Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2024 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.059 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (485) z dnia 10.03.2019
Poradnik VAT
nr 5 (485) z dnia 10.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kompromisowe rozwiązania w sprawie matrycy stawek VAT
Ministerstwo Finansów w 2018 r. podjęło prace nad ujednoliceniem matrycy stawek VAT ( vide : projekt z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r.
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. (...)
str. 5
III.
Planowane zmiany w zakresie stawki VAT na książki - odpowiedź na interpelację poselską
Na łamach naszego czasopisma pisaliśmy już o podjętych w 2018 r. przez Ministerstwo Finansów pracach nad ujednoliceniem matrycy stawek VAT. Mowa tu jest o projekcie (...)
str. 6
1.
Ustalenie prewspółczynnika w zakładzie budżetowym
W jaki sposób zakład budżetowy powinien ustalić prewspółczynnik dla celów odliczania VAT? Czy amortyzacja powinna być uwzględniana jako przychód wykonany? Do tej pory nie stosowaliśmy (...)
str. 7
2.
Dane służące do ustalenia proporcji
Czy istnieje odstępstwo dla jednostek samorządu terytorialnego, aby prognozę proporcji i prewspółczynnika do odliczania VAT na 2019 r. wyliczać na bazie danych z 2017 r.? (...)
str. 10
3.
Rezygnacja z proporcjonalnego rozliczania
Od 2019 r. zrezygnowaliśmy z proporcjonalnego odliczania VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Czy musimy poinformować urząd skarbowy o zmianie zasad (...)
str. 11
4.
Dotacja z PFRON a obowiązek stosowania prewspółczynnika
Jesteśmy podatnikiem czynnym. Wykonujemy wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT. W związku z zatrudnieniem przez naszą spółkę osoby niepełnosprawnej otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON. Czy powinniśmy potraktować (...)
str. 11
V.
Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o VAT, podatnikiem VAT jest także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w okresie od (...)
str. 13
1.
Złożenie deklaracji VAT przez zarządcę sukcesyjnego
Deklaracje dla podatku VAT składane są za okresy miesięczne bądź kwartalne. W szczególnych przypadkach składane są również w określonym terminie od wystąpienia danego zdarzenia gospodarczego. (...)
str. 13
2.
Płatności z rachunku VAT
Obecnie ustawodawca umożliwia podatnikom VAT, którzy otrzymali fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, dokonywać płatności należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności (split (...)
str. 14
VI.
Rozliczanie VAT od usług najmu prywatnego
Wiele osób fizycznych (nie tylko prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) wynajmuje lokale mieszkalne należące do ich prywatnego majątku. Wówczas mają wątpliwości czy najem taki powinien być (...)
str. 15
1.
Czy najem prywatny podlega opodatkowaniu VAT?
Generalnie najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy (...)
str. 15
2.
Wynajem lokali mieszkalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Zdarza się, że usługi najmu prywatnych lokali mieszkalnych świadczą podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Wówczas, jeżeli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT poza wykazaniem obrotów z (...)
str. 16
VII.
Jak rozliczyć VAT od organizacji imprez okolicznościowych?
W praktyce gospodarczej zdarza się, że podatnicy VAT organizują dla członków rodzin pracowników imprezy okolicznościowe. Otrzymane faktury z tego tytułu finansują ze środków Zakładowego Funduszu (...)
str. 18
1.
Prezenty dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS
Spółka zorganizowała imprezę świąteczną dla dzieci pracowników. Otrzymała fakturę dotyczącą zakupu prezentów świątecznych dla dzieci pracowników, który został sfinansowany ze środków ZFŚS. Czy spółka z (...)
str. 18
2.
Wydatki na rzecz członków rodzin pracowników sfinansowane ze środków obrotowych
Spółka zorganizowała imprezę dla dzieci pracowników. Koszty imprezy zostały sfinansowane ze środków ZFŚS. W związku z imprezą spółka dodatkowo otrzymała faktury za usługi fotograficzne, które (...)
str. 19
VIII.
