Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
List do Czytelników
Szanowni Państwo W związku ze zbliżającym się końcem roku, wszystkim naszym Czytelnikom pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i współpracę. Kończący się 2020 rok szczególnie obfitował (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zasady ujmowania faktur i paragonów w nowym JPK_VAT w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Począwszy od rozliczenia za październik (IV kwartał) 2020 r., podatnicy mają obowiązek sporządzania i przesyłania nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Dotyczy (...)
str. 5
2.
Od 2021 r. kolejne branże będą objęte obowiązkiem stosowania kas on-line
Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych obecnie kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line. Przypominamy, że (...)
str. 7
3.
Do 31 grudnia 2020 r. trzeba przedłożyć pełnomocnictwa lub oświadczenia w PFR
Do dnia 31 grudnia br. beneficjenci (mikro, mali i średni przedsiębiorcy), którzy otrzymali wsparcie w ramach Tarczy finansowej PFR zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających, (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ważne zmiany w CIT/PIT w 2021 r.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, w przyszłym roku ma wejść w życie szereg zmian przepisów CIT/PIT, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. (...)
str. 9
1.1.
Spółka komandytowa i spółka jawna jako podatnik CIT
Obecnie spółka komandytowa oraz spółka jawna nie są podatnikami podatku dochodowego, podatnikami są ich wspólnicy. W przyszłym roku kwestia ta ulegnie zmianie - w odniesieniu (...)
str. 9
1.2.
Zmiany przepisów w związku z COVID-19
Omówione niżej zmiany przepisów związane z COVID-19 weszły w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. Przedłużenie preferencji podatkowych w związku z COVID-19 • Darowizny (...)
str. 10
1.3.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. po zmianach
Likwidacja większości przesłanek wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem W świetle przepisów obowiązujących do końca 2020 r., opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się (...)
str. 16
1.4.
Pozostałe zmiany w CIT/PIT
Mocą ustawy nowelizującej wprowadzono także inne zmiany w CIT/PIT, m.in. w zakresie: amortyzacji składników majątku wykorzystywanych do działalności zwolnionej z CIT/PIT, definiowania używanych środków trwałych, (...)
str. 19
2.
Szczepienia przeciw grypie bez PIT - opublikowano rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku
W Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2020r., pod poz. 2174, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2020 r. (...)
str. 20
3.
Nowe regulacje specustawy w zakresie pracy zdalnej
W dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)
str. 20
4.
Zmieniono niektóre kody tytułu ubezpieczeń w ZUS
W Dzienniku Ustaw z 1 grudnia 2020 r., pod poz. 2125, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające (...)
str. 21
5.
Sprawozdanie finansowe będzie mógł podpisać jeden członek zarządu - zapowiadane zmiany
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (bip.kprm.gov.pl) zamieszczono informacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz (...)
str. 21
6.
Wsparcie dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej i niektórych sektorów gospodarki związane z COVID-19
Rada Ministrów przyjęła kolejne projekty ustaw zmieniających tzw. ustawę o COVID-19 (specustawę). Jeden z nich dotyczy wsparcia pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, drugi - zapowiada (...)
str. 22
7.
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół ze stawką 0% VAT - rozszerzenie preferencji
W związku z przedłużającą się trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu nie tylko minimalizację zagrożenia (...)
str. 24
8.
Zmiany w obrocie paliwami opałowymi
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący zmian w obrocie paliwami ciekłymi. W komunikacie tym przypomniano, że jednym z warunków stosowania obniżonych stawek (...)
str. 25
9.
Podpisano protokół zmieniający umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało o podpisaniu protokołu zmieniającego umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jak poinformowano, protokół ten obejmują (...)
str. 26
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zatrzymany zadatek - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze niekiedy otrzymują/wpłacają zadatki, tytułem zabezpieczenia wykonania umowy. Kwestia zadatku została uregulowana w art. 394 Kodeksu cywilnego. Na mocy tego przepisu, w (...)
str. 26
1.1.
Otrzymanie/wpłata zadatku - skutki w VAT
Rozliczenie zadatku u otrzymującego • Otrzymanie zadatku a obowiązek wykazania VAT W sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część (...)
str. 27
1.2.
Rozliczenie zatrzymanego zadatku dla celów podatku dochodowego
Zadatek u otrzymującego a przychód podatkowy Przyjmuje się, że do przychodów podatkowych zalicza się takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. (...)
str. 28
1.3.
