Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 11 (611) z dnia 01.06.2024
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 8
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11
z dnia 01.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Podatnicy CIT mogą od 1 stycznia 2021 r. wybrać, jako formę opodatkowania, ryczałt od dochodów spółek, zwany estońskim CIT. Ryczałt ten jest alternatywnym sposobem opodatkowania (...)
str. 3
I.
OBOWIĄZKI JEDNOSTEK PRZECHODZĄCYCH NA ESTOŃSKI CIT
1.
Zawiadomienie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek
Podatnik, który spełnia określone warunki i podejmie decyzję o opodatkowaniu dochodów ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany złożyć zawiadomienie o dokonanym wyborze. Składa się je (...)
str. 3
2.
Wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów
Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem sporządzić informację o przychodach, kosztach, (...)
str. 5
3.
Wyodrębnienie w kapitale własnym spółki opodatkowanej estońskim CIT kwoty zysków lub strat
W świetle art. 7aa ust. 1 pkt 2 updop, podatnik, który wybrał opodatkowanie estońskim CIT, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok (...)
str. 6
4.
Złożenie zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 30 stycznia 2024 r. pod poz. 7 opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów z 25 stycznia 2024 r., nr DD8.8203.1.2023, (...)
str. 8
II.
DOCHÓD Z TYTUŁU UKRYTYCH ZYSKÓW W UJĘCIU PODATKOWYM I BILANSOWYM
1.
Definicja ukrytych zysków określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Przez ukryte zyski rozumie się - zgodnie z art. 28m ust. 3 updop - świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku (...)
str. 10
2.
Ukryte zyski w interpretacjach indywidualnych Dyrektora KIS
Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu od dochodów spółek jest co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza/wspólnika. Przy czym przepisy nie (...)
str. 12
3.
Zasady opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków
Ukryte zyski skutkują powstaniem dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem. Ustalając wartość ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 updop (...)
str. 15
4.
Ewidencja księgowa ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków
W świetle art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają się: (...)
str. 15
5.
Prezentacja w rachunku zysków i strat estońskiego CIT od ukrytych zysków
Podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oparta jest na wyniku obliczonym na podstawie przepisów o rachunkowości oraz na dochodach określonych ustawą o podatku dochodowym od (...)
str. 17
III.
ROZLICZENIE PODATKOWE I BILANSOWE ZALICZKOWYCH WYPŁAT UDZIAŁÓW W ZYSKU
1.
Możliwość wypłaty zaliczki na poczet zysku
W przypadku spółek kapitałowych umowa bądź statut spółki może upoważnić zarząd do wypłaty wspólnikom lub akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy (...)
str. 18
2.
Opodatkowanie zysku spółki stosującej estoński CIT
Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie estońskim CIT, zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z rozdziałem 6b "Ryczałt od dochodów spółek" updop. Zasady te (...)
str. 18
3.
Podstawa opodatkowania, wysokość podatku oraz termin jego zapłaty w przypadku zaliczkowych wypłat z zysku
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że przepisy podatkowe nie określają w sposób jednoznaczny metody określenia podstawy opodatkowania ryczałtem zaliczkowych wypłat udziałów w zysku spółki. Z (...)
str. 19
4.
Opodatkowanie zaliczkowych wypłat z zysku na rzecz wspólnika będącego podatnikiem PIT
Wypłatę zaliczki na poczet udziału w zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT należy rozpatrywać tylko i wyłącznie przez pryzmat podatnika PIT. Otrzymującym dywidendę nie może być (...)
str. 19
5.
Prawo do odliczenia zapłaconego podatku dochodowego przy wypłacie dywidendy
W świetle art. 30a ust. 19 updof, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie (...)
str. 20
6.
Ujęcie w księgach operacji związanych z wypłatą zaliczki na poczet zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie (...)
str. 21
IV.
FAKTURY KORYGUJĄCE, DOTYCZĄCE OKRESU PRZED OPODATKOWANIEM ESTOŃSKIM CIT
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie korekt w estońskim CIT
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych faktur korygujących. Należy zatem w tej kwestii (...)
str. 24
2.
Rozliczanie faktur korygujących na przykładach liczbowych
Przykład Korekta, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką I. Założenia: Jednostka handlowa, opodatkowana od 1 stycznia 2024 r. estońskim CIT, otrzymała (...)
str. 26
V.
ESTOŃSKI CIT W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Technika ustalania różnic kursowych z wyceny rozrachunków po przejściu na estoński CIT
Na koniec 2023 r. dokonaliśmy wyceny bilansowej przedmiotu leasingu po średnim kursie NBP z 29 grudnia 2023 r. Z dniem 1 stycznia 2024 r. przeszliśmy (...)
str. 28
2.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych podatnika estońskiego CIT
Spółka z o.o. korzystała z uproszczenia polegającego na nieustalaniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W 2023 r. spółka utraciła prawo do korzystania (...)
str. 29
3.
Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształconej, która przeszła na estoński CIT
Spółka z o.o. powstała 7 października 2022 r. z przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, nieprowadzącej ksiąg rachunkowych. Od 1 lipca 2023 r. spółka (...)
str. 31
4.
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży usług szkoleniowych w księgach spółki opodatkowanej estońskim CIT
Spółka z o.o. będąca jednostką mikro świadczy usługi szkoleniowe. Klienci wykupują dostęp do platformy szkoleniowej na dany okres, tzn. na 1, 3, 6 lub 12 (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.