Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Kasy rejestrujące - ulga na zakup, zasady ewidencjonowania i zwolnienia
Dodatek nr 25
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25
z dnia 01.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych generalnie mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej. Od powyższej zasady są (...)
str. 3
I.
OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI SPRZEDAŻY PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ
1.
Ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej
Jak wskazano na wstępie, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas (...)
str. 3
2.
Rodzaje kas rejestrujących
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych generalnie powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Podatnicy mogą jednak jeszcze stosować (...)
str. 5
2.1.
Kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii
Podatnicy mogą jeszcze stosować do ewidencjonowania kasy "starego" typu, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między (...)
str. 5
2.2.
Kasy on-line
Niektórzy podatnicy muszą obowiązkowo stosować kasy on-line. Takie kasy należy obowiązkowo stosować do (art. 145b ust. 1 ustawy o VAT): świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych (...)
str. 5
2.3.
Kasy wirtualne
W określonych sytuacjach podatnicy mogą stosować do ewidencjonowania kasy wirtualne. Przypadki, kiedy stosowanie takich kas jest możliwe, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja (...)
str. 6
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sposób wydawania paragonów w przypadku sprzedaży internetowej
Podatnik sprzedaje towary przez internet. Sprzedaż ewidencjonuje on za pomocą kasy rejestrującej on-line. Czy podatnik może wysyłać klientom paragony w formie elektronicznej (w formacie PDF), (...)
str. 7
3.2.
Obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez podatnika stosującego kasę rejestrującą
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie z elektronicznym zapisem kopii. Czy muszę przyjmować należności przy użyciu instrumentu płatniczego? Tak. (...)
str. 8
3.3.
Czy usługi świadczone dla osób zagranicznych podlegają ujęciu w kasie rejestrującej?
Zamierzam świadczyć usługi na rzecz osób prywatnych w Niemczech - usługi będą opodatkowane w Niemczech. Czy usługi te będę musiała ewidencjonować w kasie rejestrującej? Podatnicy (...)
str. 9
3.4.
Ewidencjonowanie usług myjni samochodowej w kasie rejestrującej
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadzi stację benzynową i zamierza otworzyć na jej terenie bezobsługową myjnię samochodową (PKWiU 45.20.30.0). W celu skorzystania z usługi mycia auta (...)
str. 9
3.5.
Spóźniona ewidencja sprzedaży w kasie rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. W jaki sposób powinienem wykazać w JPK_VAT sprzedaż na rzecz osoby prywatnej, jeżeli wystawiłem dla niej (...)
str. 10
II.
ULGA NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ
1.
Wysokość ulgi na zakup kasy rejestrującej
Podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kas w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł (tzw. ulga na (...)
str. 12
2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej
Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje w przypadku zakupu kas on-line lub kas wirtualnych (czyli kas mających postać oprogramowania). Prawo do ulgi przysługuje podatnikom, u (...)
str. 12
3.1.
Ulga na zakup kasy rejestrującej u czynnego podatnika VAT
Odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line/wirtualnej (...)
str. 13
3.2.
Ulga na zakup kasy rejestrującej u podatnika zwolnionego z VAT
Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje także podatnikom zwolnionym podmiotowo lub przedmiotowo z VAT. Ponieważ tacy podatnicy nie składają deklaracji VAT, przewidziano dla nich szczególne (...)
str. 15
3.3.
Usługi taksówkowe a ulga na zakup kasy rejestrującej
Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) mogą wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%. (...)
str. 16
III.
ZWOLNIENIA ZE STOSOWANIA KASY REJESTRUJĄCEJ
Jak wskazano na wstępie tego dodatku, podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia (...)
str. 16
1.
Zwolnienie podmiotowe
Zwolnienie podmiotowe z ewidencjonowania to zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przysługuje ono, gdy (...)
str. 17
2.
Zwolnienia przedmiotowe
Zwolnienia przedmiotowe z ewidencjonowania to zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Zostały one wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia. Zaprezentowane je w poniższej tabeli. (...)
str. 17
3.
Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży
Minister Finansów przewidział także zwolnienie z ewidencjonowania, które jest uzależnione od struktury sprzedaży. Jak bowiem wynika z § 3 ust. 1 pkt 3-4 ww. rozporządzenia, (...)
str. 21
4.
Kiedy zwolnień z ewidencjonowania nie stosuje się?
Jak już wskazano, są przypadki, gdy żadnych zwolnień z ewidencjonowania stosować nie można. Zostały one określone w § 4 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, (...)
str. 21
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Sprzedaż środków trwałych - czy trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej?
Spółka (czynny podatnik VAT) zamierza sprzedać środek trwały (samochód osobowy). Nie wiadomo, kto będzie zainteresowany zakupem. Czy sprzedaż ta powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej, (...)
str. 24
5.2.
Zapłata przelewem/BLIKIEM lub za pośrednictwem systemów elektronicznych a zwolnienie z kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z materiałami budowlanymi (sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej). Zamierzam dodatkowo świadczyć usługi budowlane dla osób prywatnych. Czy będę mógł (...)
str. 24
5.3.
Sprzedaż internetowa - zwolnienie z VAT i z kasy rejestrującej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dokonuję sprzedaży na rzecz osób prywatnych, na terytorium kraju (prowadzę sklep z nową odzieżą). Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT oraz (...)
str. 26
5.4.
Udostępnianie urządzeń do zabawy dla dzieci a kasa rejestrująca
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dotychczas wykonywałam czynności opodatkowane VAT wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą i dlatego nie posiadam kasy rejestrującej. Zamierzam rozszerzyć działalność (...)
str. 28
5.5.
Czy działalność rolnicza musi być ewidencjonowana w kasie rejestrującej?
Rozpoczynam prowadzenie działalności rolniczej i będę korzystał ze zwolnienia z VAT jako rolnik ryczałtowy. Czy dokonując sprzedaży na rzecz osób prywatnych powinienem posiadać kasę rejestrującą? (...)
str. 29
IV.
ZMIANY W PRZEPISACH ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM KAS REJESTRUJĄCYCH
1.
Sprzedaż w systemie bezobsługowym - obowiązek ewidencjonowania
Generalnie dostawa towarów i świadczenie usług w systemie bezobsługowym jest zwolniona z ewidencjonowania w kasie rejestrującej (patrz: poz. 39-40 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień (...)
str. 30
2.
Obowiązek dołączania paragonu do faktury
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca czerwca 2023 r., w przypadku gdy faktura dotyczyła sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u (...)
str. 31
3.
Brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy rejestrujące
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do 30 czerwca 2023 r. byli obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas, z wyjątkiem (...)
str. 32
4.
Ulga na zakup kasy rejestrującej na wniosek podatnika zwolnionego z VAT
Jeżeli ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi wykonującemu wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub którego sprzedaż jest zwolniona z VAT ze względu na obroty, (...)
str. 32
5.
Paragony będzie można przesyłać przy użyciu systemu Szefa KAS
Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i (...)
str. 33
6.
Dostawa węgla kamiennego przez gminy ze zwolnieniem z ewidencjonowania
Do końca lipca 2023 r. zwolniona z ewidencjonowania w kasie rejestrującej była dostawa węgla kamiennego dokonywana z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z (...)
str. 34
7.
Kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym można kupić do końca 2023 r.
W wyniku zmian wprowadzonych w ustawie o VAT, potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem (...)
str. 35
8.
Integracja kasy rejestrującej z terminalem płatniczym - od 2025 r.
Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.