Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 159.023 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
REDAKCJA PORADNIKA INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Projekt ustawy o KSeF rozptrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów | 17.03.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o KSeF. Projekt przewiduje również elektronizację wiążących informacji (e-WIS). W komunikacie opublikowanym na (...)  »
Podatnicy nie muszą uiszczać podatku od niezapłaconych faktur | 16.03.2023
W komunikacie opublikowanym na stronie www.gov.pl, MF przypomina, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe (...)  »
Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT | 15.03.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl opublikowano projekt z dnia 22 grudnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (...)  »
Od 1 kwietnia 2023 r. zmiany w ustawie o VAT | 15.03.2023
W dniu 13 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych (...)  »
Instytucja składu VAT - konsultacje podatkowe | 14.03.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Jak wynika z informacji opublikowanej przez MF, (...)  »
Stosowanie wspólnej procedury tranzytowej dla przewozów towarów do lub przez terytorium Ukrainy - komunikat | 14.03.2023
Departament Ceł MF poinformował, że Służba Celna Ukrainy wystosowała do podmiotów i gwarantów komunikat dotyczący stosowania wspólnej procedury tranzytowej dla przewozów towarów przez terytorium Ukrainy. (...)  »
Czy przy nabyciu usług najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracowników przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego? | 13.03.2023
Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Ustawodawca nie sprecyzował jakiego (...)  »
Składanie korekt JPK_VAT z deklaracją po likwidacji działalności | 13.03.2023
Wśród Czytelników pojawiły się wątpliwości w zakresie składania korekt JPK_VAT z deklaracją, w sytuacji zlikwidowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Tym bardziej, że organy kontrolne (...)  »
Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi przygotowania w wersji elektronicznej projektu czasopisma i przekazania go klientowi w formie plików pdf? | 13.03.2023
Obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Pod poz. 72 znajduje się (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego | 13.03.2023
Zdarza się, że w ramach prowadzonej działalności sprzedawany jest przez internet sprzęt komputerowy. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorcy muszą zarejestrować się jako czynny podatnik VAT? (...)  »
Zmiana w 2023 r. wysokości sankcji karnych skarbowych za nieprawidłowe rozliczanie VAT | 13.03.2023
Od 1 stycznia 2023 r. wzrósł wymiar grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Jest to konsekwencją wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za (...)  »
Komunikat KAS dotyczący cen paliw dla potrzeb opodatkowania WNT | 07.03.2023
Na stronie Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano ceny paliw, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o podatku od towarów i usług, w celu (...)  »
Nowy obowiązek raportowania przez dostawców usług płatniczych do systemu CESOP | 07.03.2023
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowy obowiązek raportowania wybranych transakcji transgranicznych przez dostawców usług płatniczych, zwanych dalej PSP (Payment Service Providers). Dostawcy (...)  »
Przykłady rozliczania ulgi na złe długi przez wierzyciela | 20.02.2023
Kwestię tzw. ulgi na złe długi u wierzyciela reguluje art. 89a ustawy o VAT. W Poradniku VAT nr 4 z 2023 r. przedstawiamy praktyczne przykłady (...)  »
Stawka VAT dla dostawy i montażu markiz | 20.02.2023
Od dłuższego czasu trwa spór z organami podatkowymi w sprawie opodatkowania dostawy i montażu markiz w budynkach mieszkalnych. Pojawiły się bowiem wątpliwości, czy tego rodzaju (...)  »
Wniosek o przekazanie środków pieniężnych z rachunku technicznego | 20.02.2023
W celu uwolnienia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym podatnik na podstawie art. 108b ust. 10 ustawy o VAT może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego (...)  »
Wyższy ustalony rzeczywisty prewspółczynnik | 20.02.2023
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że w ramach tzw. "korekty rocznej" podatek naliczony, obliczony według wstępnie określonego prewspółczynnika, tj. na podstawie art. 86 ust. (...)  »
Projekt KSeF - konferencja uzgodnieniowa | 17.02.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w dniu 16 lutego 2023 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Na konferencji uzgodnieniowej (...)  »
Budynki mieszkalne stanowiące środki trwałe niepodlegające amortyzacji a rozliczanie podatku VAT | 15.02.2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2023 r. podatnicy nie mogą już amortyzować - dla celów CIT/PIT - budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną (...)  »
