Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. można złożyć bezpłatnie za pomocą PIT GOFIN
] PIT GOFIN 2022 do sporządzenia zeznań podatkowych w Programie DRUKI Gofin Podatnicy PIT mogą bezpłatnie skorzystać z programu naszego Wydawnictwa PIT GOFIN i złożyć (...)
str. 4
2.
Ważne terminy w CIT i PIT oraz obowiązki sprawozdawcze przypadające na koniec marca 2023 r.
Z końcem marca 2023 r. upływają terminy wypełnienia przez podatników niektórych obowiązków w zakresie CIT, związanych z poprzednim rokiem. Jednostki muszą także wywiązać się z (...)
str. 4
2.1.
Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych - CIT/PIT
Informacje składane przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% (...)
str. 4
2.2.
Informacja IFT-2R oraz obowiązki w zakresie cen transferowych - na gruncie CIT
Informacja IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja (...)
str. 5
2.3.
Planowane przedłużenie terminu składania zeznań/informacji/deklaracji dla celów CIT
Zasadniczo podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinni na koniec marca 2023 r.: złożyć zeznanie CIT-8 (CIT-8AB) wraz z załącznikami, tj. (...)
str. 6
2.4.
Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej za 2022 r.
W praktyce rok obrotowy w większości jednostek gospodarczych pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z tym w marcu 2023 r. przypadają terminy na wykonanie (...)
str. 6
3.
Wyjaśnienia resortowe
3.1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przy zmianie formy opodatkowania - stanowisko Ministerstwa Zdrowia
Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi z początkiem 2022 r. (Polskim Ładem), podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, składkę zdrowotną z (...)
str. 7
3.2.
Ujęcie zaległych faktur kosztowych w PKPiR - interpretacja ogólna Min. Fin.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), księgowi, biura rachunkowe nie muszą się już zastanawiać, w którym miesiącu ująć w kosztach uzyskania przychodów fakturę (...)
str. 10
3.3.
Sprzedaż samochodu a aktualizacja informacji VAT-26 - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
] Wzór informacji VAT-26 dostępny w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani (...)
str. 12
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Slim VAT 3 - od kiedy zmiany w VAT?
` Na ten temat pisaliśmy w dodatku nr 2 do Biuletynu Informacyjnego nr 1 z 01.01.2023 r. Kolejny pakiet uproszczeń w VAT, czyli Slim VAT (...)
str. 13
2.
Nowa struktura JPK - od 1 lipca 2023 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat informujący, że od 1 lipca 2023 r. będzie obowiązywać nowa struktura logiczna JPK_GV(1) . Struktura ta została (...)
str. 14
3.
Wydłużono termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami
W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023 r., pod poz. 422, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 14
4.
Nowy obowiązek nałożony na notariuszy
Zgodnie z art. 84a § 1 Ordynacji podatkowej, notariusze są obowiązani do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o: 1) sporządzonym akcie notarialnym obejmującym: a) (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Praca zdalna - podstawa prawna i rozliczenie podatkowe w świetle nowych regulacji
Od dnia 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Taką formę świadczenia pracy wprowadziła do regulacji kodeksowych (...)
str. 15
1.1.
Uregulowanie pracy zdalnej w aktach zakładowych
Zgodnie z ustawą nowelizującą praca zdalna może być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym (...)
str. 15
1.2.
Praca zdalna - PIT i składki ZUS pracownika
Podwyższone koszty uzyskania przychodów pracownika Wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę zdalną jest rozliczane dla celów PIT analogicznie, jak wynagrodzenie pracownika "stacjonarnego". Kwestią budzącą wątpliwości jest jednak (...)
str. 19
1.3.
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy oraz VAT
Koszty uzyskania przychodów Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 20
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z pracą zdalną pracowników
Także w ustawie o rachunkowości brak jest szczególnych regulacji w zakresie ewidencjonowania wydatków związanych z pracą zdalną pracowników. Stosuje się tu zatem analogiczne zasady, jak (...)
str. 22
2.
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - podatki i ewidencja księgowa u dłużnika
Dłużnicy, którzy nie regulują swoich zobowiązań handlowych (tj. z tytułu zakupu towaru lub usługi) w określonym terminie, są zobowiązani do zapłaty na rzecz wierzyciela rekompensaty (...)
str. 23
2.1.
Podstawa prawna zapłaty rekompensaty kosztów odzyskiwania należności
Kwestie związane z zapłatą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. (...)
str. 23
2.2.
