Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 35 (1186) Z DNIA 10.12.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zmiany dotyczące e-paragonów w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Jedna ze zmian wprowadzanych pakietem Slim VAT 3 dotyczy e-paragonów. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Pomoc Ukrainie - zwolnienie z cła i VAT
Na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący pomocy Ukrainie. Wskazano, że w związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę, na wniosek Krajowej (...)
str. 4
2.
Od 26 kwietnia 2023 r. zasiłek macierzyński w nowej, wyższej wysokości
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 5
3.
Zmiany w SENT - objęcie systemem przewozu produktów rolnych
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl), w dniu 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, (...)
str. 7
4.
Robocze wersje struktur logicznych dla informacji TPR - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 26 kwietnia 2023 r., w którym poinformowano, że Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło robocze wersje struktur logicznych (...)
str. 7
5.
Zmiany w JPK_VAT związane z odwrotnym obciążeniem w obrocie gazem i energią
W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. wprowadzono odwrotne obciążenie VAT w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. - ujęcie podatkowe i księgowe
Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacające składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia tej działalności, (...)
str. 9
1.1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - regulacje ustawowe
Obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której stosowana jest forma opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem (...)
str. 9
1.2.
Dopłata/zwrot składki zdrowotnej - rozliczenie w podatku dochodowym
Dopłata składki zdrowotnej albo zwrot nadpłaconej składki wynikającej z rocznego jej rozliczenia, co do zasady, powoduje określone konsekwencje na gruncie podatku dochodowego. Przypomnijmy, iż zapłacona (...)
str. 13
1.3.
Ujęcie skutków korekty składki zdrowotnej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
Bieżąca ewidencja składek zdrowotnych Zasadniczo składki zdrowotne dotyczące przedsiębiorców powinny być opłacane poza działalnością firmy. Jeżeli jednak składki płacone są z rachunku firmowego, wówczas podlegają (...)
str. 16
2.
Dywidenda wypłacona przez spółkę z o.o. opodatkowaną estońskim CIT - podatki i ewidencja księgowa
Spółka z o.o. opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zwanym estońskim CIT, która wypłaca dywidendy wspólnikom (krajowym osobom fizycznym) z zysku wypracowanego za 2022 r., musi (...)
str. 18
2.1.
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Regulacje kodeksowe Zagadnienia związane z wypłatą zysku wspólnikom spółki z o.o. określają przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Regulacje te dotyczą zarówno spółek, które dla celów (...)
str. 18
2.2.
Estoński CIT w spółce przekazującej wypracowany zysk na wypłatę dywidendy
Wypłata dywidendy a estoński CIT w spółce o.o. Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma spółki, które zamiast rozliczania CIT według tzw. modelu "klasycznego" wybiorą (...)
str. 20
2.3.
PIT wspólnika spółki z o.o. opodatkowanej estońskim CIT z tytułu otrzymania dywidendy
Zasady poboru PIT od otrzymanej przez wspólnika dywidendy Wspólnik spółki z o.o. opodatkowanej estońskim CIT (którym może być wyłącznie osoba fizyczna), otrzymujący wypłatę (dywidendę) z (...)
str. 22
2.4.
Ewidencja księgowa wypłaty dywidendy wspólnikom przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
Na ogólnych zasadach, do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok (tu: za 2022 r.), wynik finansowy spółki pozostaje na koncie 86 "Wynik finansowy". W (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Otrzymane zaliczki a status małego podatnika VAT - interpretacja KIS
Ustalając wartość sprzedaży - na potrzeby statusu małego podatnika VAT - należy wziąć pod uwagę także zaliczki otrzymane na poczet dostaw realizowanych w kolejnych latach. (...)
str. 25
2.1.
Prawo do odliczenia VAT - zasada ogólna
Czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT pod warunkiem, że zakupione towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Ponadto ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo (...)
str. 27
2.2.
Należyta staranność w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Dochowanie należytej staranności jest jednym z elementów bezpiecznej transakcji. W dokumencie pt. "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (...)
str. 27
2.3.
Wyroki NSA w sprawie należytej staranności
NSA wypowiedział się na temat należytej staranności w transakcjach. Z wyroku z 5 kwietnia 2019 r., sygn. akt I FSK 370/17 wynika, że podatnik, który (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zakup auta elektrycznego, na który uzyskano dofinansowanie - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam kupić samochód osobowy o napędzie elektrycznym do przewozu pięciu osób. Czy będzie mi przysługiwało prawo do odliczenia VAT? Czy prawo (...)
str. 30
3.2.
