Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Pracownik osiągający w 2022 r. dodatkowo dochody z najmu a oświadczenie PIT-2
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., w przypadku, gdy pracownik: nie otrzymywał emerytury lub renty (...)
str. 4
1.2.
Spółka powstała z przekształcenia - ustalenie roku obrotowego i dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
W związku z pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: 1) Czy spółka z o.o. powstała np. (...)
str. 5
2.
Objaśnienia podatkowe w sprawie tzw. estońskiego CIT
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od dochodów spółek (w 2021 r. - kapitałowych), (...)
str. 6
3.
Serwis e-Urząd Skarbowy
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) dostępny jest serwis e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że można z niego korzystać przez całą dobę, z dowolnego urządzenia (...)
str. 7
4.
Do oświadczenia o rozliczeniu subwencji PFR 2.0 trzeba załączyć odpowiednie pliki JPK - informacja PFR
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma (BI nr 1 z 1 stycznia 2022 r.), do 15 stycznia 2022 r. trwa proces rozliczenia i zwolnienia z (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowelizacja Polskiego Ładu i inne zmiany w VAT, PIT/CIT, ZUS i akcyzie
W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2021 r., pod poz. 2313, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)
str. 9
1.1.
Zmiany w VAT
Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 5aa (m.in. benzyn silnikowych, gazu płynnego (...)
str. 9
1.2.
Zmiany w zakresie PIT/CIT
Mocą ww. ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2427) wprowadzono również zmiany w zakresie podatku dochodowego, w tym dokonane uprzednio w ramach Polskiego (...)
str. 10
1.3.
Minimalna składka zdrowotna podatników opłacających podatek liniowy
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy, co do zasady, będą opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9% od dochodu z działalności gospodarczej. (...)
str. 13
1.4.
Zmiany w podatku akcyzowym
Mocą ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r. (Dz. U. poz. 2313) m.in.: podniesiono stawki akcyzy na alkohole i papierosy oraz wprowadzono harmonogram zmian stawek (...)
str. 13
2.1.
Zmiany w zakresie szczegółowych danych zawartych w ewidencji i deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2021 r., pod poz. 2382, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 14
2.2.
Nowe wzory JPK_VAT
W dniu 27 grudnia 2021 r. na platformie ePUAP w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) opublikowano nowe wzory struktur JPK_VAT z deklaracją, tj. JPK_V7M(2) (...)
str. 15
3.
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych przez ryczałtowców
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2021 r., pod poz. 2414, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji (...)
str. 15
4.
Rodzaje wydatków uprawniających do opodatkowania ryczałtem zagranicznych przychodów
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zostały one uregulowane w rozdziale (...)
str. 16
5.
Ogłoszono rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marżę dla potrzeb cen transferowych w zakresie CIT/PIT na 2022 r.
W Monitorze Polskim z 24 grudnia 2021 r., pod poz. 1192, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju (...)
str. 17
6.
Ponownie wydłużono termin zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków dla celów PIT
W Dzienniku Ustaw z 24 grudnia 2021 r., pod poz. 2409, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 18
7.
Najważniejsze zmiany w zasiłkach z ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. (...)
str. 18
8.
Wzór informacji obowiązującej sprzedawców energii elektrycznej
W ramach tarczy antyinflacyjnej, ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349), (...)
str. 21
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych - podatki i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Podmioty gospodarcze świadczą niekiedy usługi, rozliczając je w ustalonych przez strony miesięcznych okresach rozliczeniowych. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem sprzedaży takich usług (...)
str. 22
1.1.
Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego Zasadniczo obowiązek podatkowy w VAT - w przypadku usług - powstaje z chwilą wykonania usługi (z zastrzeżeniami). W odniesieniu do usług (...)
str. 22
1.2.
Przychód z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych - CIT/PIT
Moment powstania przychodu Co do zasady, przychód podatkowy powstaje - w przypadku świadczenia usług - z chwilą wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia (...)
str. 24
1.3.
Ewidencja księgowa usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Należy zatem stosować zasady ogólne, (...)
str. 26
2.
Faktura wystawiona w walucie krajowej i obcej - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze wystawiają/otrzymują faktury w dwóch walutach: krajowej i obcej. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem takich faktur (...)
str. 27
2.1.
Faktura w walucie krajowej i obcej a VAT
Możliwość wystawiania faktur w dwóch walutach i ich wycena - u sprzedawcy W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się wprost lub też (...)
str. 27
2.2.
