Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 15 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.919 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ulga dla klasy średniej w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Polski Ład z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadził do ustawy o PDOF nową preferencję podatkową zwaną ulgą dla klasy średniej. Prawo do niej zostało (...)
str. 4
1.1.
Kiedy pracownik powinien zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?
Z sygnałów docierających do naszej redakcji wynika, że zakłady pracy udostępniają pracownikom wnioski o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Pracownicy zastanawiają się natomiast, czy powinni (...)
str. 4
1.2.
Niższe wynagrodzenia za styczeń 2022 r.
Dotarły do nas również sygnały, że zdarzyły się przypadki, iż niektórzy pracownicy otrzymali w styczniu 2022 r. niższe wynagrodzenia niż w ubiegłym roku. Co może (...)
str. 5
1.3.
Ulga dla klasy średniej u pracowników przy kilku wypłatach
W praktyce stosowanie ulgi dla klasy średniej u pracowników może stwarzać problemy w sytuacji, gdy pracodawca w miesiącu dokonuje pracownikom dwóch lub więcej wypłat, czyli (...)
str. 5
1.4.
Ulga dla klasy średniej u małżonków rozliczających się wspólnie
Zapytaliśmy również MF, w jakich sytuacjach ulgę dla klasy średniej mogą zastosować małżonkowie chcący rozliczyć się wspólnie w sytuacji, gdy jedno z nich zarabiało w (...)
str. 6
2.
Terminy przypadające na koniec stycznia 2022 r.
Do końca stycznia 2022 r. niektórzy podatnicy i płatnicy muszą wywiązać się z określonych obowiązków, związanych z zakończeniem poprzedniego roku podatkowego, a także z rozpoczęciem (...)
str. 7
2.1.
Ważne terminy w PIT/CIT
Dnia 31 stycznia 2022 r. mija termin w PIT • Obowiązujący podatników Dnia 31 stycznia 2022 r. mija termin na złożenie przez podatników PIT deklaracji (...)
str. 7
2.2.
Zbliża się termin przekazania sprawozdania o praktykach płatniczych w transakcjach handlowych
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.) przewiduje obowiązek corocznego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużono terminy poboru zaliczek PIT obliczanych według nowych zasad Polskiego Ładu
Z dniem 8 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania (...)
str. 9
2.
Składka zdrowotna od przychodów wolnych od PIT w ramach nowych ulg podatkowych
Polski Ład wprowadził nowe zwolnienia z PIT dla podatników: powracających z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF), wychowujących co najmniej czwórkę (...)
str. 12
3.
Zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2021 r., pod poz. 2481, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z (...)
str. 13
4.
Zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej w 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2021 r., pod poz. 2442, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z (...)
str. 13
5.
Nowa wersja struktury JPK_EWP
Na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej (www.gov.pl; w zakładce "Struktury JPK") opublikowano nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczącą Jednolitego Pliku (...)
str. 14
6.
Przychody prosumenta energii poza PIT
W Dzienniku Ustaw z 21 grudnia 2021 r., pod poz. 2376, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach (...)
str. 14
7.1.
Rozporządzenia w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika
W Dziennikach Ustaw z dnia 31 grudnia 2021 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i (...)
str. 14
7.2.
Rozporządzenia w sprawie przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego
Organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, wydaje opinię (...)
str. 15
8.
str. 16
8.1.
Nowe wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego i jego przedpłaty
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2021 r., pod poz. 2436, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji (...)
str. 16
8.2.
Inne zmiany
Ewidencja i inne dokumentacje dotyczące wyrobów akcyzowych W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2021 r., pod poz. 2475, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczenie przychodów/dochodów przedsiębiorcy uzyskanych w styczniu 2022 r.
Polski Ład wprowadził wiele zmian w systemie podatkowym. Dotyczą one m.in. zasad rozliczania przychodów/dochodów przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje (...)
str. 18
1.1.
Przychody i koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy
Polski Ład nie wprowadził zmian w ogólnej definicji przychodów z działalności gospodarczej. Nadal za przychody z działalności gospodarczej - w myśl art. 14 ust. 1 (...)
str. 18
1.2.
