Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 14 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.574 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (486) z dnia 20.03.2019
Poradnik VAT
nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Obowiązek przekazania JPK_FA w przypadku samofakturowania - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej mają obowiązek przekazywania, m.in. struktur JPK_FA na żądanie organów podatkowych. Może to dotyczyć (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Ostateczna decyzja Rady UE w sprawie obowiązkowego split payment
Od 1 lipca 2018 r. czynni podatnicy VAT, którzy otrzymują fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonać płatności należności z tej faktury w systemie (...)
str. 6
1.
Przyczyny odmowy rejestracji
Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", (...)
str. 7
2.
Forma wykreślenia podatnika z rejestru VAT
W myśl art. 96 ust. 9 pkt 1-6 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności (...)
str. 9
1.
Faktury z płatnością "za pobraniem" u podatnika rozliczającego się kasowo
Spółka prowadzi sklep internetowy, w którym sprzedaż ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Często zdarza się że przesyłki wysyłane są do klienta "za pobraniem". Towar wydawany jest (...)
str. 11
2.
Kompensata zobowiązań przy kasowej metodzie rozliczeń VAT
Czy kompensata jako forma wzajemnych rozliczeń kontrahentów uprawnia małego podatnika stosującego metodę kasową do odliczenia VAT z otrzymywanych faktur zakupu i jednocześnie powoduje powstanie obowiązku (...)
str. 12
3.
Świadczenie usług najmu
Świadczę usługi najmu ciągników rolniczych. Jestem małym podatnikiem rozliczającym podatek VAT metodą kasową. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od świadczonych przeze mnie usług - czy powstaje (...)
str. 12
1.
Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji
W lutym 2018 r. otrzymałem fakturę dotyczącą nabytych w tym miesiącu towarów. Faktury tej jednak przez nieuwagę nie zaksięgowałem i nie odliczyłem podatku naliczonego z (...)
str. 13
2.
Brak zapłaty za nabyte towary a prawo do odliczenia VAT
W dniu 4 lutego 2019 r. kupiłem towary od firmy, jednak z uwagi na problemy finansowe nie zapłaciłem należności w określonym na fakturze terminie płatności (...)
str. 14
3.
Faktura otrzymana w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
Od dnia 1 lutego 2019 r. zawiesiłem działalność gospodarczą na okres sześciu miesięcy. W dniu 2 marca 2019 r. otrzymałem fakturę za towary, które nabyłem (...)
str. 14
4.
Termin odliczenia VAT od nabycia towarów w systemie odwrotnego obciążenia
W lutym 2019 r. kupiłem od czynnego podatnika VAT konsole do gier i laptopy, ale fakturę zawierającą adnotację "odwrotne obciążenie" otrzymałem w dniu 5 marca (...)
str. 15
1.
Status podatkowy komorników
Status podatkowy komorników w świetle ustawy o VAT od wielu lat był tematem budzącym wiele sporów. Komornicy sądowi bowiem uważali, że nie są podmiotami wykonującymi (...)
str. 16
2.
Zmiany dotyczące komorników sądowych oraz kosztów komorniczych a VAT
Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące komorników sądowych oraz kosztów komorniczych, tj.: ustawa z dnia 22 marca 2018 r. (...)
str. 16
VII.
Sprzedaż gruntu niezabudowanego
W rozumieniu przepisów ustawy o VAT, grunt jest towarem, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa (...)
str. 17
1.
Stawka VAT na dostawę gruntu niezabudowanego
Sprzedaż gruntu niezabudowanego, co do zasady, podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Jeśli jednak teren niezabudowany nie jest terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 (...)
str. 17
2.
Korekta podatku VAT w przypadku sprzedaży gruntu
Spółka zakupiła w 2012 r. grunt niezabudowany, odliczając w całości podatek VAT od tego nabycia (prowadzi tylko działalność opodatkowaną). Wartość gruntu przekracza 15.000 zł i (...)
str. 18
1.
W jaki sposób skorygować nieprawidłową datę sprzedaży na fakturze?
Otrzymaliśmy fakturę, gdzie datę wystawienia i sprzedaży sprzedawca określił na dzień 4 lutego 2019 r. Dostawa towaru miała miejsce jednak 7 lutego br. Czy błąd (...)
str. 19
2.
Błędne wskazanie danych nabywcy a korekta JPK_VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej przesyłamy ewidencję sprzedaży i zakupu VAT w formie JPK_VAT. W styczniu 2019 r. wystawiliśmy fakturę (wpisując w niej przez pomyłkę niewłaściwe (...)
str. 21
3.
Zmiana danych nabywcy po uregulowaniu należności
W grudniu 2018 r. wykonaliśmy usługę na rzecz czynnego podatnika VAT. W tym samym miesiącu wystawiliśmy fakturę i otrzymaliśmy zapłatę. W styczniu 2019 r. kontrahent (...)
str. 21
IX.
Zwrot części VAT za materiały budowlane w II kwartale 2019 r.
