Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (504) z dnia 20.12.2019
Poradnik VAT
nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Czy można już bez ograniczeń sprawdzać kontrahentów w białej liście?
Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, dzięki której podatnicy mają możliwość sprawdzenia danego kontrahenta (w tym jego rachunku bankowego). Dotychczas (...)
str. 4
II.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - co do zasady - są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
» Nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej Wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (...)
str. 7
2.
Nowa matryca stawek VAT i inne zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
» Nowy plik JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców Nowy plik JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K), który obejmować będzie część deklaracyjną i ewidencyjną od 1 kwietnia 2020 r. (...)
str. 8
3.
Zasady rozliczania VAT od 1 lipca 2020 r.
» Kasy on-line dla kolejnej grupy podatników Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w (...)
str. 10
4.
Nowe rozwiązania wynikające z projektów ustaw i rozporządzeń
» Kasy w postaci oprogramowania (wirtualne) Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania będą mogły być używane przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła (...)
str. 10
IV.
Organy podatkowe mogą już żądać struktury JPK_FA w nowej wersji
W świetle obowiązujących przepisów, wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej mają obowiązek przekazywania, m.in. struktur JPK_FA na żądanie (...)
str. 11
1.
Struktura jednolitego pliku dla faktur
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej ( https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk ) opublikowało nową wersję jednolitego pliku kontrolnego dla faktur (JPK_FA), dokumentację struktury w formacie pdf oraz broszurę informacyjną. (...)
str. 12
2.
Informacja Ministerstwa Finansów w zakresie JPK_FA
Ministerstwo Finansów w ww. broszurze informacyjnej wyjaśniło także niektóre wątpliwości dotyczące obowiązków w zakresie składania JPK_FA. Poniżej przedstawiamy wybrane odpowiedzi resortu finansów dotyczące tego zagadnienia. (...)
str. 13
1.
Oznaczanie faktur korygujących wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Czy na fakturach korygujących do faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności należy zamieszczać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności"? Fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, o których (...)
str. 15
2.
Zbiorcze płatności w systemie split payment
Czy przelewy zbiorcze w ramach mechanizmu podzielonej płatności odnoszą się maksymalnie do jednego miesiąca kalendarzowego? Czy jest możliwy przelew zbiorczy np. za faktury wystawione od (...)
str. 15
3.
Zapłata w MPP na podstawie dokumentu pro forma
W prowadzonej działalności gospodarczej otrzymuję faktury pro forma z wykazanym podatkiem VAT. Czy mogę zapłacić kontrahentowi należność w systemie podzielonej płatności na podstawie otrzymanej od (...)
str. 16
4.
Zastosowanie MPP w gminach
Czy gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dokonując zakupu usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (ale związanych z działalnością pozostającą poza zakresem podatku (...)
str. 17
1.
Sprawdzanie danych w elektronicznym wykazie podatników VAT
Od 1 września 2019 r. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 18
2.
Rachunki bankowe używane przez jednostki organizacyjne JST - wyjaśnienia MF
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Obowiązek taki nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 5 września (...)
str. 19
VII.
Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym a VAT
Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych (...)
str. 20
1.
Budynki zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
» Obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych W myśl definicji określonej w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, obiekty budownictwa (...)
str. 20
2.
Limity powierzchniowe uprawniające do zastosowania 8% stawki VAT
Na podstawie art. 41 ust. 12b ustawy o VAT w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym obowiązują limity powierzchni użytkowej. Ich przekroczenie powoduje, że preferencyjną stawkę (...)
str. 21
3.
Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych w interpretacjach Dyrektora KIS
» Dostawa lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą W stanie faktycznym przedstawionym w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2019 r., nr (...)
str. 22
VIII.
Kiedy usługi prywatnego nauczania mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku VAT podlegają świadczone przez nauczycieli usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, (...)
str. 23
1.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach
Jestem nauczycielem (czynnym podatnikiem VAT), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi zajęcia edukacji artystycznej (o charakterze muzycznym, plastycznym, tzw. naukę poprzez zabawę) w przedszkolach (...)
str. 24
2.
