Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.399 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (1140) z dnia 01.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, gdy występuje dochód i strata - raz jeszcze
W Biuletynie Informacyjnym nr 24 z 20 sierpnia 2022 r. w artykule pt. "Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, gdy w działalności występuje dochód i strata" (...)
str. 4
2.
Odliczanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od świadczeń wypłacanych przez organ rentowy - informacja ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 18 sierpnia 2022 r. zamieścił informację, w której zachęca osoby pracujące i pobierające jednocześnie świadczenia z ZUS, (...)
str. 8
3.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z dnia 17 sierpnia 2022 r. w zakresie informacji o realizowanej strategii podatkowej, udzielanej przez duże przedsiębiorstwa (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Rada Ministrów przyjęła zmiany w przepisach
W dniu 23 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który (...)
str. 10
1.1.
Planowane zmiany w CIT
Celem projektowanej ustawy jest udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych. Nowelizacja służy także wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów. (...)
str. 10
1.2.
Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej
Mocą planowanych zmian działanie Tarczy Antyinflacyjnej, która łagodzi skutki wzrostu cen spowodowanych przede wszystkim atakiem Rosji na Ukrainę, ma być wydłużone do końca 2022 r. (...)
str. 10
2.
Nowe limity płatności bezgotówkowych dopiero od 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z 17 sierpnia 2022 r., pod poz. 1719, opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym (...)
str. 11
3.
Dodatek węglowy i kolejne planowane zmiany
W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2022 r., pod poz. 1692, opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Ustawa ta reguluje (...)
str. 12
4.
Kara porządkowa i limit zastawu skarbowego na 2023 r.
Wysokość kary porządkowej W Monitorze Polskim z 11 sierpnia 2022 r., pod poz. 773, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w (...)
str. 13
5.
Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z 23 sierpnia 2022 r., pod poz. 1764, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru zgłoszenia (...)
str. 14
6.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy zasiłkowej
W Dzienniku Ustaw z 18 sierpnia 2022 r., pod. poz. 1732, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Prerabaty - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze zawierają umowy, w ramach których przyznawane są premie "z góry", nazywane rabatami wstępnymi czy prerabatami. W praktyce taki rabat jest przyznawany np. z (...)
str. 15
1.1.
Rozliczenie prerabatów dla celów VAT
Przyznanie prerabatu a czynność opodatkowana VAT W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania prerabatu przez sprzedawcę czy (...)
str. 15
1.2.
Udzielenie prerabatu - skutki w CIT/PIT
Przyznanie prerabatu Również na gruncie podatku dochodowego nie odniesiono się wprost do kwestii prerabatów. Przyjmuje się tu - podobnie jak dla celów VAT - że (...)
str. 18
1.3.
Ewidencja księgowa prerabatu
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują kwestii związanych z prerabatami. W praktyce przyjmuje się, iż ich ujęcie w księgach rachunkowych może przebiegać w podobny sposób, (...)
str. 19
2.
Złe długi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa u dłużnika
Dłużnicy, którzy nie regulują swoich zobowiązań w określonym terminie, są zobowiązani do dokonania określonych korekt na gruncie VAT i podatku dochodowego, w ramach przepisów o (...)
str. 21
2.1.
Rozliczanie złych długów przez dłużnika - na gruncie VAT
Zasady korygowania odliczonego VAT w przypadku złych długów U dłużnika kwestię tzw. złych długów reguluje art. 89b ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że (...)
str. 21
2.2.
Rozliczanie złych długów dla celów CIT/PIT
Złe długi na etapie zaliczek na podatek dochodowy Dłużnicy, którzy nie uregulują zobowiązania w określonym terminie już w trakcie roku podatkowego na etapie ustalania zaliczek (...)
str. 23
2.3.
Złe długi w księgach rachunkowych dłużnika
Ewidencja księgowa korekty VAT naliczonego W przypadku, gdy dłużnik - w związku z nieuregulowaniem zobowiązania w odpowiednim terminie - jest zobowiązany do skorygowania VAT naliczonego, (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Planowane zmiany w VAT - Slim VAT 3
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z (...)
str. 27
1.1.
Więcej podatników będzie mogło rozliczać VAT kwartalnie oraz stosować metodę kasową
Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje podatnikowi VAT: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła (...)
str. 28
1.2.
Kurs dla faktur korygujących wystawianych w walucie obcej
W ramach pakietu Slim VAT 3 zaproponowano określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. (...)
str. 29
2.
Pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie odpłatnej umowy z gminą a VAT - interpretacja KIS
Podatnik, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie odpłatnej umowy zawartej z gminą nie ma prawa stosować stawki 0% VAT do świadczonej usługi. (...)
str. 30
3.
Podwójne opodatkowanie VAT transakcji łańcuchowych - wyrok TSUE
Podwójne opodatkowanie VAT w przypadku dostaw łańcuchowych (w kraju identyfikacji podatkowej i w miejscu zakończenia wysyłki) jest niezgodne z prawem unijnym. (wyrok TSUE z 7 (...)
str. 32
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy można zaliczyć zwrot VAT należnego spółce osobowej na poczet przyszłych zobowiązań wspólników tej spółki?
