Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Osoba pracująca na etacie i zleceniu a ulga dla seniorów - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W ramach ulgi dla pracujących seniorów, uregulowanej w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF, zwolnieniu z podatku dochodowego (PIT) podlegają przychody: ze (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków - nowe regulacje
Z dniem 28 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz (...)
str. 5
2.
Czasowe odwrotne obciążenie w obrocie gazem i energią - ustawa opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 24 marca 2023 r., pod poz. 556, opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (...)
str. 6
3.
Nowy wzór VAT-14 - planowane zmiany od czerwca 2023 r.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw (o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT), podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do (...)
str. 6
4.
Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej
W dniu 21 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na rządowej stronie internetowej www.gov.pl: (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Premia pieniężna - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze otrzymują niekiedy od swoich kontrahentów premie pieniężne za określone zachowanie, np. za zobowiązanie się do dokonywania określonych zakupów wyłącznie w podmiocie wypłacającym premię. (...)
str. 8
1.1.
Rozliczenie otrzymanej premii pieniężnej dla celów VAT
W ustawie o VAT nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania premii pieniężnej wypłaconej za określone zachowanie się drugiej strony, np. (...)
str. 8
1.2.
Otrzymanie premii pieniężnej a przychód podatkowy
Premia pieniężna za określone zachowanie się podatnika Także w ustawach o podatku dochodowym nie ma regulacji, które wskazywałyby wprost, w jaki sposób rozliczyć otrzymane premie (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa premii pieniężnej - u otrzymującego premię
Również na gruncie ustawy o rachunkowości nie zawarto szczególnych przepisów w zakresie rozliczania premii pieniężnych otrzymanych za określone zachowanie się (np. dokonywanie określonych zakupów tylko (...)
str. 13
2.
Darowizna od wspólnika - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego (www.sjp.pl), darowizną jest to, co zostało podarowane, zwykle na podstawie pisemnej umowy. Z kolei w art. 888 Kodeksu cywilnego (...)
str. 14
2.1.
Zasady przekazania spółce w darowiźnie składnika majątku
Spółka jawna może nabyć składnik majątku na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy nią a jej wspólnikami. Art. 28 Kodeksu spółek handlowych wprost przesądza, że majątek (...)
str. 15
2.2.
Darowizna składnika majątku - PIT i składka zdrowotna
Zasadą jest, że przepisów ustawy o PDOF nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt (...)
str. 15
2.3.
Otrzymanie darowizny a VAT należny
Spółka jawna osób fizycznych jest dla celów VAT podatnikiem (inaczej niż dla celów podatku dochodowego, gdzie podatnikami są wspólnicy tej spółki). Ustalając, czy otrzymanie przez (...)
str. 18
2.4.
Ewidencja księgowa składnika majątku otrzymanego w darowiźnie
Rozliczając - na gruncie ustawy o rachunkowości - darowiznę środka trwałego otrzymaną przez spółkę jawną od jej wspólnika należy wskazać, że przychody oraz koszty związane (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Utrata prawa do preferencyjnej ceny w związku z rozwiązaniem umowy a VAT - zmiana stanowiska KIS
Podatnicy niekiedy przedterminowo rozwiązują zawartą umowę, w związku z czym tracą prawo do ulgowej ceny stosowanej przez dostawcę/usługodawcę w trakcie trwania umowy. Czy to zdarzenie (...)
str. 19
2.
Skutki w VAT wykupu samochodu osobowego z leasingu i darowizny na rzecz członka rodziny - interpretacja KIS
Nie podlega opodatkowaniu VAT darowizna dokonana po wykupie samochodu z leasingu, jeżeli od wykupu nie odliczono VAT (od chwili wykupu podatnik nie wykorzystywał pojazdu na (...)
str. 21
3.
Sprzedaż gotowego posiłku na wynos a stawka VAT - wyrok WSA
Sprzedaż gotowego posiłku na wynos (tu: pizzy) podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT. Jest to usługa związana z wyżywieniem. (wyrok WSA w Białymstoku z 16 listopada (...)
str. 23
4.
Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP nabywcy, gdy sprzedaż zaewidencjonowano w kasie fiskalnej
Podatnik (nabywca) powinien zgłosić sprzedawcy, że dokonuje zakupu towaru/usługi na potrzeby prowadzonej działalności oraz podać właściwe dane (w tym swój NIP). Od tego zależy właściwe (...)
str. 24
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Kasy fiskalne - przechowywanie i utylizacja dokumentów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasach fiskalnych. Obecnie są to zarówno kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, jak i kasy on-line. Przez (...)
str. 26
5.2.
