Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy w PIT/CIT przypadające na koniec stycznia 2023 r.
Koniec stycznia 2023 r. wiąże się z koniecznością wypełnienia niektórych obowiązków w zakresie PIT/CIT, związanych z zakończeniem poprzedniego roku oraz z rozpoczęciem następnego. W tym (...)
str. 4
1.1.
Terminarz płatnika/podatnika PIT
Obowiązki płatników PIT W dniu 31 stycznia 2023 r. upływa termin na przesłanie drogą elektroniczną urzędowi skarbowemu sporządzonych za 2022 r.: PIT-8C - informacji o (...)
str. 4
1.2.
Obowiązki w zakresie CIT
Formularze składane przez podatników CIT W dniu 31 stycznia 2023 r. upływa termin złożenia przez podatnika (którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) następujących (...)
str. 4
2.
Komunikaty Min. Fin. dotyczące podatników PIT
2.1.
Zmiana terminu rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego
] Wzór zeznania PIT-28 dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Ministerstwo Finansów (MF) w komunikacie z dnia 29 grudnia 2022 r. zamieszczonym (...)
str. 6
2.2.
Poradniki dla emerytów/rencistów i osób młodych - jak prawidłowo rozliczyć PIT?
MF w komunikacie z dnia 5 stycznia 2023 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl poinformowało, że przygotowało poradniki dla podatników PIT będących emerytami/rencistami oraz osobami (...)
str. 7
2.3.
Formularze PIT-11, PIT-40A/11A za 2022 r. tylko z prawidłowym numerem PESEL/NIP podatnika
Ministerstwo Finansów (MF) w komunikacie z 10 stycznia 2023 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl przypomniało płatnikom o wpisywaniu w formularzach PIT-11, PIT-40A/11-A prawidłowego numeru (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1. Podwyższono stawki w ryczałcie i kilometrówce za używanie prywatnych pojazdów w celach służbowych W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2023 r., pod poz. 5, (...)
1.
Podwyższono stawki w ryczałcie i kilometrówce za używanie prywatnych pojazdów w celach służbowych
W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2023 r., pod poz. 5, opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
2.
Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na rządowej stronie internetowej (www.gov.pl): (...)
str. 9
3.
Zmiany w zakresie obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2022 r., pod poz. 2808, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
4.
Zmiany w JPK_VAT
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2022 r., pod poz. 2810, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
5.
Nowe rozporządzenia wyłączające mechanizm pay & refund na potrzeby poboru podatku u źródła
W Dzienniku Ustaw z 29 i 30 grudnia 2022 r. opublikowano nowe rozporządzenia określające grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których zostaje wyłączone (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Formy opłacania VAT i zaliczek na CIT/PIT w 2023 r.
Podmioty gospodarcze mogą opłacać VAT i zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne lub kwartalne. Dodatkowo zaliczki na podatek dochodowy mogą być opłacane w formie (...)
str. 12
1.1.
Terminy rozliczania VAT w 2023 r.
Rozliczanie VAT za okresy miesięczne Co do zasady, podatnicy opłacają VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym (...)
str. 12
1.2.
Zaliczki na podatek dochodowy - formy opłacania w 2023 r.
W 2023 r. nie uległy zmianie terminy (formy) opłacania zaliczek na CIT/PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nadal zatem podatnicy opłacają "zwykłe" zaliczki miesięczne lub (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa zaliczek na podatek dochodowy
W przypadku jednostek będących podatnikami CIT (tj. m.in. spółki z o.o., akcyjnej, komandytowej) zaliczki na podatek dochodowy ujmuje się generalnie w księgach rachunkowych na koncie (...)
str. 18
2.
Faktury korygujące na przełomie lat - podatki i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Częstą praktyką jest, że sprzedawca na początku danego roku wystawia faktury korygujące do sprzedaży dokonanej w poprzednim roku, np. w związku z popełnionym błędem na (...)
str. 19
2.1.
Rozliczenie faktur korygujących dla celów VAT - u sprzedawcy
Na gruncie VAT na sposób rozliczania faktur korygujących ma wpływ generalnie to, czy mamy do czynienia z korektą zmniejszającą kwotę VAT (tj. korektą "in minus"), (...)
str. 19
2.2.
