Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 6 (330) z dnia 10.06.2023
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (330) z dnia 10.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu VAT?
(postanowienie TSUE z 16 stycznia 2023 r., w sprawie C-729/21) "(...) W., będąca spółką prawa polskiego, nabyła centrum handlowe znajdujące się w Polsce. Z umowy (...)
str. 3
2.
Świadczenia promocyjne na rzecz klientów, promujące przejmowaną spółkę a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 stycznia 2023 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.681.2022.1.MM) "(...) W ramach rozwoju prowadzonej przez spółkę działalności (...), A (wnioskodawca - (...)
str. 6
3.
Jednorazowe udzielenie oprocentowanej pożyczki - opodatkowanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.120.2023.2.MG) "(...) Przedmiotem przeważającej działalności spółki (...) jest sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych (...)
str. 8
4.
Czy rekompensata za przedwczesne rozwiązanie umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.632.2022.2.DS) "(...) Spółka prowadzi działalność polegającą między innymi na dzierżawie ekspresów do kawy (...)
str. 10
5.
Darowizna samochodu poleasingowego członkowi rodziny - skutki w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.674.2022.4.KK) "(...) Zgodnie z postanowieniami umowy (umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego wykorzystywanego na (...)
str. 13
6.
Przejęcie przez jednego ze spadkobierców przedsiębiorstwa w spadku do dalszego prowadzenia działalności a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.54.2023.4.JG) "(...) Od 15 czerwca 2021 r. dla przedsiębiorstwa zmarłej 28 maja 2021 (...)
str. 14
7.
Przekazanie próbek towarów a obowiązek wykazania VAT należnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.135.2023.4.SR) "(...) Wnioskodawca jest spółką handlową dostarczającą tkaniny obiciowe dla przemysłu meblarskiego, polskim (...)
str. 17
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Sprzedaż działek przez osobę fizyczną a opodatkowanie VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 8 grudnia 2022 r., sygn. akt I FSK 863/19 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: (...) W rozpoznanej sprawie (...)
str. 19
III.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania kosztów mediów na najemców/dzierżawców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.86.2023.2.MKA) "(...) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka (z o.o. - przyp. red.) (...)
str. 21
2.
Świadczenie usług finansowych a powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaną prowizją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.67.2023.2.DM) "(...) Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka świadczy usługi finansowe, (...)
str. 23
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem bonu rezerwacyjnego na usługę gastronomiczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2023 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.662.2022.2.MK) "(...) Spółka cywilna (...) prowadzi działalność gastronomiczną w dwóch lokalach. Ewidencja sprzedaży (...)
str. 25
4.
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw a status małego podatnika VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.59.2023.1.MW) "(...) Wnioskodawca (zwany dalej spółką) jest przedsiębiorstwem deweloperskim. Realizuje projekt budowlany, polegający (...)
str. 27
5.
Ustalenie statusu małego podatnika, gdy podatnik rozlicza VAT metodą kasową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.191.2023.1.KP) "(...) Od 1 stycznia 2021 r. jesteście Państwo spółką komandytową (...), która (...)
str. 29
IV.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na gotowy posiłek sprzedawany na wynos
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 16 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 407/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie (...)
str. 31
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sprzedaż lokalu po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.565.2022.2.KS) "(...) Lokal, który zamierza Pan sprzedać, został zakupiony na drodze podpisania aktu (...)
str. 33
2.
Wynajem lokalu niemieszkalnego będącego częścią budynku mieszkalnego a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.86.2023.2.AK) "(...) Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług posługującym się (...)
str. 35
3.
Zwolnienie z VAT usług służących przywracaniu lub poprawie zdrowia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.108.2023.2.ŻR) "(...) W związku z zainteresowaniem klientów usługami o charakterze zdrowotnym zamierza Pan (...)
str. 36
VI.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Udostępnienie mieszkania pracownikom/współpracownikom na cele mieszkaniowe a prawo do odliczenia VAT od ich wynajmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2023 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.56.2023.2.SM) "(...) Wnioskodawca (dalej też jako spółka) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od (...)
str. 39
2.
Należyta staranność nabywcy towaru a obowiązek weryfikowania kontrahenta
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 stycznia 2023 r., sygn. akt I FSK 1936/18 "(...) Organ zakwestionował (...) prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur (...)
str. 41
3.
Odliczenie VAT od zakupów związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów zagranicznych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.17.2023.2.GK) "(...) Jesteście Państwo podmiotem z siedzibą w Polsce, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku (...)
str. 43
4.
Odliczanie VAT z faktur zawierających błędną stawkę VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2023 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.709.2022.1.BS) "(...) A. sp. z o.o. (...), jako główny wykonawca, wraz z inwestorem (...)
str. 45
5.
Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych od dostawcy mającego siedzibę za granicą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.5062022.1.JK) "(...) Od marca tego roku (2022 r. - przyp. red.) stał się (...)
str. 46
6.
Nabycie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej a odliczenie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.628.2022.1.KF) "(...) Nabyli Państwo w drodze licytacji nieruchomość (...). Komornik sądowy przy sądzie (...)
str. 49
7.
Odliczenie VAT z tytułu przekazania towarów w zamian za ich reklamę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.11.2023.2.MGO) "(...) Z uwagi na chęć rozreklamowania swoich produktów spółka podjęła decyzję o (...)
str. 50
VII.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a prawo do wystawienia faktury korygującej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 30 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Po 310/22 - orzeczenie prawomocne "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą z (...)
str. 53
2.
Dane na fakturze w przypadku wynajmu nieruchomości przez kilku współwłaścicieli
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.13.2023.4.MC ) "(...) Jesteście Państwo właścicielami wynajmowanej nieruchomości, tj. budynku z lokalami użytkowymi. (...)
str. 56
3.
Wystawianie faktur korygujących do transakcji dokonanych przed przekształceniem działalności indywidualnej w spółkę z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.147.2023.1.IK) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 58
VIII.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Ulga na zakup kasy on-line w przypadku zawieszenia działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.11.2023.2.JG) "(...) Jest Pani czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. (...)
str. 61
IX.
Do artykułu 113-120 ustawy - procedury szczególne
1.
Procedura VAT marża przy sprzedaży maszyny rolniczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.40.2023.1.KF) "(...) Od 2012 roku prowadzi Pani wraz z mężem gospodarstwo rolne (...). (...)
str. 63
2.
Wykonywanie okresowej kontroli obiektów budowlanych a prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.37.2023.1.MPA) "(...) Chce Pan korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Planuje Pan dorobić (...)
str. 64
3.
Sprzedaż nowych towarów a procedura VAT marża
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.773.2022.1.MK) "(...) Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (...). (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.