Świadczenie usług budowlanych w innym kraju UE przez podwykonawcę a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję usługi budowlane na nieruchomościach położonych w Niemczech. Wykonanie jednej z robót zleciłem podwykonawcy z Polski (czynnemu podatnikowi VAT). Byłem przekonany, (...)
str. 28
5.3.
Wynajęcie domu za granicą za pośrednictwem platformy internetowej - skutki w VAT
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT chcąc zapewnić swoim pracownikom, zleceniobiorcom oraz współpracownikom możliwość wykonywania pracy zdalnej w formule tzw. "workation", wynajęła dom za granicą za (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ukryte zyski w estońskim CIT - odpowiedź na interpelację poselską
Podatnicy CIT mogą zamiast "klasycznego" CIT wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, zwanym w praktyce estońskim CIT. Wybierając tę formę opodatkowania podatnik nie rozlicza swojego (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
VAT od rat leasingowych a koszty podatkowe
Spółka z o.o. użytkuje na podstawie umowy leasingu podatkowo-operacyjnego samochód osobowy, o wartości przekraczającej 150.000 zł. Pojazd ten jest używany do tzw. celów mieszanych, tj. (...)
str. 33
2.2.
Transakcja przekraczająca 15.000 zł opłacona z zastosowaniem MPP a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. dokonała zakupu towarów w kwocie przekraczającej 15.000 zł. Faktura dokumentująca ten zakup zawiera wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Spółka dokonała zapłaty z zastosowaniem (...)
str. 35
2.3.
Wydatek udokumentowany dowodem niezawierającym danych nabywcy i sprzedawcy a koszty podatkowe
Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek poniesiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy wydatek ten został udokumentowany dowodem (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zaliczka na poczet zysku wypłacona wspólnikowi ponad jego udział w zysku spółki jawnej - interpretacja KIS
Otrzymanie przez wspólnika spółki jawnej w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku w kwocie wyższej niż przypadający na niego udział w zysku za dany (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rezygnacja ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
Od 2023 r. zmieniły się zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Czy pracownik w 2023 r. może zrezygnować z kwoty zmniejszającej podatek i rozliczyć tę kwotę (...)
str. 40
2.2.
Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową za 2022 r. tylko przez jednego wspólnika spółki nie jest możliwa
W zeznaniu podatkowym za 2022 r. można wstecznie dokonać zmiany formy opodatkowania, w tym z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową. Czy z takiej zmiany może (...)
str. 43
2.3.
Odliczenie składek ZUS od ryczałtu opłacanego w pierwszej połowie 2022 r.
Podatnik w pierwszej połowie 2022 r. opłacał ryczałt ewidencjonowany, a od 1 lipca 2022 r. wybrał opodatkowanie według skali podatkowej, na podstawie przepisów Polskiego Ładu. (...)
str. 44
2.4.
Składka zdrowotna z działalności gospodarczej a dodatkowy zwrot ulgi na dziecko
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Dochód z tej działalności za 2022 r. rozliczę w PIT-36L. Oprócz tego muszę złożyć PIT-37, w którym rozliczę (...)
str. 46
2.5.
Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna
Ojciec prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą planuje przekazać synowi w formie darowizny firmę, w której prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych, ogrodowych itp. (posiada także skład opałowy). Budynek (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Farma fotowoltaiczna a jednorazowy odpis amortyzacyjny - interpretacja KIS
Podatnicy mają możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej nabytej fabrycznie nowej farmy fotowoltaicznej, zaliczonej do grupy 6 rodzaju 669 KŚT, w roku podatkowym, (...)
str. 51
2.
Odsetki od pożyczki wykorzystanej na cele inwestycyjne oraz operacyjne
Spółka zaciągnęła pożyczkę od udziałowca na zakup gruntu oraz prowadzenie działań inwestycyjnych polegających na budowie obiektu handlowego. Ponadto część środków z pożyczki została wykorzystana na (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Opłata cukrowa, gdy dostawca jest podmiotem zagranicznym - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły opłatę od środków spożywczych, tzw. opłatę cukrową (patrz: ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o (...)
str. 55
2.
Przebudowa samochodu osobowego na kempingowy a zapłata podatku akcyzowego - interpretacja KIS
Przebudowa zarejestrowanego samochodu, która nie doprowadzi do zmiany jego zasadniczego przeznaczenia do przewozu osób (samochód osobowy przebudowany w kempingowy jest nadal samochodem osobowym) nie zobowiązuje (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zawiadomienie o składce wypadkowej dostępne na PUE ZUS
W dniu 27 i 28 marca 2023 r. organ rentowy udostępnił płatnikom składek na ich kontach (na PUE) zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od wartości grupowego ubezpieczenia na życie dla pracownicy na wychowawczym
Pracownica od stycznia 2023 r. przebywa na urlopie wychowawczym i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Nie posiada innych tytułów do (...)
str. 57
3.
