Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 r., godz. 13:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.297 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 13 (493) z dnia 10.07.2019
Ewidencje niezbędne do rozliczania podatku VAT
Dodatek nr 10
do Poradnika VAT nr 13
z dnia 10.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
EWIDENCJE STOSOWANE PRZEZ PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH
Obowiązek prowadzenia ewidencji (rejestrów VAT) to jeden z podstawowych wymogów, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT. Art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca (...)
str. 3
1.
Dane uwzględniane w ewidencji sprzedaży
Ewidencja sprzedaży prowadzona jest w celu prawidłowego wyliczenia kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym , dlatego też zapisy powinny być dokonywane chronologicznie, zgodnie z (...)
str. 4
2.
Ewidencja zakupu
Ewidencja zakupu prowadzona jest w celu określenia wysokości podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu w danym okresie rozliczeniowym. Ujmuje się w niej m.in. otrzymane faktury zakupu i (...)
str. 6
3.
Jak ewidencjonować zakupy dotyczące działalności mieszanej?
Podatnik, który prowadzi działalność zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT lub też ogólniej - działalność uprawniającą do odliczania VAT i nieuprawniającą do tego odliczania (...)
str. 7
4.
Ewidencjonowanie sprzedaży przez detalistów zwolnionych z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
Podatnicy podatku VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, z zasady mają obowiązek stosować kasy (...)
str. 8
4.1.
Działalność handlowo-usługowa
W sytuacji, gdy podatnik zwolniony jest z obowiązku stosowania kas rejestrujących rozliczanie podatku należnego może być dokonywane w oparciu o regulacje zawarte w art. 84 (...)
str. 8
4.2.
Działalność gastronomiczna
Podatnik świadczący usługi gastronomiczne, który nie ma obowiązku stosowania kasy rejestrującej, musi prowadzić bardziej szczegółową ewidencję sprzedaży w porównaniu do ewidencji dotyczącej działalności handlowej. Powodem (...)
str. 11
II.
EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU VAT
Drobni przedsiębiorcy zobowiązani zostali do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Ewidencja ta jest znacznie uproszczona w porównaniu (...)
str. 11
III.
CZYNNOŚCI ZWOLNIONE PRZEDMIOTOWO Z VAT - ZASADY EWIDENCJONOWANIA
Obowiązki ewidencyjne zostały uregulowane odrębnie w stosunku do podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o (...)
str. 13
1.
Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze JPK_VAT
» Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji (...)
str. 14
2.
Nowy plik JPK_VAT - planowane zmiany ustawy o VAT
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3500), który przewiduje (...)
str. 16
V.
PROWADZENIE EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDU DLA CELÓW VAT
W celu pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych oprócz określenia zasad używania tych pojazdów, złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji (...)
str. 17
1.
Wykorzystanie ewidencji VAT przez podatników stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 (...)
str. 19
2.
Stosowanie ewidencji VAT przez podatników rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
Podatnik rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zwolniony z obowiązku stosowania kas rejestrujących może zrezygnować z prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów dla (...)
str. 20
VII.
SZCZEGÓLNE PROCEDURY ROZLICZANIA VAT - OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE
Niektóre grupy podatników - w zakresie wykonywanych czynności - uprawnione zostały bądź obowiązane do stosowania szczególnych procedur przy rozliczaniu podatku od towarów i usług. Procedury (...)
str. 21
1.
Usługi turystyki
Przepis art. 119 ustawy o VAT wprowadza szczególny sposób opodatkowania usług turystycznych, którego istotą jest opodatkowanie marży stanowiącej wynagrodzenie podatników świadczących usługi turystyki. Przez marżę (...)
str. 21
2.
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Do dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od: podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnika VAT bądź podatnika od wartości (...)
str. 22
3.
Obrót złotem inwestycyjnym
W myśl art. 121 ustawy o VAT, szczególne procedury dotyczą dostaw złota inwestycyjnego czyli: 1) złota w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej (...)
str. 23
4.
Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze
Zasady opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami reguluje art. 28k ustawy. Niezależnie od statusu oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej (...)
str. 23
5.
Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
Transakcje trójstronne są szczególnym przypadkiem dostaw łańcuchowych. Termin "wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna" pojawia się wśród przepisów ustawy o VAT dla określenia transakcji spełniającej łącznie poniższe warunki, (...)
str. 24
6.
Obowiązki ewidencyjne przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju mamy do czynienia wtedy, gdy sprzedawcą towaru będzie polski podatnik VAT, zaś nabywcą podmiot z kraju członkowskiego Wspólnoty, który (...)
str. 26
VIII.
EWIDENCJA W MAGAZYNIE KONSYGNACYJNYM
Magazynem konsygnacyjnym jest wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych (...)
str. 26
IX.
OBOWIĄZEK EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W ewidencji tej (...)
str. 27
1.
Zwolnienia z obowiązku użytkowania kas fiskalnych
Z początkiem 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu (...)
str. 29
1.1.
Zwolnienia podmiotowe
» Zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych obrotów Limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla (...)
str. 29
1.2.
Zwolnienie ze względu na udział sprzedaży zwolnionej w ogólnych obrotach
» Podatnicy kontynuujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się w danym roku (...)
str. 30
1.3.
Zwolnienia przedmiotowe
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. bez względu na wysokość (...)
str. 32
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
Na mocy § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się m.in. w przypadku: 1) (...)
str. 33
3.
Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
W myśl art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury (...)
str. 34
4.
Sprzedaż towarów w systemie marży
Podatnik dokonujący sprzedaży towarów, dla których podstawą opodatkowania jest marża stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy o VAT ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganej przez (...)
str. 35
5.
Rejestracja sprzedaży za pomocą kas on-line używanych na podstawie umowy najmu
Od 1 maja 2019 r. istnieje możliwość używania przez podatników kas rejestrujących online do prowadzenia ewidencji sprzedaży na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.