Czynnemu podatnikowi VAT (spółce jawnej) przysługuje zwrot VAT. Czy istnieje możliwość zaliczenia części tego zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań w podatku dochodowym wspólników spółki? Nie. (...)
str. 34
4.2.
Usługa budowlana wykonana przez kontrahenta unijnego na nieruchomości położonej w Polsce a rejestracja na potrzeby VAT
Kontrahent z Niemiec (zwolniony z VAT w Niemczech) świadczy usługi budowlane na nieruchomości położonej w Polsce na rzecz polskiego podatnika zarejestrowanego do transakcji unijnych. Czy (...)
str. 35
4.3.
Udzielenie gwarancji na sprzedawany towar a VAT
Dealer samochodów sprzedaje m.in. samochody używane. Udziela on wówczas dodatkowej gwarancji na określony czas (jest to osobna pozycja na fakturze sprzedaży samochodu). Dealer ubezpiecza się (...)
str. 36
4.4.
Budowa boiska a prawo do odliczenia VAT przez gminę
Gmina (czynny podatnik VAT) planuje inwestycję polegającą na budowie boiska do piłki nożnej. Wybudowane boisko będzie obiektem ogólnodostępnym, służącym mieszkańcom całej gminy. Wydatki związane z (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wybrane interpretacje KIS dotyczące CIT
1.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków wynikających z faktur sprzed kilku lat
Wydatki wynikające z zaległych faktur, wystawionych przez biuro rachunkowe z tytułu gotowości do świadczenia usług księgowych w 2019 r., powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych (...)
str. 40
1.2.
Wspólne zeznanie podatkowe CIT-8 stowarzyszenia i przedszkola
W sytuacji, gdy utworzone przez stowarzyszenie przedszkole nie posiada określonych przymiotów charakteryzujących je jako jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lecz jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie formą (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ustalanie różnic kursowych w estońskim CIT
Spółka z o.o. "przeszła" w 2022 r. na tzw. estoński CIT. Do końca 2021 r. (przed "przejściem" na estoński CIT) spółka rozliczała różnice kursowe tzw. (...)
str. 44
2.2.
Najem samochodu za granicą
Pracownicy spółki komandytowej podczas wyjazdów służbowych do Hiszpanii wynajmują na miejscu samochody osobowe. Na pokrycie kosztów delegacji pracownik otrzymuje zaliczkę (np. 5 tys. zł), a (...)
str. 45
2.3.
Możliwość stosowania preferencyjnej 9% stawki CIT
Sp. z o.o. A od kilku lat jest wpisana do KRS, przy czym do tej pory nie prowadziła żadnej działalności. Od 1 czerwca 2022 r. (...)
str. 48
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Jak odzyskać nadpłatę podatku pobranego przez byłego pracodawcę w związku z wyższym limitem zwolnienia z PIT - informacja MF
W sytuacji, gdy przed 1 lipca 2022 r. płatnik (były pracodawca) pobrał zryczałtowany podatek dochodowy od świadczenia otrzymanego przez byłego pracownika ponad ustawowy limit, a (...)
str. 50
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składka zdrowotna w kosztach podatkowych wspólnika spółki a zapisy w PKPiR
Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby fizyczne (każda posiada 50% udział w zysku spółki). Dochody z działalności gospodarczej wspólnicy opodatkowują podatkiem liniowym. Każdy z nich (...)
str. 51
2.2.
Koszty noclegów kierowców w transporcie międzynarodowym
Firma transportowa zatrudnia kierowców, którzy zgodnie z pakietem mobilności traktowani są jako pracownicy delegowani w transporcie międzynarodowym. Czy wydatki poniesione na nocleg kierowców można ująć (...)
str. 52
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Umowa o dzieło a ulga dla młodych
Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą w wieku poniżej 26 roku życia. Czy będzie ona mogła korzystać z ulgi dla młodych? Nie. Ulga dla młodych (...)
str. 55
3.2.
Limit zarobków pełnoletniego dziecka w celu skorzystania z ulgi prorodzinnej
Jaki jest limit zarobków pełnoletniego uczącego się dziecka (do ukończenia 25. roku życia), aby rodzic mógł skorzystać z ulgi na dziecko? Czy zarobki ww. dziecka (...)
str. 55
3.3.
Stawka ryczałtu przy sprzedaży środka trwałego
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Sprzedał środek trwały (system telewizji szpitalnej - KŚT 622 "Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu"). Jaką (...)
str. 56
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja KIS
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych wykorzystywanych zarówno w działalności rolniczej, jak i pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej (...)
str. 57
2.
Rozpoczęcie w 2022 r. amortyzacji budynku mieszkalnego nabytego w 2021 r.
W grudniu 2021 r. nabyliśmy budynek mieszkalny. W tym samym miesiącu został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy w związku ze zmianą przepisów mogliśmy (...)
str. 58
3.
