Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Podwyższone koszty pracownika wykonującego pracę zdalną przez cały miesiąc
Pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy w przypadku gdy jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, (...)
str. 4
1.2.
Faktura korygująca "in minus" za energię elektryczną - rozliczenie VAT przez nabywcę
W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania (np. z tytułu udzielenia rabatu, zwrotu towaru) lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze pierwotnej, nabywca towaru lub usługi (...)
str. 5
1.3.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz domy opieki społecznej bez opieki medycznej mogą amortyzować swoje budynki
Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych "Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz domy opieki społecznej bez opieki medycznej" podlegają sklasyfikowaniu w rodzaju 110 "Budynki mieszkalne". Jak wynika z art. (...)
str. 6
2.
Ważne terminy przypadające na koniec maja 2023 r.
2.1.
Zbliża się termin odprowadzenia I raty odpisu na ZFŚS
Pracodawcy ze strefy budżetowej oraz pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy ze względu na stan zatrudnienia obligatoryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (chodzi tu m.in. o (...)
str. 6
2.2.
Informację do KRUS o kwocie podatku z działalności trzeba złożyć do końca maja 2023 r.
Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez rolnika podlegającego ubezpieczeniu w KRUS nie zawsze obliguje taką osobę do zgłoszenia się jako przedsiębiorca do ubezpieczeń w ZUS. Jeśli (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projekt ustawy o KSeF przyjęty przez Rząd
W dniu 9 maja 2023 r. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr z (...)
str. 8
2.
Opublikowano zmiany w CIT/PIT związane z fundacją rodzinną
Od 22 maja 2023 r. będzie można zakładać fundację rodzinną (na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej; Dz. U. poz. (...)
str. 9
3.
Ustawa likwidująca bariery administracyjne - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 27 kwietnia 2023 r., pod poz. 803, opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania (...)
str. 10
3.1.
Wyższy limit przychodów dla działalności nierejestrowej od 1 lipca 2023 r.
Aktualnie, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.), działalności gospodarczej nie stanowi działalność wykonywana (...)
str. 10
3.2.
Zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn
O zmianach wprowadzanych przywołaną na wstępie ustawą nowelizującą w odniesieniu do kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn pisaliśmy w BI nr 5 z (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura wystawiona w walucie obcej - wycena podatkowa i bilansowa u sprzedawcy
Faktura dokumentująca sprzedaż towaru/usługi na rzecz kontrahenta krajowego może być wystawiona w walucie krajowej lub obcej (analogicznie jest w przypadku sprzedaży na rzecz kontrahenta zagranicznego, (...)
str. 11
1.1.
Wycena przychodu w walucie obcej - CIT/PIT
Zasady wyceny przychodu podatkowego W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży towaru/usługi na rzecz kontrahenta krajowego zostanie wyrażony w walucie obcej, co dokumentuje faktura wystawiona w (...)
str. 11
1.2.
Wycena faktury w walucie obcej dla celów VAT
Jeżeli faktura dokumentująca sprzedaż towaru/usługi na rzecz kontrahenta krajowego została wystawiona w walucie obcej, to w celu prawidłowego wykazania kwoty VAT z tytułu tej transakcji (...)
str. 13
1.3.
Faktura w walucie obcej - wycena dla celów bilansowych
Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na (...)
str. 16
2.
Wynajem lokali mieszkalnych pracownikom - podatki i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze zawierają umowy najmu lokali mieszkalnych w celu ich podnajmu pracownikom. W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem czynszu za taki (...)
str. 17
2.1.
Skutki w VAT wynajmu lokali mieszkalnych pracownikom
Podnajem mieszkania pracownikom jako świadczenie usług na ich rzecz Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym (...)
str. 18
2.2.
Przychody oraz koszty podatkowe związane z podnajmem lokali mieszkalnych pracownikom
W obu ustawach o podatku dochodowym nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do podnajmu pracownikom lokali mieszkalnych, tj. w praktyce "odsprzedaży" usługi (...)
str. 21
2.3.
Zakup usługi najmu lokalu mieszkalnego i jej odsprzedaż pracownikowi - ewidencja księgowa
Również w ustawie o rachunkowości nie ma regulacji, które w sposób szczególny wskazywałyby, jak pracodawcy powinni rozliczać zakup usługi najmu oraz jej odsprzedaż pracownikom. W (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Sposób poprawienia błędnej daty na fakturze - interpretacja KIS
Błędna data sprzedaży wskazana na fakturze może być poprawiona poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez nabywcę. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 23
2.
Kompleksowa usługa zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi a VAT - wyrok WSA
Usługi bieżącej konserwacji i usługi pogotowia technicznego są elementami kompleksowej usługi zarządzania nieruchomościami. Tym samym, jeżeli usługa dotyczy nieruchomości mieszkalnych, jest ona zwolniona z VAT, (...)
str. 24
3.
