Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2024 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.059 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (495) z dnia 10.08.2019
Poradnik VAT
nr 15 (495) z dnia 10.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Przesunięcie terminu wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT zastępującego deklaracje
Zgodnie z początkowym projektem ustawy nowelizującej, m.in. ustawę o VAT (druk sejmowy nr 3500) przepisy w zakresie przesyłania nowego pliku JPK_VAT zastępującego składane dotąd deklaracje (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.
Od 1 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 5
III.
Obowiązkowy split payment i nowa matryca stawek VAT ważne zmiany w rozliczaniu VAT
W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianach w VAT, który ma wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w obrocie towarami wrażliwymi. (...)
str. 8
IV.
Nielegalna sprzedaż towarów a podatek VAT
Problematyczną kwestią w zakresie opodatkowania podatkiem VAT danej transakcji jest nielegalna sprzedaż towarów, np. wyrobów stalowych pochodzących z przestępstwa czy handel podrobionymi towarami, np. środkami (...)
str. 10
1.
Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
W art. 6 pkt 2 ustawy o VAT ustawodawca wskazał, iż przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem (...)
str. 10
2.
Odliczenie podatku VAT od nabycia towarów pochodzących z nielegalnego źródła
Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez dostawcę, jeżeli okaże się, że dostarczony przez dostawcę towar pochodzi z nielegalnego (...)
str. 11
1.
Roboty budowlane wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego
Z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w związku z jej art. 146aa ust. 1 pkt 2 wynika, iż 8% stawkę VAT stosuje się (...)
str. 12
2.
Dostawa towarów czy usługa budowlana - klasyfikacja czynności
W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślają, iż zasadniczo każde świadczenie powinno być dla celów VAT traktowane (...)
str. 13
3.
Montaż markiz przeciwsłonecznych w budynkach mieszkalnych
Firma zajmuje się produkcją, sprzedażą i montażem markiz przeciwsłonecznych. Markizy te przygotowywane są według indywidualnych zamówień klientów. Do sprzedaży tych towarów (bez usług montażu) stosujemy (...)
str. 14
1.
Okoliczności wystawiania faktur korygujących
Prawidłowe dokumentowanie transakcji należy do podstawowych obowiązków podatników VAT. Istotne jest także aby dokumenty te odzwierciedlały rzeczywisty przebieg transakcji. Dane, jakie powinna zawierać faktura zostały (...)
str. 15
2.
Korekta faktury a upływ terminu przedawnienia
Ustawowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących nie zawierają żadnych ograniczeń czasowych w zakresie korygowania faktur. Przyjmuje się jednak, że wystawienie tego dokumentu jest możliwe, (...)
str. 16
VII.
Czy do usług montażu instalacji fotowoltaicznych stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia?
W ostatnim czasie coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego realizują inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegających na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, (...)
str. 17
1.
Zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Generalnie podatek VAT od dostawy towaru czy wykonanej usługi rozlicza sprzedawca. Wystawia on na rzecz nabywcy będącego przedsiębiorcą fakturę z wykazaną stawką oraz kwotą podatku (...)
str. 17
2.
Identyfikacja usług montażu instalacji fotowoltaicznych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych podkreśla, że nie jest on uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Jednocześnie (...)
str. 17
3.
Ustalenie statusu podmiotu świadczącego usługi
Organy podatkowe uznają, że przy świadczeniu usług montażu na budynkach mieszkalnych mikroinstalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych przez gminę jako "Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych" (PKWiU (...)
str. 18
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Faktura korygująca zawierająca oznaczenie "metoda kasowa" a termin odliczenia VAT
W czerwcu 2019 r. otrzymałem fakturę oznaczoną "metoda kasowa" z terminem płatności określonym na wrzesień 2019 r. Następnie w tym samym miesiącu doręczono mi fakturę (...)
str. 20
2.
