Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
REDAKCJA PORADNIKA INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Zmiana zasad przemieszczania niektórych wyrobów energetycznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | 07.02.2023
W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów poinformowano, że wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, których przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od 13 lutego 2023 r. (...)  »
Zmiana zasad przemieszczania niektórych wyrobów energetycznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | 07.02.2023
W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów poinformowano, że wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, których przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od 13 lutego 2023 r. (...)  »
Zmiany w projekcie ustawy wprowadzającej KSeF | 07.02.2023
Jak wcześniej zapowiadano, Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Wynikiem tych konsultacji jest wprowadzenie przez resort finansów, (...)  »
Nowa aplikacja mobilna mTAX FREE PL | 03.02.2023
Od 1 lutego 2023 r. wszystkie dokumenty zwrotu podatku VAT podróżnym są dostępne w aplikacji mobilnej mTAX FREE PL udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową i (...)  »
Zmiany w projekcie dotyczącym KSeF | 03.02.2023
Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. W wyniku tych konsultacji zaproponowano wprowadzenie kilku zmian, które uwzględniają postulaty (...)  »
Integracja systemu PKWD-SINGLE WINDOW z systemem NCTS2 | 31.01.2023
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w ramach realizowanego etapowego wdrożenia systemu PKWD-SINGLE WINDOW 25 stycznia 2023 roku uruchomiono integrację pomiędzy systemami PKWD-SINGLE WINDOW oraz (...)  »
Opodatkowanie najmu lokali użytkowych na cele mieszkaniowe | 26.01.2023
Co do zasady usługa najmu podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. W określonych przypadkach usługa ta może być jednak zwolniona z VAT. Kwestia opodatkowania wynajęcia na (...)  »
Zasady opodatkowania organizacji imprez karnawałowych | 26.01.2023
Duża część przedsiębiorców lub samorządowe instytucje kultury (np. domy kultury) decyduje się na organizację imprez karnawałowych na rzecz indywidualnych klientów. W Poradniku VAT nr 2 (...)  »
Ustalenie właściwej stawki VAT dla usług zimowego utrzymania dróg | 26.01.2023
Usługi świadczone przy kontraktach kompleksowego utrzymania dróg - gdy świadczona jest jedna kompleksowa usługa utrzymania drogi - opodatkowane są z zastosowaniem podstawowej stawki VAT. Stanowisko (...)  »
Cyfryzacja unijnego systemu VAT - projekt Komisji Europejskiej | 25.01.2023
Komisja Europejska, z uwagi na pojawiające się liczne przypadki: oszustw i uchylania się od VAT, praktyk unikania i optymalizacji VAT, upadłości i niewypłacalność finansowa, błędnych (...)  »
Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 3 | 25.01.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że pakiet SLIM VAT 3 został przyjęty przez rząd. W informacji opublikowanej na stronie www.gov.pl, wyjaśniono, iż: "(...) Proponowane zmiany można podzielić (...)  »
Zmiany struktury komunikatów przekazywanych do systemu TAX FREE | 24.01.2023
Departament Ceł poinformował, że zmienia się struktura komunikatów przekazywanych poprzez usługę sieciową do systemu TAX FREE a usprawnienie umożliwi przekazywanie podróżnym informacji o ich dokumentach (...)  »
Zasady wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę | 18.01.2023
Przypominamy, że towary do 1000 euro wysyłane w ramach pomocy humanitarnej do Ukrainy, mogą być zgłaszane do procedury wywozu ustnie w urzędzie granicznym. Jeśli przedmiotem (...)  »
Zmiany w systemie PKWD-SINGLE WINDOW | 13.01.2023
Departament Ceł poinformował, że od 12 stycznia 2023 roku udostępniona została dla użytkowników zaktualizowana wersja systemu PKWD-SINGLE WINDOW. Zawiera ona m.in. rozszerzenie możliwości wysyłania powiadomień, (...)  »
Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych | 11.01.2023
Od 1 stycznia 2023 roku w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 będą obowiązywać nowe kody dotyczące elementów doliczanych i niedoliczanych do wartości celnej (...)  »
Aktualizacja rejestracji na potrzeby walidacji uprawnień wynikających z art. 33a ustawy o VAT | 11.01.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku korzystania z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2023 roku w komunikatach zgłoszeń (...)  »
Zmiany w aplikacji e-TOLL PL | 11.01.2023
Podmioty, które przewożą towary w ramach systemu SENT i przekazują dane geolokalizacyjne pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL powinni zwrócić uwagę (...)  »
Składanie formularza VAT-Z przez CEiDG | 11.01.2023
Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest - zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT - zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu (...)  »
Ogłoszenie upadłości a uwolnienie środków z rachunku VAT | 11.01.2023
W praktyce naczelnicy urzędów skarbowych w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt (...)  »
