Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 r.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u niektórych przedsiębiorców ustalana jest w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, u innych zależy od wysokości osiąganych przychodów z takiej (...)
str. 4
2.
Warto złożyć PIT-2 w celu zmniejszenia zaliczki na podatek - komunikat Min. Fin.
Ministerstwo Finansów w dniu 25 stycznia 2023 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację pt. "Złóż PIT-2 i otrzymuj wyższą wypłatę na rękę". Jak (...)
str. 6
3.
Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.
W dniu 31 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Slim VAT 3 - projekt ustawy nowelizującej przyjęty przez Radę Ministrów
` Na temat planowanych zmian pisaliśmy w dodatku nr 2 do Biuletynu Informacyjnego z 01.01.2023 r. W dniu 24 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła (...)
str. 8
2.
Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników
W dniu 27 stycznia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 8
3.
Przedłużenie preferencji w CIT/PIT w zakresie rozliczania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 27 stycznia 2023 r., pod poz. 185, opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom (...)
str. 10
4.
Wyższe stawki dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2023 r.
W dniu 25 stycznia 2023 r. weszły w życie (z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.) przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. (...)
str. 12
5.
Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn znów będą wyższe - ustawa uchwalona przez Sejm trafiła do Senatu
W dniu 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która wprowadza zmiany m.in. w (...)
str. 13
6.
Kolejne usługi dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym
` Na ten temat pisaliśmy w dodatku nr 2 do Biuletynu Informacyjnego nr 1 z 01.01.2023 r. Od 1 grudnia 2022 r. w serwisie e-Urząd (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Przekazanie wspólnikowi składnika majątku spółki jawnej - regulacje kodeksowe i skutki podatkowe
Niejednokrotnie wspólnicy spółki jawnej podejmują decyzję o wycofaniu z tej spółki środka trwałego (nieruchomości, samochodu) i przekazania go wspólnikowi. W tym artykule opisujemy skutki podatkowe (...)
str. 14
1.1.
Regulacje kodeksowe
Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, może jednak (...)
str. 14
1.2.
Skutki przekazania środka trwałego wspólnikowi na gruncie VAT
Wycofanie środka trwałego ze spółki jako czynność opodatkowana VAT Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu dostawą towarów jest również przekazanie (...)
str. 15
1.3.
Przekazanie majątku spółki jawnej wspólnikowi a PIT
Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są natomiast poszczególni wspólnicy, którzy mają obowiązek samodzielnego rozliczania się z (...)
str. 17
1.4.
Wycofanie środka trwałego ze spółki jawnej - ujęcie księgowe
Jeśli spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe, to wycofanie środka trwałego z działalności (w celu przekazania do majątku prywatnego wspólnika/wspólników) musi odpowiednio zaewidencjonować w tych księgach. (...)
str. 20
2.
Prywatne samochody wykorzystywane w podróżach służbowych pracowników w 2023 r.
Normą jest, że podmioty gospodarcze wysyłają swoich pracowników w podróż służbową krajową lub zagraniczną, przy czym w podróżach tych wykorzystywane są niekiedy prywatne samochody pracowników. (...)
str. 20
2.1.
Środek transportu wykorzystywany w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym (...)
str. 20
2.2.
PIT pracownika z tytułu zwrotu wydatków związanych z używaniem prywatnych samochodów w podróży służbowej i składki ZUS
Należności z tytułu podróży służbowej a przychód ze stosunku pracy Co do zasady, otrzymane przez pracownika od pracodawcy świadczenia stanowią dla pracowników przychody ze stosunku (...)
str. 23
2.3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na samochody osobowe wykorzystywane w podróży służbowej pracowników
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mają prawo do odliczania VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są (...)
str. 25
2.4.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków z związanych z podróżami służbowymi pracowników
Zasadniczo wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wykazują związek (z reguły pośredni) z uzyskiwanymi przez pracodawcę przychodami. (...)
str. 25
2.5.
Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników - ewidencja księgowa
Wydatki z tytułu podróży służbowej pracowników, w tym związane z wykorzystywaniem w tej podróży prywatnych samochodów osobowych pracowników, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Wydatki (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy od niezrealizowanych bonów różnego przeznaczenia trzeba zapłacić VAT? - wyrok WSA
Podatnik, który jako pośrednik sprzedaje bony różnego przeznaczenia, do podstawy opodatkowania usług pośrednictwa nie powinien wliczać wartości niezrealizowanych bonów. (wyrok WSA w Warszawie z 14 (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nieodpłatne otrzymanie towarów a VAT
Spółka z o. o. jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi restaurację. Spółka otrzymała nieodpłatnie od kontrahentów towary (pokale i szklanki od dostawcy piwa i innych (...)
str. 30
2.2.
Czy faktura wystawiona do paragonu bez NIP nabywcy uprawnia do odliczenia VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar i zgłosiłem sprzedawcy, że zakupu dokonuję do działalność oraz podałem swój NIP. Sprzedawca omyłkowo wystawił jednak fakturę bez mojego (...)
str. 31
2.3.
Opodatkowanie VAT odpłatnego udostępniania pracownikom pokoi wieloosobowych
Czynny podatnik VAT wynajmuje od podmiotów zewnętrznych budynki mieszkalne i udostępnia pracownikom w celu zakwaterowania w pokojach wieloosobowych (z dostępem do kuchni, łazienek) na okres (...)
str. 33
2.4.
Usługi w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VAT - wybrane zagadnienia
Ustawodawca zwolnił z VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jeżeli m.in. są one: 1) wykonywane w ramach (...)
str. 34
2.5.
Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych a stawka 0% VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Zamierzam dokonać sprzedaży monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem do szkoły podstawowej. Czy będę mógł zastosować stawkę (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Warunek wzrostu przychodów na potrzeby ulgi na ekspansję - odpowiedź na interpelację poselską
Warunek wzrostu przychodów - na potrzeby ulgi na ekspansję - będzie spełniony, jeśli przyrost przychodów względem dnia odniesienia (tj. ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata pracownikom premii - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. podjęła w listopadzie 2022 r. decyzję o wypłacie pracownikom premii świątecznej w grudniu 2022 r. i w grudniu dokonała tej wypłaty. Spółka (...)
str. 40
2.2.
Straty podatkowe z lat ubiegłych odliczane od dochodu za 2022 r. - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w latach ubiegłych (tj. w 2017 r., 2018 r. i 2020 r.) poniosła straty (...)
str. 41
2.3.
Wierzytelności nieściągalne/umorzone po skorzystaniu z ulgi na złe długi - skutki w CIT
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą (nieprzedawnioną) należność od kontrahenta krajowego, w stosunku do której skorzystała z ulgi na złe długi. W związku z brakiem zapłaty (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej - interpretacja Dyrektora KIS
Przekazanie pracownikom za ich zgodą informacji PIT-11 w formie elektronicznej, zgodnej z obowiązującym wzorem, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatek na zakup okularów dla pracownika-kierowcy
Pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku pracownika działu handlowego z dopiskiem "Kierowanie samochodem ciężarowym do 3,5 tony w okularach". Czy wydatek na (...)
str. 48
2.2.
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym - wybrane zagadnienia
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych oraz badań naukowych. Przychody z usług medycznych opodatkowuję 14% stawką ryczałtu, a z badań naukowych - 8,5% i (...)
str. 49
2.3.
Kontynuacja rozliczenia z byłym wspólnikiem spółki jawnej
Ze spółki jawnej składającej się z trzech wspólników (osób fizycznych) z dniem 31 grudnia 2018 r. wystąpił jeden ze wspólników. Z tego tytułu otrzymał on (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przyjęcie od nowego roku indywidualnej stawki amortyzacyjnej jako zmiana metody amortyzacji - interpretacja KIS
Jeżeli przed rozpoczęciem amortyzacji środków trwałych podatnik dokonał wyboru liniowej metody amortyzacji, to w trakcie ich amortyzowania metody tej nie może zmienić na inną, w (...)
str. 54
2.
Moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, gdy ewidencję prowadzi biuro rachunkowe
PKPiR podatnika prowadzi biuro rachunkowe. W grudniu 2022 r. podatnik dokonał zakupu fabrycznie nowego środka trwałego i w tym samym miesiącu przyjął go do używania. (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS utworzy profil PUE ZUS, gdy płatnik tego nie zrobił
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (pisaliśmy o tym w BI nr 31 (...)
str. 56
2.
Raport o składkach ZUS za 2022 r.
Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonym informacje zawarte w raportach imiennych, które przekazał za nich do ZUS za poprzedni rok kalendarzowy. Stanowi o tym art. (...)
str. 57
3.
Sprzedaż samochodu po zmianie formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany a składka zdrowotna
Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym pod koniec 2021 r. zakupiła samochód osobowy. Samochód ten stanowił środek trwały i był amortyzowany. W 2022 r. (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zbliża się termin podjęcia decyzji w sprawie PPK
Kwestie uczestnictwa w PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), dalej: ustawa (...)
str. 61
2.
Rozliczanie przejazdów służbowych pojazdami nienależącymi do pracodawcy - w świetle zmian przepisów
Przejazdy podjęte w celu wykonania obowiązków służbowych, odbywane pojazdem nienależącym do pracodawcy w granicach miejscowości siedziby pracodawcy lub miejsca pracy określonego w umowie o pracę, (...)
str. 63
3.
Urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim, a prawo do trzynastki
W 2022 r., bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, pracownica skorzystała z urlopu rodzicielskiego. Czy urlopy te należy uwzględnić w stażu uprawniającym do trzynastki, a jeśli tak, (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Korekta błędu dotyczącego lat ubiegłych - ewidencja i wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Spółka z o.o. podczas prac inwentaryzacyjnych w grudniu 2022 r. wykryła błąd w księgach rachunkowych 2021 r. polegający na pominięciu księgowania przychodu z tytułu odsetek (...)
str. 67
2.
Ewidencja księgowa zakupu nieruchomości mieszkalnej wraz z gruntem
Spółka zakupiła nieruchomość mieszkalną wraz z gruntem. Ponieważ nieruchomości mieszkalne od 1 stycznia 2023 r. nie podlegają amortyzacji, mamy wątpliwość jak powinna przebiegać ewidencja samego (...)
str. 70
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja w bilansie estońskiego CIT od ukrytych zysków
Spółka od 2022 r. jest podatnikiem estońskiego CIT. Co miesiąc jest naliczany i wpłacany do urzędu skarbowego CIT z tytułu ukrytych zysków. W jaki sposób (...)
str. 71
4.
Otrzymanie dotacji przez spółkę cywilną a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Jesteśmy spółką cywilną i prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2022 r. otrzymaliśmy dotację unijną z EFRR. Czy w związku z tym musimy przejść (...)
str. 72
5.
Rozwiązanie spółki komandytowej - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego
Spółka komandytowa nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada również pracowników, a jej jedyny składnik aktywów to środki pieniężne. W grudniu 2022 r. wspólnicy podjęli uchwałę (...)
str. 73
6.
Ograniczenia w udostępnianiu sprawozdań finansowych przez Szefa KAS - informacja Min. Fin.
Ministerstwo Finansów w informacji zamieszczonej w dniu 25 stycznia 2023 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) wskazało, iż sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS objęte (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.