Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Rachunkowość w jednostkach handlowych
Dodatek nr 9
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12
z dnia 20.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
1.
Przychody ze sprzedaży towarów w jednostce handlowej
Co do zasady przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i innych składników majątku ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w rachunku zysków i strat (...)
str. 3
2.
Prezentacja kosztów handlowych w rachunku zysków i strat
Koszty handlowe w działalności handlowej, są to wszystkie koszty - oprócz wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) - poniesione przez jednostkę handlową w związku (...)
str. 6
3.
Ewidencja kosztów tylko według rodzajów - na kontach zespołu 4
Ewidencja kosztów tylko według rodzajów - na kontach zespołu 4 polega na tym, że wszystkie poniesione koszty proste wynikające z dowodów źródłowych ujmuje się na (...)
str. 6
4.
Ewidencja kosztów tylko według funkcji - na kontach zespołu 5
Ewidencja kosztów tylko według funkcji - na kontach zespołu 5 polega na tym, że wszystkie poniesione koszty proste i złożone związane z zakupem towarów (z (...)
str. 7
5.
Ewidencja kosztów handlowych na kontach zespołu 4 i 5
Ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych według rodzajów i równocześnie według funkcji polega na tym, że koszty proste działalności operacyjnej księguje się bieżąco, na podstawie dokumentów (...)
str. 9
6.
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)
Wartość sprzedanych towarów, jako element składowy kosztów działalności operacyjnej, podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat w odrębnej pozycji, bez względu na przyjęty przez jednostkę (...)
str. 9
II.
EWIDENCJA I WYCENA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW TOWARÓW
1.
Ogólne metody ewidencji i wyceny towarów
Ewidencja zapasów Metody ewidencji zapasów towarów określa art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z tym przepisem, kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj (...)
str. 10
2.1.
Definicja ceny zakupu i ceny nabycia
Cena zakupu to kwota należna sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o (...)
str. 14
2.2.
Ewidencja kosztów zakupu towarów, do wyceny których stosuje się rzeczywiste ceny zakupu
Jeśli w jednostce do wyceny towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu, to można założyć, iż koszty nabycia tych towarów są z reguły niewielkie i jednostka (...)
str. 15
2.3.
Rozliczenie kosztów zakupu towarów wycenianych w cenach nabycia
Ewidencję towarów według cen nabycia prowadzi się, gdy wysokość kosztów zakupu (np. kosztów transportu, załadunku, wyładunku) stanowi dla jednostki znaczną wartość, która wpływa istotnie na (...)
str. 16
3.1.
Metody ewidencji zapasów towarów w detalu stosowane w praktyce
Sprzedaż detaliczna jest to sprzedaż związana z indywidualnym klientem, finalnym odbiorcą. Zazwyczaj jest sprzedażą gotówkową. Stanowi ostatni szczebel obrotu towarowego. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w (...)
str. 19
3.2.
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży i VAT
W praktyce wykształciły się dwa najczęściej stosowane w detalu rozwiązania: 1) jeżeli towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, wówczas za ceny ewidencyjne uważa się ceny zakupu (...)
str. 20
4.1.
Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów w hurcie
Ewidencję towarów w hurcie, ze względu na rozmiary i zakres handlu hurtowego oraz potrzebę skutecznej kontroli wskazane jest prowadzić w sposób określony w art. 17 (...)
str. 23
4.2.
Sprzedaż towarów ujmowanych w ewidencji w rzeczywistych cenach nabycia
Przykład I. Założenia: Hurtownia zabawek dla dzieci prowadzi ewidencję towarów w cenach rzeczywistych na poziomie ceny nabycia. W maju sprzedała zabawki o wartości w cenie (...)
str. 24
4.3.
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
W przypadku gdy hurtownia stosuje ceny ewidencyjne różniące się od cen zakupu (nabycia), ewentualnie występujące odchylenia od cen ewidencyjnych towarów ujmuje w księgach rachunkowych, zapisem: (...)
str. 24
III.
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW TOWARÓW
1.
Wycena towarów na dzień bilansowy
Towary znajdujące się w jednostkach handlowych podlegają obowiązkowi aktualizacji ich wartości. Towar, który nie spowoduje w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych, nie powinien być (...)
str. 26
2.
Obniżka cen towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w cenach zakupu (nabycia)
W sytuacji gdy obniżka cen sprzedaży obejmuje towary ewidencjonowane w księgach rachunkowych ilościowo-wartościowo w cenach zakupu (nabycia), a nowa (obniżona) cena sprzedaży jest niższa od (...)
str. 27
3.
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
W przypadku obniżenia ceny towarów, które objęte są ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto, w pierwszej kolejności należy skorygować wartość ewidencyjną towarów objętych obniżką cen (...)
str. 27
IV.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat
Spółka z o.o. zajmująca się działalnością handlową przyznała nabywcy towarów rabat, w związku ze zrealizowaniem przez niego w 2015 r. określonej wielkości zakupów. Fakturę korygującą (...)
str. 28
2.
Rozliczenie transakcji uregulowanych kartą płatniczą w placówce handlu detalicznego
Prowadzimy sieć sklepów firmowych (detalicznych), w których zamierzamy wprowadzić możliwość regulowania należności kartą płatniczą. Jak wyglądać będzie ewidencja księgowa transakcji regulowanych taką kartą? Czy dla (...)
str. 31
3.
Koszty przerobu obcego towarów - różne rozwiązania ewidencyjne
Hurtownia stali oddaje określone towary do cynkowania obcej jednostce. Czy koszty przerobu obcego towarów można odnieść na zwiększenie ceny nabycia, zamiast na odchylenia od cen (...)
str. 33
4.
Różnice wynikające z zaokrąglenia cen towarów przyjmowanych do magazynu
W wyniku zaokrągleń cen powstają różnice pomiędzy wartością towarów przyjmowanych do magazynu a wartością tych towarów wynikającą z faktury zakupu. Jak zaewidencjonować te różnice? Jeśli (...)
str. 34
5.
Zmiana zasad wyceny towarów z ceny nabycia na cenę zakupu ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego
Od 1 maja 2016 r. wdrożyliśmy oprogramowanie, zgodnie z którym towary wyceniane są w cenie zakupu. Cena ewidencyjna nie obejmuje więc kosztów transportu. Są one (...)
str. 35
6.
Zużycie towarów handlowych na własne potrzeby
Prowadzimy sprzedaż hurtową materiałów biurowych. Jakich księgowań dokonać w przypadku zużycia towarów handlowych na własne potrzeby administracyjne (biurowe)? W przypadku zużycia towarów handlowych na własne (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.