Ponowna płatność zbiorcza w mechanizmie podzielonej płatności | 15.02.2023
W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej (...)  »
Obliczanie wskaźnika proporcji przy pakietach medycznych | 15.02.2023
Kwestia skutków podatkowych przekazywania pracownikom (członkom ich rodzin) pakietów medycznych, w tym uwzględniania/nieuwzględniania w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o (...)  »
Termin odliczenia VAT w przypadku zwrotu części towaru przed złożeniem rozliczenia JPK_VAT z deklaracją | 15.02.2023
Na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania (o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT) (...)  »
Konsultacje publiczne dotyczące sprawozdawczości platform cyfrowych | 13.02.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC7 (numer z wykazu RCL UC136). Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie (...)  »
Rząd przyjął projekt ustawy uszczelniającej pobór podatku VAT w sektorze e-commerce | 08.02.2023
W komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów poinformowano, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Projekt ustawy implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę (...)  »
Zmiana zasad przemieszczania niektórych wyrobów energetycznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | 07.02.2023
W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów poinformowano, że wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, których przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od 13 lutego 2023 r. (...)  »
Zmiana zasad przemieszczania niektórych wyrobów energetycznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | 07.02.2023
W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów poinformowano, że wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, których przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od 13 lutego 2023 r. (...)  »
Zmiany w projekcie ustawy wprowadzającej KSeF | 07.02.2023
Jak wcześniej zapowiadano, Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Wynikiem tych konsultacji jest wprowadzenie przez resort finansów, (...)  »
Nowa aplikacja mobilna mTAX FREE PL | 03.02.2023
Od 1 lutego 2023 r. wszystkie dokumenty zwrotu podatku VAT podróżnym są dostępne w aplikacji mobilnej mTAX FREE PL udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową i (...)  »
Zmiany w projekcie dotyczącym KSeF | 03.02.2023
Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. W wyniku tych konsultacji zaproponowano wprowadzenie kilku zmian, które uwzględniają postulaty (...)  »
Integracja systemu PKWD-SINGLE WINDOW z systemem NCTS2 | 31.01.2023
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w ramach realizowanego etapowego wdrożenia systemu PKWD-SINGLE WINDOW 25 stycznia 2023 roku uruchomiono integrację pomiędzy systemami PKWD-SINGLE WINDOW oraz (...)  »
Opodatkowanie najmu lokali użytkowych na cele mieszkaniowe | 26.01.2023
Co do zasady usługa najmu podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. W określonych przypadkach usługa ta może być jednak zwolniona z VAT. Kwestia opodatkowania wynajęcia na (...)  »
Zasady opodatkowania organizacji imprez karnawałowych | 26.01.2023
Duża część przedsiębiorców lub samorządowe instytucje kultury (np. domy kultury) decyduje się na organizację imprez karnawałowych na rzecz indywidualnych klientów. W Poradniku VAT nr 2 (...)  »
Ustalenie właściwej stawki VAT dla usług zimowego utrzymania dróg | 26.01.2023
Usługi świadczone przy kontraktach kompleksowego utrzymania dróg - gdy świadczona jest jedna kompleksowa usługa utrzymania drogi - opodatkowane są z zastosowaniem podstawowej stawki VAT. Stanowisko (...)  »
Cyfryzacja unijnego systemu VAT - projekt Komisji Europejskiej | 25.01.2023
Komisja Europejska, z uwagi na pojawiające się liczne przypadki: oszustw i uchylania się od VAT, praktyk unikania i optymalizacji VAT, upadłości i niewypłacalność finansowa, błędnych (...)  »
Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 3 | 25.01.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że pakiet SLIM VAT 3 został przyjęty przez rząd. W informacji opublikowanej na stronie www.gov.pl, wyjaśniono, iż: "(...) Proponowane zmiany można podzielić (...)  »
Zmiany struktury komunikatów przekazywanych do systemu TAX FREE | 24.01.2023
Departament Ceł poinformował, że zmienia się struktura komunikatów przekazywanych poprzez usługę sieciową do systemu TAX FREE a usprawnienie umożliwi przekazywanie podróżnym informacji o ich dokumentach (...)  »
Zasady wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę | 18.01.2023
Przypominamy, że towary do 1000 euro wysyłane w ramach pomocy humanitarnej do Ukrainy, mogą być zgłaszane do procedury wywozu ustnie w urzędzie granicznym. Jeśli przedmiotem (...)  »
Zmiany w systemie PKWD-SINGLE WINDOW | 13.01.2023
Departament Ceł poinformował, że od 12 stycznia 2023 roku udostępniona została dla użytkowników zaktualizowana wersja systemu PKWD-SINGLE WINDOW. Zawiera ona m.in. rozszerzenie możliwości wysyłania powiadomień, (...)  »
Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych | 11.01.2023
Od 1 stycznia 2023 roku w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 będą obowiązywać nowe kody dotyczące elementów doliczanych i niedoliczanych do wartości celnej (...)  »
Aktualizacja rejestracji na potrzeby walidacji uprawnień wynikających z art. 33a ustawy o VAT | 11.01.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku korzystania z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2023 roku w komunikatach zgłoszeń (...)  »
Zmiany w aplikacji e-TOLL PL | 11.01.2023
Podmioty, które przewożą towary w ramach systemu SENT i przekazują dane geolokalizacyjne pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL powinni zwrócić uwagę (...)  »
Składanie formularza VAT-Z przez CEiDG | 11.01.2023
Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest - zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT - zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu (...)  »
Ogłoszenie upadłości a uwolnienie środków z rachunku VAT | 11.01.2023
W praktyce naczelnicy urzędów skarbowych w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt (...)  »
Czy zabiegi upiększające podlegają zwolnieniu z VAT? | 11.01.2023
Zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, (...)  »
Roczna korekta VAT przy działalności mieszanej | 11.01.2023
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną (zwolnioną z VAT i opodatkowaną), którzy w 2022 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej struktury (...)  »
Nowe usługi w zakresie zezwoleń akcyzowych na PUESC | 05.01.2023
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, od 2 stycznia 2023 roku, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zostały udostępnione nowe usługi w zakresie elektronicznego (...)  »
Obowiązki podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą | 05.01.2023
Ministerstwo Finansów przypomina, że od 13 lutego 2023 roku wejdą w życie przepisy o podatku akcyzowym implementujące postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia (...)  »
Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych | 03.01.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 grudnia 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)  »
Wzór pliku ewidencji członka grupy VAT - konsultacje podatkowe | 30.12.2022
Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozpoczyna konsultacje podatkowe dotyczące wzoru struktury logicznej ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT - JPK_GV(1) Struktura logiczna JPK_GV(1) została opracowana na (...)  »
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją przez Gminę zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych | 30.12.2022
Gmina ma prawo dokonywać pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego (...)  »
Obrót wierzytelnościami a podatek VAT | 27.12.2022
Wierzytelność jest prawem majątkowym, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Regulacje dotyczące wierzytelności określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia (...)  »
Czy nieodpłatne usługi transportu kolejowego dla obywateli Ukrainy podlegały opodatkowaniu VAT? | 27.12.2022
Kwestia opodatkowania podatkiem VAT przez spółkę świadczenia usług kolejowego transportu pasażerskiego na rzecz obywateli Ukrainy bez pobierania od nich opłat w związku z konfliktem zbrojnym (...)  »
Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2023 r. | 27.12.2022
W 2023 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, a także mających charakter doprecyzowujący i uzupełniający. Najważniejsze zmiany opisujemy w dodatku (...)  »
Prezenty świąteczne przekazywane kontrahentom podatnika | 27.12.2022
Z okazji świąt Bożego Narodzenia przedsiębiorcy nieodpłatnie przekazują swoim kontrahentom kosze upominkowe. Czy przysługuje im prawo do odliczenia VAT od zakupu upominków oraz czy ich (...)  »
Utworzenie grupy VAT w ramach jednostki samorządu terytorialnego | 27.12.2022
Grupy VAT - zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi - zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2023 r. Najważniejszą cechą powyższego rozwiązania jest przede wszystkim wyłączenie z (...)  »
Niedobory towarów w świetle ustawy o VAT | 27.12.2022
W praktyce w wyniku spisu z natury ustalane są różnice inwentaryzacyjne, tj. niedobory towarów handlowych. W Poradniku VAT nr 24 z 2022 r. wyjaśniamy jak (...)  »
Jak wykazać najem prywatny w JPK_VAT z deklaracją? | 27.12.2022
W przypadku, gdy podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT oraz świadczy usługi najmu prywatnego, to najem ten należy wykazać, w tym samym (...)  »
Podatek VAT w epoce cyfrowej - pakiet zmian zaproponowany przez Komisję Europejską | 21.12.2022
Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian do unijnych regulacji w zakresie VAT, które mają na celu zmodernizowanie obowiązków sprawozdawczych, ułatwienie e-fakturowania, dostosowania przepisów do gospodarki opartej (...)  »
