Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
REDAKCJA PORADNIKA INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Taryfa celna i tablice korelacyjne do Taryfy celnej na 2024 rok | 08.12.2023
Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 (...)  »
Elektroniczna obsługa wniosków WIS, WIA i WIP | 08.12.2023
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w którym poinformowało, że dnia 1 stycznia 2024 r. w serwisie e-Urząd Skarbowy i na portalu PUESC zostaną udostępnione nowe funkcjonalności, (...)  »
Progi statystyczne na 2024 rok | 07.12.2023
Zgodnie z informacją Departamentu Ceł MF, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustalił na 2024 rok następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii (...)  »
AEO - uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy | 06.12.2023
Departament Ceł MF poinformował, że 1 grudnia 2023 roku została wdrożona nowa usługa AEO – uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy". Usługa" zastąpiła dotychczasową usługę AEO realizowaną (...)  »
Projekt rozporządzenia w sprawie KSeF | 05.12.2023
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 106r ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z (...)  »
Projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur | 05.12.2023
Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (numer z wykazu 826). Przypomnijmy, że ustawa (...)  »
Przesunięcie terminu wdrożenia NCTS2 PLUS | 30.11.2023
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Departament Ceł MF, w odniesieniu do systemu NCTS2 PLUS Polska podjęła decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego systemu na maj 2024 (...)  »
Fałszywe faktury wystawione przez pracownika | 28.11.2023
W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w (...)  »
Czy samorządowa jednostka budżetowa będzie musiała wystawiać faktury ustrukturyzowane? | 28.11.2023
W celu udokumentowania sprzedaży - od 1 lipca 2024 r. - zasadą będzie wystawianie faktur ustrukturyzowanych przez podatników podatku VAT. Zatem czy samorządowe jednostki budżetowe (...)  »
Podatek VAT przy wycofaniu nieruchomości z indywidualnej działalności gospodarczej do majątku prywatnego | 28.11.2023
W praktyce przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą czasami decydują się na wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych na swoje cele prywatne. W Poradniku VAT nr (...)  »
Duplikaty faktur a KSeF | 28.11.2023
Obecnie podatnicy VAT mogą korzystać z systemu KSeF dobrowolnie. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie (...)  »
Czy w 2024 r. podstawowy termin zwrotu VAT zostanie skrócony? | 28.11.2023
Podstawowy termin zwrotu VAT na rachunek bankowy wynosi obecnie 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Od 1 lipca 2024 r. - zgodnie (...)  »
Konsultacje rozporządzeń w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) | 28.11.2023
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dwóch aktów wykonawczych dotyczących powszechnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r.: rozporządzenia technicznego oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. (...)  »
Sprawdzenie oznaczeń wyrobów akcyzowych | 27.11.2023
Departament Ceł MF poinformowała, że przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania informacji jakie wyroby akcyzowe wymagają oznaczenia banderolą oraz czy dany wyrób, który podlega oznaczeniu banderolą jest (...)  »
Wniosek o uzyskanie statusu AEO za pośrednictwem portalu PUESC | 27.11.2023
Departament Ceł MF poinformował, że 1 grudnia 2023 roku zostanie wdrożona nowa usługa "AEO – uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy". Usługa zastąpi dotychczasową usługę AEO realizowaną (...)  »
Zmiany w podatku akcyzowym obowiązujące w 2024 roku | 27.11.2023
1. Wzrost stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie Zgodnie z obowiązującym od 2022 r. harmonogramem indeksacji stawek akcyzy na (...)  »
Ewidencja akcyzowa nadal w postaci papierowej lub elektronicznej | 21.11.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że przedmiotem konsultacji publicznych jest projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które dostosowuje sposób (...)  »
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych | 15.11.2023
Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2023 r. Na stronie internetowej Rządowego Centrum (...)  »
Organizacja imprezy okolicznościowej a prawo do odliczenia VAT | 15.11.2023
Organizacja imprezy okolicznościowej związanej z jubileuszem istnienia firmy czy też spotkaniem integracyjnym wiąże się z różnego rodzaju wydatkami, np. z zakupem artykułów spożywczych, alkoholu, usług (...)  »
Konsultacje podatkowe struktur JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) | 13.11.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało o konsultacjach podatkowych dotyczących plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Konsultowane zmiany mają na celu dostosowanie JPK_VAT z (...)  »
