Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (1173) z dnia 01.08.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (1173) z dnia 01.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej a VAT - kontrowersyjne stanowisko KIS
Zdarza się, że podatnicy wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej samochody, które stanowią ich majątek prywatny. Wątpliwości budzi sprzedaż takiego samochodu na gruncie ustawy o VAT. (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kolejne zmiany w kierunku ograniczenia biurokracji i barier prawnych
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502) przygotowany przez Komisję Nadzwyczajną ds. Deregulacji. Zakłada on dokonanie zmian (...)
str. 5
1.1.
Limit w ryczałcie ewidencjonowanym uprawniający do opodatkowania w tej formie będzie wyższy
W projekcie proponuje się zmianę w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne polegającą na podwyższeniu limitu uprawniającego do opodatkowania (...)
str. 5
1.2.
Zmiany w małym ZUS plus i uldze na start
Mały ZUS plus Obecnie wśród osób, które nie mogą skorzystać z małego ZUS plus wymienia się takie, które ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (...)
str. 6
1.3.
Obniżenie stawki VAT na odzież i obuwie dziecięce
W projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych planuje się wprowadzenie zmian w ustawie o VAT. Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisów, stawką 5% (...)
str. 7
1.4.
Nowy limit dla działalności nieewidencjonowanej
Projektowane regulacje zawierają propozycję wprowadzenia rocznej, a nie miesięcznej kwoty przychodu, do wysokości której możliwe miałoby być prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. W myśl aktualnych przepisów (...)
str. 7
1.5.
Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości
Projekt zawiera propozycję wprowadzenia nowej grupy podmiotów zobowiązanych do odprowadzania podatku od nieruchomości - w przypadku leasingu nieruchomości zobowiązanie to miałby regulować korzystający (leasingobiorca). Aktualnie (...)
str. 7
1.6.
Podwyższenie progów uprawniających do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacji pożytku publicznego
Zgodnie z omawianym projektem, zmiany mają zostać wprowadzone także w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ich (...)
str. 8
1.7.
Brak pieczątki nie będzie stanowił braku formalnego
Projekt zawiera też przepis, zgodnie z którym brak pieczątki nie stanowiłby braku formalnego pisma lub wniosku ani nie stanowiłby podstawy do stwierdzenia, że są one (...)
str. 9
1.8.
Możliwość wycofania z ruchu samochodów osobowych
Zaproponowano też wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu. Umożliwiłoby to właścicielom samochodów osobowych czy np. przyczep dokonanie czasowego wycofania z ruchu takiego (...)
str. 9
2.
Krótszy okres amortyzacji budynków niemieszkalnych - ustawa uchwalona
Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 9
3.
Profil i aplikacja mObywatel - rozporządzenia wykonawcze
W Dzienniku Ustaw z 13 lipca 2023 r., pod poz. 1339, opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków (...)
str. 10
4.
E-Urząd Skarbowy - nowe uprawnienia dla organizacji
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący m.in. kolejnych usług w ramach e-Urzędu Skarbowego (dalej: e-US). W komunikacie tym wskazano, że: "(...) Wszystkie (...)
str. 10
5.
Każda praktyka absolwencka będzie odbywać się za wynagrodzeniem
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o praktykach absolwenckich. Dotyczy uregulowania zasad odbywania praktyk absolwenckich. Projekt zawiera propozycję, aby każda praktyka absolwencka odbywała (...)
str. 11
6.
Koniec z automatycznym wydłużaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności
Aktualnie, zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)
str. 11
7.
Reforma Unii Celnej
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat dotyczący reformy unii celnej. Mianowicie w dniu 17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła (...)
str. 12
8.
Polska i Rwanda podpisały porozumienie o współpracy w obszarze podatków - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o podpisaniu w dniu 17 lipca br. przez Polskę i Rwandę porozumienia o współpracy rozwojowej w obszarze (...)
str. 13
9.
Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli zwolnione od podatku od spadków i darowizn
W Dzienniku Ustaw z 18 lipca 2023 r., pod poz. 1369, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze mogły starać się o dofinansowanie z ZUS do kosztów poniesionych na bezpieczeństwo i higienę pracy (bhp). W tym artykule poruszamy wybrane kwestie związane (...)
str. 14
1.1.
Wsparcie z ZUS na poprawę warunków bhp w firmie - zasady przyznawania
Płatnicy składek (spełniający określone warunki) mogli w 2023 r. starać się o wsparcie z ZUS na poprawę bhp w konkursie ogłoszonym w ramach programu "Dofinansowanie (...)
str. 14
1.2.
Odliczanie VAT od zakupów sfinansowanych dotacją z ZUS
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 15
1.3.
Dofinansowanie z ZUS a PIT/CIT
Otrzymanie dofinansowania z ZUS a przychód podatkowy Ustalenie, czy otrzymanie dofinansowania z ZUS stanowi przychód podlegający opodatkowaniu uzależnione jest od tego, jakie wydatki ono "obejmuje", (...)
str. 16
1.4.