Rozliczenie rekompensaty z tytułu odzyskiwania należności - dla celów VAT
Rekompensata jako wynagrodzenie za usługę Ustalając skutki - na gruncie VAT - zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności należy w pierwszej kolejności wskazać, że opodatkowaniu (...)
str. 24
2.3.
Rekompensata z tytułu kosztów odzyskiwania należności a koszty podatkowe dłużnika
Możliwość ujęcia rekompensaty w kosztach podatkowych dłużnika Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia (...)
str. 25
2.4.
Ewidencja księgowa rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - u dłużnika
W ustawie o rachunkowości nie ma regulacji, które wprost wskazywałyby, w jaki sposób dłużnik powinien ująć w księgach rachunkowych wypłaconą rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom wynajętych lokali a prawo do odliczenia VAT - wyrok WSA
Podatnik ma prawo odliczyć VAT z tytułu wynajmu mieszkań/domów, jeżeli ich nieodpłatne udostępnienie pracownikom ma na celu umożliwienie im świadczenia pracy. (wyrok WSA w Łodzi (...)
str. 28
2.
Zawieszenie działalności a ulga na zakup kasy on-line - interpretacja KIS
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (czasowo zawieszoną) objętą obowiązkiem wymiany kas "starego typu" na kasy on-line, nie ma prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy (...)
str. 30
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczenie VAT w ramach korekty deklaracji
Jestem czynnym podatnikiem i rozliczam VAT za okresy miesięczne. W grudniu 2022 r. kupiłem towar handlowy od kontrahenta z Polski i otrzymałem fakturę. W deklaracji (...)
str. 32
3.2.
Zapłata na rachunek niewskazany na białej liście - jak uniknąć negatywnych skutków podatkowych?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Współpracowałem z kontrahentem, który był czynnym podatnikiem VAT. Płatności dokonywałem na jego konto bankowe zgłoszone na białej liście. W dniu 31 (...)
str. 33
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Błędna stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy od kontrahenta polskiego. Okazało się, że zastosował on wyższą stawkę VAT (23% zamiast 8%) i kwota podatku jest (...)
str. 35
4.2.
Czy podatnik zwolniony z VAT wykazuje WNT?
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT (z uwagi na niskie obroty). Planuję po raz pierwszy nabyć towar od kontrahenta z innego (...)
str. 37
4.3.
Sprzedaż maszyny rolniczej a procedura VAT marża
Rolnik (czynny podatnik VAT) kupił kombajn od osoby prywatnej, na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Kombajn jest sprawny i nadaje się do użytku, ale podatnik zamierza kupić (...)
str. 38
4.4.
Usługi w zakresie opieki medycznej - kwalifikacje uzyskane za granicą a zwolnienie z VAT
Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi masażu orientalnego (klasyczny masaż tajski) służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu bądź poprawie zdrowia. Nie posiadam statusu podmiotu leczniczego. Masażyści (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Spółki nieruchomościowe a obowiązki informacyjne - interpretacja ogólna Min. Fin.
Jak piszemy w tym numerze BI (na str. 4-5) spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy są zobowiązani złożyć informacje, tj. CIT-N1 i CIT-N2 (oraz odpowiednio PIT-N1 (...)
str. 40
2.
Zysk spółki jawnej wypracowany przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT a przychód wspólnika - interpretacja KIS
Wypłata zysku spółki jawnej wypracowanego przez tę spółkę przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT jest neutralna dla wspólnika, który uzyskał taką wypłatę (nie wiąże (...)
str. 42
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia - czy spółka wykazuje przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Członkowie zarządu (wspólnicy) spółki z o.o. pełnią swoje funkcje w zarządzie na podstawie powołania, przy czym nie uzyskują oni z tego tytułu wynagrodzenia. Czy w (...)
str. 43
3.2.
Budynki służące krótkotrwałemu zakwaterowaniu/prowadzeniu siłowni a podatek od przychodów z budynków
Spółka z o.o. posiada budynki (środki trwałe), w których prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania. Posiada też budynki, które są wykorzystywane wyłącznie (...)
str. 44
3.3.
Estoński CIT - darowizny przekazane na rzecz pomocy dla Ukrainy
Czy pomoc pieniężna dla PCK na organizację pomocy dla Ukrainy oraz pomoc pieniężna dla fundacji, która organizuje zakup karetki dla Ukrainy stanowią podstawę opodatkowania w (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odliczenia od przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym
Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jako formę opodatkowania przychodów z tej działalności, mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany (jeśli spełniają ustawowe warunki do stosowania tej formy opodatkowania). (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zmiana formy prowadzenia działalności a prawo do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
Podatnik do końca 2021 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wraz z małżonką, stosując opodatkowanie według skali podatkowej (działalność w formie spółki (...)
str. 50
2.2.
