Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Od 1 października 2020 r. nowe zasady składania plików JPK
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat pt. "Wyłączenie dotychczasowego środowiska do przesyłania danych JPK". Z komunikatu wynika, że od 1 października (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w zakresie podpisywania informacji TPR-P
Podmioty powiązane, obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem) lub realizujące transakcje kontrolowane (określone w art. 23z pkt (...)
str. 4
3.
Szczepienia pracowników przeciw grypie nie będą opodatkowane - zapowiadane zmiany
W okresie zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę oraz panującej epidemii koronawirusa, wielu pracodawców decyduje się na finansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie, chociaż nie mają takiego (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w CIT/PIT związane z uszczelnianiem systemu podatkowego - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o nowych rozwiązaniach podatkowych, w zakresie obniżek, ułatwień i uszczelniania systemu podatkowego. Z informacji tej wynika, że (...)
str. 6
2.
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie ulgi na robotyzację - dla celów CIT/PIT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o planowanym wprowadzeniu - dla celów CIT/PIT - ulgi na robotyzację. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy będą (...)
str. 7
3.
Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z 16 września 2020 r., pod poz. 1596, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura wystawiona w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Podmioty krajowe rozliczają niekiedy transakcje sprzedaży towarów lub usług w walucie obcej, tj. faktura jest wystawiana w walucie obcej oraz zapłata za nią następuje w (...)
str. 8
1.1.
Wycena faktury w walucie obcej dla celów VAT
Faktura w walucie obcej - regulacje ustawowe Kwoty podatku VAT wykazuje się na fakturze w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w (...)
str. 8
1.2.
Rozliczenie faktury wystawionej w walucie obcej dla celów CIT/PIT
Wycena przychodu w walucie obcej Dla celów CIT/PIT przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia (...)
str. 10
1.3.
Wycena faktury w walucie obcej dla celów bilansowych
Wycena operacji w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (o ile odrębne przepisy dotyczące (...)
str. 11
2.
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - podatki i ewidencja księgowa u dłużnika
Podmioty gospodarcze, które nie regulują swoich zobowiązań (z tytułu zakupu towarów/usług) w terminie, mogą być zobowiązane do zapłaty na rzecz wierzyciela rekompensaty za koszty odzyskiwania (...)
str. 14
2.1.
Podstawa prawna rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty: (...)
str. 14
2.2.
Rozliczenie dla celów VAT rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do (...)
str. 14
2.3.
Ujmowanie w kosztach podatkowych dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Rekompensata jako koszt podatkowy Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (...)
str. 15
2.4.
Ewidencja księgowa rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dla celów bilansowych rekompensata za koszty odzyskiwania należności zaliczana jest u dłużnika do pozostałych kosztów operacyjnych, jako koszt pośrednio związany z działalnością operacyjną. Jak bowiem (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Sposób dokonania zapłaty nie wpływa na prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Prawo do odliczenia VAT przysługuje czynnemu podatnikowi VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek (...)
str. 18
2.
Opłata z tytułu odstąpienia od postanowień umowy przedwstępnej a VAT - wyrok NSA
Odstępne wypłacone z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej, zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów, nie podlega opodatkowaniu VAT. (wyrok NSA z 13 lutego 2020 r., (...)
str. 20
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowy JPK_VAT wraz z deklaracją - wybrane zagadnienia
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, począwszy od rozliczenia VAT za październik 2020 r., czynni podatnicy VAT - składający dotychczas deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT (...)
str. 22
3.2.
Refakturowanie mediów - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuję się wynajmem lokali użytkowych. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w przypadku refakturowania wody na najemców, (...)
str. 23
3.3.
Sprzedaż towaru w systemie wysyłkowym a osobisty odbiór zamówienia - ewidencjonowanie w kasie rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób prywatnych i ewidencjonuję ją w kasie fiskalnej. Czy mam prawo ewidencjonować w (...)
str. 25
3.4.
Zakup mieszkania służący częściowo działalności gospodarczej jednego z małżonków - prawo do odliczenia VAT
Małżeństwo (wspólność majątkowa) kupiło mieszkanie. Mąż prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT, żona takiej działalności nie prowadzi. Deweloper wystawił fakturę na nazwisko i imiona (...)
str. 27
3.5.
Odliczanie VAT od usług gastronomicznych nabytych w celu odsprzedaży
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę hotel i świadczę usługi hotelowe (noclegowe). Rozliczam VAT na zasadach ogólnych (nie stosuję procedury VAT marża). W celu zapewnienia wyżywienia (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na przeprawy promowe a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki ponoszone na przeprawy promowe, związane z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu w wysokości 75%. (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Subwencja z PFR - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o. otrzymała subwencję finansową z PFR, w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa. Jak rozliczyć dla celów CIT wartość otrzymanej subwencji, tj. czy (...)
str. 33
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych zaległych składek ZUS zapłaconych za pracowników
Kontrola ZUS ustaliła, że składki ZUS za niektórych pracowników w poprzednich latach były nieprawidłowo rozliczane, w wyniku czego powstała zaległość z tego tytułu. W 2020 (...)
str. 34
2.3.
Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu przez wspólnika spółki z o.o. - podatkowe skutki w spółce
Członkami zarządu spółki z o.o. są osoby fizyczne (obywatele polscy) będące wspólnikami tej spółki. Osoby te pełnią swoją funkcję w zarządzie bez wynagrodzenia. Czy w (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot pracownikowi kosztów zaplanowanego wypoczynku w związku z odwołaniem zgody na urlop - interpretacja KIS
Zwrot pracownikowi udokumentowanych kosztów poniesionych na zakup biletów lotniczych dotyczących zaplanowanego wypoczynku, w związku z odwołaniem zgody na urlop z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, nie (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczka na podatek pracownika po przekroczeniu progu podatkowego
W październiku br. dochody naszego pracownika przekroczą kwotę 85.528 zł. Czy w tym miesiącu do obliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia tego pracownika należy zastosować (...)
str. 39
2.2.