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2019 r., pod poz. 9, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących od 1 stycznia 2020 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, na podstawie którego miały zostać wprowadzone kasy rejestrujące (...)
str. 24
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej towarów z terytorium kraju
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży sprzętu i narzędzi ogrodniczych. Działalność ta polega m.in. na sprzedaży wysyłkowej tych towarów z terytorium kraju na rzecz osób (...)
str. 25
2.
Świadczenie usług parkingowych
Prowadzimy pensjonat w nadmorskiej miejscowości. Na terenie posesji mamy zamiar wydzielić miejsce płatnego parkowania. Opłaty za parkowanie klient będzie sam uiszczał w systemie bezobsługowym. Czy (...)
str. 26
3.
Wykazanie kosztów przesyłki towarów na paragonie fiskalnym
Prowadzę sprzedaż internetową towarów, które podlegają zarówno opodatkowaniu 8%, jak i 23% stawką VAT. Czy obciążając nabywcę towaru kosztami wysyłki należy je ująć na paragonie (...)
str. 27
4.
Rezygnacja ze stosowania kasy przez biuro rachunkowe
Prowadzimy biuro rachunkowe. W ramach działalności gospodarczej świadczymy kompleksowe usługi księgowe na rzecz innych przedsiębiorców (czynnych podatników VAT) oraz sporadycznie osobom prywatnym sporządzamy zeznania podatkowe (...)
str. 30
5.
Kasa fiskalna przy świadczeniu usług przez radcę prawnego
Jako radca prawny świadczę usługi m.in. na rzecz osób prywatnych. Zapłata za wykonane usługi dokonywana jest wyłącznie na rachunek bankowy. Czy w związku z tym (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Eksport pośredni poprzedzony magazynowaniem towarów w Polsce
Sprzedaliśmy odpady z tworzyw sztucznych kontrahentowi z Holandii. Przed dokonaniem dostawy, nabywca wpłacił nam 30% zaliczki w sierpniu ub.r. Pozostałą część uiścił we wrześniu ub.r. (...)
str. 32
1.
Znamiona transakcji eksportowej
Zakładamy, że opisana przez Czytelnika transakcja, nie należy do dostaw łańcuchowych. Towary będące przedmiotem dostawy miały być wywiezione poza terytorium UE, co wskazuje, że mamy (...)
str. 32
2.
Magazynowanie towarów przed wywozem z terytorium UE
Powstają mimo to wątpliwości, czy w sytuacji gdy dostawa towarów na rzecz zagranicznego nabywcy nie wiąże się z ich wywozem bezpośrednio po dokonaniu transakcji, możemy (...)
str. 33
3.
Stawka VAT na zaliczki w eksporcie towarów
Do eksportu towarów zastosowanie ma stawka VAT 0%, pod warunkiem, że podatnik będzie w posiadaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku eksportu pośredniego zastosowanie ma stawka VAT (...)
str. 34
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Spłata pożyczki udzielonej przez zagraniczną firmę
Czy spłata pożyczki otrzymanej od zagranicznego kontrahenta z UE (od spółki-matki), jest importem usług, który podlega zwolnieniu z opodatkowania? Z przepisu art. 5 ust. 1 (...)
str. 35
2.
Import usługi montażu maszyny poza terytorium kraju
Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy maszynę na rzecz klienta z Jordanii. Montaż urządzenia na nasze zlecenie wykonywany był przez podwykonawcę z Serbii, w siedzibie naszego klienta. Przed (...)
str. 37
3.
Międzynarodowy transport drogowy osób na zlecenie zagranicznej firmy
Świadczę usługi przewozu osób autokarami wycieczkowymi. Przewozy odbywają się na terenie różnych państw UE a także poza granicami Unii. Jedną z usług wykonaliśmy dla firmy (...)
str. 38
4.
Opłaty za rejestrację w bazie podmiotów zawierających transakcje na rynkach finansowych
Dokonaliśmy rejestracji i zakupu kodu w systemie LEI od estońskiej firmy. Kontrahent wystawił nam fakturę bez podatku VAT. Jak rozliczyć dokonany zakup, jeśli związany jest (...)
str. 40
5.
WNT udokumentowane przed wydaniem towarów
Kupiliśmy towar od włoskiego kontrahenta w ramach WNT. Dostawa miała miejsce 4 lutego br., ale faktura została wystawiona 31 stycznia br. Kiedy powstał u nas (...)
str. 41
6.
Nabycie usług w zakresie nauki i edukacji, świadczonych przez unijnego prelegenta
Nasza spółka zawarła umowę z niemieckim lekarzem (prowadzącym działalność gospodarczą), na przygotowanie i wygłoszenie prelekcji w Polsce. Zagraniczny prelegent wystawił nam fakturę bez podatku VAT, (...)
str. 43
7.
Transakcja łańcuchowa realizowana poza granicami UE
Kupujemy prototypy towaru od chińskiej firmy, które odsprzedajemy belgijskiemu przedsiębiorcy. Na zlecenie naszego nabywcy, chiński producent transportuje prototypy do firmy w Japonii lub do innego (...)
str. 45
8.
