po kilku miesiącach
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od kontrahenta zagranicznego wynajmuję wagony towarowe (węglarki). Zgodnie z umową, jestem zobowiązany do pokrycia szkód eksploatacyjnych powstałych w wagonach (kosztów ich (...)
str. 27
3.2.
Krótkoterminowy wynajem nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - skutki podatkowe
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą - jestem czynnym podatnikiem VAT. Przeprowadziłem się do większego miasta, a mieszkanie, w którym dotychczas mieszkałem (w miejscowości nadmorskiej) zamierzam wynająć (...)
str. 30
3.3.
Przekazanie klientowi towaru w celu jego przetestowania - VAT i podatek dochodowy
Producent podpisał umowę sprzedaży trzech maszyn. W celu ich przetestowania przekazał nieodpłatnie klientowi inną maszynę (tego samego rodzaju, ale o innych parametrach). Maszyna pozostanie u (...)
str. 31
3.4.
Transakcje barterowe - rozliczenie VAT
Spółka z o.o. zamierza wynająć kontrahentowi powierzchnię reklamową na basenie (okres trwania umowy najmu: 10 miesięcy, tj. od 15 kwietnia 2022 r. do 15 lutego (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie wspólnika z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki w kosztach podatkowych - interpretacja KIS
Wynagrodzenia wypłacane wspólnikom spółki z o.o. z tytułu usług świadczonych przez nich na rzecz spółki, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opłata za weryfikację polisy ubezpieczeniowej leasingowanego samochodu a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. użytkuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Spółka otrzymała od leasingodawcy fakturę, w której widnieje opłata (...)
str. 36
2.2.
Zamiana waluty obcej - czy powstają podatkowe różnice kursowe?
Spółka z o.o. posiadała rachunki walutowe w USD i w euro. Spółka przewalutowała USD na euro, bez pośrednictwa rachunku bankowego prowadzonego w złotych. Czy w (...)
str. 38
2.3.
Pobrany za granicą podatek u źródła
Spółka w 2021 r. wystawiła faktury sprzedaży dla kontrahenta z Indii za opłaty licencyjne. Kontrahent przy zapłacie potrącił zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Czy (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Opodatkowanie najmu prywatnego w 2022 r. - wyjaśnienie Min. Fin.
Opodatkowanie najmu prywatnego w 2022 r. według skali podatkowej - komu przysługuje? Polski Ład wyłączył możliwość opodatkowania przychodów/dochodów z tzw. najmu prywatnego według zasad ogólnych. (...)
str. 41
2.
Zawieszenie działalności opodatkowanej ryczałtem a wspólne rozliczenie małżonków - interpretacja KIS
Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym i brak uzyskiwania w tym czasie przychodów z tej działalności nie oznaczało, że do przedsiębiorcy nie miały zastosowania (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zaliczki na PIT od wynagrodzenia, liczone według starych i nowych zasad
Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.500 zł (brutto). Naliczamy mu ulgę dla klasy średniej. Ma stosowane podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą (...)
str. 45
3.2.
PIT 0 dla seniorów - wybrane zagadnienia
W ramach ulgi dla pracujących seniorów, zwanej również PIT-0 dla seniorów, zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają m.in. przychody ze stosunku pracy, z umów zlecenia, z (...)
str. 47
3.3.
Ujęcie faktury na zakup materiałów pomocniczych w PKPiR otrzymanej z opóźnieniem
W lutym 2022 r. otrzymałam fakturę dokumentującą zakup materiałów pomocniczych do produkcji, wystawioną w grudniu 2021 r. W którym miesiącu należy ją ująć w podatkowej (...)
str. 48
3.4.
Wypłata zapomogi z ZFŚS i ze środków obrotowych a zwolnienie z PIT
W związku z trudną sytuacją życiową, w jakiej znalazł się nasz pracownik, któremu spalił się dom, zakład pracy chce wypłacić mu zapomogę z ZFŚS i (...)
str. 49
3.5.