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZUS do wydatków na poprawę bhp
Otrzymanie dofinansowania z ZUS Ujmując w księgach rachunkowych dofinansowanie otrzymane z ZUS do kosztów związanych z poprawą bhp należy mieć na uwadze, że: na podstawie (...)
str. 18
2.
Kierowcy w transporcie międzynarodowym - wynagrodzenie, podatek dochodowy i składki ZUS
Ustalenie wysokości i rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia kierowcy (pracownika) wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych w praktyce nie należy do najprostszych zadań. W ubiegłym (...)
str. 20
2.1.
Ustalanie wynagrodzenia kierowcy transportu międzynarodowego
Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach przewozów międzynarodowych nie są w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 Kodeksu pracy (...)
str. 20
2.2.
Opodatkowanie wynagrodzenia kierowcy
Wynagrodzenie kierowcy w transporcie międzynarodowym zatrudnionego na umowę o pracę stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 (...)
str. 22
2.3.
Oskładkowanie wynagrodzenia kierowcy transportu międzynarodowego
Wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego na umowę o pracę wykonującego transport międzynarodowy, co do zasady - jako przychód ze stosunku pracy - podlega oskładkowaniu. Przy czym pewna (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje KIS w zakresie VAT
1.1.
Powrót do podmiotowego zwolnienia z VAT, pomimo spóźnionej aktualizacji VAT-R
Podatnik ma prawo powrotu do podmiotowego zwolnienia z VAT, jeżeli spełnił warunki do korzystania z niego i zachowywał się jak podatnik, u którego sprzedaż korzysta (...)
str. 25
1.2.
Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP nabywcy
Przepisy ustawy o VAT nie pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT z faktur, na których nie wskazano NIP nabywcy. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup usługi szkoleniowej od kontrahenta zagranicznego a VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) posiada siedzibę działalności w Polsce. Spółka otrzymała fakturę od kontrahenta zagranicznego za szkolenie pracownika, które odbyło się we Francji. (...)
str. 29
2.2.
Spis z natury na gruncie VAT - wybrane zagadnienia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. W jaki sposób powinienem wycenić majątek ujmowany w spisie z natury? Czy będę musiał dopłacić VAT, jeżeli (...)
str. 30
2.3.
Usługi świadczone dla kontrahenta zagranicznego - stawka VAT
Spółka polska udzieli spółce ze Szwajcarii pożyczki i będzie świadczyć dla tego podmiotu różne usługi. Czy te usługi będą opodatkowane stawką VAT w wysokości 0%, (...)
str. 31
2.4.
Usługa opłacona w formie kompensaty - kiedy rozliczyć VAT?
Podmiot A świadczy na rzecz podmiotu B usługę najmu, a podmiot B w zamian świadczy usługę reklamową (od 15 czerwca do 31 grudnia 2023 r.). (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Część odsetkowa raty leasingowej a koszty finansowania dłużnego - interpretacja KIS
Do kosztów finansowania dłużnego zalicza się część odsetkową rat leasingowych również w przypadku leasingu podatkowo-operacyjnego. Należy ją zatem ujmować w kosztach podatkowych z uwzględnieniem ograniczenia (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dopłata do oprocentowania kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją Biznesmax - skutki w CIT
Spółka z o.o. (opodatkowana tzw. klasycznym CIT) otrzymała z BGK dopłatę do oprocentowania kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją Biznesmax, udzielaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (...)
str. 36
2.2.
Kiedy opłata za usługi wodne jest kosztem podatkowym?
Zakład budżetowy zajmujący się oczyszczaniem ścieków i rozprowadzaniem wody uiszcza opłaty stałe i zmienne za usługi wodne. Informacja o wysokości opłaty stałej wpływa np. w (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Ulga na złe długi dla celów CIT - prawo czy obowiązek wierzyciela?
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność od kontrahenta krajowego, w stosunku do której zastosowała ulgę na złe długi dla celów VAT. Czy zastosowanie tej ulgi (...)
str. 39
3.2.
Zaliczka na poczet WDT a przychód podatkowy
Spółka z o.o. dokonuje sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych z krajów UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT). Od jednego z kontrahentów zagranicznych spółka otrzymała (...)
str. 41
3.3.
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą - dochód w estońskim CIT w kwocie netto czy brutto?
Spółka z o.o., opodatkowana estońskim CIT, posiada samochody osobowe (środki trwałe), które są wykorzystywane także do celów prywatnych pracowników. Spółka otrzymuje faktury dokumentujące wydatki związane (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Kara umowna za nieodebranie towaru a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Kara umowna za nieodebranie umówionej ilości towaru w sytuacji wystąpienia trudnych okoliczności (m.in. pożaru budynku, utraty miejsca do składowania towaru) może być kosztem uzyskania przychodów. (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż poleasingowego samochodu a wartość wykupu dla celów PIT i składki zdrowotnej
Podatnik wykupił z leasingu samochód osobowy, który wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej według zasad ogólnych). Cena wykupu wyniosła 20.000 zł. Samochód ten nie został (...)
str. 46
2.2.