Wywłaszczenie nieruchomości a VAT
W myśl art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), (...)
str. 21
1.
Czy wywłaszczenie jest czynnością podlegającą ustawie o VAT?
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czynność polegająca na przeniesieniu z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu (...)
str. 21
2.
Stawka VAT na wywłaszczany grunt
Opodatkowanie dostawy gruntu, co do zasady podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Jednak na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnieniu z (...)
str. 22
IX.
Usługi w zakresie opieki nad dziećmi
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę (...)
str. 22
X.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Rozliczenie VAT od darowizny
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W marcu 2019 r. zamierzam przekazać towary w formie darowizny na rzecz gminy o wartości około 50.000 zł. Czy (...)
str. 25
2.
Zawieszenie działalności gospodarczej a składanie JPK_VAT
Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mam obowiązek przesyłania plików JPK_VAT? Przedsiębiorcy prowadzący ewidencje przy użyciu programu komputerowego co miesiąc składają za pomocą środków komunikacji (...)
str. 26
3.
Odliczenie VAT przez małego podatnika
Jestem małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową. Na potrzeby działalności gospodarczej (usługi fotograficzne) kupiłem na raty aparat cyfrowy. Czy z otrzymanej faktury mogę w całości (...)
str. 26
4.
Symbol PKWiU na fakturach sprzedaży
W prowadzonej działalności gospodarczej świadczone przeze mnie usługi dokumentuję fakturami. W ich treści powoływałem się dotąd na klasyfikację PKWiU z 2008 r. Czy w 2019 (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Paragon fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu (...)
str. 28
2.
Korekta sprzedaży paragonowej - korzystny wyrok NSA
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną stawką VAT, która jest udokumentowana paragonem, korekta (...)
str. 29
1.
Jakie podmioty muszą ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy?
Jeśli podatnik dokonuje sprzedaży towarów lub usług, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy (...)
str. 30
2.
Kto w 2019 r. ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas - checklista
√ Sprawdź, jakie obroty osiągnąłeś w poprzednim roku podatkowym z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i ustal, czy (...)
str. 31
3.
Dokumenty niezbędne przy instalacji kasy
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy przez podatnika - zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas - poprzedzone jest złożeniem zawiadomienia do (...)
str. 32
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Jak wyliczyć limit obrotów przy ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej?
W latach 2011-2015 prowadziłem działalność gospodarczą, w której sporadycznie dokonywałem sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Ze względu na niskie obroty korzystałem ze zwolnienia z ewidencjonowania (...)
str. 33
2.
Kasa fiskalna w kole gospodyń wiejskich
Z dniem 1 lutego br. założyliśmy koło gospodyń wiejskich (prowadzimy uproszczoną ewidencję). Czy wpłacane składki członkowskie na cele statutowe koła oraz przychody uzyskiwane z tytułu (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Formy uproszczeń celnych
Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów, mają możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową, podobnie jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Regulacje w tym zakresie zostały (...)
str. 36
2.
Import rozliczany przez przedstawiciela
W przypadku korzystania z usług przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego przy obejmowaniu towarów procedurą uproszczoną, uprawnienie do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji (...)
str. 36
3.
Dokumenty niezbędne do zastosowania uproszczeń w imporcie
Decydując się na rozliczanie importu towarów w deklaracji podatkowej, podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o: 1) zamiarze rozliczania podatku na zasadach (...)
str. 38
XV.
Skutki podatkowe wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE
Już niedługo, bo od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Jeśli dojdzie do tzw. "twardego brexitu", czyli nie zostanie zawarta (...)
str. 39
XVI.
Czytelnicy pytają
1.
Pośrednictwo w świadczeniu usług budowlanych poza terytorium kraju
Zajmujemy się pośrednictwem w świadczeniu usług budowlanych na terytorium Niemiec. Zlecamy polskiemu podwykonawcy, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w Niemczech, wykonanie usługi w tym państwie (...)
str. 42
2.
Opodatkowanie importu usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
Spółka zwolniona przedmiotowo z opodatkowania ze względu na wykonywanie usług w zakresie opieki medycznej, nabywa co miesiąc od unijnego kontrahenta usługę reklamową. Czy w związku (...)
str. 44
3.