Sprzedaż towarów na terytorium Niemiec przez polskiego podatnika
Polska firma dokonała zakupu towarów w Niemczech od niemieckiego dostawcy. Znajdujący się w Hamburgu towar został sprzedany innej polskiej firmie. Polski dostawca wystawił fakturę, w (...)
str. 47
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Jak rozliczyć VAT od opakowań zwrotnych?
Przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie określają definicji opakowań zwrotnych. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o (...)
str. 48
1.
Kaucja za opakowanie zwrotne
Najczęstszym sposobem zabezpieczenia zwrotu wydanych nabywcy opakowań jest pobranie kaucji. Zgodnie ze definicją określoną w internetowym "Słowniku języka polskiego" ( http://www.sjp.pl ) - kaucja to (...)
str. 48
2.
Opakowanie kaucjonowane niezwrócone przez nabywcę
Jeśli nabywca nie zwróci opakowania zwrotnego, za które została pobrana kaucja, sprzedawca zobowiązany jest skorygować podstawę opodatkowania dostarczonych w tym opakowaniu towarów. Uwaga Zgodnie z (...)
str. 48
3.
Jak udokumentować zwiększenie podstawy opodatkowania?
W sytuacji, gdy nabywca nie zwróci opakowania kaucjonowanego, sprzedawca jest zobowiązany, zgodnie z art. 106i ust. 5 ustawy o VAT, wystawić fakturę dokumentującą zwiększenie podstawy (...)
str. 49
4.
Rozliczanie opakowań niekaucjonowanych
W ustawie o VAT nie uregulowano zasad rozliczania opakowań zwrotnych, za wydanie których nie pobrano kaucji. Dyrektywa w sprawie VAT w art. 92 przewiduje, że (...)
str. 50
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Konsekwencje niezgodnego z terminem rozliczenia podatku VAT
Czynny podatnik VAT ma obowiązek odprowadzenia do budżetu podatku należnego od czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby prawidłowo i terminowo wykazać zobowiązanie podatkowe związane z (...)
str. 51
1.
Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego?
W myśl ogólnej zasady określonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. W (...)
str. 51
2.
Wykazanie obowiązku podatkowego w nieprawidłowym terminie
Podatnik ustalając moment powstania obowiązku podatkowego w VAT musi bezwzględnie stosować ustawowo określone reguły. Jeżeli dla danego rodzaju wykonywanych czynności ustawa określa szczególny moment powstania (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Wzór wniosku w sprawie zaliczenia zwrotu VAT spółki na poczet zobowiązań wspólników
Każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, ma obowiązek (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Kary za niewypełnienie obowiązków w zgłoszeniu SENT
Wybrana grupa podatników VAT poza obowiązkami wynikającymi z ustawy o VAT powinna mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie (...)
str. 57
1.
Wysokość sankcji
Za niedopełnienie ustawowych obowiązków podatnicy narażeni są na zapłatę wysokich kar. Podmiot wysyłający lub odbierający w przypadku niedokonania zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń SENT może zostać (...)
str. 58
2.
Odstąpienie od nałożenia kary z uwagi na ważny interes podmiotu
Kara pieniężna nakładana jest w drodze decyzji generalnie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca kontroli przewozu towarów. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ww. (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zakup towarów od małżonka na potrzeby działalności rolniczej
Prowadzę działalność rolniczą, od której odprowadzam podatek rolny oraz jestem czynnym podatnikiem VAT. Małżonek prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pasz i koncentratów (...)
str. 60
2.
Wynajem samochodu a prawo do odliczenia VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy na podstawie umowy najmu. Z tego tytułu ponoszę koszty wynajmu określone w umowie. Czy mam prawo do odliczenia (...)
str. 61
3.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej po rezygnacji z zamówienia
W grudniu 2018 r. zrezygnowaliśmy z prenumeraty czasopisma obejmującej pierwszy kwartał 2019 r. Sprzedawca mimo to wystawił nam fakturę. Otrzymaliśmy ją w grudniu, a w (...)
str. 62
4.
Stawka VAT dla kompleksowej usługi zbierania odpadów i porządkowania terenu
Świadczymy usługę zbierania odpadów stałych wraz z ich transportem i uporządkowaniem terenu. Usługi zbierania i transportu odpadów korzystają z 8% stawki VAT. Czy dopisek na (...)
str. 64
5.
Opodatkowanie sprzedaży złomu złota i srebra
Czynny podatnik VAT nabywa od osób fizycznych na podstawie umów kupna-sprzedaży złom złoty lub srebrny. Czy przy sprzedaży tego złomu dla osób fizycznych powinien zastosować (...)
str. 65
6.
Ustalenie terminu odliczenia VAT z faktury zakupu towarów
Na potrzeby prowadzonej działalności nabyliśmy towary handlowe. W styczniu 2019 r. otrzymaliśmy fakturę dokumentującą ten zakup, która została wystawiona w grudniu 2018 r. Dostawa towarów (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Rozporządzenie w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2019 r., pod poz. 404, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.