Faktura korygująca a korekta przychodu podatkowego
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rozliczania faktur korygujących na przełomie lat u sprzedawcy towarów/usług. Stosuje (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa faktur korygujących u sprzedawcy
Zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Ograniczone do 50% odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami - decyzja UE
Zgodnie z generalną zasadą podatnicy mają ograniczone prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dotyczy to pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o (...)
str. 24
2.
Limit podmiotowego zwolnienia z VAT pozostanie bez zmian - odpowiedź na interpelację poselską
Z ustawy o VAT wynika, że z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku (...)
str. 25
3.
Odpłatne odstąpienie od przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży a VAT - interpretacja KIS
Odpłatne odstąpienie od przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.897.2022.1.KO) Stan faktyczny Spółka (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy przyjęcie przez kuriera zapłaty należnej nadawcy przesyłki wywołuje skutki w VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę firmę kurierską. Jeżeli przekazywana przesyłka jest tzw. przesyłką "za pobraniem", wówczas otrzymuję gotówkę od odbiorcy paczki i przekazuję ją nadawcy (...)
str. 28
4.2.
Wynajem samochodu a pełne odliczanie VAT od wydatków z nim związanych
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zawarła umowę leasingu samochodu osobowego. Spółka będzie ten samochód wynajmować (na terenie kraju). Wynajem - jako przedmiot działalności - (...)
str. 29
4.3.
Zakupy "bez VAT" - ujęcie w JPK_VAT
Prowadzę od niedawna działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem ostatnio towar handlowy od podatnika zwolnionego z VAT oraz opodatkowany 0% stawką VAT. Czy powinienem (...)
str. 30
4.4.
Zakup usługi elektronicznej od kontrahenta zagranicznego - wycena dla celów VAT i podatku dochodowego
Kupiliśmy usługę elektroniczną od kontrahenta zagranicznego. Jest to import usług. Usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych. Fakturę za pierwszy okres (od 3 listopada do 2 (...)
str. 31
4.5.
Pomoc dla obywateli Ukrainy za pośrednictwem organizacji humanitarnej a VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) jest producentem żywności o długim terminie przydatności (m.in. konserw mięsnych, makaronów). Spółka zamierza włączyć się w pomoc na rzecz (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na zakwaterowanie pracowników/zleceniobiorców a koszty podatkowe - interpretacja KIS
W przypadku gdy miejsca noclegowe są wynajmowane na okres dłuższy niż faktyczny czas, na który będą one potrzebne, a także gdy nie jest prowadzona ewidencja (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Limit przychodów uprawniający do stosowania 9% stawki CIT w 2023 r.
Jaki jest w 2023 r. limit przychodów uprawniający podatników CIT (opodatkowanych "klasycznym" CIT) do stosowania 9% stawki CIT? W 2023 r. limit przychodów, uprawniający do (...)
str. 37
2.2.
Rozliczenie dla celów CIT składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w 2023 r.
Spółka z o.o., zgodnie z regulaminem wynagradzania, wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca. W jaki sposób rozliczać dla celów CIT (...)
str. 38
2.3.
Samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych a estoński CIT - od 1 stycznia 2023 r.
Spółka z o.o. opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT), otrzymuje faktury dokumentujące wydatki związane z używaniem samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej do (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Oświadczenia i wnioski wpływające na zaliczki PIT obliczane przez płatników w 2023 r. - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od (...)
str. 42
1.1.
Płatnicy zaliczek PIT
Płatnikiem zaliczek PIT jest podmiot obowiązany - na podstawie ustawy o PDOF - do obliczenia i pobrania od podatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz ich (...)
str. 42
1.2.
Oświadczenia i wnioski mające wpływ na zaliczki PIT obliczane przez płatników
Oświadczenie o stosowaniu/niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek Kwota zmniejszająca podatek stosowana z mocy ustawy Do dochodów miesięcznych - od których płatnicy podatku dochodowego obliczają zaliczki na (...)
str. 44
1.3.
Informacje wspólne
MF wyjaśniło, że ww. oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek podatnik składa płatnikowi na piśmie lub w dowolny sposób przyjęty przez (...)
str. 49
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata wspólnikom spółki jawnej zysku w formie niepieniężnej
Wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych postanowili, że wypłata zysku za 2022 r. nastąpi w formie niepieniężnej. Wspólnicy w miejsce wypłaty zysku w formie pieniężnej otrzymają (...)
str. 50
2.2.