Rozliczenie sprzedaży biletów przez pośrednika
Nasza firma zajmuje się sprzedażą biletów na wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe. Nabywcami biletów są głównie osoby fizyczne. Naszą sprzedaż ewidencjonujemy na kasie fiskalnej. Otrzymaliśmy (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line
» Fiskalizacja kasy W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, (...)
str. 22
2.
Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
W świetle obowiązujących przepisów ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Jednakże ustawodawca w art. 145a (...)
str. 23
X.
Czytelnicy pytają
1.
Faktury dokumentujące sprzedaż zarejestrowaną w kasie fiskalnej
W prowadzonej działalności gospodarczej zarówno sprzedaż na rzecz osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy faktury wystawiane do paragonów dla firm (...)
str. 28
2.
Wysyłkowa sprzedaż towarów a kasa fiskalna
Jestem podatnikiem zwolnionym z opodatkowania z uwagi na niskie obroty. Dokonuję sprzedaży wysyłkowej ubranek dziecięcych do nabywców (m.in. osób prywatnych) unijnych i spoza terytorium UE. (...)
str. 29
3.
Oznaczenia literowe przypisane do stawek VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy w związku z nowymi regulacjami w zakresie kas możemy używać drukarkę (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Obowiązki formalne w zakresie podatku VAT i akcyzy związane z zakupem samochodów w UE
Zasadniczo zakup towarów na terytorium innego państwa członkowskiego, które przewożone są do Polski, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pod warunkiem, że nabywca jest podatnikiem VAT lub (...)
str. 32
1.
Podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
Jeżeli dostawcą jest unijny podatnik VAT niekorzystający ze zwolnienia z opodatkowania, nabywcą podatnik polski, a sprzedaż nie jest dokonywana w ramach procedury szczególnej stosowanej w (...)
str. 32
2.
Akcyza przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego
Podatkowi akcyzowemu podlega import oraz nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast (...)
str. 33
3.
Jakich formalności dopełnić po zakupie auta w UE - checklista
Sprowadzenie samochodu na terytorium kraju stanowiące WNT (w rozumieniu ustawy o VAT): √ zapłać podatek VAT w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, √ (...)
str. 34
1.
W jakiej formie można odzyskać podatek naliczony przy zakupach?
Czynny podatnik VAT, który dokonuje zakupu towarów i usług na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu. Aby (...)
str. 35
2.
Czy oddział zagranicznej firmy ma prawo do odliczania podatku VAT w Polsce?
Wątpliwości może wzbudzać sytuacja w której zagraniczna firma posiada w Polsce oddział, zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, jednak nie dokonuje on na terytorium naszego kraju (...)
str. 35
3.
Brak sprzedaży krajowej przesądza o możliwości odzyskania VAT wyłącznie w formie zwrotu
Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w (...)
str. 36
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup usługi elektronicznej od firmy spoza UE
Otrzymaliśmy fakturę od amerykańskiej firmy za usługę utworzenia strony internetowej i jej utrzymanie. Firma jest zarejestrowana w USA, jednak na fakturze posługuje się numerem podatkowym (...)
str. 37
2.
Nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em
Spółka zakupiła książki od firmy Amazon z siedzibą w Luksemburgu. Wystawiona przez sprzedawcę faktura zawiera jego polski NIP, natomiast towar przesyłano z Hiszpanii. Czy mamy (...)
str. 39
3.
Odwrotne obciążenie przy zakupie komputera od zagranicznego dostawcy
Zamierzamy dokonać zakupu komputerów od kontrahentów z Niemiec i z Tajwanu. W jaki sposób opodatkować te transakcje? Kto powinien dokonać rozliczenia podatku VAT, jeśli nabywane (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Ustalenie miejsca opodatkowania usługi transportowej oraz określenie właściwej stawki VAT
Ustawodawca uregulował miejsce świadczenia dla usług transportu towarów w art. 28b i 28f ustawy o VAT. Przepisy te stanowią podstawę do określenia miejsca opodatkowania, a (...)
str. 43
2.
