Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 35 (1186) Z DNIA 10.12.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (1164) z dnia 01.05.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (1164) z dnia 01.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Przychody z różnych źródeł lub opodatkowane rożnymi stawkami ryczałtu a ulgi podatkowe w PIT
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy PIT korzystają z nowych ulg podatkowych, wprowadzonych Polskim Ładem, tj. ulgi dla rodzin 4+, pracujących seniorów oraz osób powracających (...)
str. 4
1.2.
Odliczanie składek społecznych bez konieczności powiązania ich ze źródłem przychodów
 Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Polski Ład wprowadził regulacje dające możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców stosujących opodatkowanie (...)
str. 5
2.
Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacające składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia tej (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Slim VAT 3 oraz zmiany w innych podatkach - uchwalone
W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr (...)
str. 6
1.1.
Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3
"(...) • Poprawa płynności finansowej firm Podwyższamy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania (...)
str. 6
1.2.
Zmiany w zakresie prowadzenia i przesyłania ksiąg w formie JPK
"(...) O rok przesuwamy termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu podatnicy będą (...)
str. 7
1.3.
Zmiany w ulgach PIT, w najmie prywatnym i inne zmiany
Ulga rehabilitacyjna "(...) Rozszerzamy katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej (...)
str. 8
1.4.
Zmiany w podatku od spadków i darowizn
"(...) Podwyższamy kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Proponujemy podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r. (...)
str. 8
1.5.
Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce
"(...) Zgodnie z ustawą, banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych. Raportowanie dotyczy płatności transgranicznych, (...)
str. 9
2.
Określono wzór ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT
W Dzienniku Ustaw z 18 kwietnia 2023 r., pod poz. 727, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej (...)
str. 9
3.
Zmiany w PIT związane z wypłatą świadczeń dla członków rodzin funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych
W Dzienniku Ustaw z 6 kwietnia 2023 r., pod poz. 658, opublikowano ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny (...)
str. 9
4.
Ratyfikacja umowy między Polską a Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
W Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2023 r., pod poz. 704, opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską (...)
str. 10
5.
Rada Ministrów przyjęła zmiany w przepisach
W dniu 18 kwietnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw wprowadzające zmiany w przepisach. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) wskazano najważniejsze z (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - podatek dochodowy, składki ZUS, ewidencja księgowa
W praktyce pracodawcy, z uwagi na brak możliwości zapewnienia prania odzieży roboczej pracowników, wypłacają im ekwiwalent za pranie takiej odzieży. Poniżej odnosimy się do kwestii (...)
str. 12
1.1.
Zasady wypłaty ekwiwalentu na gruncie prawa pracy
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, jeżeli przy wykonywaniu pracy odzież własna pracownika mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu ubrudzeniu bądź jest to (...)
str. 12
1.2.
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej a PIT i składki ZUS pracowników
Zwolnienie z PIT Zwolnieniu z podatku dochodowego (PIT) podlegają świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bhp, jeżeli zasady ich (...)
str. 13
1.3.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a koszty podatkowe pracodawcy
Możliwość ujęcia ekwiwalentu za pranie w kosztach podatkowych pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą zaliczyć takie koszty, które: zostały poniesione (...)
str. 15
1.4.
Ewidencja księgowa ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Dla celów bilansowych wydatki na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wypłacane pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy, odnoszone są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki (...)
str. 16
2.
Faktury zakupowe na przełomie miesięcy - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których podmioty gospodarcze nabywają towary/usługi w danym miesiącu, natomiast faktury dokumentujące te zakupy otrzymują w miesiącu następnym lub odwrotnie (...)
str. 17
2.1.
Prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych na przełomie miesięcy
W ustawie o VAT nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od zakupów na przełomie miesięcy. Należy zatem kierować się (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT faktur zakupowych na przełomie miesięcy
Moment potrącenia kosztu podatkowego - regulacje ustawowe U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów "dzielą" się na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz na (...)
str. 18
2.3.
Faktury zakupowe na przełomie miesięcy - ujęcie w księgach rachunkowych nabywcy
W ustawie o rachunkowości nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania faktur zakupowych (kosztowych) na przełomie miesięcy. Należy się tu zatem (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Numerowanie faktur - interpretacja KIS
Każda wystawiona przez podatnika faktura powinna zawierać kolejny numer (o jeden większy w stosunku do poprzedniej faktury). Inne dokumenty nie mogą być uwzględniane w powyższej (...)
str. 23
2.
