Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.195 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (499) z dnia 10.10.2019
Poradnik VAT
nr 19 (499) z dnia 10.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Wnioski o udzielenie wiążącej informacji taryfowej w formie elektronicznej
Od 1 października 2019 r. składanie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (...)
str. 4
II.
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie WIS
Od 1 listopada 2019 r. zgodnie z art. 42a ustawy o VAT podatnicy będą mogli występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Weryfikacja rachunków bankowych z białej listy podatników VAT - wyjaśnienia MF
Od 1 września 2019 r. podatnicy VAT mogą korzystać z nowego elektronicznego wykazu podmiotów (z tzw. białej listy), który umożliwia im dostęp do większej ilości (...)
str. 6
1.
Brak informacji o posiadanym rachunku rozliczeniowym w nowym wykazie podatników VAT
W sytuacji sprawdzenia swoich danych w nowym elektronicznym wykazie podatników VAT i stwierdzenia, że brakuje w nim informacji o posiadanym rachunku rozliczeniowym podatnik powinien zweryfikować, (...)
str. 6
2.
Jakich rachunków bankowych nie zamieszczono w nowym wykazie?
» Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe W nowym elektronicznym wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością (...)
str. 7
IV.
Split payment od 1 listopada 2019 r. - przepisy przejściowe
Od 1 listopada 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 7
1.
Mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji udokumentowanych po 31 października 2019 r.
Ustawodawca wprowadzając nowe regulacje w zakresie obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadził przepisy przejściowe dotyczące czynności, które będą miały miejsce przed wejściem w życie znowelizowanych (...)
str. 8
2.
Odpowiedzialność solidarna nabywcy
Obecnie - na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT - podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr (...)
str. 9
1.
Nowa klasyfikacja towarów i usług
Towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT są obecnie identyfikowane za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU (2008). W wyniku nowelizacji (...)
str. 10
2.
Obniżone stawki VAT dla książek i prasy
W świetle obowiązujących przepisów obniżoną, 5% stawką VAT opodatkowane są: książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - (...)
str. 11
3.
Rozliczenie VAT w okresie przejściowym
W myśl art. 41 ust. 14a ustawy o VAT, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której (...)
str. 13
VI.
Faktury VAT RR wystawiane w formie elektronicznej
Do końca sierpnia 2019 r. faktury VAT RR mogły być wystawiane wyłącznie w formie papierowej. Od 1 września 2019 r. ustawa z dnia 4 lipca (...)
str. 14
1.
Jak wystawić elektroniczną fakturę VAT RR?
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne (lub usługi rolnicze) od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych (...)
str. 14
2.
Przechowywanie elektronicznych faktur VAT RR przez rolnika ryczałtowego
W myśl art. 116 ust. 10 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy zobowiązany jest przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o których mowa w (...)
str. 16
3.
Przekazywanie JPK_FA_RR na żądanie organów podatkowych
Zgodnie z art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) (...)
str. 16
VII.
Zwolnienie z VAT usług realizowanych przez firmę szkoleniową
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę firmę szkoleniową, ale nie mam statusu placówki oświatowej. Wygrałem przetarg, w związku z czym realizuję zajęcia szkolnictwa podstawowego (matematyka, gimnastyka (...)
str. 17
1.
Warunki zastosowania zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego i prywatnego nauczania
» Kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe W myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub (...)
str. 17
2.
Opodatkowanie usług związanych z profilaktyką, ratowaniem i przywracaniem zdrowia
Czytelnik wskazał również, iż realizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne oraz psychologiczne. Warto w tym miejscu przytoczyć treść art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o (...)
str. 19
1.
Kwoty wliczane do podstawy opodatkowania VAT
Podstawą opodatkowania - zgodnie z art. 29a ustawy o VAT - jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub (...)
str. 20
2.
Jak zafakturować czynności złożone?
Przepis art. 29a ustawy o VAT rozstrzyga kwestię ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku czynności złożonych, jednak nie odnosi się do zasad ich dokumentowania. Zasadą jest, (...)
str. 21
IX.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Numer faktury w JPK_VAT
Ewidencję VAT prowadzę przy użyciu programu księgowego i co miesiąc wysyłam JPK_VAT. Czy spacje w numerach faktur zakupu (np. FV 18/2/2019) należy uwzględniać wpisując te (...)
str. 22
2.
Usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
Czy rozpoczynając działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogę korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganej sprzedaży (liczonej proporcjonalnie), czy muszę od razu (...)
str. 23
3.
Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT
Prowadzimy stację paliw (jesteśmy czynnym podatnikiem VAT). Dodatkowo rozpoczęliśmy działalność w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Czy wystawiając fakturę sprzedaży z tego tytułu mamy obowiązek wpisać (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zakup kasy on-line w systemie ratalnym
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Przekroczyłem limit obrotów w kwocie 20.000 zł, w związku z czym od września br. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy on-line. (...)
str. 26
2.
Wymiana kas fiskalnych przed obowiązkowym terminem
Świadczymy usługi gastronomiczne oraz w zakresie krótkoterminowego zakwaterowania. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy przy użyciu kasy "starego" typu, a od lipca 2020 r. będziemy (...)
str. 27
3.
Rozliczenie ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT
W związku z przekroczeniem limitu obrotów w kwocie 20.000 zł, od września br. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy on-line. Czy mogę wnioskować o zwrot (...)
str. 28
4.
Termin odliczenia ulgi na zakup kasy
Prowadzimy działalność gospodarczą m.in. w zakresie hurtowej oraz detalicznej sprzedaży paliw płynnych. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonujemy w kasie z papierowym zapisem kopii. Od (...)
str. 29
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Klasyfikacja czynności według PKD a obowiązek wymiany kasy
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży motocyklowej odzieży ochronnej i artykułów motocyklowych. Działalność taka sklasyfikowana jest w PKD w podklasie 45.40.Z, która swym zakresem obejmuje (...)
str. 30
2.
Zapłata przelewem a konieczność instalowania kasy fiskalnej
Świadczę usługi stolarskie m.in. na rzecz osób prywatnych. W związku z przekroczeniem limitu obrotów w wysokości 20.000 zł, od 1 grudnia 2019 r. będę musiał (...)
str. 31
3.
Rejestracja zaliczki w kasie fiskalnej
Ewidencjonuję w kasie fiskalnej sprzedaż towarów rzecz osób prywatnych. Czy wpłacane przez te osoby zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży podlegają rejestracji w kasie fiskalnej? W (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Zastosowanie 0% stawki VAT do WDT
Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik: 1) (...)
str. 33
1.
Dokumenty przewozowe w formie elektronicznej
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarczam towary do Niemiec. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie WDT, m.in. specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku, a także dokumenty przewozowe (listy przewozowe CMR) (...)
str. 33
2.
Rejestracja kontrahenta w terminie późniejszym niż dostawa towarów - korekta WDT
W czerwcu 2019 r. dokonałem dostawy na rzecz kontrahenta z Francji, który na dzień dostawy nie był zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wniosek o rejestrację (...)
str. 34
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż stali na rzecz zagranicznej firmy
Firma francuska kupuje od nas stal i inne materiały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Zagraniczny kontrahent jest zarejestrowany dla potrzeb podatku (...)
str. 36
2.
Refakturowanie kosztów na zagranicznego kontrahenta
Jesteśmy firmą w grupie kapitałowej. Wspólnie ze spółką z USA uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez nas targach branżowych w Niemczech. Nasza firma zapłaciła za udostępnienie stoiska (...)
str. 37
3.
Zakup towarów i usług na potrzeby zagranicznego oddziału firmy
Prowadzimy działalność gospodarczą w Polsce, gdzie posiadamy siedzibę. Otworzyliśmy również biuro na Słowacji, gdzie zatrudniamy personel, wynajmujemy biura i realizujemy nasze usługi. Czy dokonując zakupu (...)
str. 38
4.
Dostawa towarów przetwarzanych przez inną firmę
Zagraniczny kontrahent zamówił w naszej firmie laptopy, które po wykonaniu dodatkowych usług w postaci wgrania bazy danych i dostarczonego oprogramowania, zostaną wysłane do innego państwa (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Skutki błędnego przyporządkowania transportu w łańcuchu dostaw - wyrok NSA
W ustawie o VAT uregulowano przypadek tzw. transakcji łańcuchowych, kiedy towar jest sprzedawany kolejno przez kilka podmiotów, ale w rzeczywistości przemieszczany jest on tylko od (...)
str. 40
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Kto może stosować kasową metodę rozliczeń podatku VAT?
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT zdefiniowaną w art. 21 ustawy o VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, (...)
str. 43
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy metodzie kasowej
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy u małych podatników stosujących metodę kasową powstaje: 1) z dniem otrzymania całości lub części (...)
str. 43
2.
Odliczanie podatku naliczonego przez podatników rozliczających się kasowo
Mali podatnicy stosujący kasową metodę w sposób szczególny dokonują również rozliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, prawo do obniżenia (...)
str. 44
3.
Deklaracje VAT przy kasowej metodzie rozliczeń - zmiany od 1 listopada 2019 r.
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają kwartalne deklaracje VAT-7K w terminie do 25. dnia (...)
str. 45
4.