Termin uzyskania zwrotu w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - checklista | 13.11.2023
Jeżeli w wyniku rozliczenia JPK_VAT z deklaracją wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to podatnik ma możliwość wyboru sposobu jej rozliczenia. Może zatem zażądać jej (...)  »
Dokonywanie płatności w MPP za faktury wystawione w KSeF | 13.11.2023
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca od 1 lipca 2024 r. obligatoryjne e-fakturowanie przy użyciu KSeF wprowadziła zmiany również w przepisach dotyczących mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany (...)  »
Które wydatki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) w praktyce uprawniają do odliczenia VAT? | 13.11.2023
Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną (związek ten może mieć (...)  »
Zasady składania i wydawania WIS od 1 stycznia 2024 r. | 13.11.2023
Od 1 stycznia 2024 r. mocą ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)  »
Odpłatne udostepnienie lokali mieszkalnych – z jaką stawką VAT? | 13.11.2023
Co do zasady usługa polegająca na wynajmie lokalu mieszkalnego opodatkowana jest stawką 23%, a w określonych okolicznościach może być zwolniona z VAT. Poza tym usługi (...)  »
Kreator wniosku o interpretację indywidualną | 08.11.2023
W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów poinformowano, że Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Interaktywny formularz umożliwia wygenerowanie (...)  »
Faktury korygujące in minus wystawiane w systemie KSeF a termin ich rozliczania przez nabywcę | 27.10.2023
Od 1 stycznia 2022 r. obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Z kolei w (...)  »
Nieodpłatne przekazanie małżonce lokalu użytkowego w wyniku podziału majątku | 27.10.2023
W ocenie organów podatkowych nieodpłatne przekazanie małżonce wspólnego lokalu użytkowego w wyniku podziału majątku wspólnego (gdzie z tytułu jego zakupu małżonek odliczył podatek VAT i (...)  »
Fundacja rodzinna w świetle ustawy o VAT | 27.10.2023
Z dniem 22 maja 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 ze (...)  »
Czy komornik sądowy jest uprawniony do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz dłużnika poprzez system KSeF? | 27.10.2023
Zgodnie z art. 106c pkt 2 ustawy o VAT faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży (...)  »
Transakcje z zagranicą a stosowanie kasy rejestrującej | 27.10.2023
Zasadą jest, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)  »
Transakcje związane z dostawą betonu | 27.10.2023
Organy podatkowe w wydawanych wiążących informacjach stawkowych w niektórych przypadkach uznają, iż realizowane przez podatników świadczenia polegające na dostawie betonu, jego transporcie i rozładunku specjalistycznym (...)  »
Wystawianie faktur w okresie trwania awarii KSeF | 18.10.2023
Od 1 lipca 2024 r. w celu udokumentowania sprzedaży zasadą będzie wystawianie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF przez podatników podatku VAT. Komunikaty wskazujące okres trwania (...)  »
Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych | 18.10.2023
Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadzony został ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 (...)  »
Głos podatnika w sprawie wystawiania faktur korygujących | 18.10.2023
Na stronie www.podatki.gov.pl, w zakładce Głos podatnika pojawiło się zgłoszenie (Głos_podatnika_VAT_115790) dotyczące wystawiania korekt faktur. Podatnika zaproponował aby korekty faktur były wystawianie w identyczny sposób, (...)  »
Prawo do odliczenia VAT przy fakturach wystawionych na dane obojga małżonków | 18.10.2023
Zarejestrowanemu podatnikowi VAT (małżonkowi) przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup, wystawionej na dane obojga małżonków (pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy (...)  »
Uruchomiono środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych | 16.10.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 13 października 2023 r. uruchomiło środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych na potrzeby raportowania w systemie CESOP. Środowisko testowe obejmie możliwość (...)  »
Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności – skutki w podatku VAT | 16.10.2023
Z informacji Ministerstwa Finansów o numerze 554847, z dnia 27 lipca 2023 r., przekazanej do mediów na zapytania dziennikarzy - będącej odpowiedzią na pytanie dotyczące (...)  »
Depozyt prosumencki | 13.10.2023
W ramach tzw. "net-billingu" wyprodukowana i wprowadzona do sieci energia elektryczna zapisywana jest wartościowo jako tzw. depozyt prosumencki na indywidualnym koncie (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora (...)  »
Opodatkowanie prezentów dla prenumeratorów - wyrok TSUE | 12.10.2023
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w sprawie C 505/22, że tablety lub smartfony przekazywane nowym prenumeratorom nie powinny być odrębnie opodatkowane VAT. Przekazanie prezentu stanowi świadczenie (...)  »