Stawka VAT na gotowy produkt spożywczy sprzedawany na wynos - zmiana WIS
Wyprodukowany przez podatnika towar (kanapka - bułka kajzerka z dodatkami) sprzedawany w jego sklepach firmowych na wynos powinien być sklasyfikowany według CN 19 i opodatkowany (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Działalność rolnicza i pozarolnicza - VAT i PIT
Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo prowadzę działalność rolniczą. Czy działalność rolnicza musi być opodatkowana VAT? Czy przychody z działalności rolniczej podlegają (...)
str. 27
3.2.
Sprzedaż napojów a kasa fiskalna
Podatnik prowadzi od kilku lat działalność gospodarczą (księgarnię) i korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej (obroty nie przekroczyły bowiem w poprzednim (...)
str. 29
3.3.
Prawo do zwolnienia z VAT w przypadku pełnienia funkcji kierownika budowy
Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy. Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na obroty? (...)
str. 31
3.4.
Usługa świadczona na rzecz kontrahenta unijnego a VAT
Czynny podatnik VAT świadczy usługi spawalnicze na rzecz kontrahenta z innego kraju UE. Z umowy zawartej z kontrahentem wynika, że usługi będą rozliczane w tygodniowych (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na prezenty dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki na drobne gadżety z logo firmy (np. długopisy, kalendarze, notesy, broszury, ulotki, kubki), przekazywane masowo szerokiemu gronu odbiorców, to stanowiące koszty podatkowe wydatki na (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podgrzewana kamizelka dla pracownika a koszty podatkowe pracodawcy
Spółka z o.o., w związku z obniżeniem temperatury w hali magazynowej (do poziomu dopuszczalnego przepisami prawa pracy), poniosła wydatki na zakup podgrzewanych kamizelek dla magazynierów (...)
str. 38
2.2.
Sposoby połączenia spółek a CIT
Jakie metody rozliczenia można zastosować w przypadku połączenia dwóch spółek z o.o. i jak przyjęty sposób rozliczenia wpływa na obowiązki w podatku CIT? Rachunkowe metody (...)
str. 40
2.3.
Sprzedaż złota inwestycyjnego a źródło przychodów
Spółka z o.o. zamierza nabyć złoto wyłącznie w celach inwestycyjnych, przy czym handel złotem nie stanowi przedmiotu działalności operacyjnej spółki. Do jakiego źródła przychodów powinna (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Stawka ryczałtu na usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki - interpretacja KIS
Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki, takie jak m.in. tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, dokumentacji analityczno-projektowej czy struktury serwisów sieciowych, są związane z oprogramowaniem, (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej można rozliczyć tylko część wydatków?
Małżonkowie (pozostający we wspólności majątkowej) w 2022 r. ponieśli wydatki na ocieplenie budynku mieszkalnego oraz zakup paneli fotowoltaicznych. W tym roku planują ponieść kolejne wydatki (...)
str. 44
2.2.
Najem prywatny a składka zdrowotna z etatu
Osoba zatrudniona na umowę o pracę osiąga przychody z najmu prywatnego. Czy w PIT-28 składanym za 2022 r. może ona odliczyć 50% składek zdrowotnych z (...)
str. 45
2.3.
Wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej zatrudnionego w tej spółce na umowę o pracę a koszty uzyskania przychodów
Wspólnik spółki jawnej osób fizycznych został zatrudniony na umowę o pracę w tej spółce. Zakres pracy świadczonej w ramach tego zatrudnienia nie będzie powiązany z (...)
str. 46
2.4.
Wypłata zysku wypracowanego przed przekształceniem indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą przekształcił ją w 2017 r. w jednoosobową spółkę z o.o. Przed dniem przekształcenia opłacał podatek od dochodu ustalanego na podstawie (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wymiana odtworzeniowa instalacji stanowiącej o kompletności budynku - interpretacja KIS
Wydatki na wymianę instalacji stanowiących element budynku - jako wydatki remontowe - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. (interpretacja indywidualna (...)
str. 50
2.
Przyspieszona amortyzacja używanego samochodu po zakończeniu leasingu
Podatnik zamierza podpisać umowę leasingu operacyjnego używanego samochodu. Czy po zakończeniu takiej umowy oraz wykupie auta i uznaniu go za środek trwały można rozpocząć jego (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego sprzedanego w 2022 r. a składka zdrowotna w 2022 r. i 2023 r.