Wynajem mieszkania użyczonego od członka rodziny - rozliczenie VAT i PIT
Małżonkowie posiadają mieszkanie w miejscowości turystycznej - korzystają z niego na własne potrzeby (wypoczynek). W okresie, kiedy małżonkowie nie korzystają z tego mieszkania, zamierzają je (...)
str. 32
3.3.
Usługi kateringowe rozliczane okresowo - skutki podatkowe
Świadczę usługi kateringowe. Posiłki dostarczam m.in. do przedszkola. Rozliczam się bezpośrednio z rodzicami, ale od przedszkola otrzymuję zostawienie ilości posiłków wydanych poszczególnym dzieciom. Za posiłki (...)
str. 34
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Konserwacja i naprawa pojazdów - podmiotowe zwolnienie z VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Zamierzam rozszerzyć zakres działalności o świadczenie usług konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. (...)
str. 36
4.2.
Katalog produktów przekazany kontrahentowi nieodpłatnie a VAT
Czynny podatnik VAT zajmuje się produkcją mebli. Każdemu nowemu klientowi przekazuje nieodpłatnie katalog swoich produktów, licząc na większą sprzedaż towarów po zapoznaniu się z pełną (...)
str. 37
4.3.
Zwolnienie z kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży środków trwałych
Spółka (czynny podatnik VAT) zamierza sprzedać środek trwały (samochód osobowy). Nie wiadomo, kto będzie zainteresowany zakupem. Czy sprzedaż ta powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej, (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Informacja CIT-8ST - odpowiedź na interpelację poselską
Informacja CIT-8ST ] Wzór informacji CIT-8ST dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Informacja CIT-8ST to informacja składana przez podatników posiadających zakłady (oddziały) (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty transportu - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. kupiła węgiel do zużycia na własne potrzeby, w związku z czym poniosła koszty jego transportu. Czy dla celów CIT wydatki na zakup (...)
str. 40
2.2.
Wpłaty na poczet przyszłych usług
Spółka zajmująca się sprzedażą usług kurierskich zamierza umożliwić klientom korzystanie na swojej stronie internetowej z tzw. "skarbonki". Jej działanie ma polegać na możliwości wpłaty przez (...)
str. 43
2.3.
Należność od dłużnika będącego w trakcie postępowania sanacyjnego a ulga na złe długi dla celów CIT
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność od kontrahenta krajowego z tytułu sprzedaży na jego rzecz usługi (wykonanej w 2022 r.), z tytułu której wykazała przychód (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na wizerunek podatnika tworzącego filmiki w internecie - interpretacja KIS
Wydatki na stylizację paznokci podatnika mogą zostać uznane za firmowe koszty uzyskania przychodów, w przypadku gdy celem ich poniesienia jest możliwość właściwego przygotowania się tej (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Szkolenie zleceniobiorcy niezbędne do wykonywania pracy - PIT i ZUS
Przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę zlecenia z osobą, którą chce najpierw przeszkolić (szkolenie niezbędne do wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy). Koszty szkolenia sfinansuje zleceniodawca. Czy w (...)
str. 48
2.2.
Koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy korzystającego z ulgi dla rodzin 4+
Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. W 2022 r. miał prawo do ulgi dla rodzin 4+. W zeznaniu podatkowym PIT-36 złożonym za 2022 r. wykazał koszty (...)
str. 49
2.3.
Roczny PIT pracownika z Białorusi
Firma zatrudnia na podstawie umowy o pracę kierowcę z Białorusi. Nie jest on w Polsce zameldowany, a jego żona i dziecko mieszkają na Białorusi. Czy (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych u podatników estońskiego CIT - interpretacja KIS
Podatkowy zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nie dotyczy podatników opodatkowanych estońskim CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.123.2023.1.ZK) Stan (...)
str. 53
2.
Wpłata na poczet nabycia środka trwałego a rozpoczęcie amortyzacji
W listopadzie 2022 r. dokonaliśmy wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (grupa 5 KŚT) w kwocie przekraczającej 100.000 zł. Środek trwały został dostarczony (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.1.