Nadpłacony zasiłek chorobowy
Nasza firma, na skutek nieprawidłowego naliczenia okresu zasiłkowego, w maju i czerwcu 2021 r. nadpłaciła pracownikowi zasiłek chorobowy. Od nieprawidłowo naliczonego zasiłku została zapłacona zaliczka (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Budynek użytkowy a amortyzacja indywidualnie ustaloną stawką - interpretacja KIS
Budynek użytkowy, trwale związany z gruntem, sklasyfikowany w rodzaju 103 KŚT, o ile spełnia wymogi umożliwiające uznanie go za używany i po nabyciu zostanie po (...)
str. 52
2.
Amortyzacja samochodu wprowadzonego do działalności z majątku prywatnego przed 2022 r.
W 2021 r. podatnik wprowadził do prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł, który kilka lat wcześniej zakupił do celów prywatnych (ze (...)
str. 53
3.
Wartość początkowa budynku mieszkalnego ustalona metodą uproszczoną - czy można ją stosować w 2022 r.?
Od kilku lat część prywatnego budynku mieszkalnego wykorzystywana jest do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość początkowa części wykorzystywanej w działalności ustalana była na podstawie metody (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna w 2022 r. - wybrane zagadnienia
1.1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opłacającego kartę podatkową
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i rozliczam się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Składkę zdrowotną za styczeń 2022 r. opłaciłam (...)
str. 55
1.2.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy rozliczającego się według skali podatkowej
Z tytułu prowadzonej działalności podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Rozliczam się według skali podatkowej. Za styczeń 2022 r. składkę zdrowotną opłaciłem na (...)
str. 56
1.3.
Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej - od kiedy ze składką zdrowotną?
Osoba jest członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Czy wspólnota powinna odprowadzać za nią od stycznia 2022 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jeżeli osoba będąca członkiem zarządu (...)
str. 57
2.
ZUS przedsiębiorcy objętego izolacją w związku z COVID-19
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam składki społeczne i zdrowotną. Podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W lutym 2022 r. zostałem objęty kilka dni izolacją w związku (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Podstawa trzynastki dla pracownika, który w 2021 r. otrzymał dodatkowe świadczenia płacowe
W styczniu 2021 r. pracownik urzędu gminy otrzymał premię za IV kw. 2020 r., a w lipcu 2021 r. wypłacono mu nagrodę jubileuszową. W trakcie (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie oraz dodatki za nadgodziny przy składnikach stałych i zmiennych
Część pracowników zatrudnionych przy naprawie linii produkcyjnej świadczyła pracę także w godzinach nadliczbowych. Jak ustalić wynagrodzenie oraz dodatki przysługujące z tego tytułu, jeśli ich pobory (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dotacja otrzymana na przełomie roku na zakup środka trwałego - w ewidencji oraz sprawozdaniu finansowym
W 2021 r. spółce przyznano 100% dotację na zakup środka trwałego, której pierwsza rata została wypłacona w 2021 r., zaś druga w 2022 r. (obie (...)
str. 64
1.1.
Ujęcie dotacji dla celów bilansowych
W trakcie roku W myśl art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w (...)
str. 64
1.2.
Podatkowe rozliczenie otrzymania dotacji oraz odpisów amortyzacyjnych
Dla podatników CIT dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych są (...)
str. 66
2.
Wybór estońskiego CIT w trakcie roku a obowiązek zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego
Rozważamy przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego/obrotowego (od czerwca 2022 r.). Czy w takiej sytuacji na dzień 31 maja br. musimy zamknąć księgi (...)
str. 68
3.
Podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości
W spółce z o.o. X udziałowcami są dwie osoby fizyczne A i B (po 50% udziałów), które są również członkami zarządu. W spółce z o.o. (...)
str. 70
4.
Braki w dostawie towaru
Jesteśmy spółką z o.o. i kupiliśmy w październiku 2021 r. towar od kontrahenta z UE. Podczas przyjęcia towaru do magazynu stwierdzone zostały braki (części towarów (...)
str. 72
5.
Usunięcie wad i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego
Wykonawca kontraktu przerwał prace na budowie nie kończąc inwestycji. Ostatecznie umowa została wypowiedziana przez spółkę z o.o. (inwestora). Spółka wyłoniła kolejnych wykonawców zgodnie z przepisami (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.