Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Informacja CIT-15J składana przez spółki jawne w celu uniknięcia statusu podatnika CIT w 2023 r.
] Wzór informacji CIT-15J i zał. CIT/JW dostępny w dziale Podatek dochodowy w serwisie www.druki.gofin.pl » Informacja CIT-15J składana jest przez spółki jawne (mające siedzibę (...)
str. 4
1.2.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.
Kwestie związane z informacją o realizowanej strategii podatkowej reguluje art. 27c ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika, że najwięksi podatnicy są obowiązani do sporządzania (...)
str. 4
1.3.
Obowiązki w zakresie cen transferowych za 2021 r.
Podmioty zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych/oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r. były zasadniczo zobowiązane - na podstawie przepisów ustawowych (...)
str. 5
1.4.
Termin płatności karty podatkowej za grudzień 2022 r.
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, za (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Preferencyjne stawki VAT w 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 2 grudnia 2022 r., pod poz. 2488, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
2.
Zmiany w VAT i podatku od sprzedaży detalicznej
W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Mocą ww. ustawy dokonano zmian m.in. (...)
str. 8
2.1.
Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii
Z ustawy nowelizującej wynika, że kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będzie można kupić do końca 2023 r. W ustawie tej uregulowano mianowicie, (...)
str. 8
2.2.
Doprecyzowano zasady zwrotu VAT w terminie 15 dni
Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany polegające na doprecyzowaniu zasad proceduralnych dotyczących zwrotu VAT w terminie 15-dniowym. Przepisy dotyczące zwrotu VAT w terminie 15 dni przewidują szczególną (...)
str. 8
2.3.
Wyłączenia z podatku od sprzedaży detalicznej - wydłużone
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 11b ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761 (...)
str. 9
3.
Planowane zmiany w JPK_VAT i w zakresie korzystania z KSeF
• Zmiany w JPK Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w (...)
str. 10
4.
Nowa wersja formularza VAT-REF
W związku z wejściem Chorwacji do strefy euro udostępniono nową wersję formularza VAT-REF. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl: "W związku (...)
str. 11
5.
Limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2023 r.
W 2023 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosić 208.050 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest (...)
str. 11
6.
Doprecyzowanie przepisów dotyczących płatników z umową ratalną lub odroczonym terminem płatności składek
W przypadku odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożenia należności na raty uznaje się, że płatnik składek nie posiada zadłużenia z tytułu należności (...)
str. 12
7.
Limity dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2023 r.
W dniu 6 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez (...)
str. 13
8.
Zaniechanie poboru CIT/PIT od umorzonej subwencji z PFR ma zostać przedłużone
Przypomnijmy, że podatnicy CIT/PIT, którzy otrzymali w ramach tarczy finansowej subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nie wykazywali z tego tytułu przychodu podatkowego, jednakże przychód (...)
str. 13
9.
E-Urząd Skarbowy - nowe uprawnienia dla komorników
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2022 r., pod poz. 2465, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z (...)
str. 14
10.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 1 grudnia 2022 r., pod poz. 2478, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych (...)
str. 15
11.
Ochrona odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku (...)
str. 15
12.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z 8 grudnia 2022 r., pod poz. 2540, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie (...)
str. 16
13.
Określono wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej i ogólnej
W Dzienniku Ustaw z 8 grudnia 2022 r. ogłoszono rozporządzenia Ministra Finansów: 1) z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wynagrodzenia pracownicze za grudzień 2022 r. wypłacone w styczniu 2023 r. - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce niektórzy pracodawcy wypłacają pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym. Dotyczy to także przełomu lat, tj. wynagrodzenie należne za grudzień danego roku (...)
str. 17
1.1.
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za (...)
str. 17
1.2.
Rozliczenie wynagrodzeń pracowniczych dla celów PIT i ZUS
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Jak wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, w 2022 r. zmieniły się (...)
str. 18
1.3.