Ujęcie zadatku w księgach rachunkowych otrzymującego i wpłacającego
Ewidencja księgowa u otrzymującego zadatek Podobnie jak dla celów podatkowych, tak na gruncie ustawy o rachunkowości, otrzymanie zadatku nie wiąże się z powstaniem przychodu. Przychód (...)
str. 29
1.4.
Skutki otrzymania/wpłaty zadatku oraz jego zatrzymania - zestawienie tabelaryczne
Jak już wskazano, otrzymanie/wpłata zadatku oraz jego zatrzymanie przez otrzymującego może rodzić określone skutki na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz ustawy o rachunkowości. Przedstawia to (...)
str. 30
2.
Bony świąteczne dla pracowników - rozliczenie podatkowe, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie świąt Bożego Narodzenia pracodawcy przekazują swoim pracownikom różnego rodzaju świadczenia, np. bony, którymi pracownicy mogą "zapłacić" za towary. W poniższym artykule wskazujemy, jak (...)
str. 30
2.1.
Zakup bonów i ich nieodpłatne przekazanie pracownikom - VAT i koszty podatkowe
Bony w świetle przepisów ustawy o VAT Dla celów VAT bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia (...)
str. 31
2.2.
Otrzymanie bonu z okazji świąt a przychód pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika Pracownik, który otrzymał od pracodawcy świadczenie świąteczne w postaci bonu, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Do tego rodzaju przychodów zalicza (...)
str. 32
2.3.
Zakup i przekazanie bonów pracownikom - ujęcie tabelaryczne
Poniżej - w formie tabelarycznej - zebrano informacje przedstawione w artykule. Zakup/przekazanie bonów Skutki podatkowe, ZUS VAT - bez skutków w VAT Koszty podatkowe - (...)
str. 34
2.4.
Ewidencja księgowa zakupu bonów i ich nieodpłatnego przekazania pracownikom
Bony sfinansowane ze środków ZFŚS W sytuacji, gdy zakup bonów dla pracowników został sfinansowany ze środków ZFŚS, to wydatki poniesione na ten cel nie obciążają (...)
str. 34
IV.
PODATEK VAT
1.
Ewidencjonowanie obrotu za pomocą wirtualnej kasy rejestrującej - interpretacja KIS
Nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy wirtualnej, czyli kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania. Podatnicy mogą stosować taką kasę tylko w zakresie działalności (...)
str. 36
2.
Transakcje łańcuchowe, w których uczestniczą kontrahenci z UE - w świetle nowych regulacji
Transakcja łańcuchowa - informacje podstawowe W przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowy JPK_VAT - wybrane zagadnienia
Począwszy od rozliczenia za październik (IV kwartał) 2020 r., podatnicy mają obowiązek sporządzania i przesyłania nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Dotyczy (...)
str. 41
3.2.
Sprzedaż towaru na rzecz podatników i osób fizycznych z UE
Czynny podatnik VAT produkuje meble i sprzedaje je firmom (czynnym podatnikom podatku od wartości dodanej) lub osobom prywatnym z innych krajów UE. Podatnik transportuje meble (...)
str. 43
3.3.
Ulga na zakup kasy rejestrującej on-line
We wrześniu 2020 r. rozpocząłem działalność gospodarczą (jako czynny podatnik VAT) w zakresie sprzedaży dekoracyjnych odlewów z gipsu i betonu na rzecz osób prywatnych i (...)
str. 45
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przeznaczenie dochodu na zasilenie ZFŚS a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Dochód przeznaczony na zasilenie ZFŚS nie jest dochodem wydatkowanym na cele statutowe. Dochód ten nie korzysta zatem ze zwolnienia z CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy przychody uzyskane z działalności rolniczej mają wpływ na prawo stosowania 9% stawki CIT?
Spółka z o.o., posiadająca status małego podatnika dla celów CIT, oprócz przychodów z działalności gospodarczej uzyskuje także przychody z działalności rolniczej. Czy w limicie przychodów, (...)
str. 47
2.2.
Sporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdy transakcje nie przekraczają progów dokumentacyjnych
Spółka z o.o. zawarła w 2019 r. transakcję z krajowym podmiotem powiązanym, przy czym była to transakcja usługowa. Czy spółka powinna była sporządzić lokalną dokumentację (...)
str. 49
2.3.
