Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Dodatek nr 30
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30
z dnia 20.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Należności nieściągalne i odpisy aktualizujące należności
Często zdarza się, że podmioty gospodarcze posiadają niezapłacone należności z tytułu sprzedaży towarów czy usług. Na należności te mogą być sporządzane odpisy aktualizujące, niekiedy należności (...)
str. 3
1.1.
Odpisy aktualizujące niezapłacone należności
Bilansowe zasady rozliczania odpisów aktualizujących należności • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności Kwestie związane z tworzeniem odpisów aktualizujących należności reguluje art. 35b ustawy o rachunkowości. (...)
str. 3
1.2.
Należności uznane za nieściągalne
Wyksięgowanie nieściągalnej należności Jak już wspomniano, jeśli po utworzeniu odpisu aktualizującego należność zostanie uznana m.in. za nieściąganą, to zmniejsza ona dokonany uprzednio odpis. Można tego (...)
str. 6
2.
Umorzenie należności/zobowiązania - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do umorzenia należności (lub jej części). Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia (...)
str. 11
2.1.
Umorzenie należności/zobowiązania - skutki w VAT
Rozliczenie u sprzedawcy Co do zasady, fakturę wystawia się w celu udokumentowania sprzedaży towarów czy świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT (taka faktura powinna (...)
str. 11
2.2.
Rozliczenie umorzenia należności/zobowiązania dla celów CIT/PIT
Umorzenie należności - rozliczenie wierzyciela Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako (...)
str. 14
2.3.
Ewidencja księgowa umorzenia należności/zobowiązania
Ewidencja księgowa u wierzyciela Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wierzyciela umorzenia należności (lub jej części) uzależniony jest od tego, czy należność ta była "objęta" odpisem (...)
str. 16
3.
Przedawnienie zobowiązania u dłużnika
3.1.
Regulacje prawne w zakresie przedawnienia zobowiązania
Do przedawnienia zobowiązań z tytułu transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami odnoszą się przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że zasadniczo roszczenia majątkowe (...)
str. 17
3.2.
Wpływ przedawnienia zobowiązania na VAT naliczony
W ustawie o VAT brak jest regulacji, z których wynikałyby negatywne skutki na gruncie VAT w podmiocie, którego zobowiązanie z tytułu zakupu towaru/usługi uległo przedawnieniu. (...)
str. 18
3.3.
Skutki przedawnienia zobowiązania na gruncie CIT/PIT
Przedawnienie zobowiązania a przychód podatkowy Dla celów CIT/PIT przedawnienie zobowiązania wiąże się generalnie z powstaniem przychodu u dłużnika. Do przychodów zalicza się bowiem m.in. wartość (...)
str. 19
3.4.
Ewidencja księgowa przedawnionego zobowiązania
Wartość przedawnionych zobowiązań z tytułu zakupu towarów/usług zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych (zob. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o rachunkowości). (...)
str. 22
4.
Ulga na złe długi u wierzyciela
W sytuacji gdy dłużnik nie ureguluje należności w określonym terminie, wierzyciel może skorzystać w odniesieniu do tej należności z tzw. ulgi na złe długi dla (...)
str. 22
4.1.
Ulga na złe długi na gruncie VAT
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi Kwestię tzw. ulgi na złe długi u wierzyciela reguluje art. 89a ustawy o VAT. Z brzmienia tego przepisu (...)
str. 22
4.2.
Ulga na złe długi na gruncie CIT/PIT
Również na gruncie CIT/PIT obowiązują przepisy w zakresie ulgi na złe długi (przepisy o zatorach płatniczych). Z ulgi tej wierzyciele mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym (...)
str. 24
4.3.
Ewidencja księgowa ulgi na złe długi - u wierzyciela
Ulga na złe długi w VAT W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych wierzyciela ulgi na złe (...)
str. 27
5.
Ulga na złe długi u dłużnika
Brak zapłaty zobowiązania przez dłużnika wiąże się z obowiązkiem zastosowania przez niego przepisów o złych długach - na gruncie VAT i podatku dochodowego.
str. 28
5.1.
Rozliczanie złych długów przez dłużnika - na gruncie VAT
Zasady korygowania odliczonego VAT w przypadku złych długów U dłużnika kwestię tzw. złych długów reguluje art. 89b ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że (...)
str. 28
5.2.
Rozliczanie złych długów dla celów CIT/PIT
Złe długi w rozliczeniu rocznym Kwestie związane ze złymi długami w rozliczeniu rocznym reguluje art. 18f ustawy o PDOP i 26i ustawy o PDOF. • (...)
str. 29
5.3.
Złe długi w księgach rachunkowych dłużnika
Ewidencja księgowa korekty VAT naliczonego W przypadku gdy dłużnik - w związku z nieuregulowaniem zobowiązania w odpowiednim terminie - jest zobowiązany do skorygowania VAT naliczonego, (...)
str. 32
II.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Przedawnienie zobowiązania podatkowego a prawo do korekty VAT naliczonego
1) Spółka (czynny podatnik VAT) dokonała zmniejszenia podatku naliczonego o VAT wynikający z niezapłaconej faktury zakupu (w trybie obowiązków nałożonych na nabywcę - dłużnika w (...)
str. 32
2.
Ulga na złe długi, gdy dłużnik opodatkowany jest ryczałtem
Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, który jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Od terminu zapłaty minęło już ponad 90 dni. (...)
str. 34
3.
Skutki podatkowe umorzenia kary umownej
Spółka z o.o. została przez kontrahenta obciążona karą umowną, którą spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Czy w sytuacji, gdy kontrahent umorzy spółce tę karę, (...)
str. 35
4.
Umorzenie odsetek w zamian za wykonanie usługi a VAT
Podatnik (A) wykonał roboty budowlane na rzecz inwestora (B) (opodatkowane stawką 23% VAT). Zamierzają oni zawrzeć porozumienie, zgodnie z którym B, w zamian za odsetki (...)
str. 37
5.
Przedawnienie pożyczki udzielonej pracownikowi - koszty podatkowe i ujęcie księgowe
Pracownik zaciągnął pożyczkę od pracodawcy (spółki z o.o.), której nie spłacił. Obecnie już nie pracuje w spółce. Sprawa trafiła do sądu, a następnie komornik umorzył (...)
str. 38
6.
Niezapłacone zobowiązania w momencie wykreślenia spółki z KRS a przychód podatkowy
Będąca w likwidacji spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązania. Czy likwidacja spółki i jej wykreślenie z KRS z niespłaconymi zobowiązaniami spowoduje powstanie po jej stronie (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.