Wynagrodzenia pracowników i składki ZUS a koszty podatkowe
Wynagrodzenia pracownicze Odnosząc się do ujmowania w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników (także za grudzień 2022 r., wypłaconych w styczniu 2023 r.) należy wskazać, że ustawodawca (...)
str. 20
1.4.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników za grudzień 2022 r.
Zasady ujmowania w księgach rachunkowych wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od nich składek ZUS w 2023 r. nie ulegną zmianie. Wynagrodzenia takie oraz składki ZUS od (...)
str. 23
2.
Faktury kosztowe na przełomie lat - podatki i ewidencja księgowa
Częstą praktyką jest, że podatnicy dokonują zakupu towaru lub usługi pod koniec danego roku, natomiast faktury dokumentujące te transakcje otrzymują w styczniu następnego roku. W (...)
str. 23
2.1.
Odliczanie VAT z faktur kosztowych na przełomie lat
Na gruncie ustawy o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do prawa do odliczania VAT od zakupów na przełomie lat podatkowych. (...)
str. 24
2.2.
Faktury kosztowe na przełomie lat - ujęcie w kosztach podatkowych
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów faktur kosztowych na przełomie dwóch lat podatkowych uzależniony jest od tego, czy faktura taka dokumentuje koszt bezpośrednio związany z (...)
str. 24
2.3.
Ewidencja księgowa faktur zakupowych na przełomie lat
Ujmując w księgach rachunkowych (oraz w kosztach bilansowych) zakupy dokonane w grudniu 2022 r., udokumentowane fakturą otrzymaną w styczniu 2023 r., należy mieć na uwadze, (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
VAT nienależnie pobrany przez kontrahenta można odzyskać bezpośrednio od organu podatkowego - wyrok TSUE
Podatnik (nabywca) może dochodzić - bezpośrednio od organu podatkowego - zwrotu kwoty odpowiadającej VAT nienależnie wykazanemu na fakturze przez kontrahenta oraz przekazanemu przez tego kontrahenta (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Stosowanie kodów GTU na fakturach
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozszerzyłem działalność o sprzedaż wyrobów tytoniowych, w przypadku których należy w JPK_VAT stosować oznaczenie GTU_04. W jakiej pozycji na fakturze powinienem (...)
str. 32
2.2.
Kara finansowa za błąd w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W JPK_VAT za październik 2022 r. zrobiłem błąd skutkujący zawyżeniem kwoty podatku naliczonego i zmniejszeniem kwoty do zapłaty. Czy grozi mi (...)
str. 32
2.3.
Usługi instalacji paneli fotowoltaicznych a MPP
Wykonujemy kompleksowe usługi instalacji paneli fotowoltaicznych (dostawa + montaż). Zazwyczaj wystawiane przez nas faktury opiewają na kwoty przewyższające 15.000 zł brutto. Czy nasi klienci biznesowi (...)
str. 34
2.4.
Sprzedaż używanego wyposażenia wnętrz a procedura VAT-marża
W ramach prowadzonej działalności zamierzam dokonywać zakupu używanych mebli, oświetlenia i dodatków do wnętrz od osób prywatnych (na giełdzie lub przez aukcje internetowe). Wyposażenie wnętrz (...)
str. 35
2.5.
Usługi podologiczne - podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z VAT
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi podologiczne (m.in. zabiegi na paznokciach wrastających, zgrubiałych, grzybicznych; zakładanie klamer korygujących na wrastające paznokcie; wykonywanie protetyki paznokci; usuwanie (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wymiana waluty obcej na inną walutę obcą a podatkowe różnice kursowe - interpretacja KIS
W przypadku zamiany jednej waluty obcej na inną walutę obcą, nie powstają podatkowe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. W związku z tą zamianą nie (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Transakcje nieprzekraczające progów dokumentacyjnych a informacja o cenach transferowych (TPR) za 2021 r.