Kwoty pomniejszające podstawę wymiaru składki zdrowotnej ryczałtowca
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, dla której stosuje formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy przy ustalaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne powinien brać (...)
str. 56
1.2.
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej ryczałtowca w oparciu o przychody z 2022 r.
Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w oparciu o przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem, uzyskane w 2022 r., należało te przychody pomniejszyć o (...)
str. 58
2.
Składka na FEP od kwoty wynagrodzenia pracownika z umowy zlecenia
Zatrudniony w firmie pracownik wykonuje tzw. pracę szczególną, co obliguje nas do opłacania za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od przyszłego miesiąca dodatkowo zawrzemy (...)
str. 58
3.
Dwuletni mały ZUS po dokonaniu likwidacji spółki jawnej
Wspólnik spółki jawnej, którego działalność gospodarcza została zakończona w lipcu 2018 r., rozpoczął prowadzenie własnej działalności (na podstawie wpisu do CEIDG) dnia 1 marca 2023 (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Udzielanie urlopów rodzicielskich w okresie przejściowym
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 62
1.1.
Urlopy rodzicielskie trwające w dniu 26 kwietnia 2023 r.
W związku z dużymi zmianami w zakresie urlopów rodzicielskich ustawa nowelizująca wprowadziła przepisy przejściowe. Pierwsza grupa tych przepisów dotyczy sytuacji, gdy pracownik korzystał z urlopu (...)
str. 62
1.2.
Zwrot wniosku o urlop rodzicielski
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do 25 kwietnia 2023 r. pracownik składał wniosek o urlop rodzicielski w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu (tryb (...)
str. 63
1.3.
Uprawnieni do urlopu rodzicielskiego od 2 sierpnia 2022 r.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami nowe przepisy o urlopach rodzicielskich miały wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. Wobec znacznego opóźnienia ich wejścia w (...)
str. 63
2.
Nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny
Ustalanie okresu obowiązywania umowy na czas próbny Od 26 kwietnia 2023 r. zgodnie z art. 25 § 2 2 K.p. (obowiązującym od tego dnia) umowę (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Odsetki od pożyczki dotyczącej sfinansowania budowy środków trwałych
W ostatnim kwartale 2022 r. rozpoczęliśmy budowę hali produkcyjnej. Zakupy materiałów i usług obcych finansujemy środkami z pożyczki uzyskanej od innego podmiotu. W jaki sposób (...)
str. 65
1.1.
Odsetki od zobowiązań naliczane na dzień bilansowy
W świetle art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wycenie podlegają m.in. zobowiązania. Generalnie wyceny (...)
str. 66
1.2.
Wpływ odsetek na wartość początkową środka trwałego
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy (...)
str. 66
1.3.
Ujęcie odsetek w księgach rachunkowych
Uwzględniając powyższe zasady, w księgach rachunkowych odsetki od zobowiązań związanych z finansowaniem zakupu środka trwałego, naliczone do czasu przyjęcia tego środka trwałego do użytkowania, ujmuje (...)
str. 67
2.
Sprawozdania finansowe sporządzane w przeddzień przejścia na estoński CIT
Spółka od początku kwietnia 2023 r. stosuje estoński CIT. Czy sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający zmianę formy opodatkowania może mieć postać papierową i zostać (...)
str. 68
3.
Przekazanie towarów handlowych na cele ZFŚS - ujęcie księgowe
Przekazujemy towary handlowe na potrzeby ZFŚS (z przeznaczeniem na paczki dla pracowników). Przekazanie to dokumentujemy fakturą i ujmujemy w księgach rachunkowych jak "zwykłą" sprzedaż - (...)
str. 70
4.
Koszt wytworzenia lokalu użytkowego w wybudowanym budynku mieszkalnym
Wybudowaliśmy blok z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Wszystkie lokale mieszkalne zostały sprzedane, a lokal użytkowy - który jest wciąż wykańczany - został wydzierżawiony na 10 (...)
str. 72
5.
Wsparcie w postaci sfinansowania kosztów usług szkoleniowych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Spółka z o.o. zawarła umowę z PARP na wsparcia w postaci sfinansowania kosztów usług szkoleniowych dla pracowników (pomoc de minimis). Wartość dofinansowania fizycznie nie wpłynie (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.