Podstawa obliczenia podatku
Podstawę obliczenia podatku (z pewnymi zastrzeżeniami) stanowi dochód ustalony zgodnie z przepisami ustawy o PDOF. Generalnie dochodem z działalności gospodarczej jest nadwyżka sumy przychodów z (...)
str. 19
1.3.
Obowiązek wpłaty zaliczki miesięcznej
Przedsiębiorcy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Ustawa o PDOF przewiduje również w odniesieniu do niektórych podatników (tj. będących małymi podatnikami (...)
str. 20
1.4.
Składki ZUS przedsiębiorcy
Składki społeczne za grudzień 2021 r. płatne w styczniu 2022 r. Co do zasady, w styczniu 2022 r. podlegają wpłacie składki ZUS należne za grudzień (...)
str. 21
1.5.
Ustalenie zaliczki na podatek za styczeń 2022 r. - przykłady liczbowe
Sposób obliczenia zaliczki na podatek przedsiębiorcy za styczeń 2022 r. przedstawiamy na wybranych przykładach. Kalkulator zaliczki PIT od dochodów z działalności gospodarczej dostępny jest w (...)
str. 22
2.
Sprzedaż przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podejmują niekiedy decyzję o sprzedaży prowadzonego przedsiębiorstwa. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem takiej sprzedaży.
str. 24
2.1.
Podstawa prawna sprzedaży przedsiębiorstwa
Definicja przedsiębiorstw na gruncie Kodeksu cywilnego W świetle przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. (...)
str. 24
2.2.
Rozliczenie sprzedaży przedsiębiorstwa dla celów VAT
Obowiązek wykazania VAT Z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej (...)
str. 26
2.3.
Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego
W ustawie o PDOF brak jest regulacji, które w sposób szczególny odniosłyby się do rozliczania sprzedaży przedsiębiorstwa. Stosuje się tu zatem zasady ogólne, dotyczące sprzedaży (...)
str. 27
2.4.
Ewidencja księgowa sprzedaży przedsiębiorstwa
Dla celów bilansowych przyjmuje się, że przychody oraz koszty związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa są pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, w związku z czym, są (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności a VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym do korzystania na czas określony z nieruchomości gruntowej, zgodnie z którym użytkownik wieczysty może - w granicach określonych przez ustawy (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT w spółce z o.o.
Czynny podatnik VAT (spółka z o.o.) w celu odliczania 100% VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi m.in. prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu. Czy ewidencję tę (...)
str. 33
2.2.
Sukcesywna dostawa zamówionego towaru a VAT
Producent maszyn (czynny podatnik VAT) podpisał umowę na dostarczenie kontrahentowi 10 maszyn, do różnych miejsc wykonywania działalności na terenie kraju. W umowie zastrzeżono, że dostawa (...)
str. 35
2.3.
Wykreślenie z rejestru podatników VAT a złożenie zaległych deklaracji
Spółka z o.o. złożyła ostatnią deklarację VAT za I kwartał 2016 r. Od tego momentu spółka nie dokonywała sprzedaży, jedynie otrzymywała faktury za raty leasingowe (...)
str. 36
2.4.
Dokumentowanie sprzedaży opału
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaję opał (jestem pośredniczącym podmiotem węglowym), głównie osobom prywatnym. Czy muszę taką sprzedaż ewidencjować w kasie (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Weryfikacja rachunku kontrahenta dokonana po zleceniu przelewu a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Podatnik może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku transakcji przekraczającej 15.000 zł), gdy dokonał zapłaty na rachunek kontrahenta znajdujący się na dzień (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Usługi członka zarządu na rzecz spółki - CIT
Spółka z o.o. ma dwóch wspólników (osoby fizyczne, małżeństwo). Każdy z nich ma po 50% udziałów. Jeden z nich jest również prezesem zarządu. Chciałby on (...)
str. 41
2.2.
Wydatki na przyszłą działalność a koszty podatkowe
Spółka z o.o., prowadząca działalność gospodarczą zamierza w przyszłości ją rozszerzyć, w związku z czym ponosi określone wydatki. Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynagrodzenie zagranicznego prokurenta a PIT - interpretacja KIS
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta na podstawie uchwały zarządu spółki, kwalifikowane do przychodów z innych źródeł, otrzymywane przez podatnika będącego rezydentem podatkowym Niemiec, nie (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zmiana metody ujmowania kosztów uzyskania przychodów w PKPiR od 2022 r.