Składki na FP i FGŚP za zleceniobiorcę dodatkowo zatrudnionego na umowę o pracę
Zleceniobiorca oświadczył, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej firmie (w pełnym wymiarze czasu pracy). Umowy zlecenia nie będzie wykonywał na rzecz (...)
str. 58
4.
Roczna korekta VAT a podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Podatnik wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (tzw. czynności mieszane), dokonuje rocznej korekty VAT, która jest uwzględniana w przychodach lub kosztach podatkowych (PKPiR). Czy (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Urlop rodzicielski dla pracowników korzystających z niego przed zmianą przepisów
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim od 9 sierpnia 2022 r. do 20 marca 2023 r. Czy dotyczą jej nowe przepisy Kodeksu pracy wydłużające wymiar urlopu (...)
str. 61
2.
Uprawnienia pracownicze po zmniejszeniu stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki
Pracownikowi dysponującemu dotychczas orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przyznany został stopień lekki na okres dwóch lat. Co w tej sytuacji z uprawnieniami pracowniczymi nabytymi z (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przeznaczenie części zysku za 2022 r. na utworzenia kapitału zapasowego oraz pozostałej części na ZFŚS
Wspólnicy spółki z o.o. postanowili przeznaczyć część zysku na kapitał zapasowy, a pozostałą kwotę na podwyższenie ZFŚS. Jak i kiedy ująć skutki takich decyzji w (...)
str. 65
1.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Warunkiem dokonania skutecznego podziału wyniku finansowego wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego jest jego zatwierdzenie. Jak wskazano bowiem w art. 53 ustawy o rachunkowości, w przypadku (...)
str. 65
1.2.
Podział wyniku finansowego osiągniętego w 2022 r.
Należy pamiętać, że dokonując podziału zysku wspólnicy spółki z o.o. powinni uwzględnić zapisy umowy spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). W praktyce rozliczenie (...)
str. 66
1.3.
Skutki w podatku dochodowym utworzenia kapitału zapasowego i podwyższenia ZFŚS
Utworzenie czy też podwyższenie kapitału zapasowego (także kapitału rezerwowego) z wypracowanego zysku jest neutralne podatkowo. Podobnie jest w przypadku przekazania środków na podwyższenie ZFŚS. Oznacza (...)
str. 67
2.
Rezerwy pracownicze jako element kalkulacji wynagrodzenia za usługę
Spółka świadczy usługi dla kontrahenta. W umowie jest zapisane, że wynagrodzenie za usługę będzie ustalane w oparciu o koszty poniesione w danym miesiącu i powiększone (...)
str. 67
3.
Nadwyżka VAT w okresie likwidacji spółdzielni - ujęcie księgowe
Spółdzielnia mieszkaniowa jest w likwidacji. Nie prowadzimy już działalności. Nie mamy żadnych faktur zakupowych i sprzedażowych. Wyrejestrowaliśmy spółdzielnię z rejestru VAT na druku VAT-R. Mamy (...)
str. 70
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zakres, format oraz termin przekazania dokumentów do KRS
Jaki jest zakres dokumentów dotyczących spółki z o.o. przekazywanych do KRS? Do kiedy należy zrealizować ten obowiązek i w jakim formacie? Zaznaczamy, że nie podlegamy (...)
str. 72
4.2.
Różnice w podatku dochodowym wykazanym w księgach rachunkowych a przesunięcie terminu sporządzenia CIT-8
Czy uwzględniając fakt, iż zeznanie CIT-8 za 2022 r. będzie sporządzane po terminie sporządzenia sprawozdania finansowego można przyjąć, że ewentualne różnice pomiędzy sumą należnych zaliczek (...)
str. 72
4.3.
Ewidencja księgowa przekazania dywidendy niepieniężnej
W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja przekazania wspólnikom w ramach podziału wyniku dywidendy niepieniężnej w postaci np. środka trwałego? Ustawa o rachunkowości nie określa w (...)
str. 73
4.4.
Zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat a rozliczenie podatkowe
Spółka z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W związku z brakiem sprzedaży części produktów w części dotyczącej przychodów RZIS wykazywana jest (...)
str. 74
4.5.
Należność dochodzona na drodze sądowej oraz związane z nią koszty
W jaki sposób ewidencjonować należności dochodzone na drodze sądowej? Czy ponoszone w związku z tym koszty powinny zwiększać pozostałe koszty operacyjne, czy koszty działalności operacyjnej? (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.