Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (332) z dnia 10.08.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (332) z dnia 10.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Przekształcenie osoby fizycznej w spółkę z o.o. a obowiązek podatkowy w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.189.2023.1.END ) "(...) Podatnik powstał wskutek dokonanego w roku 2022 przekształcenia przedsiębiorcy będącego (...)
str. 3
2.
Jak dokonać skutecznej zmiany roku podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.155.2023.1.END ) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) jest polską spółką kapitałową, podlegającą (...)
str. 5
3.
Działalność rolnicza a CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.154.2023.2.END ) "(...) Wnioskodawca (dalej: "spółka") planuje rozpocząć działalność polegającą na: zakupie cielaków, (...)
str. 7
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Zwrot nienależnie wpłaconych rat kredytu w związku z unieważnieniem umowy frankowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.146.2023.1.ASK ) "(...) Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że są Państwo (...)
str. 9
2.
Przychód ze sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych sfinansowanych dotacją unijną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.830.2022.2.IZ ) "(...) W ramach swojej bieżącej działalności gospodarczej spółka nabyła środki trwałe, (...)
str. 10
3.
Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości a przychód w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.766.2022.1.MF ) "(...) Spółka uważa, iż w okresie od 1 stycznia 2017 r. (...)
str. 13
4.
Czy dopłaty zwrotne wniesione przez wspólnika do spółki komandytowej stanowią przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.141.2023.1.ASK ) "(...) A. sp.k. (dalej jako "spółka" lub "wnioskodawca") jest spółką osobową (...)
str. 15
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Koszt bezpośredni udokumentowany fakturą wystawioną w 2023 r., a dotyczący przychodu uzyskanego w 2022 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.138.2023.2.DD ) "(...) Wnioskodawca (sp. z o.o.) zawarł umowę na wykonanie zadania (...) (...)
str. 17
2.
Zakup posiłków dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.189.2023.4.RK ) "(...) Spółka zapewnia posiłki pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, umowę (...)
str. 19
3.
Przyznanie premii pieniężnej - koszt bezpośredni czy pośredni?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.179.2023.1.AW ) "(...) Spółka jest wiodącym dystrybutorem rozwiązań fotowoltaicznych. Jednym z filarów działalności (...)
str. 22
4.
Umorzenie udziałów w spółce bez wypłaty wynagrodzenia a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.208.2023.1.END ) "(...) Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W perspektywie (...)
str. 24
5.
Czy wydatki z tytułu wynajmu wirtualnego biura stanowią koszty podatkowe spółki?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.18.2023.1.DP ) "(...) Spółka, w ramach swojej działalności, zawarła umowę najmu wirtualnego biura. (...)
str. 26
6.
Rozliczanie kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych przed 2022 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.228.2023.1.AN ) "(...) Spółka z o.o. (...) jest podmiotem zajmującym się świadczeniem usług (...)
str. 28
7.
Wydatki na ubezpieczenie na życie komandytariuszy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.122.2023.2.DP ) "(...) Podatnik - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadzi działalność (...)
str. 30
8.
Moment ujęcia opłaty gwarancyjnej w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.178.2023.2.AND ) "(...) Spółka prowadzi m.in. działalność budowlaną. Dla należytego wykonania umowy w (...)
str. 32
9.
Wydatki pracodawcy na system aktywności prozdrowotnej pracowników jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 maja 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.192.2023.1.SG ) "(...) S. sp. z o.o. (...) (dalej: "wnioskodawca" lub "spółka") jest (...)
str. 34
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Samochód wykupiony z leasingu a indywidualna stawka amortyzacyjna
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Olsztynie z 1 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Ol 561/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Spółka jest polskim rezydentem podatkowym (...)
str. 37
2.
Odpisy amortyzacyjne od nieruchomości własnych i dzierżawionych w spółce nieruchomościowej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.213.2023.1.MW ) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...), będącą polskim rezydentem (...)
str. 40
3.
Inwestycja w obcą nieruchomość mieszkalną a prawo do amortyzacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.160.2023.2.MR1 ) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą X (...)
str. 42
V.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Nagroda przyznana ze środków unijnych za promowanie zamówień innowacyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.203.2023.1.AS ) "(...) Wnioskodawca jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 (...)
str. 45
2.
Zwolnienie z CIT dochodów osiągniętych z realizacji nowych inwestycji przez przekształconą spółkę komandytową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.254.2023.1.PC ) "(...) X spółka komandytowa (dawniej: X spółka jawna) (dalej: "wnioskodawca") prowadzi (...)
str. 46
VI.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Zakup od kontrahenta zagranicznego usługi hostingu a podatek u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.138.2023.2.EJ ) "(...) Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, będącą polskim (...)
str. 49
VII.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek
1.
Umorzenie udziałów własnych a prawo do estońskiego CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.276.2023.1.IN ) "(...) Na moment złożenia wniosku wnioskodawca jest opodatkowany na zasadach przewidzianych (...)
str. 51
2.
Usługi najmu nieruchomości świadczone przez wspólnika spółki a ukryte zyski w estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.165.2023.3.MW ) "(...) W ramach działalności spółka (dalej: "wnioskodawca") w przeważającej mierze prowadzi (...)
str. 54
3.
Brak prawa do obniżonej stawki ryczałtu po przekształceniu spółki osobowej w spółkę z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.60.2023.1.RH ) "(...) Wnioskodawca powstał z przekształcenia spółki jawnej w dniu 14 stycznia (...)
str. 56
4.
Rezygnacja z estońskiego CIT a obowiązek zapłaty podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.208.2023.2.PP ) "(...) SA (dalej jako: "spółka" lub "wnioskodawca") ma siedzibę i zarząd (...)
str. 59
5.
Wpłaty na PFRON a estoński CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.149.2023.1.KK ) "(...) Wnioskodawca (dalej również: "spółka") jest spółką komandytową, będącą podatnikiem podatku (...)
str. 61
6.
Czy utworzenie przez spółkę fundacji rodzinnej powoduje utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.163.2023.2.MF ) "(...) Spółka (...) posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
str. 63
7.
Kryterium poziomu zatrudnienia w przypadku opodatkowania estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.224.2023.2.SG ) "(...) Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności od 19 maja 2022 r. Rok (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.