Najem przez jednego z małżonków nieruchomości stanowiącej własność drugiego z nich
Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, posiadają kilka wspólnych lokali mieszkalnych i użytkowych, które są wynajmowane. Przychody z najmu prywatnego rozlicza w całości żona. Mąż (...)
str. 47
2.3.
Sprzedaż przez komandytariusza ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
Komandytariusz (osoba fizyczna) planuje sprzedaż przysługującego mu ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej. W ostatnich latach spółka wypłaciła temu komandytariuszowi zaliczki na poczet zysku, (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja lokalu przeznaczonego na wynajem krótkotrwały - interpretacja KIS
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nie ma zastosowania do lokali zamieszkania zbiorowego oraz budynków rekreacji indywidualnej sklasyfikowanych w rodzaju 109 KŚT jako niemieszkalne. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 52
2.
Środki trwałe oraz wyposażenie zakupione w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego weszły środki trwałe, wyposażenie oraz wartość firmy. Jak ustalić wartości początkowe takich aktywów i czy (...)
str. 53
VII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ustawowa definicja budowli musi być zmieniona w ciągu 18 miesięcy
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli związanych z działalnością gospodarczą od lat nastręcza wielu problemów. Wszystko przez niejasną definicję budowli zawartą w ustawie o podatkach i (...)
str. 56
2.
Kwota uprawniająca uczestnika PPK do obniżenia wysokości jego wpłaty w II półroczu 2023 r.
W przepisach o pracowniczych planach kapitałowych ustalono procentowe wartości wpłat do PPK. Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od kwoty odprawy za naruszenie gwarancji zatrudnienia - interpretacja ZUS
Odprawa pieniężna wypłacana pracownikom w związku z naruszeniem gwarancji zatrudnienia, na podstawie zawartego porozumienia, nie podlega składkom ZUS. (interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Gdańsku z (...)
str. 58
2.
Za każdy miesiąc kalendarzowy płatnik ma obowiązek złożyć wymagane druki do ZUS - pytanie z forum internetowego
Zleceniobiorca przez kilkanaście dni w lipcu 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby potwierdzonej e-ZLA. Z uwagi na to, że nie podlegał jeszcze (...)
str. 59
3.
Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej i udziały w kilku spółkach z o.o. a składka zdrowotna
Osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz jednocześnie jest wspólnikiem dwóch jednoosobowych spółek z o.o. (ze 100% udziałem), a także jednej spółki z (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu urlopowego należnego pracownikowi
Pracownik zatrudniony na pełny etat z dniem 4 sierpnia 2023 r. rozwiąże stosunek pracy i przejdzie na emeryturę. Pozostało mu 10 dni (80 godz.) niewykorzystanego (...)
str. 63
2.
Nałożenie i ustalenie wysokości pieniężnej kary porządkowej
Grupa pracowników została przyłapana na spożywaniu alkoholu w czasie pracy. Czy sam fakt spożywania alkoholu w pracy może stanowić podstawę do nałożenia kary pieniężnej i (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Niezatwierdzenie w terminie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Czy niedochowanie przez organ zatwierdzający spółki z o.o. ustawowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. niesie za sobą konsekwencje karne na podstawie przepisów prawa (...)
str. 66
2.
Zwrot w 2023 r. nienależnie wypłaconych zaliczek na poczet dywidend za 2022 r.
W trakcie 2022 r. spółka z o.o. wypłaciła udziałowcom (dwóm osobom fizycznym) zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, odprowadzając 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Po sporządzeniu sprawozdania (...)
str. 68
2.1.
Kodeksowe regulacje określające konieczność zwrotu zaliczek na poczet przyszłego zysku
Zgodnie z art. 195 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za (...)
str. 68
2.2.
Zwrot nienależnych zaliczek w ewidencji księgowej spółki oraz w podatku dochodowym
W myśl prawa bilansowego, wypłaty zaliczek na poczet zysku realizowane, na podstawie ww. przepisów K.s.h., uznaje się za dokonywany w ciągu roku obrotowego (śródroczny) podział (...)
str. 69
3.
Status jednostki mikro w przypadku niespełnienia warunków w dwóch kolejnych latach obrotowych
Spółka z o.o. od kilku lat posiadała status jednostki mikro i sporządzała swoje sprawozdania finansowe, stosując uproszczenia przewidziane dla tego typu jednostek. W 2022 r., (...)
str. 72
4.
Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego w przypadku spółki powołanej na oznaczony czas
Wspólnicy naszej spółki z o.o. "powołali do życia" na ściśle określony czas inna spółkę, która przejęła pewne ryzyka związane z realizowaną transakcją. Na potrzeby tej (...)
str. 73
5.
Fotowoltaika ze środków funduszu remontowego
Spółdzielnia mieszkaniowa zamierza na dachu budynku mieszkalnego zamontować instalację fotowoltaiczną, sfinansowaną ze środków funduszu remontowego. Instalacja ta zostanie wprowadzona do ewidencji jako odrębny środek trwały, (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.