Rozliczenie faktury wystawionej w dwóch walutach dla celów podatku dochodowego
Faktura w dwóch walutach a przychód sprzedawcy i koszt nabywcy Również dla celów podatku dochodowego kluczowe jest ustalenie, w jakiej walucie określony został przychód. Jak (...)
str. 29
2.3.
Ewidencja księgowa faktury wystawionej w dwóch walutach
Również w ustawie o rachunkowości nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w księgach rachunkowych faktury wystawionej w dwóch walutach (...)
str. 30
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do pełnego odliczania VAT od wydatków na samochody - kolejny korzystny wyrok NSA
Parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracowników nie wyklucza prawa do pełnego odliczania VAT z tytułu wydatków z nim związanych. (wyrok NSA z 21 października 2021 (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktury ustrukturyzowane i przywileje związane z ich stosowaniem
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję wystawiać faktury sprzedaży i faktury korygujące w formie ustrukturyzowanej. Czy muszę mieć zgodę na wystawianie tego typu faktur od każdego (...)
str. 33
2.2.
Czy można opodatkować VAT tylko niektóre ze świadczonych usług finansowych?
Czynny podatnik VAT świadczy na rzecz podatników różnego typu usługi finansowe, zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT. Czy może on wybrać (...)
str. 36
2.3.
Brak NIP nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrahent nie wskazał na fakturze mojego NIP. Obecnie nie mogę się z nim (...)
str. 36
2.4.
Sprzedaż gotowych produktów na wynos i do spożycia na miejscu - obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie on-line
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu kawiarni. Będę sprzedawał gotowe ciasta, torty i lody (kupione od producentów) oraz kawę/herbatę (przygotowywaną w lokalu). Klient będzie (...)
str. 38
2.5.
Sprzedaż używanych towarów w ramach procedury VAT marża
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się naprawą aut ciężarowych. W ramach prowadzonej działalności zakupiłem od innego podatnika używane części samochodowe. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zwolnienie z CIT dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych - interpretacja ogólna Min. Fin.
Zwolnienie z CIT przewidziane dla przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych (np. dywidend) ma zastosowanie także do dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek komandytowych (niebędących (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przyjmowanie od konsumentów płatności gotówkowych powyżej 20.000 zł a CIT
Czy spółka z o.o., która w 2022 r. przyjmie od konsumenta zapłatę w gotówce za towar/usługę o wartości przekraczającej 20.000 zł, będzie zobowiązana wykazać z (...)
str. 43
2.2.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu pracownika - rozliczenie dla celów CIT
Na parkingu spółki został uszkodzony prywatny samochód osobowy pracownika. Spółka wystąpiła do ubezpieczyciela o odszkodowanie, który kwotę tego odszkodowania przelał bezpośrednio na rachunek bankowy pracownika. (...)
str. 44
2.3.
Nieodliczony VAT od usług najmu a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. ponosi wydatki na najem lokalu, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Czy kwota VAT, której spółka nie odliczyła z faktury dokumentującej najem, może (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę z powodu stosowania mobbingu a PIT - interpretacja KIS
Rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę z powodu stosowania mobbingu, wypłacona przez pracodawcę w wyniku zawarcia z pracownikiem ugody pozasądowej, nie korzysta ze zwolnienia z (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym w 2022 r.
W ramach działalności gospodarczej wykonuję różne czynności. W 2021 r. przychody z tej działalności nie przekroczyły 2 mln euro. Żona nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy (...)
str. 47
2.2.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, gdy podatnik uzyskuje przychody z różnych źródeł
Do czerwca 2021 r. byłam zatrudniona na umowę o pracę, a od listopada 2021 r. założyłam działalność gospodarczą. Czy ustalając zaliczkę na podatek dochodowy od (...)
str. 50
2.3.
Podatkowe rozliczenie składek ZUS wspólnika spółki komandytowej uzyskującego dodatkowo przychody ze stosunku pracy
Spółka komandytowa jest od 1 maja 2021 r. podatnikiem CIT. Komandytariusz uzyskuje przychody z tytułu udziału w zysku tej spółki oraz z umowy o pracę, (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ulepszenie budynku mieszkalnego na potrzeby częściowego wykorzystania w prowadzonej działalności - interpretacja KIS
W przypadku wykorzystania w prowadzonej działalności tylko części nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości początkowej budynku odpowiadającej (...)
str. 54
2.
Wymiana uszkodzonej części składowej środka trwałego
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy maszynę (środek trwały), której wartość netto wynosiła 15.000 zł i została zamortyzowana jednorazowym odpisem amortyzacyjnym. Obecnie awarii uległa jej część (...)
str. 56
3.