Czy zabiegi upiększające podlegają zwolnieniu z VAT? | 11.01.2023
Zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, (...)  »
Roczna korekta VAT przy działalności mieszanej | 11.01.2023
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną (zwolnioną z VAT i opodatkowaną), którzy w 2022 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej struktury (...)  »
Nowe usługi w zakresie zezwoleń akcyzowych na PUESC | 05.01.2023
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, od 2 stycznia 2023 roku, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zostały udostępnione nowe usługi w zakresie elektronicznego (...)  »
Obowiązki podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą | 05.01.2023
Ministerstwo Finansów przypomina, że od 13 lutego 2023 roku wejdą w życie przepisy o podatku akcyzowym implementujące postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia (...)  »
Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych | 03.01.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 grudnia 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)  »
Wzór pliku ewidencji członka grupy VAT - konsultacje podatkowe | 30.12.2022
Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozpoczyna konsultacje podatkowe dotyczące wzoru struktury logicznej ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT - JPK_GV(1) Struktura logiczna JPK_GV(1) została opracowana na (...)  »
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją przez Gminę zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych | 30.12.2022
Gmina ma prawo dokonywać pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego (...)  »
Obrót wierzytelnościami a podatek VAT | 27.12.2022
Wierzytelność jest prawem majątkowym, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Regulacje dotyczące wierzytelności określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia (...)  »
Czy nieodpłatne usługi transportu kolejowego dla obywateli Ukrainy podlegały opodatkowaniu VAT? | 27.12.2022
Kwestia opodatkowania podatkiem VAT przez spółkę świadczenia usług kolejowego transportu pasażerskiego na rzecz obywateli Ukrainy bez pobierania od nich opłat w związku z konfliktem zbrojnym (...)  »
Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2023 r. | 27.12.2022
W 2023 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, a także mających charakter doprecyzowujący i uzupełniający. Najważniejsze zmiany opisujemy w dodatku (...)  »
Prezenty świąteczne przekazywane kontrahentom podatnika | 27.12.2022
Z okazji świąt Bożego Narodzenia przedsiębiorcy nieodpłatnie przekazują swoim kontrahentom kosze upominkowe. Czy przysługuje im prawo do odliczenia VAT od zakupu upominków oraz czy ich (...)  »
Utworzenie grupy VAT w ramach jednostki samorządu terytorialnego | 27.12.2022
Grupy VAT - zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi - zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2023 r. Najważniejszą cechą powyższego rozwiązania jest przede wszystkim wyłączenie z (...)  »
Niedobory towarów w świetle ustawy o VAT | 27.12.2022
W praktyce w wyniku spisu z natury ustalane są różnice inwentaryzacyjne, tj. niedobory towarów handlowych. W Poradniku VAT nr 24 z 2022 r. wyjaśniamy jak (...)  »
Jak wykazać najem prywatny w JPK_VAT z deklaracją? | 27.12.2022
W przypadku, gdy podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT oraz świadczy usługi najmu prywatnego, to najem ten należy wykazać, w tym samym (...)  »
Podatek VAT w epoce cyfrowej - pakiet zmian zaproponowany przez Komisję Europejską | 21.12.2022
Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian do unijnych regulacji w zakresie VAT, które mają na celu zmodernizowanie obowiązków sprawozdawczych, ułatwienie e-fakturowania, dostosowania przepisów do gospodarki opartej (...)  »
Propozycja zmiany definicji płynu do e-papierosów | 16.12.2022
W informacji opublikowanej na stronie podatki.gov.pl możemy przeczytać, że w związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w trakcie procedowania w Sejmie RP projektu ustawy o (...)  »
Nowa wersja formularza VAT-REF | 16.12.2022
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z wejściem Chorwacji do strefy euro od 1 stycznia 2023 r., w zakładce e-Deklaracje VAT, została opublikowana nowa wersja (...)  »
Nieodpłatne przekazanie pracownikom paczek świątecznych | 02.12.2022
W praktyce przedsiębiorcy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia decydują się za zakup paczek świątecznych w celu ich nieodpłatnego przekazania swoim pracownikom (ich dzieciom). (...)  »
Serwis urządzeń klimatyzacyjnych - właściwa stawka VAT | 02.12.2022
Dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej z dnia 27 października 2022 r., nr 0111-KDSB1-1.440.70.2022.9.WK stwierdził, że usługa dotycząca serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wykonywana w lokalach mieszkalnych (...)  »
Konsultacje publiczne projektu ustawy o KSeF | 02.12.2022
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą (...)  »
