Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 9:32 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy dotyczące PIT/CIT przypadające na koniec lutego 2022 r.
Do końca lutego 2022 r. podatnicy i płatnicy muszą wywiązać się z określonych obowiązków na gruncie podatku dochodowego, związanych z poprzednim rokiem.
str. 4
1.1.
Obowiązki płatników/podatników PIT
Obowiązki płatników Do dnia 28 lutego 2022 r. płatnicy są zobowiązani przesłać podatnikom informację za 2021 r.: PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł (...)
str. 4
1.2.
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR-C
W dniu 28 lutego 2022 r. upływa termin złożenia przez podatników CIT: informacji TPR-C, tj. informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, oświadczenia o sporządzeniu (...)
str. 4
2.
Polski Ład - poradniki Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło poradniki pt. "Polski Ład a dwie umowy o pracę" oraz "Umowa o pracę łączona z umową (...)
str. 5
2.1.
Poradnik Polski Ład a dwie umowy o pracę
MF poinformowało, że w sytuacji, gdy pracownik jest równocześnie zatrudniony w dwóch zakładach pracy (bez względu na wysokość etatu), warto, aby zwrócił uwagę na następujące (...)
str. 5
2.2.
Poradnik umowa o pracę łączona z umową zlecenia - Polski Ład
MF poinformowało, że w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i oprócz tego ma dodatkowe źródło dochodów z umowy zlecenia, powinien wziąć (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w zakresie ustalania składki zdrowotnej - remanent, amortyzacja i przychody wyłączone z oskładkowania
W marcu 2022 r. przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną od dochodu. Wychodząc naprzeciw postulatom biznesu, (...)
str. 7
2.
Składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym - zmiany od 2 lutego 2022 r. - informacja ZUS
Od 2 lutego 2022 r. zmieniły się przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. (...)
str. 8
3.
Zmiany w systemie SENT - od 22 lutego 2022 r.
Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów - rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów. Poinformowało (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.1.
Zasady wystawiania zbiorczych faktur w świetle przepisów o VAT
Faktura zbiorcza a VAT Fakturę wystawia się najczęściej w momencie dokonania dostawy towaru, wykonania usługi albo otrzymania całości lub części należności. Przepisy jednak dopuszczają możliwość (...)
str. 10
1.2.
Faktura zbiorcza - rozliczenie podatku dochodowego
Przychody podatkowe Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie odnoszą się w sposób szczególny do faktur zbiorczych. Taką fakturę sprzedawca ujmuje więc w przychodach podatkowych na (...)
str. 12
1.3.
Ujęcie faktur zbiorczych oraz ich korekt w ewidencji księgowej
Faktura zbiorcza - ujęcie w trakcie roku • Faktura pierwotna Podobnie jak przepisy o podatku dochodowym, również prawo bilansowe nie określa szczególnych zasad ewidencji w (...)
str. 13
2.
Estoński CIT w 2022 r. - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy CIT mogą wybrać - jako formę opodatkowania - ryczałt od dochodów spółek, zwany estońskim CIT. Stanowi on alternatywę w (...)
str. 15
2.1.
Podmioty uprawnione do stosowania estońskiego CIT
Przypomnijmy, że w 2021 r. estoński CIT mogły wybrać tylko mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki kapitałowe - funkcjonowała wówczas nazwa "ryczałt od (...)
str. 15
2.2.
Przedmiot opodatkowania estońskim CIT
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega dochód z tytułu ( art. 28m ust. 1 ustawy o PDOP): podzielonego zysku lub z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, (...)
str. 15
2.3.
Podstawa opodatkowania estońskim CIT
MF w ww. objaśnieniach z 23 grudnia 2021 r. wskazało, że podstawa opodatkowania estońskim CIT oparta jest na wyniku obliczonym na podstawie przepisów o rachunkowości (...)
str. 20
2.4.
Wysokość podatku i termin zapłaty
Estoński CIT wynosi: 10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności, 20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż (...)
str. 21
2.5.
Podatnik opodatkowany estońskim CIT a VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny nakazywałyby rozliczać VAT w przypadku podatników, którzy opodatkowują podatek dochodowy w formie tzw. estońskiego (...)
str. 21
2.6.