Zmiana metody ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2023 r.
Do końca 2022 r. prowadziłam podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Czy od 2023 r. mogę zmienić sposób ewidencji kosztów uzyskania przychodów w podatkowej (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie w kosztach wydatków dotyczących okresowych remontów środków trwałych - interpretacja KIS
Koszty remontu okresowego jako koszty pośrednie, w odniesieniu do których nie można określić, jakiego dokładnie okresu dotyczą, powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w (...)
str. 53
2.
Ustalenie wartości początkowych składników majątku nabytych w ramach przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. nabyła przedsiębiorstwo, w tym całkowicie zamortyzowane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Nabyte składniki majątku zostały wycenione przez rzeczoznawcę, a łączna (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS IWA za 2022 r. trzeba przekazać do 31 stycznia 2023 r.
Określona grupa płatników składek, w terminie do 31 stycznia 2023 r., jest zobowiązana przekazać do organu rentowego informację ZUS IWA za 2022 r. Na podstawie (...)
str. 57
2.
Mały ZUS plus w 2023 r. - ważne informacje
Przedsiębiorca, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł, może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w (...)
str. 57
3.
Opłacanie w 2023 r. składki zdrowotnej ustalonej w oparciu o przychody uzyskane w poprzednim roku
W Biuletynie Informacyjnym nr 2 z 10 stycznia 2023 r. pisaliśmy o składce zdrowotnej za 2022 r. osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Wyjaśniliśmy, (...)
str. 60
4.
Bez zmian w terminie przesyłania przez płatnika deklaracji i raportów do ZUS
Do 31 grudnia 2022 r. samodzielnie prowadziłem działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2023 r. zatrudniłem w firmie jedną osobę na podstawie umowy o pracę. Czy (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przekazanie do PFR oświadczenia o liczbie pracowników przez podmioty prowadzące PPE
Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 ze zm.), pracodawca, (...)
str. 63
2.
Roczna korekta odpisu i rezygnacja z ZFŚS oraz z wypłaty świadczenia urlopowego
1) Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, która prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Naliczamy odpis dodatkowy na byłych pracowników - emerytów. W trakcie 2022 r. zmarł jeden z (...)
str. 63
3.
Wynagrodzenie za okres turnusu rehabilitacyjnego przypadającego na przełomie dwóch miesięcy
Pracownik dysponujący orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uzyskał skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Jak ustalić wynagrodzenie przysługujące za ten okres, jeżeli na jego pobory składa się (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Wycena aktywów i pasywów w bilansie za 2022 r.
Jak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, posiadane przez jednostkę składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych podlegają wycenie (...)
str. 67
1.2.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2023 r. pozostałych jednostek
Obowiązek badania sprawozdań finansowych tzw. pozostałych jednostek (czyli innych niż spółki akcyjne, banki czy ubezpieczyciele) ustala się na podstawie parametrów osiągniętych w roku poprzedzającym (por. (...)
str. 69
1.3.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2023 r.
Jak wynika z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości, przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia (...)
str. 69
2.
Dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i podmiotów ich obsługujących
Spółka z o.o., jako właściciel lokalu wynajmowanego przedszkolu i zapewniający dostawy ciepła, otrzymała dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł (...)
str. 70
3.
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.
Spółka z dniem 1 sierpnia 2022 r. wybrała opodatkowanie estońskim CIT. W związku z tym na dzień 31 lipca 2022 r. zostały zamknięte księgi rachunkowe (...)
str. 72
4.
Zakup posiłków przeznaczonych do sprzedaży - towar czy usługa obca?
Jednostka prowadząca firmę kateringową kupuje od dostawców gotowe posiłki, które następnie (najczęściej tego samego dnia) odsprzedaje w stanie nieprzetworzonym osobom fizycznym. Czy fakturę za taki (...)
str. 74
5.
Ewidencja zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w Podatkowej Grupie Kapitałowej
Na jakich kontach księgowych należy ewidencjonować podatek dochodowy w spółkach "córkach" wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej? Czy zaksięgowaniu podlega wartość podatku ustalona od osiągniętego (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.