Spółka z o.o. zawierała w 2021 r. transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi. Z uwagi na to, iż transakcje te nie przekroczyły progów dokumentacyjnych, spółka nie (...)
str. 39
2.2.
Estoński CIT - ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
Od 2022 r. spółka podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Czy w podstawie opodatkowania spółka powinna uwzględniać odsetki budżetowe, wydatki na PFRON, przedawnione należności, amortyzację użytkowania wieczystego, (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga termomodernizacyjna - interpretacje indywidualne Dyrektora KIS
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub stosują opodatkowanie (...)
str. 43
1.1.
Wymiana szyb oraz montaż markiz przeciwsłonecznych
Wydatki poniesione na wymianę szyb oraz montaż markiz przeciwsłonecznych nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października (...)
str. 44
1.2.
Nadbudowa budynku związana z wymianą dachu
Wydatki poniesione na nadbudowę budynku związaną z wymianą dachu (dociepleniem dachu), w części poniesionej na ww. nadbudowę, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczeniu (...)
str. 45
1.3.
Zabudowa tarasu
Wydatki na zabudowę tarasu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, poniesione w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania tego budynku, mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Od 1 stycznia 2023 r. niektóre limity zwolnień z PIT będą niższe
Pracownik, który długo choruje, zwrócił się do zakładu pracy z prośbą o wypłatę zapomogi. Pracodawca zamierza wypłacić mu zapomogę (około 8.000 zł) pod koniec grudnia (...)
str. 47
2.2.
Wydatki poniesione na naprawę roweru wykorzystywanego w firmie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług. Do działalności tej zakupił rower, który wykorzystuje w celach firmowych (m.in. dojazdów do klientów, urzędów). Czy wydatki (...)
str. 48
2.3.
Stawka ryczałtu dla usług mycia i czyszczenia samochodów
Podatnik świadczy usługi mycia i czyszczenia pojazdów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (PKWiU 45.20.30.0). Jaką stawkę ryczałtu ma zastosować do opodatkowania przychodów ze świadczenia tych (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wycena bilansowa środków trwałych a aktualizacja wartości dla celów podatkowych - interpretacja KIS
Podział spółki i dokonana w związku z tym wycena majątku dla celów bilansowych nie może stanowić podstawy przeprowadzenia aktualizacji wyceny środków trwałych dla celów podatkowych. (...)
str. 51
2.
Zakończenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - ostatni odpis w grudniu 2022 r.
W grudniu 2022 r. jednostki posiadające niezamortyzowane nieruchomości oraz prawa mieszkalne dokonają od ich wartości początkowych ostatnich odpisów amortyzacyjnych. Od 1 stycznia 2023 r. podatkowa (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Termin ustanowienia przedsiębiorstwa w spadku
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG zmarł 14 listopada 2022 r. Od tego dnia został ustanowiony zarząd sukcesyjny i firma kontynuuje (...)
str. 55
2.
Opłata cukrowa od napojów - wyjaśnienie Min. Fin.
W dniu 7 listopada 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało informację pt. "Opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) zawartych w napojach". Jak wyjaśniono odnosząc się (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Stopy procentowe składek na FP, FS i FGŚP w 2023 r. - bez zmian
Z zapisów projektu ustawy budżetowej (druk sejmowy nr 2653) wynika, iż stopy procentowe składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS) oraz na Fundusz Gwarantowanych (...)
str. 57
2.
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikowi a składki ZUS
Spółka z o.o. udostępniła nieodpłatnie lokal mieszkalny pracownikowi, którego zatrudniała z odległej miejscowości. Lokal ten spółka wynajęła od osoby fizycznej (lokal jest własnością tej osoby). (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Roczna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym (...)
str. 60
2.
Pracownik przywrócony sądownie do pracy musi otrzymać to samo stanowisko
Wyrokiem sądowym pracownik został przywrócony do pracy. W międzyczasie na jego stanowisku zatrudniliśmy inną osobę. Czy w tej sytuacji możemy pracownikowi przywróconemu do pracy przez (...)
str. 61
3.