Opłacanie rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej a koszty podatkowe
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozliczam w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie zatrudniam pracowników. Na okres późnej jesieni i zimy zamierzam zawiesić (...)
str. 40
2.3.
Sfinansowanie opłat za wydanie dokumentów niezbędnych do wykonywania pracy kierowcy
Pracodawca finansuje opłaty związane z uzyskiwaniem przez kierowcę (prawo jazdy kat. C+E) dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy kierowcy, które mają charakter (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Przekroczenie limitu przychodów zwolnionych z PIT w ramach ulgi dla młodych a stawka podatku
Zatrudniamy pracownika w wieku 25 lat, którego przychody w tym roku przekroczą limit ulgi dla młodych (tj. 85.528 zł). Jaką stawkę podatku powinniśmy zastosować przy (...)
str. 44
3.2.
Wydatki związane z naprawą firmowego samochodu
Przedsiębiorca wykorzystywał w swojej firmie samochód osobowy (będący środkiem trwałym), który uległ wypadkowi. Samochód ten był wykorzystywany również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Czy (...)
str. 45
3.3.
Otrzymanie płatności za pośrednictwem PayU a moment powstania przychodu
Prowadzę działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży i obuwia. Od niedawna wprowadziłam sprzedaż internetową. Będę w niej korzystała z systemu płatności PayU. W którym momencie (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wycofanie środków trwałych do majątku prywatnego - interpretacja KIS
Wycofanie środków trwałych z dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej i przekazanie ich do majątku prywatnego nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów PIT. Czynność taka nie (...)
str. 46
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dokonany przed otrzymaniem dotacji do zakupu środka trwałego
Podatnik posiadający status małego podatnika, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zakupił środek trwały. W lipcu br. wprowadził go do ewidencji i w tym samym miesiącu (...)
str. 47
3.
Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. otrzymała od innej spółki z o.o., w ramach aportu, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), w tym środki trwałe dotychczas amortyzowane. Czy w (...)
str. 49
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS w 2021 r. po wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia
Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2.800 zł. Taką jego kwotę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 (...)
str. 51
2.
Składki na FP i FS od wynagrodzenia za pracę i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Z końcem września br. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownicą zatrudnioną w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na koniec września br. wypłaciliśmy jej wynagrodzenie za pracę (...)
str. 52
3.
Zatrudnienie młodocianego na umowę w celu przygotowania zawodowego a ZUS (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy osobę młodą, z którą zawarłem umowę w celu przygotowania zawodowego, zgłasza się do ubezpieczeń w ZUS (pytanie nr 1310134)? Uczestnik forum nie wskazał, w (...)
str. 54
4.
Czy wypłata emerytury zaliczkowej zwalnia przedsiębiorcę z opłaty składek społecznych?
Otrzymałam decyzję z organu rentowego o przyznaniu mi prawa do emerytury w kwocie zaliczkowej zbliżonej do kwoty przewidywanych świadczeń. Czy prawo do takiego świadczenia zwalnia (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Dokonanie potrącenia niealimentacyjnego z wynagrodzenia za pracę
Pracodawca otrzymał od komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę jednego z pracowników. Jest to zajęcie na poczet należności niealimentacyjnych na kwotę 2.500 zł. Pracownik jest zatrudniony (...)
str. 57
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego obniżonego w związku z COVID-19 i jego wykazanie w świadectwie pracy
1) Na koniec października 2020 r. rozwiąże się umowa o pracę pracownika, który w okresie 3 miesięcy (od kwietnia do czerwca br.) miał obniżony do (...)
str. 59
3.
Podróż służbowa pracownika pobierającego ryczałt na jazdy lokalne
Pracownikowi pobierającemu ryczałt na jazdy lokalne wystawiliśmy polecenie wyjazdu służbowego do miejscowości oddalonej o 400 km od naszej siedziby (która jest stałym miejscem pracy pracownika). (...)
str. 60
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Od 1 października br. jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację za 2020 r.
Podstawowym celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest ustalenie rzeczywistego stanu zapasów. Obowiązki i odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury ponosi kierownik (...)
str. 62
2.
Termin zatwierdzenia oraz przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS oraz Szefa KAS
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym. Prosimy o podanie ostatecznych terminów zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok oraz ich przekazania do (...)
str. 65
3.
Spadek obrotów spółki na skutek COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
W 2019 r. podpisaliśmy z nowym audytorem umowę o badanie sprawozdania finansowego na dwa lata (2019 i 2020). W 2020 r. w skutek pandemii koronawirusa (...)
str. 68
4.
Zakup paliwa do firmowego dystrybutora a rozliczenie dla celów bilansowych
Nasza jednostka zakupiła stacjonarny zbiornik paliwa, z którego tankowane są wyłącznie własne pojazdy rozwożące nasze produkty do sklepów. Zbiornik nie stanowi magazynu. Zakupione paliwo odnoszone (...)
str. 70
5.
Konwersja wierzytelności na akcje spółki
Nasz dłużnik (spółka akcyjna) wystąpił o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego w związku z trudną sytuacją finansową i wizją upadłości. Zawarto układ (przyjęty przez Sąd), który (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.