Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
Dodatek nr 17
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15
z dnia 20.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
Pakiety medyczne oraz karnety sportowe przekazywane nieodpłatnie pracownikom i innym osobom
Podmioty gospodarcze ponoszą ze środków obrotowych wydatki na zakup różnego rodzaju świadczeń, np. "nieobowiązkowych" pakietów medycznych czy karnetów sportowych, które następnie nieodpłatnie przekazują swoim pracownikom, (...)
str. 3
1.1.
Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych/karnetów sportowych a VAT należny
Dla celów VAT nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych czy karnetów sportowych pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom należy rozpatrywać przez pryzmat art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy (...)
str. 3
1.2.
Przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania karnetów sportowych/pakietów medycznych
Pakiety/karnety przekazane nieodpłatnie pracownikowi Dla pracownika nieodpłatne otrzymanie od pracodawcy "nieobowiązkowego" pakietu medycznego czy karnetu sportowego (sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy) generalnie wiąże się z (...)
str. 5
1.3.
Wydatki na pakiety medyczne/karnety sportowe w kosztach podatkowych podmiotu przekazującego świadczenie
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 7
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na przekazane nieodpłatnie pakiety medyczne/karnety sportowe
Wydatki na zakup pakietów medycznych czy karnetów sportowych, w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (podmiotu przekazującego nieodpłatnie (...)
str. 8
2.
Zorganizowanie imprezy firmowej dla pracowników oraz ich rodzin
Firmy organizują różnego rodzaju imprezy (np. festyny, pikniki), w których udział biorą zarówno dzieci pracowników, jak i sami pracownicy, a także ich małżonkowie. Imprezy te (...)
str. 8
2.1.
Udział w firmowej imprezie - PIT i składki ZUS
PIT pracownika Ustalając, czy po stronie pracownika powstanie przychód z tytułu uczestnictwa w imprezie (np. pikniku/festynie) zorganizowanej np. z okazji Dnia Dziecka należy przywołać wyrok (...)
str. 9
2.2.
Impreza firmowa a VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z organizacją imprezy Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 9
2.3.
Wydatki na imprezę firmową a koszty uzyskania przychodów
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 12
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na organizację imprezy firmowej
Wydatki na organizację zakładowej imprezy, sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca te wydatki może zostać ujęta w księgach rachunkowych (...)
str. 12
3.
Wydatki pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Pracodawcy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników ponoszą wydatki na ich kształcenie, np. na szkolenia, studia itd. W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z (...)
str. 13
3.1.
Kształcenie pracowników w świetle przepisów prawa pracy
Kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zostały uregulowane w dziale czwartym, rozdziale III Kodeksu pracy, w art. 102-103 6 . Dla Prenumeratorów GOFIN f (...)
str. 13
3.2.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a PIT pracowników i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego świadczenia Zasadą jest, że wszelkie świadczenia, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy w związku z łączącym strony stosunkiem pracy, stanowią dla (...)
str. 15
3.3.
Rozliczenie dla celów VAT wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi (...)
str. 17
3.4.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu podnoszenia przez pracowników ich kwalifikacji zawodowych (szkolenia/studia/kursy) nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przywołanych przepisów. Jeżeli (...)
str. 18
3.5.
Ewidencja księgowa wydatków na kształcenie pracowników
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca np. wydatki na szkolenie pracowników może zostać zaksięgowana (przy założeniu, że usługa (...)
str. 19
4.
Paczki dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka
4.1.
Otrzymanie świadczeń z okazji Dnia Dziecka a PIT
W pierwszej kolejności należy wskazać, że mimo, iż świadczenie z okazji Dnia Dziecka otrzymuje dziecko pracownika, to skutki uzyskania tego świadczenia ustalane są - na (...)
str. 19
4.2.
Oskładkowanie paczek dla dzieci pracowników otrzymanych z okazji Dnia Dziecka
Co do zasady, podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W niektórych jednak przypadkach taki przychód może (...)
str. 21
4.3.
Zakup paczek dla dzieci a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Paczki dla dzieci pracowników a VAT W sytuacji gdy pracodawca przekaże paczkę dziecku pracownika (z okazji Dnia Dziecka), sfinansowaną ze środków ZFŚS, to nie ma (...)
str. 22
4.4.
Ewidencja księgowa wydatków na paczki z okazji Dnia Dziecka
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wydatków na zakup paczek dla dzieci pracowników (np. z okazji Dnia Dziecka) uzależniony jest od źródła sfinansowania tych paczek, tj. (...)
str. 23
5.
Bony przekazane kontrahentom nieodpłatnie
Niekiedy podmioty gospodarcze w ramach akcji marketingowych/promocyjnych (dalej: promocyjnych) przekazują swoim klientom, spełniającym określone warunki (np. dokonującym zakupów o określonej wartości), nieodpłatnie bony lub vouchery (...)
str. 24
5.1.
Transakcja opłacona bonem przekazanym klientowi nieodpłatnie a VAT
Bony na gruncie ustawy o VAT Na potrzeby VAT przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części (...)
str. 25
5.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT nieodpłatnego przekazania bonów i zapłaty nimi
Nieodpłatne przekazanie bonów W ustawach o podatku dochodowym nie ma regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rozliczania bonów uprawniających do ich wymiany na (...)
str. 27
5.3.