Opodatkowanie oddziału zagranicznej firmy podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków
Polski oddział zagranicznej firmy budowlanej zakupił w Polsce meble (biurka, regały, stoły itp.) do biura prowadzonej w Polsce budowy. Budowa w Polsce się zakończyła. Meble (...)
str. 50
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zmiana w trakcie roku proporcji udziałów w zyskach i stratach spółki osobowej a PIT - interpretacja KIS
W przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników w zyskach i stratach spółki osobowej w trakcie roku podatkowego, dochód roczny wspólników tej spółki należy określić zgodnie z (...)
str. 52
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wynagrodzenie pracownika młodocianego a ulga dla młodych
W naszym zakładzie pracy zatrudniliśmy kilku pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Czy ich wynagrodzenia są objęte ulgą dla młodych? Tak. Wynagrodzenie pracownika młodocianego, zatrudnionego (...)
str. 54
2.2.
Przejęcie pracowników a obowiązek sporządzenia PIT-4R i PIT-11
W 2020 r. spółka komandytowa przejęła część pracowników od spółki cywilnej. Kto ma obowiązek sporządzić za ten rok deklarację PIT-4R oraz informacje PIT-11 dla pracowników (...)
str. 55
3.
Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące zasad opodatkowania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19
Polska i Niemcy zawarły porozumienie dotyczące zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. Na podstawie tego porozumienia zostały utrzymane zasady (...)
str. 57
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nie wszystkie środki trwałe można amortyzować jednorazowo - interpretacja KIS
Kontener sklasyfikowany w grupie 1 KŚT nie może zostać zamortyzowany jednorazowo w ramach limitu 50.000 euro. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada (...)
str. 58
2.
Naprawa środka trwałego przed rozpoczęciem jego użytkowania
Nabyliśmy maszynę, która przed rozpoczęciem używania musiała zostać wyremontowana. Czy poniesione nakłady można rozliczyć jako prace remontowe, odnosząc je jednorazowo w koszty, czy może wydatki (...)
str. 59
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Od 2021 r. należy informować ZUS o zawartych umowach o dzieło
Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy będą mieć nowy (dodatkowy) obowiązek informacyjny względem ZUS. Wynika to z obowiązującego od tego dnia art. 36 ust. 17 (...)
str. 60
2.
Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy w 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wynosi 5.259 zł. Tak wynika (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.
Niektórzy pracownicy mają wynagrodzenia zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych, a niektórzy na potrącenia dobrowolne. W przypadku tych potrąceń obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej (...)
str. 62
2.
Dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na koniec 2020 r.
W firmie utworzyliśmy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i odprowadzaliśmy na niego odpis w wysokości określonej w ustawie o ZFŚS. Nie skorzystaliśmy z rozwiązań przewidzianych w (...)
str. 64
3.
Rozliczenie kosztów noclegów w podróży służbowej pracowników
Jesteśmy firmą prowadzącą roboty oddalone od naszej siedziby o 400 km. Pracownicy wyjeżdżają do pracy w poniedziałek i wracają w piątek. Otrzymujemy od nich faktury (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji
W ostatnim kwartale br. przeprowadziliśmy prace inwentaryzacyjne towarów pozostających na zapasie. Jak należy ujmować w księgach rachunkowych ustalone różnice? W jaki sposób należy je rozliczać? (...)
str. 67
2.
Znaczny spadek obrotów w 2020 r. a rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania
Od wielu lat sprawozdania finansowe naszej spółki (z o.o.) podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Ponieważ w bieżącym roku odnotowaliśmy znaczny spadek przychodów nie spełniamy wymogów (...)
str. 70
3.
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r.
Od 2020 r. spółka jawna (dwóch osób fizycznych) w związku z wielkością osiągniętych przychodów prowadzi księgi rachunkowe. Ponieważ jednak w bieżącym roku jej przychody znacznie (...)
str. 71
4.
Koszty i przychody związane z wytwarzaniem produktów w sprawozdaniu finansowym spółki komunalnej
Jesteśmy spółką z o.o. - spółką komunalną. Prowadzimy działalność wodno-kanalizacyjną. Planujemy higienizować osady pościekowe poprzez ich uzdatnianie, a następnie sprzedawać jako nawóz. W związku z (...)
str. 73
5.
Ryzyka oszustwa w sprawozdaniach finansowych sporządzanych w okresie pandemii COVID-19 - wskazówki PANA
Na stronie internetowej (www.pana.gov.pl) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: PANA) udostępniono opracowanie pt. "Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19". W opracowaniu kierowanym do (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.