Świadczenie usług prywatnego nauczania pływania
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzę naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych. Posiadam specjalizację instruktora w tej dyscyplinie. Czy usługi te mogą korzystać ze zwolnienia (...)
str. 25
IX.
Sprzedaż prywatnych działek budowlanych - wyrok NSA
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 796/17 stwierdził, iż: Transakcje sprzedaży prywatnych działek budowlanych nie podlegają (...)
str. 26
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Nieodpłatne przekazanie towarów
Przekazujemy naszym kontrahentom oraz potencjalnym klientom drukowane kalendarze ścienne z logo i reklamą naszej firmy. Od ich zakupu odliczyliśmy VAT. Nie prowadzimy ewidencji osób obdarowanych, (...)
str. 28
2.
Jedna transakcja sprzedaży a kilka faktur korygujących
Klient zwrócił towar, na który już wcześniej udzielono rabatu, w związku z czym wystawiono fakturę korygującą. Zwrot towaru będzie potwierdzony kolejną fakturą korygującą. Czy w (...)
str. 29
3.
Prawo do odliczenia VAT w przypadku braku zapłaty za nabyte towary
W dniu 8 listopada 2019 r. kupiłem towary od firmy, jednak nie zapłaciłem należności w określonym na fakturze terminie płatności (termin wyznaczono na 22 listopada). (...)
str. 30
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Kolejny projekt rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kolejny projekt z dnia 22 listopada 2019 r. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W porównaniu (...)
str. 31
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Rodzaj wykonywanych czynności a zwolnienie z obowiązku stosowania kasy
Wspólnota mieszkaniowa świadczy na rzecz osób prywatnych m.in. usługi najmu lokali mieszkalnych. Z tego tytułu wystawia najemcom faktury za czynsz oraz refaktury za zużyte media. (...)
str. 34
2.
Zaliczki wpłacane na poczet przyszłej sprzedaży
Prowadzę działalność gospodarczą od czerwca 2019 r. Otrzymuję od osób prywatnych zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży. Czy zaliczki te należy wliczać do limitu obrotu uprawniającego (...)
str. 35
3.
Kasa fiskalna w salonie tatuażu
Od grudnia br. prowadzę studio tatuażu. Czy wykonywanie takich usług osobom prywatnym oznacza, że bez względu na limit osiąganych obrotów powinnam posiadać kasę fiskalną? W (...)
str. 36
4.
Stosowanie kasy fiskalnej przy udzielaniu korepetycji
Udzielam korepetycji z matematyki. Czy usługi te korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie bez względu na wysokość osiąganych obrotów? Zgodnie z § 2 (...)
str. 37
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Zakup od unijnego dostawcy towarów transportowanych z innego państwa UE
Kupiliśmy towar od firmy brytyjskiej, która wystawiła nam fakturę z polskim podatkiem VAT, nie wskazując swojego NIP. Towar został przywieziony do nas z Niemiec transportem, (...)
str. 38
1.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
W przedstawionej przez Czytelnika sytuacji, towary są transportowane z Niemiec do Polski. Z ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o (...)
str. 38
2.
Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
Zagraniczny dostawca wystawiając fakturę być może automatycznie uznał, że towar zamówiła osoba fizyczna bądź podmiot, który nie rozlicza podatku VAT i potraktował sprzedaż jako wysyłkową (...)
str. 39
3.
Transakcja wielostronna
Istnieje jeszcze inna możliwość. Brytyjski sprzedawca i polski nabywca mogli uczestniczyć w transakcji łańcuchowej (wielostronnej) z udziałem niemieckiej firmy. Schemat takiej transakcji wyglądałby następująco: Zakładając, (...)
str. 40
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup ubezpieczenia od polskiego oddziału zagranicznej firmy
Dokonaliśmy zakupu polisy ubezpieczeniowej od polskiego oddziału zagranicznej firmy. Czy w tym przypadku powinniśmy rozliczyć import usług? Import usług zdefiniowany został w art. 2 pkt (...)
str. 41
2.