TSUE wypowiedział się na temat ładowania samochodów elektrycznych na gruncie VAT
Ładowanie samochodów elektrycznych jest dostawą towaru, a nie świadczeniem usługi. (wyrok TSUE z 20 kwietnia 2023 r., w sprawie C-282/22) Stan faktyczny Podatnik zamierzał prowadzić (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Wystawienie faktury korygującej - czy przysługuje po okresie przedawnienia zobowiązań podatkowych?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Okazjonalnie wykonuję usługi budowlane. Wystawiając fakturę sprzedaży do usługi wykonanej w 2010 r. zastosowałem błędną (zawyżoną) stawkę VAT. Czy mam prawo (...)
str. 28
4.2.
Sprzedaż komputerów a VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą (handel artykułami papierniczymi). Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT i nie posiadam kasy rejestrującej z uwagi na niskie obroty. (...)
str. 30
4.3.
Ulga na złe długi, gdy nie wyznaczono terminu płatności
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kontrahent nie zapłacił za kupiony towar. Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi w VAT, jeżeli na fakturze nie wskazałem (...)
str. 31
4.4.
Procedura VAT marża - wybrane zagadnienia
Procedura VAT marża to szczególna forma opodatkowania VAT. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o (...)
str. 32
4.5.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru przez podatnika świadczącego usługi zwolnione z VAT
Podatnik świadczy wyłącznie usługi medyczne zwolnione z VAT. Na potrzeby działalności zakupił towary (do wystroju gabinetu) od kontrahenta ze Szwecji. Czy powinien rozpoznać WNT? Jeżeli (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Obowiązki informacyjne płatników CIT - odpowiedź na interpelację poselską
Podmioty gospodarcze, które są zobowiązane jako płatnicy do poboru CIT, mają także określone obowiązki informacyjne np. w zakresie sporządzenia: informacji IFT-2R oraz deklaracji CIT-10Z - (...)
str. 35
1.1.
Informacja IFT-2R oraz deklaracja CIT-10Z
1) Czy w przypadku, gdy od dokonanej wypłaty zostanie pobrany podatek u źródła, a następnie stanowiąca jej podstawę faktura zostanie skorygowana (np. w związku z (...)
str. 35
1.2.
Deklaracja CIT-6R
Podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ustala (...)
str. 36
2.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w informacji TPR - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 10 maja 2023 r., dotyczący sposobu złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Informacji (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Koszty bezpośrednio związane z przychodami poniesione po zakończeniu roku podatkowego - moment potrącalności
Sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółki z o.o. (opodatkowanej "klasycznym" CIT) zostało sporządzone i podpisane pod koniec marca 2023 r. Część kosztów bezpośrednio związanych z (...)
str. 38
3.2.
Wynagrodzenie w walucie obcej - wycena dla celów CIT i PIT
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom wynagrodzenia w euro. Jaki kurs waluty obcej przyjąć do wyceny tych wynagrodzeń, w celu ujęcia ich w kosztach podatkowych spółki (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odsetki za opóźnienie związane z nieważnością umowy frankowej wypłacone przez bank a PIT - interpretacja KIS
Odsetki ustawowe związane z nieważnością umowy kredytu hipotecznego, dotyczące świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, podlegają zwolnieniu z PIT. Bank dokonujący wypłaty takich odsetek nie powinien (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczka na poczet dywidendy otrzymana przez wspólnika spółki opodatkowanej estońskim CIT - skutki w PIT
Spółka z o.o. będąca małym podatnikiem, od 2022 r. opodatkowana estońskim CIT, w kwietniu 2023 r. wypłaciła dwóm wspólnikom (osobom fizycznym) zaliczkę na poczet dywidendy. (...)
str. 43
2.2.
Rozliczenie straty z najmu prywatnego
Podatnik osiąga przychody z tzw. najmu prywatnego. W 2022 r. w wyniku rozliczania najmu prywatnego według zasad ogólnych (skali podatkowej), podatnik poniósł stratę. Od 2023 (...)
str. 46
2.3.
Świadczenie ratownicze
Jestem emerytem i otrzymuję świadczenie ratownicze należne osobom, które uczestniczyły w działaniach ratowniczych ochotniczych straży pożarnych. Czy kwotę tego świadczenia powinienem rozliczyć w zeznaniu podatkowym (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie otrzymanego dofinansowania do zakupu środka trwałego
Zwrot wydatków na nabycie środków trwałych powoduje, że odpisy amortyzacyjne od części ich wartości odpowiadającej zwróconym wydatkom nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania (...)
str. 49
2.
Jednorazowa amortyzacja u małych podatników - wykorzystanie jednego limitu do kilku środków trwałych
W 2023 r. zakupiłem środek trwały o wartości nieprzekraczającej 200.000 zł. Jako mały podatnik dokonałem od tego środka trwałego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Czy niewykorzystaną wartość (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. w świetle wyjaśnień ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił odpowiedzi na pytania dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Przypomnijmy, iż do sporządzenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)
str. 53
1.1.
Działalność gospodarcza rozpoczęta w styczniu 2023 r. a obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r.