Ewidencja księgowa wydania bonu i zapłaty nim za usługę
Nieodpłatne przekazanie kontrahentom bonów, uprawniających do ich wymiany na świadczone przez jednostkę usługi, nie stanowi przychodu na gruncie ustawy o rachunkowości. Przekazanie takiego bonu może (...)
str. 29
6.
Nagrody otrzymane w konkursie zorganizowanym dla pracowników w celu zintegrowania załogi
Podmioty gospodarcze organizują niekiedy dla swoich pracowników różnego rodzaju konkursy w celu zintegrowania załogi, wzmocnienia więzi pracowników z pracodawcą, zmotywowania pracowników do jak najwydajniejszej pracy, (...)
str. 29
6.1.
PIT pracownika z tytułu nagród otrzymanych w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę
Źródło przychodu pracownika W sytuacji gdy pracodawca przekazuje pracownikowi nagrodę, wygraną w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie, to pracownik uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe, a (...)
str. 29
6.2.
Oskładkowanie wygranej w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę
Zasadą jest, że - w przypadku pracownika - oskładkowaniu podlega przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach (...)
str. 32
6.3.
Rozliczenie VAT z tytułu nagród przekazanych jako wygrane w konkursach zorganizowanych przez pracodawcę
Prawo do odliczenia VAT od zakupu nagrody dla pracownika Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 32
6.4.
Wydatki na nagrody w konkursie zorganizowanym dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
Odnosząc się do wydatków na nagrody w konkursie zorganizowanym dla pracowników, w ramach działań integracyjnych, należy wskazać, że generalnie wydatki na integrację wykazują związek z (...)
str. 34
6.5.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród w konkursie zorganizowanym dla pracowników
Wydatki na zakup nagród dla pracowników w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Faktura dokumentująca zakup nagrody może zostać zaewidencjonowana w (...)
str. 34
7.
Posiłki zapewniane bezpłatnie pracownikom i zleceniobiorcom w trakcie pracy
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podmioty gospodarcze zapewniają swoim pracownikom lub zleceniobiorcom w trakcie wykonywania przez te osoby powierzonych im zadań służbowych posiłki, (...)
str. 35
7.1.
PIT i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców z tytułu otrzymanego nieodpłatnie posiłku
PIT pracownika/zleceniobiorcy z tytułu nieodpłatnych świadczeń Dla celów PIT przychodami są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...)
str. 35
7.2.
Wydatki na posiłki dla pracowników/zleceniobiorców a koszty podatkowe pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 38
7.3.
Nieodpłatne posiłki dla pracowników i zleceniobiorców a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są (...)
str. 39
7.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup posiłków dla pracowników/zleceniobiorców
Wydatki na zakup posiłków/artykułów spożywczych dla pracowników czy zleceniobiorców, do ponoszenia których jednostka nie jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa pracy, obciążają jej koszty działalności (...)
str. 41
8.
Przekazanie upominków pracownikom/zleceniobiorcom
Częstą praktyką jest przekazywanie przez pracodawców swoim pracownikom lub zleceniobiorcom upominków (np. zegarków, statuetek) z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu, np. w związku z (...)
str. 41
8.1.
Otrzymanie upominku przez pracownika/zleceniobiorcę a PIT i ZUS
Upominek otrzymany przez pracownika Zasadą jest, że do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (...)
str. 41
8.2.
Rozliczenie VAT od upominków dla pracowników/zleceniobiorców
Odliczanie VAT od zakupionych upominków Zasadą jest (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim (...)
str. 43
8.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na upominki
Zasadniczo podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie (...)
str. 44
8.4.
Ewidencja księgowa zakupu upominków i ich przekazania
Wydatki ponoszone na zakup upominków dla pracowników/zleceniobiorców (sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy), zasadniczo powinny obciążać koszty działalności operacyjnej pracodawcy. W związku z tym faktura dokumentująca (...)
str. 45
9.
Użyczenie samochodu osobowego spółce z o.o. przez jej wspólnika
Niekiedy na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o. wykorzystywane są prywatne samochody osobowe wspólników, na podstawie zawartej umowy użyczenia. Kwestie związane z taką (...)
str. 46
9.1.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi używanymi w ramach umowy użyczenia
W pierwszej kolejności należy wskazać, że spółka z o.o., która wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy wspólnika - na podstawie zawartej umowy (...)
str. 46
9.2.
Wykorzystywanie samochodu osobowego na podstawie umowy użyczenia a CIT w spółce z o.o.
W sytuacji gdy spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód wspólnika - na podstawie umowy użyczenia - należy ustalić, czy powinna wykazać (...)
str. 48
9.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółki z o.o.
Dla celów bilansowych nieodpłatne korzystanie - na podstawie umowy użyczenia - z samochodu osobowego wspólnika nie skutkuje powstaniem przychodu w spółce z o.o. (odmiennie niż (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.