Nabycie urządzenia wynajmowanego od unijnego podatnika
Nasza spółka wynajęła urządzenie od niemieckiego kontrahenta. Maszyna została przemieszczona do Polski w marcu 2018 r. Faktury otrzymywane od niemieckiej firmy rozliczaliśmy jako import usług. (...)
str. 42
3.
Miejsce opodatkowania usług świadczonych w salonikach lotniskowych
Bardzo często podczas podróży służbowych korzystamy z płatnych usług oferowanych w salonikach lotniskowych. Uiszczając opłatę otrzymujemy dostęp do poczekalni, przekąsek, napojów, internetu, telewizji, gazet i (...)
str. 44
4.
Zakup towarów zwolnionych z opodatkowania od unijnego dostawcy
Dokonaliśmy zakupu towarów z Francji od spółki, która jest czynnym podatnikiem VAT. Zagraniczny sprzedawca wystawił nam fakturę wskazując, że sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania na (...)
str. 46
5.
Udzielenie prawa do odpłatnego użytkowania logo firmy
Spółka udzieliła odpłatnie prawa do użytkowania swojego logo zagranicznej firmie. W jaki sposób opodatkować tę transakcję? Opisana w pytaniu transakcja to odpłatne udzielenie prawa do (...)
str. 47
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Ochrona prawna wynikająca z zastosowania się do interpretacji indywidualnej - wyrok NSA
Podatnicy, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości stosowania przez nich obowiązujących przepisów podatkowych, mogą zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Dostawa mediów - moment powstania obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy od dostawy mediów powstaje na zasadach szczególnych. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług (...)
str. 52
2.
Odliczanie VAT z faktury dokumentującej dostawę mediów
Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w (...)
str. 53
3.
Refakturowanie mediów na najemcę nieruchomości
W przypadku wynajmu lokalu lub budynku, strony często określają w umowie rozliczanie kosztów mediów odrębnie od usługi najmu. Właściciel nieruchomości refakturuje koszty dostawy mediów na (...)
str. 54
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy spoza białej listy
Na mocy przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403
Zgodnie z obowiązującym od 1 listopada 2019 r. art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c) ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na preparaty smarowe (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Usługi w zakresie bhp a zwolnienie podmiotowe z VAT
Rozpoczynam działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Przedmiotem mojej działalności będzie m.in. nadzór oraz prowadzenie i kontrola dokumentów dotyczących (...)
str. 60
2.
Obowiązkowa zapłata w split payment za fakturę, z której podatnik nie odlicza VAT
Spółka otrzymała fakturę o wartości powyżej 15.000 zł potwierdzającą zakup towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Nie odliczono podatku VAT z tej (...)
str. 61
3.
Prawo do pełnego odliczania VAT od wydatków na pojazd specjalny
W prowadzonej działalności gospodarczej użytkujemy pojazd specjalny, tj. samochód czyszcząco-płuczący o masie całkowitej 26 ton. Czy mamy prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wszelkich (...)
str. 62
4.
Zwrot sprzedawcy zużytego sprzętu jako transakcja opodatkowana VAT
Spółka sprzedaje sprzęt służący do przenoszenia różnego rodzaju ładunków. Zdarza się, że kontrahenci, którzy nabyli od spółki ww. sprzęt chcieliby zakupić nowy, ponieważ poprzedni nie (...)
str. 63
5.
Procedura VAT marża przy sprzedaży używanych części samochodowych
Jako czynny podatnik VAT prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych, które nabywam od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czasami nie mam (...)
str. 64
6.
Gotówkowa zapłata w przypadku faktur VAT RR
Kupujemy produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Wystawiamy faktury VAT RR. Płatność dokonywana jest gotówką, w związku z czym nie dokonujemy odliczenia podatku wynikającego z tych (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana deklaracji AKC-U/S
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2019 r., pod poz. 2320, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. (...)
str. 67
2.
Zmiana dyrektywy w sprawie VAT
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L nr 310/1 z 2 grudnia 2019 r. opublikowana została dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.