W 2022 r. sprzedaliśmy środek trwały. Dochód na potrzeby składki zdrowotnej nie był pomniejszany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów podatkowych przed 2022 r. Czy (...)
str. 53
2.
Składka zdrowotna przy chorobie przedsiębiorcy trwającej cały miesiąc
Samodzielnie prowadzę działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) opodatkowaną podatkiem liniowym. Opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne (na zasadach ogólnych) i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. (...)
str. 55
3.
Wypłaconej byłemu pracownikowi odprawy pracodawca nie rozlicza w ZUS
Dnia 28 kwietnia 2023 r. nastąpiło rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę. W tym też dniu wypłaciliśmy mu (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zmiana zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
Zawarcie umowy o pracę wiąże się z koniecznością sporządzenia dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia, zwanej niekiedy informacją dodatkową. Obowiązek jej przygotowania przewiduje art. 29 (...)
str. 57
2.
Nowe zasady udzielania i wykorzystywania urlopów rodzicielskich
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 60
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych komplementariusza przychodów z tytułu otrzymania zysku spółki komandytowej
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej. W ramach podziału wyniku finansowego otrzymała w kwietniu 2023 r. część wypracowanego zysku przez tę spółkę (komandytową). W (...)
str. 62
1.1.
Spółka komandytowa oraz uprawnienia komplementariusza - podstawa prawna
W myśl art. 102 K.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki (...)
str. 62
1.2.
Ujęcie należnego zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza
Jak wynika z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, do przychodów finansowych zalicza się m.in. przychody z tytułu dywidend (udziałów w zyskach). Zatem, jeżeli (...)
str. 62
1.3.
Podatkowe skutki otrzymania wypłaty z tytułu zysku w spółce komandytowej
Przychody uzyskiwane przez spółkę z o.o. z udziału w zysku spółek komandytowych (będących od 2021 r. podatnikami CIT) podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak (...)
str. 63
2.
Kurs do wyceny kosztów wyrażonych w walucie obcej dla celów bilansowych i podatkowych
Jaki kurs do wyceny kosztów wyrażonych w walucie obcej powinien być stosowany dla celów bilansowych i podatkowych? Czy przyjęcie w polityce rachunkowości, iż wycena kosztów (...)
str. 64
3.
Różnice kursowe od podatkowej wyceny należności i zobowiązań a korekta wstępna w estońskim CIT
W 2022 r. spółka była opodatkowana klasycznym CIT, w związku z czym dla celów CIT różnice kursowe były ustalane według metody podatkowej. Od początku 2023 (...)
str. 66
3.1.
Zasady ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych oraz rachunkowych
Różnice kursowe dla celów podatkowych w "klasycznym" CIT Co do zasady, podatnicy CIT dla celów podatkowych ustalają różnice kursowe w oparciu o art. 15a ustawy (...)
str. 66
3.2.
Korekta wstępna przy przejściu na estoński CIT - cel i zakres jej sporządzenia
Zgodnie z art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy o PODP podatnik, który wybrał opodatkowanie estońskim CIT, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego (...)
str. 67
4.
Rozrachunki z tytułu nierozliczonych zobowiązań wobec zmarłego pracownika
W grudniu 2022 r. zmarł pracownik spółki przebywający od października 2022 r. na zwolnieniu lekarskim. Jak należy zaksięgować wynagrodzenie za ekwiwalent urlopowy oraz zasiłek chorobowy (...)
str. 69
4.1.
Zasiłek chorobowy oraz wynagrodzenie za niewykorzystany urlop w ewidencji księgowej
Zasiłek chorobowy nie stanowi kosztu pracodawcy. W księgach rachunkowych ujmuje się go na zmniejszenie zobowiązania wobec ZUS. Natomiast ekwiwalent naliczony za niewykorzystany urlop ujmuje się (...)
str. 69
4.2.
Złożenie równowartości należnych świadczeń pracowniczych do depozytu sądowego
Jeżeli pracodawcy nie są znane osoby uprawnione do otrzymania należności po zmarłym pracowniku, to środki dotyczące takich wypłat mogą być przekazane do depozytu sądowego. W (...)
str. 71
5.
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Dłużnik (spółka akcyjna) wystąpił o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego w związku z problemami finansowymi. Zawarto układ (przyjęty przez sąd), który zawierał możliwość nabycia za część (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.