Nagana oraz zwrot kosztów przez pracownika, który nie poinformował o przerwaniu studiów
Pracownik skierowany przez pracodawcę na studia wyższe jakiś czas temu przerwał je, nie informując go o tym, w związku z czym nadal korzystał z płatnych (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r. - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy, obok jednostek takich jak m.in. spółki kapitałowe (w tym spółki z o.o. czy spółki akcyjne) (...)
str. 65
1.1.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i otwarcie ksiąg rachunkowych
Od 1 stycznia 2023 r. w związku z przekroczeniem kwoty przychodów będziemy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jakie czynności będziemy musieli dokonać w zakresie prowadzonej (...)
str. 67
1.2.
Przejście na księgi rachunkowe a obowiązek zgłoszenia tego faktu innym organom
Czy informacje o obowiązkowym rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych należy przekazać do urzędu skarbowego lub w przypadku np. spółki jawnej do KRS? Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych (...)
str. 66
1.3.
Opodatkowanie w formie ryczałtu a prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zamierzam rozliczać się z podatku dochodowego ryczałtem ewidencjonowanym. Jednocześnie podjąłem decyzję o założeniu ksiąg rachunkowych. W jaki sposób należy w takich księgach ewidencjonować rozrachunki z (...)
str. 66
2.1.
Czy istnieje możliwość milczącego potwierdzenia salda należności?
Wielu naszych kontrahentów nie odsyła potwierdzeń sald. Po monitach telefonicznych okazuje się, że salda są zgodne i z tego właśnie powodu potwierdzenie nie zostało wysłane. (...)
str. 67
2.2.
Prace inwentaryzacyjne dokonywane na ostatni dzień roku obrotowego
Jakie prace należy wykonać na ostatni dzień roku obrotowego? Czy jest to wyłącznie inwentaryzacja w drodze weryfikacji? Czy obowiązek w tym zakresie zostanie spełniony, w (...)
str. 68
3.
Zapłata zaliczki i dostawa w tym samym miesiącu - ujęcie księgowe
Na początku listopada 2022 r. wpłaciliśmy zaliczkę na dostawę towarów, co zostało potwierdzone fakturą zaliczkową. Pod koniec miesiąca dostawa została zrealizowana. Ponieważ wartość dostawy była (...)
str. 69
3.1.
Zaliczka w przepisach prawa bilansowego
Ustawa o rachunkowości nie odnosi się do kwestii ujęcia zaliczki w księgach rachunkowych nabywcy. Poprzez analogię do bezwynikowego rozliczania otrzymanej zaliczki (por. art. 41 ustawy (...)
str. 69
3.2.
Ujęcie w księgach wpłaconej zaliczki oraz otrzymanej faktury zaliczkowej
Sposób ujęcia zaliczki w księgach rachunkowych, zarówno w księgach sprzedawcy, jak i odbiorcy, został przedstawiony w pkt 6.1 ww. stanowiska KSR. Jak wskazano, przekazanie przedpłaty (...)
str. 70
3.3.
Ewidencja realizacji dostawy oraz końcowego rozliczenia
W momencie realizacji dostawy towarów w księgach rachunkowych dokonuje się jej rozliczenia poprzez przeksięgowanie kwot odniesionych na stronę Wn konta 30 "Rozliczenie zakupu" (lub konta (...)
str. 71
4.
Koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Spółka zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia, które w ramach świadczonych usług wyjeżdżają w podróże służbowe. Na jakim koncie kosztowym księgować wydatki związane z ich (...)
str. 73
5.
Rozliczenie dofinansowania do ulepszeń budynków mieszkalnych w związku z ich amortyzacją
Spółka z o.o. jako spółka gminna zajmuje się wynajmem mieszkań komunalnych. Na ulepszenie i modernizację starych zasobów uzyskuje dofinansowania. Kwoty wydane na ulepszenia zwiększają wartość (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.