Procedura zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków - wyrok TSUE | 28.11.2022
Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, która dotyczyła warunku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji (...)  »
Kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będzie można nabyć do 31 grudnia 2023 r. | 25.11.2022
W celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy on-line ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem (...)  »
Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją | 25.11.2022
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 7 listopada 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu (...)  »
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek VAT | 24.11.2022
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt z dnia 22 listopada 2022 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w (...)  »
Zmiana terminu wejścia w życie pakietu SLIM VAT 3 | 24.11.2022
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 8 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)  »
Wzajemne uznawanie programu upoważnionych przedsiębiorców Republiki Mołdawii | 18.11.2022
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że 1 listopada 2022 roku weszła w życie Decyzja nr 1/2022 Podkomitetu ds. Ceł UE–Republika Mołdawii z dnia 3 października 2022 (...)  »
Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego | 17.11.2022
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy stosujący kasy rejestrujące mają obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców stosujących kasy on-line, wirtualne, jak i kasy (...)  »
Elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą | 17.11.2022
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Krajową Administrację Skarbową na portalu PUESC, od 13 lutego 2023 r. w Unii Europejskiej nastąpi elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych (...)  »
Wnioski o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej | 10.11.2022
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym UE seria C 402/17 z dnia 19 października 2022 r. , opublikowane zostało zawiadomienie skierowane do (...)  »
Dystrybucja węgla przez samorządy zwolniona z ewidencjonowania w kasach fiskalnych | 04.11.2022
Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie www.gov.pl, Minister Finansów zwalnia gminy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego z przeznaczeniem dla (...)  »
Brak kontrahenta w białej liście podatników VAT | 04.11.2022
W praktyce podatnicy rozpoczynają współpracę z nowymi kontrahentami i zdarza się, że podmioty te nie widnieją w wykazie podatników VAT. Jakie dalsze czynności należałoby podjąć (...)  »
Nabywanie usług najmu lokali mieszkalnych w związku z ich nieodpłatnym udostępnieniem pracownikom | 04.11.2022
W praktyce w określonych przypadkach podatnicy uważają, że jeżeli nabywają usługi najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na rzecz pracowników, to od takich wydatków przysługuje im (...)  »
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | 04.11.2022
Jeżeli u podatnika nie występują zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, koszty upomnienia ani (...)  »
Problemy z opodatkowaniem cesji praw i obowiązków z umów dotyczących nieruchomości | 03.11.2022
Od dłuższego czasu trwają spory z organami podatkowymi w sprawie opodatkowania cesji z tytułu przeniesienia na osoby trzecie (osoby fizyczne) lub innego podatnika VAT praw (...)  »
Duplikaty faktur w JPK_VAT z deklaracją | 03.11.2022
W obowiązującym JPK_VAT z deklaracją w polu "DataZakupu" wpisywana jest data wystawienia dowodu zakupu. Jeżeli zatem pierwotna faktura nie trafiła do odbiorcy, to dowodem zakupu (...)  »
Ujęcie kosztów dodatkowych w podstawie opodatkowania VAT - orzeczenie sądowe | 03.11.2022
Pod pojęciem kosztów dodatkowych wchodzących do podstawy opodatkowania VAT, o których mowa w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, należy rozumieć tego rodzaju świadczenia, (...)  »
Dostawa węgla kamiennego dokonywana przez gminę bez kasy on-line | 26.10.2022
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt z dnia 21 października 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku (...)  »
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o podatku akcyzowym | 26.10.2022
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na stornie www.gov.pl, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy doprecyzowujący przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Zmiany w podatku akcyzowym przyjęte przez Radę Ministrów (...)  »
Tarcza Antyinflacyjna z podpisem prezydenta | 25.10.2022
Prezydent Andrzej Duda, dnia 24 października 2022 r. podpisał nowelę ustawy, która przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego (...)  »
Kontyngenty taryfowe na określone towary pochodzenia rosyjskiego | 19.10.2022
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący odstępstw w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary generujące znaczące przychody dla Rosji, które zostały objęte zakazem przywozu przez Unię (...)  »
Objaśnienia podatkowe dotyczące grup VAT | 17.10.2022
