Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (329) z dnia 10.05.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (329) z dnia 10.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11n ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Odliczenie straty za 2022 r. na etapie zaliczek na podatek dochodowy za 2023 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.69.2023.1.EJ) "(...) A Sp. z o.o. w (...) roku podatkowym 2022 (...) poniosła (...)
str. 3
2.
Wypłata zysku spółki jawnej wypracowanego przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.834.2022.1.AW) "(...) Wnioskodawcą w ramach wniosku jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "wnioskodawca" (...)
str. 5
3.
Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych przy opodatkowaniu estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.309.2022.1.AP) "(...) Wnioskodawcą jest A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...), wpisana do rejestru (...)
str. 7
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Moment powstania przychodu w CIT w przypadku zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 września 2022 r., sygn. akt II FSK 637/22 "(...) Przedmiotem zaskarżenia jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z (...)
str. 9
2.
Wartość odzyskanych części po likwidacji umorzonych środków trwałych a przychód podatkowy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 20 stycznia 2023 r., sygn. akt II FSK 1510/20 "(...) Przedstawiając stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) skarżąca opisała szczegółowo podejmowane działania (...)
str. 11
3.
Czy otrzymanie należności przez spółkę przekształconą powoduje powstanie przychodu podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.113.2023.1.ZK) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 13
4.
Skutki w CIT wniesienia do spółki komandytowej przez wspólników tej spółki dopłat o charakterze zwrotnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.268.2022.3.ASK) "(...) A. sp.k. (dalej jako "spółka" lub "wnioskodawca") jest spółką osobową na (...)
str. 16
5.
Czy dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.53.2023.1.AND) "(...) Pani S.D. oraz Pan M.D. (dalej jako: "małżeństwo") posiadają łącznie 0,02% (...)
str. 18
6.
Niespłacone zobowiązania a przychód podatkowy likwidowanej spółki z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.641.2022.1.KK) "(...) Spółka z o.o. w likwidacji (dalej "Spółka" "podatnik") jest spółką prowadzącą (...)
str. 20
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Wydatki poniesione na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.701.2022.6.DP) "(...)Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...). Specjalizacją spółki są usługi serwisowe. (...)
str. 23
2.
Moment zaliczenia pracowniczych składek ZUS do kosztów, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.151.2023.1.JG) "(...) X sp. z o.o. (dalej: "spółka" lub "wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 26
3.
Wydatki na programy propagujące zdrowy styl życia pracowników jako koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK) "(...) Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim (...)
str. 27
4.
Zakup produktów w celu świadczenia usług doradztwa zdrowotnego a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.68.2023.1.EJ) "(...) A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "spółka", "wnioskodawca") jest polską spółką (...)
str. 29
5.
Inwestycja związana z budową elektrowni słonecznej a koszty finansowania dłużnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.67.2023.1.DD) "(...) Spółka prowadzi projekty mające na celu wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych (...)
str. 31
6.
Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w darowiźnie a możliwość wykazania kosztu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.1.2023.1.MR1) "(...) Wnioskodawca (dalej również: spółka) jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 34
7.
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 stycznia 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.254.2022.1.PK) "(...) Prowadzą Państwo (spółka A z ograniczoną odpowiedzialnością - przyp. red.) działalność (...)
str. 36
8.
Zakup produktów na potrzeby wykonania badań rynku jako koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.690.2022.1.BJ) "(...) Sp. z o.o. (dalej jako: "spółka" lub "wnioskodawca") jest polskim rezydentem (...)
str. 37
9.
Wydatki pracodawcy na ubiór służbowy dla pracowników w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.726.2022.4.KM) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą biuro rachunkowe. (...) Pracownicy (...)
str. 40
10.
Przychody z tytułu zbycia złota inwestycyjnego - moment rozpoznania kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.70.2023.1.EJ) "(...) Wnioskodawca jest osobą prawną działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie (...)
str. 42
11.
Prezenty okolicznościowe wręczane kontrahentom spółki a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.103.2023.2.KW) "(...) Spółka przekazuje swoim kontrahentom nieodpłatnie prezenty (...). Do kontrahentów spółka zalicza (...)
str. 44
IV.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Czy dochód wydatkowany na PFRON podlega zwolnieniu z CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.90.2023.1.MR1) "(...) X jako podmiot medyczny korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (...)
str. 47
V.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Zlecenie produkcji i późniejsza odsprzedaż produktu a ulga na ekspansję w CIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 18 stycznia 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 497/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawca jest polską spółką z (...)
str. 49
2.
Wybudowanie budynku na dzierżawionym gruncie a opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.731.2022.1.DP) "(...) Spółka wydzierżawia nieruchomość gruntową od podmiotu trzeciego. Na dzierżawionym gruncie spółka (...)
str. 51
VI.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Rozpoznawanie dochodu przez podatników estońskiego CIT
(odpowiedź na interpelację poselską nr 37738 z 2 stycznia 2023 r., nr DD8.054. 7.2022) "(...) 1. "W jaki sposób po wybraniu ryczałtu od dochodów spółek (...)
str. 53
2.
Dochód z tytułu ukrytych zysków a estoński CIT
(odpowiedź na interpelację poselską nr 38761 z 27 lutego 2023 r., nr DD8.054.2.2023) "(...) 1. Czy podlega opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków unormowanych w (...)
str. 55
3.
Termin zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.40.2023.1.AS) "(...) Podatnik (spółka z o.o.) podjął decyzję o przejściu na estoński CIT (...)
str. 57
4.
Najem lokalu użytkowego od podmiotu powiązanego a ukryty zysk w estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.63.2023.2.AK) "(...) Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "wnioskodawca" bądź "spółka") jest podatnikiem ryczałtu od dochodów (...)
str. 59
5.
Czy wydatki spółki na delegacje prezesa zarządu powodują powstanie dochodu podlegającego estońskiemu CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.110.2023.1.JG) "(...) X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) (dalej: "wnioskodawca" lub "spółka") powstała (...)
str. 61
6.
Czy uczestnictwo w spółce cywilnej wyklucza wybór estońskiego CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.699.2022.1.AR) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w terytorium RP. (...)
str. 64
7.
Korzystanie z różnych form dofinansowań i dotacji a prawo do estońskiego CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.715.2022.1.DD) "(...) Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce i (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.