Koszty transportu środka trwałego a jego wartość początkowa
Spółka z o.o. zakupiła środek trwały, który wymagał przewiezienia od sprzedawcy na miejsce jego docelowego wykorzystania na specjalnej platformie. Za transport przewoźnik wystawił odrębną fakturę. (...)
str. 59
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki za cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce bez zawarcia umowy - interpretacja indywidualna ZUS
Praca wykonywana przez cudzoziemców na obszarze Polski na rzecz pracodawcy, który nie prowadzi działalności na terenie Polski i w Polsce nie ma oddziału swojej firmy, (...)
str. 59
2.
Sprzedaż samochodu a podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (PKPiR). W 2011 r. wprowadziłem do ewidencji środków trwałych samochód, którego amortyzacja została całkowicie zakończona w 2016 r. (...)
str. 60
3.
Ubezpieczenia w ZUS od umowy zlecenia zawartej z emerytowanym policjantem
Emerytowany policjant zawarł umowę zlecenia. Jakim ubezpieczeniom w ZUS będzie on podlegał z tego tytułu obowiązkowo, a jakim dobrowolnie? Umowa ta stanowi dla niego jedyną (...)
str. 63
IX.
PRAWO PRACY
1.
Dodatek stażowy i rekompensata za nadgodziny dla pracownika samorządowego
1) Od 1 września 2022 r. w urzędzie gminy został zatrudniony pracownik, który przez dwa lata pracował równolegle w dwóch zakładach pracy (oba te stosunki (...)
str. 64
2.
Przejęcie zakładu przez innego pracodawcę - co ze środkami ZFŚS oraz tegorocznym odpisem?
Na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy przejęliśmy inną firmę wraz z pracownikami. Co w tej sytuacji z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych prowadzonym przez przejmowanego (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Złożenie oświadczenia zamiast podpisania sprawozdania finansowego a odpowiedzialność kierownika jednostki
W spółce funkcjonuje zarząd wieloosobowy. W związku z tym w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2021 r. skorzystaliśmy z możliwości zastosowania uproszczeń przy jego podpisywaniu. (...)
str. 68
2.
Ujęcie w księgach przez podatnika opodatkowanego estońskim CIT faktury walutowej za zakupioną usługę
Nabyliśmy usługę od kontrahenta krajowego, który wystawił fakturę w walucie obcej. Data wystawienia faktury to 6 lipca 2022 r., a data sprzedaży 4 lipca br. (...)
str. 69
3.
Pożyczki udzielane pracownikom ze środków obrotowych pracodawcy
Zamierzamy udzielać pracownikom na określone cele pożyczki ze środków obrotowych. Jak powinna przebiegać ewidencja przekazania pożyczki oraz ich późniejszych spłat? Pożyczki udzielone pracownikowi ze środków (...)
str. 70
3.1.
Podstawa prawna udzielenia pożyczki ze środków obrotowych
W praktyce pożyczki ze środków obrotowych udzielane są pracownikom na podstawie wewnętrznych regulaminów konstruowanych w oparciu o przepisy art. 720-724 Kodeksu cywilnego (K.c.). W myśl (...)
str. 70
3.2.
Ujęcie pożyczki w księgach rachunkowych
Wraz z udzieleniem pracownikowi pożyczki do ksiąg rachunkowych wprowadza się należność od pracownika. Jej ewidencja następuje na koncie rozrachunkowym służącym do ewidencji rozrachunków z pracownikami. (...)
str. 71
4.
Podpis biegłego rewidenta pod sprawozdaniem z badania
Czy sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego może być podpisane zamiast podpisem kwalifikowanym biegłego rewidenta jego podpisem osobistym lub zaufanym? Nie. Sprawozdanie z badania może zostać (...)
str. 72
5.
Ewidencja opakowań w księgach rachunkowych
Spółka produkcyjna - szwalnia - kupuje palety, kartony, folie, strecz i taśmy klejące do pakowania produktów. Są one ewidencjonowane na koncie zespołu 4 jako materiały (...)
str. 73
5.1.
Opakowania a koszt wytworzenia produktów
Ustawa o rachunkowości stanowi, że rzeczowe składniki aktywów obrotowych, do których zaliczane są m.in. wytworzone przez jednostkę produkty gotowe, wycenia się według cen nabycia lub (...)
str. 73
5.2.
Opakowanie rozliczane jako koszt sprzedaży
Natomiast do kosztów sprzedaży w jednostkach produkcyjnych zalicza się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty sprzedaży. Bezpośrednie koszty sprzedaży to m.in. koszty kompletacji dostaw, opakowań (...)
str. 74
5.3.
Decyzja jednostki w zakresie rozliczania kosztów opakowań
Ponieważ z pytania nie wynika o jakie dokładnie opakowania produktów chodzi, poniżej przedstawimy zasady rozliczania tych kosztów z punktu widzenia rachunkowości. A zatem biorąc powyższe (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.