Na stronie www.gov.pl pojawił się komunikat, w którym Ministerstwo Finansów poinformowało o opublikowaniu objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT (GV). Z zamieszczonej informacji wynika, że: "(...) (...)  »
Usługi funduszu inwestycyjnego na rzecz banku w ramach umowy subpartycypacji zwolnione z opodatkowana | 12.10.2022
W wyroku z dnia 6 października 2022 r. w sprawie C-250/21 TSUE orzekł, iż usługi funduszu inwestycyjnego na rzecz banku w ramach umowy subpartycypacji są (...)  »
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów akcyzowych | 11.10.2022
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia (numer z wykazu RCL 610) zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których (...)  »
MF przypomina o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia | 11.10.2022
W komunikacie opublikowanym na stronie podatki.gov.pl, Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku przekazywania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru (...)  »
Grupy VAT w przykładach | 10.10.2022
Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywały regulacje związane z grupami VAT. W dniu 13 lipca 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawił (...)  »
Czynności nieodpłatne a rozliczanie podatku VAT | 10.10.2022
W praktyce przedsiębiorcy decydują się na darowiznę firmy członkowi rodziny. Z kolei przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej (...)  »
Faktury korygujące w obrocie krajowym | 10.10.2022
Sposób rozliczenia przez sprzedawcę i nabywcę faktury korygującej wystawionej w walucie polskiej i potwierdzającej dostawę towarów/usług na terytorium kraju dla kontrahenta krajowego uzależniony jest od (...)  »
Okoliczności odmowy wydania interpretacji indywidualnej | 10.10.2022
W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykładni i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, podatnicy mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w ich (...)  »
Dostawa i montaż domu modułowego - czynność opodatkowana VAT stawką 8% czy 23%? | 10.10.2022
Dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej z dnia 31 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDSB1-1.440.113.2022.4.EA stwierdził, że dom modułowy o konstrukcji szkieletowej (stalowo-drewnianej) o powierzchni zabudowy (...)  »
Nowe narzędzie w usłudze Głos podatnika | 07.10.2022
Usługa Głos podatnika dostępna jest w serwisie podatki.gov.pl i służy do przekazywania Ministerstwu Finansów propozycji rozwiązań podatkowych. MF postanowiło wzbogacić tę usługę o nowe narzędzie. (...)  »
Integracja aplikacji e-mikrofirma z KSeF | 07.10.2022
Ministerstwo Finansów poinformowało, iż 6 października 2022 roku udostępniło zaktualizowaną wersję aplikacji e-mikrofirma, która została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Jak czytamy w komunikacie (...)  »
Myjnie samochodowe z kasami fiskalnymi od 1 lutego 2023 r. | 04.10.2022
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 września 2022 r., pod poz. 2029, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Zmiana limitu dla małych podatników | 03.10.2022
Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)  »
Korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela | 30.09.2022
Kwestię tzw. ulgi na złe długi u wierzyciela reguluje przepis art. 89a ustawy o VAT. Od 1 października 2021 r. podatnik (wierzyciel) może zastosować ulgę (...)  »
Ujednolicenie procedur wydawania i zmiany WIS | 30.09.2022
Zasady wydawania i zmiany WIS zostały uregulowane w przepisach art. 42a-42i ustawy o VAT. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z (...)  »
Wystawianie not korygujących | 30.09.2022
Nota korygująca jest wystawiana przez nabywcę, a nie sprzedawcę i ma zastosowanie w ograniczonych przypadkach. Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy (...)  »
Ułatwienia w obrocie towarowym z Ukrainą | 28.09.2022
W związku z tym, że Ukraina spełniła wszystkie wymagania formalne, 1 października 2022 r. stanie się stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Konwencja WPT) oraz (...)  »
Błędy w dokumentach TAX FREE | 22.09.2022
Z uwagi na liczne błędy pojawiające się w dokumentach TAX FREE, Ministerstwo Finansów przypomina, aby zwracać uwagę na prawidłowe uzupełnianie w dokumentach: danych osobowych podróżnego, (...)  »
Zmiana Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych | 22.09.2022
W komunikacie z dnia 20 września 2022 r., Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.4 (...)  »
Single Window - uruchomienie kolejnej usługi na PUESC | 22.09.2022
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował o planowanym wdrożeniu kolejnej usługi z grupy "Single Window i kontrole inspekcji granicznych" - Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony (...)  »
Bezpieczeństwo danych w KSeF | 22.09.2022
W komunikacie opublikowanym na stronie www.gov.pl w dniu 21 września 2022 r., Ministerstwo Finansów poinformowało, że Krajowy System e-Faktur działa prawidłowo i jest na bieżąco (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.