Nieodpłatny import towarów w ramach reklamacji
Dokonaliśmy zakupu towarów od dostawcy z Chin. Po odprawie i przetransportowaniu go do magazynu wykryto wadliwe produkty, lub ich części. Zgłoszono w związku z tym (...)
str. 44
4.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju na rzecz nabywcy spoza UE
Na zlecenie indywidualnego klienta z Rosji (niebędącego podatnikiem), wykonaliśmy meble, które będą transportowane i montowane w innym państwie unijnym. Wartość tej transakcji wynosi około 100.000 (...)
str. 46
E.
PORADY I KOMENTARZE
XVII.
Zwolnienie z VAT przy sprzedaży nieruchomości a obowiązek zapłaty PCC
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XVIII.
Jak opodatkować działalność prowadzoną przez rolnika?
Ustawa o VAT definiuje w art. 2 pkt 15 działalność rolniczą m.in. jako produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego (...)
str. 51
1.
Ustawowe definicje związane z działalnością rolniczą
W art. 2 pkt 15-21 ustawodawca zdefiniował następujące pojęcia związane z prowadzeniem działalności rolniczej: gospodarstwo rolne, przez które rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów (...)
str. 51
2.
Zwolnienie z VAT przysługujące rolnikowi ryczałtowemu
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi (...)
str. 52
3.
Powrót do statusu rolnika ryczałtowego
Rolnicy ryczałtowi, którzy zrezygnowali z przysługującego im zwolnienia mogą dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie z niego skorzystać, pod warunkiem (...)
str. 53
4.
Gospodarstwo rolne prowadzone przez małżonków
Działalność rolnicza w ramach gospodarstwa rolnego może być prowadzona przez kilka osób, w tym oboje małżonków, jak również może być ono własnością wspólną, jednak przepisy (...)
str. 54
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIX.
Szacunkowe ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży - wzór wniosku
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy co do zasady mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z czynnościami (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XX.
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. art. 46b ustawy o podatku akcyzowym rozpoczyna się z (...)
str. 58
1.
Zasady stosowania e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD
Przy przemieszczaniu wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dla każdego podmiotu odbierającego należy sporządzić jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD. Oznacza to, że w (...)
str. 58
2.
Sporządzanie raportu odbioru
W razie odmowy przyjęcia całości albo części wyrobów akcyzowych, podmiot odbierający będący użytkownikiem Systemu sporządza raport odbioru w Systemie, w którym wskazuje odmowę przyjęcia całości (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Podstawa opodatkowania w przypadku refaktury kosztów
Pracownicy dwóch spółek zostali oddelegowani do wyjazdu na targi produktowe. Faktury za pobyt w hotelu i bilety PKP zostały wystawione na jedną ze spółek, gdyż (...)
str. 61
2.
Korekta podatku naliczonego w związku z przekazaniem infrastruktury do zakładu budżetowego
Jesteśmy zakładem budżetowym scentralizowanym z gminą od 1 stycznia 2016 r. Gmina realizuje czynności opodatkowane, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu. W 2017 r. prowadziła inwestycję i (...)
str. 62
3.
Zakup garażu w ramach działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem garaż podziemny w budynku, w którym znajduje się siedziba mojej firmy. Posiadam samochód osobowy użytkowany do celów firmowych i (...)
str. 64
4.
Odliczanie VAT od opłat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. W 2017 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, który jest wykorzystywany do celów firmowych (...)
str. 65
5.
Usługi mediacji a zwolnienie z VAT
W marcu 2019 r. osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu mediacji społecznych. Działalność ta została sklasyfikowana w PKD pod symbolem 69.10.Z. Czy działalność (...)
str. 66
6.
VAT przy sprzedaży samochodu
W 2013 r. kupiłem samochód jako towar używany (zwolniony z VAT). Czy obecnie sprzedając ten samochód mogę zastosować zwolnienie z VAT? Nadmieniam, że był on (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.