Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 7 (1158) z dnia 01.03.2023
Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe - regulacje prawne, rozliczenie podatkowe
Dodatek nr 9
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7
z dnia 01.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH - REGULACJE PRAWNE
Nabywcy towarów i usług mogą dokonywać zapłaty za zakupione towary/usługi w różny sposób, np. gotówką, przelewem (za pośrednictwem rachunku płatniczego) czy kartą płatniczą. Niekiedy jednak (...)
str. 3
II.
TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE A VAT
1.1.
Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) polega na tym, że: 1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na (...)
str. 3
1.2.
Zbiorcza zapłata w ramach MPP
Zapłata w ramach MPP może dotyczyć więcej niż jednej faktury (przelew zbiorczy). Dokonanie takiej zapłaty jest możliwe w przypadku wystawienia więcej niż jednej faktury przez (...)
str. 4
1.3.
Limit 15.000 zł - jak ustalić?
Dla celów VAT limit 15.000 zł (którego przekroczenie może zobowiązywać do zastosowania MPP) odnosi się do "należności ogółem udokumentowanej fakturą". Chodzi tu więc o kwotę (...)
str. 4
1.4.
Bezgotówkowe formy regulowania zobowiązań a MPP
Kompensata Obecnie z przepisów wprost wynika, że jeżeli strony postanowią o kompensacie wzajemnych wierzytelności (i tym samym nie zastosują MPP), nie muszą się obawiać nałożenia (...)
str. 5
1.5.
Komunikat przelewu
Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania (...)
str. 5
1.6.
Sankcje w VAT w związku z naruszeniem przepisów o MPP
Sankcja dla sprzedawcy W przypadku, gdy ma zastosowanie obowiązkowy MPP, faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Brak umieszczenia na wystawianej fakturze tego oznaczenia wiąże (...)
str. 6
1.7.
Zapłata w ramach MPP - ewidencja księgowa
U nabywcy towarów/usług (u wpłacającego) Dokonywanie zapłaty w ramach MPP może zostać ujęte w księgach rachunkowych wpłacającego, np. w następujący sposób: a) wartość brutto faktury: (...)
str. 7
2.
Obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców stosujących kasy rejestrujące
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży rejestrowanej z użyciem kas fiskalnych zostali obowiązany do zapewnienia możliwości przyjmowania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w (...)
str. 8
3.
Zwrot VAT w terminie 15 dni dla podatników dokonujących transakcji bezgotówkowych
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy dotyczące zwrotu VAT w terminie 15 dni. Przyczyną ich wprowadzenia była chęć popularyzacji obrotu bezgotówkowego poprzez stworzenie zachęty (...)
str. 8
4.1.
Zwolnienie z kasy rejestrującej
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 10
4.2.
Zwrot VAT w terminie 25 dni
Zasady zwrotu VAT na rachunek bankowy Generalnie zwrot VAT przysługuje w terminie 60 dni. Termin ten może jednak ulec skróceniu do 25 dni. Zgodnie bowiem (...)
str. 12
III.
PŁATNOŚĆ ZA TRANSAKCJE PRZEKRACZAJĄCE 15.000 ZŁ
1.1.
Regulacje prawne
Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (tj. (...)
str. 13
1.2.
Ustalenie wartości transakcji
W ustawach o podatku dochodowym nie określono, co należy rozumieć przez ww. transakcję (tj. przekraczającą 15.000 zł, zawartą pomiędzy przedsiębiorcami) czy wartość transakcji na potrzeby (...)
str. 14
2.1.
Konsekwencje w CIT/PIT zapłaty na rachunek spoza białej listy
Regulacje ustawowe Jak wynika z art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, podatnicy (...)
str. 16
2.2.
Zapłata na rachunek spoza białej listy - odpowiedzialność solidarna nabywcy
Podatnik VAT, będący nabywcą towaru lub usługi, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów/usługodawcą (będącym podatnikiem VAT czynnym) za jego zaległości podatkowe - (...)
str. 19
2.3.
Skutki w VAT zapłaty na rachunek spoza białej listy
W ustawie o VAT nie zawarto regulacji, które wskazywałyby na brak prawa od odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów/usług w sytuacji, gdy zapłata za nie (...)
str. 19
3.
Zapłata z pominięciem MPP a koszty podatkowe
Jak już wspomniano, podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych także kosztów, które - zgodnie z przepisami o VAT - powinny być zapłacone w ramach (...)
str. 20
IV.
TRANSAKCJE GOTÓWKOWE I BEZGOTÓWKOWE W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.1.
Zbiorcze płatności a zastosowanie mechanizmu MPP
W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej (...)
str. 21
1.2.
Czy zapłata zaliczki w kwocie poniżej 15.000 zł rodzi obowiązek zastosowania MPP?
Zamierzam kupić towar wymieniony w załączniku nr 15 od ustawy o VAT na kwotę brutto 20.000 zł. Zgodnie z ustaleniami z kontrahentem, otrzymam fakturę zaliczkową (...)
str. 23
1.3.
Sprzedaż towaru poddanego obróbce a adnotacja MPP na fakturze
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kontrahent zamówił u mnie przerobiony towar (wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), tj. rury, na których wykonam usługę (...)
str. 24
1.4.
Zwrot płatności i ponowna zapłata z zastosowaniem MPP a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zawarła transakcję z kontrahentem krajowym o wartości przekraczającej 15.000 zł. Fakturę dokumentującą zakup towaru spółka powinna była opłacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej (...)
str. 26
1.5.
Zakup towarów za gotówkę przez jednego ze wspólników od spółki cywilnej
W związku z wystąpieniem jednego ze wspólników z dwuosobowej spółki cywilnej - spółka została rozwiązana 31 grudnia 2022 r. Drugi ze wspólników otworzył jednoosobową działalność (...)
str. 27
1.6.
Mechanizm podzielonej płatności w przypadku zakupu pojazdu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłem motocykl za 20.000 zł. Faktura wystawiona przez sprzedawcę zawiera wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Czy muszę zapłacić (...)
str. 28
2.
str. 29
2.1.
Jak weryfikować rachunek kontrahenta na białej liście?
1) Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonując zapłaty należności na rzecz kontrahentów sprawdzam, czy podany przez nich rachunek bankowy znajduje się na białej liście podatników VAT. (...)
str. 29
2.2.
Anulowanie zapłaty oraz ponowna zapłata na rachunek kontrahenta figurujący na białej liście - skutki w podatku dochodowym
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł (zakup towaru). Spółka dokonała zapłaty za fakturę na rachunek (...)
str. 31
2.3.
Wartość czynszu opłaconego na rachunek spoza białej listy a koszty podatkowe
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku biurowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Spółka dokonuje (...)
str. 32
3.
Płatności gotówkowe od konsumenta powyżej 20.000 zł a CIT/PIT
Czy spółka z o.o., która w 2023 r. przyjmie od konsumenta zapłatę w gotówce za towar/usługę o wartości przekraczającej 20.000 zł, będzie zobowiązana wykazać z (...)
str. 33
4.
Otrzymanie płatności za towary za pośrednictwem PayU a moment powstania przychodu
Prowadzę działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży i obuwia. Od niedawna wprowadziłam sprzedaż internetową. Będę w niej korzystała z systemu płatności PayU. W którym momencie (...)
str. 34
5.
Zwolnienie z ewidencji w kasie rejestrującej, gdy płatności dokonano przelewem/BLIKIEM
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z materiałami budowlanymi (sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej). Wykonuję także usługi budowlane. Dotychczas świadczyłem je wyłącznie na rzecz podmiotów (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.