Kapitały własne spółki w latach podatkowych opodatkowanych estońskim CIT
Podatnik, który wybrał w 2022 r. estoński CIT, posiadający niepodzielone zyski z lat wcześniejszych, musi dopełnić określonych obowiązków. Musi on m.in. wyodrębnić w kapitale własnym (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej po kontroli przeprowadzonej u sprzedawcy - interpretacja KIS
Po zmianie kwalifikacji podatkowej czynności (z niepodlegającej opodatkowaniu na opodatkowaną VAT) w drodze decyzji, istnieje możliwość wystawienia faktury. Prawidłowo wystawiona faktura uprawnia zaś podatnika (nabywcę) (...)
str. 23
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Usługa mycia samochodów a zwolnienie z kasy rejestrującej
W marcu 2022 r. rozpocznę działalność gospodarczą. Będę świadczył usługi mycia samochodów. Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej? Do 30 czerwca 2022 (...)
str. 25
2.2.
Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona dla celów VAT za pomocą GPS a opis trasy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W celu odliczania 100% VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zamierzam prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, na podstawie GPS. Czy dla (...)
str. 27
2.3.
Zamiana nieruchomości gruntowych o różnych wartościach a VAT
Czynny podatnik VAT zamierza dokonać zamiany nieruchomości gruntowej z gminą. Każda z nieruchomości gruntowych została wyceniona przez rzeczoznawcę i mają one inną wartość. W akcie (...)
str. 28
2.4.
Usługa montażu turbin wiatrowych - VAT i podatek dochodowy
Zajmujemy się montażem turbin wiatrowych. Usługi wykonujemy dla podatników polskich i zagranicznych. Turbiny są montowane w Polsce i w innych krajach UE. Gdzie opodatkować VAT (...)
str. 31
2.5.
Zwrot VAT w ramach TAX FREE w 2022 r. - w przypadku dostawy dokonanej w 2021 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży towarów w systemie TAX FREE i jestem uprawniony do dokonywania zwrotu VAT podróżnym. Czy w 2022 r. mogę dokonywać (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zmiana stanowiska w sprawie rozliczenia dla celów CIT rabatu pośredniego - interpretacja KIS
W przypadku otrzymania rabatu pośredniego, spółka otrzymująca taki rabat powinna skorygować koszty uzyskania przychodów, w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymała stosowny dokument potwierdzający przyczynę korekty (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki komandytowej
Spółka komandytowa, która w 2021 r. uzyskała status podatnika CIT, w 2022 r. zamierza przekształcić się w spółkę z o.o. Czy takie przekształcenie spowoduje brak (...)
str. 37
2.2.
Zakup towaru w walucie obcej poprzedzony zaliczką a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. wpłaciła z rachunku walutowego kontrahentowi krajowemu 100% zaliczkę w euro, na poczet zakupu towarów. Po dostarczeniu towarów kontrahent wystawił fakturę końcową (zerową). (...)
str. 38
2.3.
Minimalny podatek dochodowy w podmiotach powiązanych
Osoba fizyczna jest udziałowcem a zarazem prezesem w dwóch spółkach z o.o. W jednej z nich (w spółce A) ma udziały w wysokości 95%, a (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot wspólnikowi wkładów wniesionych do spółki jako przychód podatkowy - interpretacja KIS
Zwrot komandytariuszowi części wkładu wniesionego do spółki komandytowej powoduje po stronie wspólnika powstanie przychodu podatkowego (tj. przychodu z kapitałów pieniężnych). (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 42
2.1.
Sporządzenie i złożenie PIT-28
Podatnicy, którzy w 2021 r. osiągnęli przychody, w stosunku do których stosowali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani sporządzić i złożyć w (...)
str. 43
2.2.
Odliczenia stosowane przy obliczeniu ryczałtu za 2021 r.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się bez pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów uzyskanych w 2021 r. podatnicy mogą uwzględniać (...)
str. 44
2.3.
Ryczałt należny
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną (...)
str. 45
2.4.
Informacje dodatkowe zamieszczane w zeznaniu PIT-28
W zeznaniu PIT-28 podatnicy podają dodatkowe informacje o okolicznościach związanych z rozliczaniem ryczałtu, które zaistniały w roku podatkowym, tj. o: kwartalnym sposobie opłacania ryczałtu, wyborze (...)
str. 45
2.5.
Zeznania udostępnione przez KAS
Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą (...)
str. 45
2.6.
Przekazanie 1% zryczałtowanego podatku OPP
Podatnicy składający zeznania podatkowe PIT-28 mogą złożyć wniosek - przez wskazanie w zeznaniu podatkowym/korekcie zeznania - o przekazanie organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców po zmianach Polskiego Ładu - wybrane problemy
Polski Ład wprowadził spore zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Wpływ na to ma m.in. nowa kwota wolna od podatku, wyższy próg w skali (...)
str. 46
3.2.
Jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej
Osoba bezrobotna otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Było to dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, które są refundowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej do celów firmowych w 2022 r. - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2022 r., w związku z wprowadzeniem do ustaw o podatku dochodowym zmian wynikających z tzw. Polskiego Ładu, modyfikacji została poddana m.in. treść (...)
str. 51
2.
Rozpoczęcie amortyzacji sezonowej dokonane w trakcie sezonu - interpretacja KIS
Wielkość pierwszego odpisu amortyzacyjnego, dokonanego w związku z rozpoczęciem amortyzacji w trakcie sezonu, powinna być równa odpisom naliczanym w kolejnych miesiącach jego amortyzacji. Jeżeli zatem (...)
str. 52
3.
Obniżenie w 2022 r. stawki amortyzacyjnej przyjętej w 2021 r., ale uznanej za zbyt wysoką
W drugiej połowie 2021 r. spółka rozpoczęła amortyzację środka trwałego metodą liniową z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Okazało się, że przyjęta (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Raport dla ubezpieczonych o składkach za 2021 r.
Płatnik składek jest zobowiązany przekazać ubezpieczonym (na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego - za zgodą ubezpieczonego) informacje zawarte w raportach imiennych, które przekazał za (...)
str. 56
2.
Wysokości stóp procentowych składek na FP, FS i FGŚP w 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 2022 r., pod poz. 270, opublikowana została ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (weszła w życie (...)
str. 58
3.
Zasiłki chorobowy i macierzyński w razie zawieszenia wykonywania działalności
Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży i pobiera zasiłek chorobowy. Ze względu na stan zdrowia chciałaby (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczenie nadgodzin pracownika zatrudnionego na część etatu
Zatrudniliśmy pracownika na część etatu. Jak powinniśmy rozliczać jego ewentualne nadgodziny oraz jak ustalić limit godzin uprawniających do dodatku? W przypadku pracowników niepełnoetatowych sposób rozliczania (...)
str. 61
2.
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy przysługujący rodzinie zmarłego pracownika?
Uzyskaliśmy informację, że z powodu COVID-19 zmarł jeden z naszych pracowników. Jak w takiej sytuacji ustalić kwotę ekwiwalentu urlopowego przysługującego rodzinie zmarłego - z zastosowaniem (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży za 2021 r. potwierdzone fakturą korygującą wystawioną w 2022 r.
W lutym 2022 r. w związku z udzieleniem rabatu wystawiliśmy fakturę korygującą wartość sprzedaży z grudnia 2021 r. Czy w takim przypadku korektę należy ująć (...)
str. 65
1.1.
Zasady dotyczące korekty przychodów
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają bezpośrednio zasad dokonywania korekt przychodów. W szczególności nie wskazują, w którym momencie należy ich dokonać, tj. czy przychód należy (...)
str. 65
1.2.
Ujęcie korekty w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Fakturę korygującą zmniejszającą przychód ze sprzedaży za 2021 r., wystawioną po dniu bilansowym, lecz przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r., można ująć w księgach (...)
str. 66
1.3.
Skutki korekty w podatku dochodowym oraz podatek odroczony
Stosownie do art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP (odpowiednio art. 14 ust. 1m ustawy o PDOF), jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym (...)
str. 67
2.
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Spółka otrzymała z Urzędu Miasta potwierdzenie salda na 31 grudnia 2021 r. z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntu dokonane (...)
str. 68
3.
Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?
Spółka z. o.o. jest jednostką dominującą. Osiąga przychody z działalności finansowej - dywidendy od spółek zależnych. Udziela też innym podmiotom gospodarczym (spółkom obcym i powiązanym) (...)
str. 70
4.
Podatek dochodowy od osób prawnych - ewidencja w stowarzyszeniu
Jesteśmy stowarzyszeniem, które oprócz statutowej działalności (ochrona środowiska, sport i kultura fizyczna) prowadzi także działalność gospodarczą. Zysk uzyskiwany w działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność (...)
str. 72
5.
Połączenie spółek - wybrane problemy
W wyniku połączenia trzech spółek - zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy - K.s.h., spółka z o.o. przejmie całość majątku dwóch spółek (...)
str. 73
6.
Badanie sprawozdania finansowego - kampania społeczna PANA
W dniu 7 lutego 2022 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną na temat znaczenia badań sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców, inwestorów i (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.