Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 9 (333) z dnia 10.09.2023
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (333) z dnia 10.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Ładowanie samochodów elektrycznych - dostawa towarów czy świadczenie usług?
(wyrok TSUE z 20 kwietnia 2023 r., w sprawie C-282/22) "(...) P. (...) zamierza prowadzić działalność polegającą na instalowaniu i eksploatacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów (...)
str. 3
2.
Obligatoryjne napiwki wliczane w cenę usługi a opodatkowanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.179.2023.2.LK ) "(...) Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność w zakresie usług restauracyjnych (...)
str. 5
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Sprzedaż pojazdu wycofanego z działalności gospodarczej - skutki w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.351.2023.1.JG) "(...) Prowadzi Pani na terenie Polski jednoosobową działalność gospodarczą, jest Pani podatnikiem (...)
str. 7
2.
Czy wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki podlega opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.448.2023.1.PRP) "(...) Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 50% (...)
str. 9
3.
Sprzedaż towarów otrzymanych w spadku a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.148.2023.4.KP) "(...) Pani ojciec (...) prowadził (...) działalność gospodarczą do dnia śmierci, tj. (...)
str. 10
III.
Do artykułu 28a-28o ustawy - miejsce świadczenia usług
1.
Miejsce opodatkowania VAT usług doradczych świadczonych na rzecz obcokrajowców na terytorium Polski
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.246.2023.1.PRM) "(...) Prowadzą Państwo działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług doradczych dla (...)
str. 13
IV.
Do artykułu 29a ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Zmniejszenie podstawy opodatkowania dostawy eksportowej w związku z uwzględnieniem reklamacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2023 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.78.2023.1.GK) "(...) Jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, (...)
str. 15
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu rolnego - opodatkowanie VAT
(interpretacja zmieniająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 14 czerwca 2023 r., nr DOP7.8101.140.2020.AWCH) "(...) Od 23 lat jest Pani rolnikiem posiadającym grunty rolne. W najbliższym (...)
str. 17
2.
Czy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi są zwolnione z VAT?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 28 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 1272/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawca - spółka z ograniczoną (...)
str. 20
3.
Zwolnienie z VAT czynności udzielania pożyczek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.79.2023.3.DS) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od 10 października 2022 r. jednoosobową (...)
str. 23
VI.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Parkowanie samochodu służbowego w pobliżu miejsca zamieszkania a odliczenie VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 6 kwietnia 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 53/23 - orzeczenie prawomocne "(...) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku (...)
str. 25
2.
Odliczanie VAT w przypadku uznania czynności za pozorną
(wyrok TSUE z 25 maja 2023 r., w sprawie C-114/22) "(...) W dniu 27 października 2015 r. M. sp. z o.o. S.K.A. wystawiła fakturę dotyczącą (...)
str. 27
3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją na potrzeby VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.170.2023.1.MPA) "(...) Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od 2 października 2018 (...)
str. 29
4.
VAT od wydatków na nabycie sprzętu w celu poprawy warunków BHP w firmie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.250.2023.1.AKA) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (...)
str. 31
5.
Prawo do odliczenia VAT gdy na fakturze brak NIP nabywcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.231.2023.1.PRM) "(...) Jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na (...)
str. 33
6.
Zakup usługi pośrednictwa związanej ze sprzedażą zwolnioną z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lipca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.416.2023.1.AKA) "(...) Od 2004 r. do (...) 2022 r. prowadziła Pani działalność gospodarczą (...)
str. 35
VII.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Rozliczenie utylizacji/sprzedaży nieprzydatnego towaru handlowego
(wyrok TSUE z 4 maja 2023 r., w sprawie C-127/22) "(...) BTK jest spółką prawa bułgarskiego prowadzącą działalność w dziedzinie telekomunikacji. Jest ona podatnikiem VAT (...)
str. 37
2.
Czy można skorygować zawyżoną stawkę VAT w przypadku sprzedaży paragonowej?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 17 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 45/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) W przedstawionym stanie faktycznym skarżąca (...)
str. 39
VIII.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Korekta błędnej daty na fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.86.2023.1.JG) "(...) Dokonują Państwo sprzedaży maszyn poligraficznych do klientów zlokalizowanych w Polsce. Wskazaliście (...)
str. 43
2.
Brak prawa do wystawienia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.157.2023.1.MN) "(...) D. (dalej jako: "wnioskodawca" bądź "spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, (...)
str. 44
3.
Czy fakturę może wystawić upoważniona do tego osoba trzecia?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2023 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.14.2023.1.RST) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) jest firmą technologiczną, która świadczy (...)
str. 46
IX.
Do artykułu 108a-108d ustawy - mechanizm podzielonej płatności
1.
Uregulowanie należności w MPP, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.105.2018.10.S.RR) "(...) Spółka jest nabywcą różnego rodzaju towarów i usług. Dostawcami są zarówno (...)
str. 49
X.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Ładowanie pojazdów elektrycznych zwolnione z ewidencjonowania w kasie rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.319.2023.1.EW) "(...) Przedmiotem działalności prowadzonej przez Państwa jest m.in. (PKD - przyp. red.) (...)
str. 51
2.
Usługi myjni samochodowej a zwolnienie z kas
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.136.2023.1.LK) "(...) Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem Pana (...)
str. 52
3.
Ewidencjonowanie usług rozrywkowych w kasie rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.224.2023.1.KP) "(...) W ramach JDG zajmuje się Pani: a) sprzątaniem i porządkowaniem terenów (...)
str. 55
4.
Zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej sprzedaży produktów rolnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.119.2023.5.NS) "(...) Prowadzi Pani działalność gospodarczą PKD 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności i (...)
str. 57
XI.
Do artykułu 113-120 ustawy - procedury szczególne
1.
Sprzedaż samochodu na części a procedura VAT marża
(wyrok TSUE z 17 maja 2023 r., w sprawie C-365/22) "(...) Od dnia 1 października 2013 r. IT (podmiot belgijski - przyp. red.) jest zidentyfikowany (...)
str. 59
2.
Stosowanie procedury VAT marża w przypadku odsprzedaży usług noclegowych
(wyrok TSUE z 29 czerwca 2023 r., w sprawie C-108/22) "(...) Spółka prawa polskiego C., będąca podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą jako "konsolidator usług hotelowych". (...)
str. 61
3.
Limit zwolnienia z VAT w przypadku świadczenia usług wykonywanych za granicą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2023 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.47.2023.2.AM) "(...) Świadczy Pan usługi budowlane, zlecone przez jednego kontrahenta zagranicznego dla nieruchomości (...)
str. 63
4.
Powrót do zwolnienia z VAT w przypadku spóźnionej aktualizacji VAT-R
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.364.2023.1.JG) "(...) W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. studia tatuażu, jest Pan (...)
str. 64
5.
Najem prywatnego lokalu a limit zwolnienia z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.389.2023.1.JG) "(...) 7 lipca 2020 r. wynajął Pan jako osoba prywatna lokal użytkowy, (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.