Katalog odpadów objętych systemem SENT | 12.10.2023
Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz (...)  »
Projekt zmian do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy | 10.10.2023
Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (nr z wykazu 799). Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra (...)  »
Odliczanie podatku VAT od zakupu odżywek dla zawodników sportowych | 10.10.2023
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2023 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.308.2023.2.RMA stwierdził, że z uwagi na brak związku zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego (...)  »
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową | 10.10.2023
W związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową może dojść do sytuacji, w której po dniu dokonania przekształcenia spółka nadal otrzymuje faktury dotyczące (...)  »
Rozliczanie pakietów medycznych przekazywanych pracownikom | 10.10.2023
Niekiedy firmy nabywają i przekazują pracownikom pakiety medyczne obejmujące świadczenia medyczne zwolnione z VAT, tj. nabywają usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, które (...)  »
Faktury VAT RR wystawiane od 1 lipca 2024 r. przy użyciu KSeF | 10.10.2023
Od 1 lipca 2024 r. nabywcy produktów rolnych/usług rolniczych (czynni podatnicy VAT) od rolników ryczałtowych (czyli rolników korzystających ze zwolnienia od VAT) będą mogli wystawiać (...)  »
Sprzedaż na rzecz podmiotów zagranicznych a obowiązek wystawiania faktur w KSeF | 10.10.2023
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 r. | 02.10.2023
Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)  »
Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym | 29.09.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że uruchomiło w e-Urzędzie Skarbowym nowe usługi, które umożliwiają osobom fizycznym i organizacjom złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej (...)  »
30 września upływa termin na złożenie wniosku VAT-REF | 26.09.2023
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium kraju, po spełnieniu określonych warunków, mogą odzyskać podatek VAT zapłacony w innym państwie UE. Podatek od wartości dodanej, który (...)  »
Rozliczanie importu usług dla potrzeb podatku VAT - checklista | 26.09.2023
Zakup usług od zagranicznych firm najczęściej stanowi dla polskich podatników import usług, choć nie w każdym przypadku. Dokonując takiego zakupu należy ustalić kilka ważnych kwestii, (...)  »
Faktury wystawiane w KSeF w ramach procedury samofakturowania | 26.09.2023
Generalnie przedsiębiorca, który sprzedaje towary i świadczy usługi zobowiązany jest do wystawiania faktur. Ustawodawca umożliwia jednak wystawianie faktur także przez ich nabywców. Instytucja tzw. samofakturowania (...)  »
Ustalanie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej | 26.09.2023
Podatnicy w praktyce mają czasami wątpliwości czy limit wartości sprzedaży w wysokości 20.000 zł, którego przekroczenie zobowiązuje do stosowania kasy przez czynnego podatnika VAT należy (...)  »
Kasa rejestrująca przy sprzedaży piwa przez Ochotniczą Straż Pożarną | 26.09.2023
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych podlega - co do zasady - ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, które szczegółowo określa (...)  »
Jak należy ustalić prawidłową stawkę VAT? | 26.09.2023
Podstawową stawką VAT jest stawka 23%. W przypadku niektórych towarów i usług podatnik ma prawo zastosować stawkę obniżoną (0%, 5% bądź 8%), bądź zwolnienie od (...)  »
Czy na fakturze koniecznym jest umieszczanie pieczątki oraz podpisu osoby jej sporządzającej? | 26.09.2023
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.326.2023.2.KF wyjaśnił, że dane, które powinna zawierać faktura wynikają z art. 106e ust. (...)  »
Zakaz przywozu samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji | 22.09.2023
Zgodnie z informacja opublikowaną przez Krajową Administrację Skarbową, od 17 września 2023 r. obowiązuje zakaz przywozu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. Jak wynika (...)  »
Sankcje na wyroby z żelaza i stali | 20.09.2023
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował o zmianach dotyczących sankcji wprowadzonych na wyroby z żelaza i stali pochodzących z Rosji. Przypomnijmy, że rozporządzenie Rady (UE) 2022/1904 (...)  »
Od 15 września 2023 r. możliwość przesyłania paragonów przy użyciu systemu Szefa KAS | 15.09.2023
Przypominamy, że od 15 września 2023 r. podatnicy mają możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przez (...)  »
Funkcjonowanie systemu KSeF - wyjaśnienia MF | 13.09.2023
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/uprawnienia-ksef/ przedstawiło informacje dotyczące m.in. rodzaju, modeli i zasad nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF. Z kolei na (...)  »
Prawo do odliczenia całego VAT od wydatków związanych z używaniem pojazdu samochodowego | 13.09.2023