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2023 r. Jako formę opodatkowania dochodów wybrałem skalę podatkową. Z tytułu prowadzenia tej działalności opłacam do ZUS składki społeczne (...)
str. 54
1.2.
Zmiana formy opodatkowania a roczna składka zdrowotna za 2022 r.
Przedsiębiorca w zeznaniu podatkowym za 2022 r. zmienił formę opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową. Za jaki okres w rozliczeniu rocznym przedsiębiorca (...)
str. 55
1.3.
Korekta dokumentów rozliczeniowych za 2022 r.
Czy zmieniając wstecz (za 2022 r.) formę opodatkowania z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę podatkową należy sporządzić korektę deklaracji rozliczeniowych za cały 2022 r.? (...)
str. 56
1.4.
Zawieszenie działalności gospodarczej
Przedsiębiorca obecnie ma zawieszoną jednoosobową działalność gospodarczą (prowadził ją przez cały 2022 r.). Odpowiednie w tym celu druki złożył w CEIDG. Za kwiecień 2023 r. (...)
str. 56
1.5.
Zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorca ma nadpłatę tej składki. W jakim terminie powinien wystąpić do ZUS o jej (...)
str. 57
1.6.
Sporządzenie rocznego rozliczenia przez ZUS
Płatnik składek zmarł w połowie 2022 r. Czy w tej sytuacji obowiązek przekazania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. ma spadkobierca zmarłego płatnika? ZUS, (...)
str. 58
1.7.
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS DRA po likwidacji działalności
Płatnik zlikwidował działalność gospodarczą w trakcie 2022 r. Wyrejestrował się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 00. Czy (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą
1) Pracownik złożył wniosek o 2 dni urlopu opiekuńczego z uwagi na konieczność zapewnienia opieki matce w pierwszych dniach po operacji. Ze względu na organizację (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym oraz zwolnieniu lekarskim
W jednym miesiącu pracownik przebywał najpierw na urlopie bezpłatnym, a następnie na krótkotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli z powodu (...)
str. 61
3.
Odprowadzanie składek związkowych oraz z tytułu członkostwa w kasie zapomogowo-pożyczkowej
W niedużej firmie działa kasa zapomogowo-pożyczkowa i jedna organizacja związkowa. Z wynagrodzeń pracowników potrącane są składki i raty kredytów udzielonych z KZP. Potrącenia te wpływają (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja księgowa ZFŚS w 2023 r.
Odpis podstawowy tworzący ZFŚS (dalej: Fundusz) księgowany jest na konto służące do gromadzenia kosztów pracowniczych w zakresie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. Jeżeli odpis taki (...)
str. 63
1.1.
ZFŚS w księgach rachunkowych jednostki
Utworzenie Funduszu - odpis podstawowy Wartość odpisu na ZFŚS zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki i ujmuje w księgach rachunkowych na koncie 40-5 "Ubezpieczenia (...)
str. 64
1.2.
Koszty obsługi rachunku bankowego Funduszu oraz rozliczenie odsetek od lokat
Pracodawca zobowiązany jest ponosić z własnych środków koszty obsługi rachunku bankowego ZFŚS. Obowiązek w tym zakresie wynika z faktu, że przepisy ustawy o ZFŚS nie (...)
str. 65
2.
Duplikat faktury kosztowej za 2022 r. otrzymany w 2023 r.
Rok obrotowy spółki został zamknięty w marcu 2023 r. wraz ze sporządzeniem bilansu na 31 grudnia 2022 r. Po zakończeniu prac bilansowych otrzymaliśmy duplikat faktury (...)
str. 66
2.1.
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 66
2.2.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Co do zasady, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, których sprawozdania finansowe (...)
str. 67
2.3.
Kiedy ujęciu kosztów lat ubiegłych towarzyszy zmiana sprawozdania finansowego, a kiedy zapisów dokonuje się na bieżąco
Sporządzenie sprawozdania, istotność wprowadzanych zmian oraz fakt zatwierdzenia sprawozdania Kwestie związane ze sposobem rozliczenia ujawnionych kosztów dotyczących sporządzonego sprawozdania finansowego określa art. 54 ustawy o (...)
str. 67
3.
Rozliczenie złych długów dla celów VAT oraz otrzymanie faktury korygującej - ewidencja w księgach dłużnika
Spółka posiadała zobowiązanie, którego nie zamierzała spłacić w związku z toczącym się postępowaniem reklamacyjnym. Ponieważ jednak termin płatności został przekroczony o 90 dni, spółka została (...)
str. 70
4.
Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu otrzymana z NFOŚiGW
Spółka złożyła wniosek o przyznanie środków w ramach programu rządowego pod nazwą "Pomoc dla sektorów energochłonnych związaną z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii (...)
str. 71
5.
Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez komandytariusza
Komandytariusz spółki komandytowej 30 marca 2023 r., za zgodą pozostałych wspólników, wystąpił ze spółki komandytowej poprzez wypowiedzenie umowy spółki. Spółka wypłaciła występującemu wspólnikowi 2 mln (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.