Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (610) Z DNIA 20.05.2024
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 8 (608) z dnia 20.04.2024
Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Dodatek nr 6
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8
z dnia 20.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
REGULACJE PRAWA BILANSOWEGO W ZAKRESIE TWORZENIA REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w myśl art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, są tworzone na prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w (...)
str. 3
2.
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do ustawy o rachunkowości przepisy art. 39 ust. 6 i 7, w świetle których jednostki mikro, małe oraz określone (...)
str. 3
3.
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Przy ujmowaniu, wycenie, prezentacji oraz ujawnianiu w sprawozdaniach finansowych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jednostki mogą - na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości (...)
str. 4
4.
Rodzaje świadczeń pracowniczych, na które tworzone są rezerwy
Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i KSR nr 6 nie zawierają definicji świadczeń pracowniczych. Naszym zdaniem można posiłkować się definicją zawartą w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (...)
str. 5
5.
Schemat ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych w zależności od zasad ewidencji kosztów
Do ewidencji księgowej biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów służy konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Ujęcie w księgach biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów polega na zwiększeniu kosztów (...)
str. 6
6.
Przykładowy wzór postanowień polityki rachunkowości w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze
Fragment polityki rachunkowości spółki z o.o. prezentujemy poniżej. (...) 5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów przyjęte przez spółkę (...) 5.4. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Świadczenia (...)
str. 6
II.
WYCENA I EWIDENCJA KSIĘGOWA REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.
Szacowanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Szczegółowe wskazówki na temat szacowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów można znaleźć w KSR nr 6. W myśl pkt 3.2 tego standardu, bierne rozliczenia kosztów tworzy (...)
str. 7
2.
Aktualizacja wysokości rezerwy przy zmianie założeń aktuarialnych
Aktualizacja (zmiany) wysokości rezerwy w kolejnych okresach wyceny może następować na skutek zmiany założeń aktuarialnych. Zyski i straty aktuarialne mogą powstać na skutek m.in.: a) (...)
str. 9
3.
Zmiana wartości pieniądza jako czynnik zwiększający wartość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dla Prenumeratorów GOFIN f Krajowe Standardy Rachunkowości, w tym KSR nr 6 , dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Przy tworzeniu rezerw bierze się pod uwagę (...)
str. 11
4.
Rezerwa na niewykorzystany urlop na przykładzie jednostki produkcyjnej
Według pkt 3.14 KSR nr 6 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności są dokonywane na urlopy pracowników produkcyjnych, pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów (...)
str. 11
5.
Rezerwa na nagrody jubileuszowe w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
Nagrody jubileuszowe to długoterminowe świadczenia pracownicze zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce, co rodzi (...)
str. 14
6.
Rezerwy na odprawy emerytalne w jednostce stosującej konta zespołu 4
Odprawy emerytalne, analogicznie jak nagrody jubileuszowe, są długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi zależnymi od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia (...)
str. 15
III.
WYJAŚNIENIE WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych rezerwy po raz pierwszy
Zamierzamy utworzyć rezerwę na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Do tej pory w naszej jednostce takie rezerwy nie były tworzone. Zobowiązania z (...)
str. 17
2.
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. po raz pierwszy dokonała wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Wycenę przeprowadził aktuariusz. Jak wykazać takie rezerwy w bilansie oraz w rachunku zysków (...)
str. 19
3.
Wpływ utworzonych rezerw na zmianę stanu produktów
Nasza jednostka pod koniec roku obrotowego podjęła decyzję o utworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze. Dotychczas takich rezerw nie tworzyliśmy. Utworzone rezerwy planujemy ująć na koncie (...)
str. 24
3.1.
Wyjaśnienie pojęcia "zmiana stanu produktów"
Zmianę stanu produktów wyraża saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów". Na dzień bilansowy saldo tego konta przenosi się na konto 86 "Wynik finansowy". Konto 49 koryguje (...)
str. 24
3.2.
Wpływ rezerw na świadczenia pracownicze na sprawozdanie finansowe
W jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach zespołu 4 i 5, sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów spowoduje zmniejszenie (...)
str. 24
4.
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w nocie podatkowej
Nasza spółka z o.o. tworzy rezerwę na niewykorzystane urlopy. Koszty księgujemy na kontach zespołu 4 i 5. W jaki sposób powinniśmy zaprezentować utworzenie i rozwiązanie (...)
str. 29
4.1.
Podatkowe ujęcie rezerw na świadczenia pracownicze
W świetle art. 16 ust. 1 pkt 27 updop, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych (...)
str. 29
4.2.
Zasady sporządzania noty podatkowej do sprawozdania finansowego
Wynik finansowy brutto, ustalony za dany rok obrotowy (będący jednocześnie rokiem podatkowym) i wykazany w księgach rachunkowych, na ogół różni się od podstawy opodatkowania podatkiem (...)
str. 30
5.
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne, gdy jednostka nie stosuje konta 49
Nasza jednostka nie stosuje konta 49 "Rozliczenie kosztów". W poprzednim roku utworzyliśmy rezerwę na odprawy emerytalne, którą ujęliśmy w księgach rachunkowych na koncie kosztowym 40-5 (...)
str. 33
6.
Rezerwy na świadczenia pracownicze, dotyczące osób zatrudnionych bezpośrednio przy świadczeniu usług
Nasza spółka prowadzi działalność usługową. W umowie o świadczenie usług, zawartej z kontrahentem, jest zapisane, że wynagrodzenie za usługę będzie liczone w oparciu o koszty (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.