W świetle wyjaśnień organów podatkowych dodatkowe badanie techniczne wpływa na pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, dlatego powinno być ono przeprowadzone niezwłocznie. Ich zdaniem przeprowadzenie (...)  »
Kiedy sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących majątek prywatny podlega opodatkowaniu VAT? | 13.09.2023
Co do zasady osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT. Z tym, że organy podatkowe podkreślają, (...)  »
Brak weryfikacji kontrahenta a prawo do odliczenia podatku VAT | 13.09.2023
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 19 czerwca 2023 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.276.2018.14.DS uwzględniając orzecznictwo TSUE wyjaśnił, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (...)  »
Rozliczanie VAT przy umowie cash pooling | 13.09.2023
Usługa cash poolingu jest usługą zazwyczaj wykonywaną przez bank. Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.183.2023.4.MG wyjaśnił, że to (...)  »
Wzór ewidencji przesyłanej przez członków grupy VAT - JPK_GV | 13.09.2023
Od 1 lipca 2023 r. członkowie grupy VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję czynności dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych w ramach grupy (...)  »
Wystawienie faktury zaliczkowej | 13.09.2023
Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed (...)  »
Nowa specyfikacja komunikatów elektronicznych SXML dla systemu AES/ECS2 PLUS | 11.09.2023
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w ślad za ustaleniami z konferencji, która miała miejsce 29.08.2023 r., opublikowana została najnowsza specyfikacja komunikatów elektronicznych SXML dla (...)  »
Przystosowanie Krajowego Systemu e-Faktur do struktury FA(2) | 05.09.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w dniu 29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) opublikowano zaktualizowany (...)  »
Zmiany w usługach na portalu PUESC | 30.08.2023
W dniu 24 sierpnia 2023 roku na portalu PUESC nastąpiła aktualizacja usługi "Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń (Usługa krok po kroku)". Jak wyjaśnił Departament Ceł, (...)  »
Zawiadomienie o szacunkowym ustaleniu wskaźnika proporcji sprzedaży | 22.08.2023
Od 1 lipca 2023 r. zgodnie ze znowelizowanym art. 90 ust. 8 ustawy o VAT podatnicy, którzy przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, są obowiązani zawiadomić naczelnika (...)  »
Regulowanie należności za towar zakupiony od zagranicznego podmiotu | 22.08.2023
Minister Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. pt.: "Wykaz podatników VAT" wskazał: "(...) Zagraniczny przedsiębiorca, który jest zarejestrowany w Polsce jako (...)  »
Nowe zasady niestosowania odpowiedzialności solidarnej i sankcji związanych z MPP | 22.08.2023
Od 1 lipca 2023 r. w wyniku tzw. pakietu SLIM VAT 3 obowiązują nowe zasady niestosowania odpowiedzialności solidarnej i sankcji związanych z MPP. Rozszerzony został (...)  »
Odsprzedaż energii elektrycznej dostarczanej do lokalu mieszkalnego wynajętego na cele mieszkaniowe | 22.08.2023
Odsprzedaż energii elektrycznej najemcom lokali mieszkalnych, wykorzystującym lokale na cele mieszkalne, w ramach umowy najmu lokali będących podatnika własnością, administrowanych przez wspólnotę mieszkaniową korzysta ze (...)  »
Rozłożenie na raty zaległości w podatku VAT z opłatą prolongacyjną | 22.08.2023
Opłatę prolongacyjną uiszcza się w przypadku uzyskania (na podstawie decyzji organu podatkowego) ulgi w spłacie podatków stanowiących dochód budżetu państwa, m.in. w przypadku rozłożenia na (...)  »
Czy wartość napiwków powinna być opodatkowana podatkiem VAT? | 22.08.2023
Zdaniem organów podatkowych w przypadku, gdy kwoty napiwków są świadczeniem klienta całkowicie dobrowolnym, a stosowane przez podatnika systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty (...)  »
Czy kursy języka obcego prowadzone w formie on-line podlegają zwolnieniu z VAT? | 22.08.2023
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwolnione z opodatkowania są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, (...)  »
Rozliczenie energii elektrycznej w związku z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 22.08.2023
Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.219.2023.2.MG wprowadzenie do sieci energetycznej przez gminę prądu, który zostanie (...)  »
Roczna korekta VAT przy stosowaniu prewspółczynnika | 22.08.2023
W "Poradniku VAT" nr 14 z dnia 20 lipca 2023 r. informowaliśmy naszych Czytelników, że możliwość rezygnacji z dokonywania rocznej korekty odliczonego VAT na zasadach (...)  »
Cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej a obowiązek wystawienia korygującej faktury zaliczkowej | 22.08.2023
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.271.2023.2.AK wyjaśnił, że: "(...) w przypadku gdy w wyniku cesji dochodzi wyłącznie do (...)  »
Zmiany w SENT dotyczące produktów rolnych | 16.08.2023
W dniu 12 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zmiany w katalogu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.