Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Dodatek nr 11
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9
z dnia 20.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ESTOŃSKI CIT - ZAGADNIENIA OGÓLNE
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy CIT mogą wybrać - jako formę (...)
str. 3
1.
Podmioty uprawnione do stosowania estońskiego CIT
Przypomnijmy, że w 2021 r. estoński CIT mogły wybrać tylko mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki kapitałowe. Na skutek nowelizacji przepisów od 2022 (...)
str. 3
2.
Przedmiot opodatkowania estońskim CIT
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega dochód z tytułu (art. 28m ust. 1 ustawy o PDOP): podzielonego zysku lub z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, ukrytych (...)
str. 3
2.1.
Podzielony zysk lub zysk przeznaczony na pokrycie straty
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale (...)
str. 3
2.2.
Ukryty zysk
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega także dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków). Przez ukryte zyski rozumie się tu - zgodnie z art. (...)
str. 4
2.3.
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z (...)
str. 6
2.4.
Zmiana wartości składników majątku
Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT jest także dochód odpowiadający nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (...)
str. 7
2.5.
Dochód z tytułu zysku netto
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega również dochód odpowiadający sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie (...)
str. 7
2.6.
Nieujawnione operacje gospodarcze
Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT jest również - na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP - dochód odpowiadający wartości przychodów i kosztów (...)
str. 8
3.
Podstawa opodatkowania estońskim CIT
MF w ww. objaśnieniach z 23 grudnia 2021 r. wskazało, że podstawa opodatkowania estońskim CIT oparta jest na wyniku obliczonym na podstawie przepisów o rachunkowości (...)
str. 8
4.
Wysokość estońskiego CIT i termin zapłaty
Estoński CIT wynosi: 10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności, 20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż (...)
str. 9
5.
Korekta wstępna w estońskim CIT
Podatnik, który wybrał estoński CIT, jest obowiązany dokonać tzw. korekty wstępnej, tj. jest on zobowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania estońskim (...)
str. 9
6.
Kapitały własne spółki w latach podatkowych opodatkowanych estońskim CIT
Podatnik, który wybrał estoński CIT, posiadający niepodzielone zyski z lat wcześniejszych, musi dopełnić określonych obowiązków. Musi on m.in. wyodrębnić w kapitale własnym spółki na ostatni (...)
str. 11
7.
Zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT
] Wzór zawiadomienia ZAW-RD dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Jednym z warunków opodatkowania estońskim CIT jest złożenie przez podatnika zawiadomienia o (...)
str. 12
8.
Podatnik opodatkowany estońskim CIT a VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny nakazywałyby rozliczać VAT w przypadku podatników, którzy opodatkowują podatek dochodowy w formie tzw. estońskiego (...)
str. 12
II.
ESTOŃSKI CIT W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.1.
Samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT otrzymuje faktury dokumentujące wydatki związane z używaniem samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej do celów mieszanych, tj. do celów (...)
str. 13
1.2.
Samochód osobowy a ukryte zyski
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, tzw. estońskim CIT, podlega dochód odpowiadający m.in. wysokości ukrytych zysków - zwany dochodem z tytułu ukrytych zysków. Przez ukryte zyski (...)
str. 15
2.
Jakie stawki amortyzacji środków trwałych stosować w estońskim CIT?
Od 1 stycznia 2022 r. spółka jest opodatkowana estońskim CIT. Ponieważ w latach wcześniejszych dla celów podatkowych do amortyzacji środków trwałych były stosowane podwyższone i (...)
str. 17
3.
Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w estońskim CIT
1) Od 2022 r. spółka podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Czy w podstawie opodatkowania spółka powinna uwzględniać odsetki budżetowe, wydatki na PFRON, przedawnione należności, amortyzację użytkowania (...)
str. 20
4.
Faktura walutowa w księgach rachunkowych podatnika opodatkowanego estońskim CIT
Nabyliśmy usługę od kontrahenta krajowego, który wystawił fakturę w walucie obcej. Data wystawienia faktury to 8 lutego 2023 r., a data sprzedaży (wykonania usługi) 7 (...)
str. 23
5.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. w przypadku przejścia w trakcie roku na estoński CIT
Spółka z dniem 1 sierpnia 2022 r. wybrała opodatkowanie estońskim CIT. W związku z tym na dzień 31 lipca 2022 r. zostały zamknięte księgi rachunkowe (...)
str. 24
6.
Estoński CIT z tytułu ukrytych zysków - ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja w bilansie
Spółka od 2022 r. jest podatnikiem estońskiego CIT. Co miesiąc jest naliczany i wpłacany do urzędu skarbowego CIT z tytułu ukrytych zysków. W jaki sposób (...)
str. 26
7.
Podatkowe zasady rozliczania umowy leasingu przy estońskim CIT
Spółka z o.o. od początku 2022 r. wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT. We wrześniu 2022 r. podpisała umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy. Czy (...)
str. 27
8.
Transakcje zawierane między wspólnikiem a spółką a ukryte zyski w estońskim CIT
1) Spółka z o.o. jest opodatkowana estońskim CIT. Jeden ze wspólników spółki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach tej działalności świadczy na rzecz spółki usługi (...)
str. 28
9.
Rozliczenie wspólnika z tytułu otrzymania dywidendy
W jaki sposób obliczyć podatek wspólnika z tytułu otrzymania w 2023 r. dywidendy wypłaconej z zysku wypracowanego za 2022 r. przez spółkę z o.o. opodatkowaną (...)
str. 32
III.
WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE DOTYCZĄCE ESTOŃSKIEGO CIT
1.1.
Rozpoznawanie dochodu przez podatników estońskiego CIT
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) w piśmie z 2 stycznia 2023 r., nr DD8.054.7.2022, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 37738, odniósł się (...)
str. 33
1.2.
Obowiązki podatników opłacających estoński CIT
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) w piśmie z 19 sierpnia 2022 r., nr DD8.054.3.2022, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 35017 odniósł się (...)
str. 35
1.3.
Kary umowne jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a estoński CIT
Opodatkowaniu estońskim CIT podlegają m.in. dochody odpowiadające wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Problemowe jest m.in. (...)
str. 37
2.
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w związku z niewykazaniem faktury
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, zwanym w praktyce estońskim CIT, podlega m.in. dochód odpowiadający wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu (...)
str. 37
3.
Uczestnictwo w spółce cywilnej a wybór estońskiego CIT
Status wspólnika w spółce cywilnej oraz udział w jej zysku nie uniemożliwi spółce z o.o. wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 38
4.
Korzystanie z różnych form wsparcia nie wyklucza opodatkowania estońskim CIT
Korzystanie z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, dofinansowań oraz dotacji, w tym traktowanych jako pomoc de minimis, nie wyłącza możliwości opodatkowania w formie estońskiego CIT (...)
str. 41
5.
Różnice w amortyzacji podatkowej i bilansowej a korekta wstępna poprzedzająca przejście na estoński CIT
Różnica wynikająca z odmiennego okresu amortyzacji znaku towarowego (stanowiącego wartość niematerialną i prawną) na potrzeby bilansowe i podatkowe, mająca charakter przejściowy, powinna być uwzględniana w (...)
str. 42
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.