Wynagrodzenia pracowników-kierowców wypłacane w dwóch terminach
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu towarów zatrudnia pracowników na stanowisku kierowcy. Są oni rozliczani jako pracownicy delegowani. Ich wynagrodzenia za dany (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Powstanie i amortyzacja dodatniej wartości firmy - interpretacja KIS
Jeżeli cena nabycia przedsiębiorstwa zostanie określona na poziomie wyższym niż suma wartości rynkowych (z dnia kupna) wszystkich rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, (...)
str. 54
2.
Przyjęcie do ewidencji środków trwałych gruntów i budynków wycenionych w łącznej wartości
W 2023 r. otrzymaliśmy aportem zabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z dwóch działek oraz posadowionych na nich dwóch budynków mieszkalnych. Posiadamy wykonaną przez rzeczoznawcę łączną (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Do końca marca 2023 r. należy przekazać zgłoszenie ZUS ZSWA
Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracodawca przekazuje na formularzu ZUS ZSWA za 2022 r. w terminie do dnia 31 (...)
str. 58
2.
Składki ZUS za żonę pomagającą w firmie męża na podstawie umowy o pracę
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i opłacam za siebie z tego tytułu składki ZUS. Żona prowadzi odrębną jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2023 r. opłaca (...)
str. 60
3.
Przychody z gospodarstwa rolnego a składka zdrowotna
Osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom w ZUS (społecznym i zdrowotnemu). Ponadto w ramach prowadzonego (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy niepełnym miesiącu pracy i egzekucji komorniczej
1) Pracownik zatrudniony na część etatu rozwiązał umowę o pracę w trakcie miesiąca. Ma zajęte wynagrodzenie przez komornika (zajęcie niealimentacyjne). Czy kwotę wolną od potrąceń, (...)
str. 63
2.
Staż do trzynastki przy kilku umowach, między którymi wystąpiły przerwy
W 2022 r. pracownik był zatrudniony w urzędzie gminy na podstawie umowy o pracę na okres próbny oraz dwóch umów na czas określony, między którymi (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wycena bilansowa należności krajowej, której wartość netto wyrażono w euro
W 2022 r. wystawiliśmy fakturę na krajowego odbiorcę w walucie obcej (dotyczącą sprzedaży towarów), przy czym kwota VAT została wyrażona w złotych. Czy na dzień (...)
str. 66
2.
Zmiana wysokości odliczonego VAT w ramach rocznej korekty VAT - ujęcie księgowe
W związku z prowadzeniem w 2022 r. sprzedaży mieszanej, tj. opodatkowanej i zwolnionej z VAT, w styczniu 2023 r. dokonaliśmy rocznej korekty VAT naliczonego, odliczonego (...)
str. 68
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych usprawiedliwionych różnic inwentaryzacyjnych
Czy można przyjąć, że w każdym przypadku usprawiedliwione różnice inwentaryzacyjne podlegają rozliczeniu w pozostałe przychody lub koszty operacyjne? Jakie są podatkowe skutki wprowadzenia takich korekt? (...)
str. 69
3.1.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Na temat rozliczania różnic inwentaryzacyjnych pisaliśmy m.in. w poprzednim numerze Biuletynu (tj. BI nr 8 z 20 marca br.). Prezentowane sposoby ich rozliczania opierają się (...)
str. 69
3.2.
Wpływ różnic inwentaryzacyjnych na rozliczenie podatkowe
Niedobory a koszt uzyskania przychodów Co do zasady, niedobory towarów generalnie nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy (...)
str. 70
4.1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych podziału wyniku finansowego za 2022 r.
W 2023 r. podjęliśmy uchwałę o podziale wyniku finansowego za 2022 r. Obliczyliśmy kwotę estońskiego CIT, który musimy wpłacić do urzędu skarbowego do końca marca (...)
str. 71
4.2.
Wykazanie w bilansie za 2022 r. kwoty kapitałów zapasowych utworzonych przed przejściem na estoński CIT
Począwszy od 2022 r. spółka podlega opodatkowaniu estońskim CIT. W sprawozdaniu na 31 grudnia 2021 r. kapitały zapasowe utworzone z zysków za wcześniejsze lata zostały (...)
str. 72
5.
Fundusz inwestycyjny - przeksięgowanie na koniec roku w ramach kont analitycznych kapitału rezerwowego
W 2022 r. utworzyliśmy z zysku za 2021 r. fundusz inwestycyjny. W trakcie ubiegłego roku (tu: 2022 r.) dokonaliśmy zakupów inwestycyjnych. Czy w związku z (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.