Transport na terytorium kraju - obowiązek podatkowy w VAT
Co do zasady obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium kraju powstaje z chwilą wykonania usługi, o czym stanowi art. 19a ust. 1 (...)
str. 44
3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu usługi transportowej
Generalnie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez (...)
str. 46
4.
Zastosowanie split payment przy usługach transportowych
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone zostały w art. 108a-108d ustawy o VAT. Przy zastosowaniu tej metody płatność za nabyte towary czy usługi jest (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Świadczenia na rzecz pracowników a podatek VAT
Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz innych szczegółowych przepisów obowiązujących (...)
str. 48
1.
Posiłki i napoje profilaktyczne
Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne (...)
str. 48
2.
Odzież i obuwie robocze
Na podstawie art. 237 7 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: (...)
str. 49
3.
Artykuły spożywcze przekazywane pracownikom
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że nieodpłatne udostępnienie i zużycie artykułów spożywczych typu: kawa, herbata, cukier oraz drobne słodycze przez pracowników w trakcie (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Wzór wniosku o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego
Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z (...)
str. 51
1.
Wyliczenie kwoty zwrotu akcyzy
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu i ustalany jest on jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu (...)
str. 52
2.
Jak wypełnić wniosek o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego?
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Produkcja piwa w systemie przedpłaty akcyzy
Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Weryfikacja danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym
W lipcu 2019 r. złożyłem do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Urząd skarbowy telefonicznie wezwał mnie do złożenia oświadczenia, w jakim zakresie będę prowadził działalność (...)
str. 58
2.
Świadczenie usług naprawy pojazdów samochodowych a zwolnienie podmiotowe z VAT
Prowadzę warsztat samochodowy i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ramach tej działalności świadczę usługi wymiany opon, konserwacji, naprawy i napełniania klimatyzacji. Czy po (...)
str. 59
3.
Zbycie przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, która jest czynnym podatnikiem VAT. Przed zakończeniem działalności gospodarczej planujemy dokonać zbycia przedsiębiorstwa spółki cywilnej albo zorganizowanej części (...)
str. 61
4.
Rozbiórka budynku a korekta podatku naliczonego
Jako czynny podatnik VAT wybudowałem halę magazynowo-produkcyjną. Ponadto zgodnie z pozwoleniem na budowę została wybudowana portiernia. Budynek ten został wymurowany na drodze, na której inny (...)
str. 62
5.
Obowiązki pracodawcy związane z obciążeniem pracownika kosztami studiów
Spółka sfinansowała koszty studiów pracownika. Faktura została wystawiona na spółkę (usługa zwolniona z VAT). Obecnie pracownik odchodzi z pracy i zwraca całość ww. kosztów pracodawcy. (...)
str. 63
6.
Ewidencja przebiegu pojazdów dla samochodów typu van
Czy mam prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od eksploatacji i używania samochodu typu van, jeśli nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT? Zgodnie (...)
str. 65
7.
Towary objęte spisem z natury
Zamierzam zakończyć działalność gospodarczą prowadzoną jednoosobowo. Czy muszę sporządzić spis z natury jeśli pozostało mi tylko wyposażenie biura? W jakiej formie zawiadomić urząd skarbowy o (...)
str. 65
8.
Moment ujęcia w deklaracji VAT otrzymanej faktury korygującej
Dostawa towaru miała miejsce w czerwcu 2019 r. i w tym samym miesiącu nabywca otrzymał fakturę. W lipcu 2019 r. wystawiona została faktura korygująca (uwzględniająca (...)
str. 66
9.
Zaokrąglanie kwot na fakturze
Czy na fakturach możemy podawać ceny jednostkowe z dokładnością do trzech i więcej miejsc po przecinku? Szczegółowe zasady wystawiania faktur określone są w przepisach ustawy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.