Utrata prawa do stosowania kasowej metody rozliczeń
W myśl art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po (...)
str. 46
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Wzór wniosku o przywrócenie podmiotu do rejestru czynnych podatników VAT
Podatnicy przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT mają obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Obowiązek taki ciąży m.in. na: (...)
str. 47
1.
Zasady przywracania rejestracji podatnika
Podatnik wykreślony z urzędu z rejestru na mocy: art. 96 ust. 9 pkt 1-4 ustawy o VAT (m.in. w sytuacji gdy mimo podjętych udokumentowanych prób (...)
str. 47
2.
Kiedy można złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru czynnych podatników VAT?
Jeżeli podatnik wykreślony z urzędu z rejestru na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT z uwagi na nieskładanie deklaracji VAT (za (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Obowiązek rejestracji uproszczonej w podatku akcyzowym przez podmioty olejowe
Na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 50
1.
Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego
W dodanym do ustawy art. 16b ust. 1 nałożono na podmiot zamierzający używać olej opałowy, jako zużywający podmiot olejowy lub prowadzić działalność gospodarczą, jako pośredniczący (...)
str. 51
2.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego
Zgodnie z art. 16b ust. 4 ustawy, potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego jest wydawane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od (...)
str. 52
3.
Aktualizowanie danych rejestracyjnych przez zużywający i pośredniczący podmiot olejowy
Obowiązek zgłaszania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zmian danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym, dotyczy zarówno zużywającego podmiotu olejowego, jak i pośredniczącego podmiotu olejowego. Zmiany należy (...)
str. 53
4.
Podmioty wyłączone z obowiązku rejestracji
Zgodnie z obowiązującym od 21 sierpnia 2019 r. art. 16c ustawy, spod obowiązku rejestracji wyłączone są podmioty nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa (...)
str. 53
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wykazywanie faktur zakupu w JPK_VAT
Czy mam obowiązek wykazywania w ewidencji VAT i w JPK_VAT faktur zakupu towarów (usług) zwolnionych z VAT lub opodatkowanych stawką 0%? Zgodnie z art. 109 (...)
str. 54
2.
Rabat kwotowy na kolejne zakupy - zasady dokumentowania
W ramach programu lojalnościowego przyznajemy naszym klientom punkty za realizację określonego obrotu. Do wykorzystania na kolejne zakupy, w ciągu dwóch miesięcy mogą wymienić 1.000 punktów (...)
str. 55
3.
Zwrot w terminie przyspieszonym przy zapłacie na rachunek bankowy spoza białej listy podatników VAT
Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. W sierpniu 2019 r. zakupiłem ciągnik rolniczy o wartości brutto 250.000 zł. Kwotę wynikającą z faktury zapłaciłem w (...)
str. 56
4.
Opodatkowanie sprzedaży posiłków i napojów
Prowadzę działalność gastronomiczną. Mam podpisaną umowę z domem pomocy społecznej na przygotowanie posiłków dla pensjonariuszy. Posiłki przygotowujemy korzystając z pomieszczeń DPS. Jaką stawkę VAT należy (...)
str. 58
5.
Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymałem środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Dofinansowanie obejmuje koszty (...)
str. 59
6.
Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie odstrzału sanitarnego zwierząt
Na podstawie nakazu powiatowego lekarza weterynarii koło łowieckie dokonuje odstrzału sanitarnego dzików. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zestrzelona w danym obwodzie łowieckim zwierzyna, stanowi własność dzierżawcy (...)
str. 60
7.
Żetony wydawane w ramach sprzedaży premiowej a podatek należny
Firma prowadzi działalność w zakresie badań technicznych pojazdów oraz posiada bezobsługową myjnię samochodową. W celu pozyskania i zachęcenia jak największej liczby klientów do skorzystania z (...)
str. 62
8.
Konsekwencje oznaczenia faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Czy nabywcy towaru lub usługi (podatnikowi VAT czynnemu), który otrzyma fakturę z napisem "mechanizm podzielonej płatności", na której zgodnie z ustawą VAT taki zapis nie (...)
str. 63
9.
Miejsce opodatkowania usług udostępniania serwerów
Dokonaliśmy zakupu usługi dostępu do serwera od polskiej firmy z branży IT. Otrzymaliśmy fakturę z naliczonym podatkiem VAT. Serwer znajduje się poza terytorium naszego kraju. (...)
str. 64
10.
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy usługach mediacji
Zamierzam rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu mediacji (przede wszystkim na zlecenie sądów). Czy będą mógł korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość osiąganej (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 września 2019 r., pod poz. 1751, opublikowana została ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 66
2.
Zmiana przepisów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2019 r., pod poz. 1784, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia (...)
str. 66
3.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2019 r., pod poz. 37, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 sierpnia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.