Środek trwały czy inwestycje - zmiana przeznaczenia nowo wybudowanego budynku biurowego
Spółka z o.o. wybudowała budynek biurowy z przeznaczeniem na własne potrzeby. Jednak przed oddaniem budynku do używania podjęto decyzję, że część pomieszczeń będzie wynajmowana. Czy (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Termin przesyłania przez płatnika deklaracji i raportów do ZUS
Od 1 stycznia 2022 r. do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudniłem jedną osobę na podstawie umowy o pracę. Wcześniej samodzielnie prowadziłem działalność gospodarczą i (...)
str. 59
2.
Finansowanie składek ZUS w razie nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia
Od 1 stycznia 2022 r. pracodawca finansuje w całości składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za pracownika od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia lub (...)
str. 61
3.
Pomoc antykryzysowa dla przedsiębiorców z określonych branż
Przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną kodami PKD: 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rekompensowanie pracy w niedziele i święta
Jak wynika z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), wszystkie niedziele i (...)
str. 63
2.
Grudniowe pobory w kwocie minimalnej płatne w styczniu - obowiązująca stawka oraz aneksy do umów
Kilku pracowników otrzymuje pensje na poziomie wynagrodzenia minimalnego, przy czym wypłaty dokonywane są do 10 dnia następnego miesiąca. Jaką stawkę wynagrodzenia należało przyjąć w stosunku (...)
str. 65
3.
Dopłaty z ZFŚS dla małżonków zatrudnionych w jednej firmie
W styczniu 2022 r. większość pracowników wykorzystuje zaległe urlopy. Czy współmałżonkom zatrudnionym w tej samej firmie przysługują podwójne dopłaty urlopowe z ZFŚS, czy tylko jedna? (...)
str. 67
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie niedoborów towarów stwierdzonych podczas prac inwentaryzacyjnych
Przeprowadzony w grudniu 2021 r. spis z natury towarów magazynowych ujawnił niedobory. Jak ująć w księgach rachunkowych ich rozliczenie w sytuacji uznania części z nich (...)
str. 68
1.1.
Ustalenie i ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych
Generalnie inwentaryzacji zapasów (towarów, materiałów czy produktów) w drodze spisu z natury jednostki mogły dokonywać w ostatnim kwartale roku (tj. w okresie od 1 października (...)
str. 68
1.2.
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Jak wynika z art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Niezależnie od momentu przeprowadzenia (...)
str. 69
1.3.
Rozliczenie niedoborów w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych następuje pod datą spisu z natury, nie później jednak niż na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis. Zapisów (...)
str. 69
2.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r. a zgłoszenia do KRS oraz urzędu skarbowego
Spółka jawna osób fizycznych od 1 stycznia 2022 r., wskutek przekroczenia w 2021 r. granicznej kwoty przychodów, rozpoczęła prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czy w związku z (...)
str. 71
3.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej za 2021 r.
Spółka komandytowa, w związku z przyjęciem statusu podatnika CIT, wydłużyła swój rok obrotowy zgodny z kalendarzowym do końca kwietnia 2021 r. Czy w związku z (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zapisy księgowe związane z roczną korektą odpisu na ZFŚS
W jaki sposób należy ujmować w księgach rachunkowych skutki rocznej korekty odpisów na ZFŚS? Ewidencję księgową kosztów jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4. Pracodawcy (...)
str. 72
4.2.
Umorzenie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym
Posiadamy należność, którą w ubiegłym roku objęliśmy odpisem aktualizującym. Obecnie na prośbę dłużnika zamierzamy tę wierzytelność umorzyć. Jakich zapisów należy w związku z tym dokonać (...)
str. 73
4.3.
Dostawy niefakturowane towarów
W jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych przyjęcie do magazynu towaru w znanej jednostce cenie w przypadku, gdy faktura zakupu wpłynie do jednostki w okresie (...)
str. 74
4.4.
Nierozliczona wartość ubezpieczenia samochodu pozostająca na koncie 64 po jego utracie
Jednostce został skradziony samochód. W jaki sposób należy rozliczyć pozostającą na koncie 64 kwotę ubezpieczenia? Czy można odnieść ją jednorazowo w koszty okresu? Ewidencja kosztów (...)
str. 74
4.5.
Podlegające badaniu sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Czy w skład podlegającego obowiązkowi badania sprawozdania finansowego jednostki mikro musi wchodzić zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych? Jak wynika z (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.