Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 12 (936) z dnia 10.12.2023
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 12 (936) z dnia 10.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Zbycie gruntu na którym dzierżawca wzniósł budowlę
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 327/20 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. (...) W przedmiotowej sprawie (...)
str. 3
2.
Przekazanie samochodu osobowego wykupionego z leasingu na cele prywatne a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.635.2023.1.IO) "(...) prowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów, rozlicza się Pani podatkiem (...)
str. 5
3.
Czy sprzedaż przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowaną całość podlega opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.248.2023.2.WK) "(...) Wnioskodawczyni prowadzi przedsiębiorstwo w zakresie produkcji szerokiego asortymentu pieczywa - piekarnię (...)
str. 7
4.
Odszkodowanie w związku z nieodebraniem zamówionego towaru przez kontrahenta a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2023 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.422.2023.1.JS) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...), będąca czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność (...)
str. 10
5.
Sprzedaż nakładów poniesionych na dzierżawionym gruncie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.197.2023.1.AK) "(...) Spółka X sp. z o.o. sp.k. (dalej: spółka) wybudowała na działce (...)
str. 12
6.
Świadczenie usług prawniczych w formie działalności nierejestrowej a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.519.2023.2.MSU) "(...) Jako magister prawa chce Pan świadczyć usługi w zakresie doradztwa prawnego, (...)
str. 14
II.
Do artykułu 29a ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Nieodpłatne przekazanie prezentu jako dodatku przy zakupie produktu głównego a VAT
(wyrok TSUE z 5 października 2023 r., w sprawie C-505/22) "(...) Deco Proteste - Editores jest spółką z siedzibą w Portugalii, która wydaje i sprzedaje (...)
str. 17
2.
Czy koszty przesyłki towaru wchodzą do podstawy opodatkowania VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.344.2023.4.KP) "(...) Od ponad 10 lat prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym (...)
str. 19
III.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Zwolnienie z VAT wynajmu lokalu mającego charakter mieszkaniowy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 31 sierpnia 2023 r., sygn. akt I SA/Po 457/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) W opisie stanu faktycznego wskazano, (...)
str. 21
2.
Sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2023 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.604.2023.1.JS) "(...) Spółdzielnia planuje sprzedać nieruchomość, tj. budynek magazynowy wraz z prawem wieczystego (...)
str. 23
3.
Sprzedaż w imieniu i na rzecz klienta a pośrednictwo w transakcjach płatniczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2023 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.488.2023.1.MB) "(...) Spółka jest przewoźnikiem w rozumieniu ustawy z 15 listopada 1984 r. (...)
str. 24
4.
Zwolnienie z VAT usług nauczania języka obcego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2023 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.452.2023.2.KS) "(...) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność, której przeważający przedmiot stanowią pozaszkolne formy edukacji (...)
str. 26
IV.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Czy pełne odliczanie VAT zależy od terminu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 28 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Gl 1216/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Spółka jest czynnym podatnikiem podatku (...)
str. 29
2.
Odliczanie VAT w przypadku błędnie zawyżonej stawki podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 października 2023 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.361.2023.1.SST) "(...) Czy w przypadku otrzymania przez spółkę faktury z 23% stawką VAT (...)
str. 30
3.
Skutki w VAT zaniechania inwestycji z przyczyn niezależnych od podatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.298.2023.1.JK) "(...) Wnioskodawca do końca 2022 r. w prowadzonej działalności gospodarczej nie dokonywał (...)
str. 32
4.
Odliczenie VAT w związku z budową domu wykorzystywanego częściowo w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.207.2023.2.MGO) "(...) Prowadzi Pan wraz żoną gospodarstwo rolne oraz rozlicza podatek VAT na (...)
str. 34
V.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Niedobory towarów powstałe z winy podatnika a obowiązek korekty odliczonego VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 stycznia 2023 r., sygn. akt I FSK 1615/18 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. (...) Jak zasadnie wskazał (...)
str. 37
2.
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego jako usługi pomocnicze - ustalenie wskaźnika proporcji
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 5 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 214/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Spółka (...) jest osobą prawną, (...)
str. 39
3.
Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia wynajmowanej nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2023 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.485.2023.3.MK) "(...) Przeważającą działalnością gospodarczą spółki (z o.o. - przyp. red.) jest kupno (...)
str. 41
4.
Przeniesienie nieruchomości z przedsiębiorstwa do majątku prywatnego w celu jej wynajmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.417.2023.1.PRM) "(...) W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykorzystuje Pan w niej nieruchomość (...)
str. 44
VI.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Wznowienie sprzedaży po odwieszeniu działalności gospodarczej a ulga na zakup kasy on-line
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Olsztynie z 24 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Ol 133/23 - orzeczenie prawomocne "(...) Wnioskodawczyni (...) jest czynnym podatnikiem (...)
str. 47
2.
Transakcje opłacone kartą płatniczą a zwolnienie z kasy rejestrującej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 13 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 530/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Strona (...) świadczy usługi krótkoterminowego, (...)
str. 49
3.
Zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej usług prawniczych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.226.2023.2.ALN) "(...) Wnioskodawca, kancelaria prawna, prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w (...)
str. 53
4.
Ulga na zakup kasy wirtualnej w przypadku korzystania z oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.247.2023.2.MC) "(...) W dniach 25 stycznia 2023 r. oraz 1 lutego 2023 r. (...)
str. 55
5.
Sposób korygowania błędnej stawki VAT na paragonie fiskalnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.324.2023.1.AMA) "(...) Od 1 marca 2023 r. jest Pan podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem (...)
str. 58
6.
Zwolnienie z kas rejestrujących w przypadku sprzedaży za pomocą urządzeń automatycznych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.265.2023.3) "(...) Wnioskuje Pan o wydanie interpretacji w stosunku do dwóch urządzeń dodatkowych, (...)
str. 61
VII.
Do artykułu 113-120 ustawy - procedury szczególne
1.
Określenie limitu podmiotowego zwolnienia z VAT w przypadku świadczenia usług najmu prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.203.2023.2.AMA) "(...) Obecnie wraz z żoną posiada Pan, na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, (...)
str. 63
2.
Ustalenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży samochodu w procedurze VAT marża
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.204.2023.1.LK) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą (zakup i sprzedaż samochodów używanych). Jest (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.