Od kilku lat prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Czy od 2022 r. mogę zmienić sposób ewidencji kosztów uzyskania przychodów w księdze stosując (...)
str. 48
2.2.
Forma opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo i w ramach spółki jawnej
Lekarz prowadzi gabinet lekarski i jest jednocześnie wspólnikiem 5 osobowej spółki jawnej. Od dochodów z działalności indywidualnej i ze spółki opłaca podatek liniowy. Czy na (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie zakupu miejsca postojowego przynależnego do lokalu mieszkalnego - interpretacja KIS
Wydatki na zakup miejsca postojowego przynależnego do lokalu mieszkalnego powinny zwiększyć jego wartość początkową i podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane (...)
str. 52
2.
Wartość początkowa samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego
Małżonka prowadząca działalność gospodarczą jako osoba prywatna dokonała wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego za kwotę 1.000 zł. Wartość rynkowa pojazdu wynosiła 30.000 zł. Pojazd (...)
str. 54
3.
Oddanie środka trwałego w rozliczeniu za nowe urządzenie - ustalenie wartości początkowej
Jednostka prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów wykorzystuje urządzenie całkowicie zamortyzowane. W związku z postępem technologicznym producent urządzenia zaproponował nowy model, jednocześnie zobowiązując się do (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Mały ZUS plus od 1 stycznia 2022 r. - informacja ZUS
Mały ZUS plus jest kierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Z preferencji tej może skorzystać przedsiębiorca, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności (...)
str. 57
2.
Wynagrodzenie osoby powołanej do pełnienia funkcji na podstawie powołania ze składką zdrowotną - wyjaśnienie ZUS
W 2021 r. za członków zarządu spółki pobierających z tego tytułu wynagrodzenie nie opłacaliśmy żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS, ponieważ pełnili swe funkcje na podstawie (...)
str. 60
3.
Obowiązek przekazania informacji ZUS IWA za 2021 r.
Określona grupa płatników składek, w terminie do 31 stycznia 2022 r. , ma obowiązek przekazać do ZUS informację ZUS IWA , czyli informację o danych (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców polega zazwyczaj na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacaniu świadczenia urlopowego. Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą jednak zrezygnować z (...)
str. 65
2.
Dopuszczalność przesunięcia terminu wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej
Pracownik zakończył zatrudnienie w firmie w dniu 31 grudnia 2021 r. w związku z przejściem na emeryturę. W tym dniu powinien otrzymać odprawę emerytalną i (...)
str. 66
3.
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu choroby a zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego
Zatrudniamy pracownika, który często przebywał na zwolnieniach chorobowych z powodu różnych chorób, co uniemożliwiało rozwiązanie z nim umowy o pracę na podstawie art. 53 K.p. (...)
str. 68
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Wycena bilansowa pozycji aktywów i pasywów
Jak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, posiadane przez jednostkę składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych podlegają wycenie (...)
str. 69
1.2.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2022 r. pozostałych jednostek
Obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek, tzw. pozostałych (czyli innych niż spółki akcyjne, banki czy ubezpieczyciele) ustala się na podstawie parametrów osiągniętych w roku poprzedzającym (por. (...)
str. 70
1.3.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2022 r.
Zgodnie z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości, przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności (...)
str. 71
2.
Prezentacja kapitału własnego w bilansie za 2021 r. jednostki opodatkowanej estońskim CIT od 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. możliwość stosowania estońskiego CIT (ryczałtu od dochodów spółek) mają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej, prostej (...)
str. 71
3.
Otrzymanie zaliczki w grudniu 2021 r. do sprzedaży planowanej na styczeń 2022 r.
W grudniu 2021 r. spółka (podatnik CIT) otrzymała od klienta zaliczkę na poczet dostawy towaru (maszyny) i wystawiła fakturę zaliczkową. Zgodnie z umową, sprzedaż zostanie (...)
str. 73
4.
Bilansowe rozliczenie wydatków na opakowania nowych produktów
Spółka z o.o. prowadzi prace projektowe nad opracowaniem konceptów kreatywnych opakowań na potrzeby uruchomienia nowej produkcji i sprzedaży produktów w tych opakowaniach. Będą to nowe (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.