Propozycja zmiany definicji płynu do e-papierosów | 16.12.2022
W informacji opublikowanej na stronie podatki.gov.pl możemy przeczytać, że w związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w trakcie procedowania w Sejmie RP projektu ustawy o (...)  »
Nowa wersja formularza VAT-REF | 16.12.2022
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z wejściem Chorwacji do strefy euro od 1 stycznia 2023 r., w zakładce e-Deklaracje VAT, została opublikowana nowa wersja (...)  »
Nieodpłatne przekazanie pracownikom paczek świątecznych | 02.12.2022
W praktyce przedsiębiorcy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia decydują się za zakup paczek świątecznych w celu ich nieodpłatnego przekazania swoim pracownikom (ich dzieciom). (...)  »
Serwis urządzeń klimatyzacyjnych - właściwa stawka VAT | 02.12.2022
Dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej z dnia 27 października 2022 r., nr 0111-KDSB1-1.440.70.2022.9.WK stwierdził, że usługa dotycząca serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wykonywana w lokalach mieszkalnych (...)  »
Konsultacje publiczne projektu ustawy o KSeF | 02.12.2022
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą (...)  »
Procedura zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków - wyrok TSUE | 28.11.2022
Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, która dotyczyła warunku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji (...)  »
Kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będzie można nabyć do 31 grudnia 2023 r. | 25.11.2022
W celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy on-line ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem (...)  »
Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją | 25.11.2022
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 7 listopada 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu (...)  »
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek VAT | 24.11.2022
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt z dnia 22 listopada 2022 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w (...)  »
Zmiana terminu wejścia w życie pakietu SLIM VAT 3 | 24.11.2022
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 8 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)  »
Wzajemne uznawanie programu upoważnionych przedsiębiorców Republiki Mołdawii | 18.11.2022
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że 1 listopada 2022 roku weszła w życie Decyzja nr 1/2022 Podkomitetu ds. Ceł UE–Republika Mołdawii z dnia 3 października 2022 (...)  »
Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego | 17.11.2022
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy stosujący kasy rejestrujące mają obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców stosujących kasy on-line, wirtualne, jak i kasy (...)  »
Elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą | 17.11.2022
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Krajową Administrację Skarbową na portalu PUESC, od 13 lutego 2023 r. w Unii Europejskiej nastąpi elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych (...)  »
Wnioski o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej | 10.11.2022
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym UE seria C 402/17 z dnia 19 października 2022 r. , opublikowane zostało zawiadomienie skierowane do (...)  »
Dystrybucja węgla przez samorządy zwolniona z ewidencjonowania w kasach fiskalnych | 04.11.2022
Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie www.gov.pl, Minister Finansów zwalnia gminy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego z przeznaczeniem dla (...)  »
Brak kontrahenta w białej liście podatników VAT | 04.11.2022
W praktyce podatnicy rozpoczynają współpracę z nowymi kontrahentami i zdarza się, że podmioty te nie widnieją w wykazie podatników VAT. Jakie dalsze czynności należałoby podjąć (...)  »
Nabywanie usług najmu lokali mieszkalnych w związku z ich nieodpłatnym udostępnieniem pracownikom | 04.11.2022
W praktyce w określonych przypadkach podatnicy uważają, że jeżeli nabywają usługi najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na rzecz pracowników, to od takich wydatków przysługuje im (...)  »
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | 04.11.2022
Jeżeli u podatnika nie występują zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, koszty upomnienia ani (...)  »
Problemy z opodatkowaniem cesji praw i obowiązków z umów dotyczących nieruchomości | 03.11.2022
Od dłuższego czasu trwają spory z organami podatkowymi w sprawie opodatkowania cesji z tytułu przeniesienia na osoby trzecie (osoby fizyczne) lub innego podatnika VAT praw (...)  »
Duplikaty faktur w JPK_VAT z deklaracją | 03.11.2022
W obowiązującym JPK_VAT z deklaracją w polu "DataZakupu" wpisywana jest data wystawienia dowodu zakupu. Jeżeli zatem pierwotna faktura nie trafiła do odbiorcy, to dowodem zakupu (...)  »
Ujęcie kosztów dodatkowych w podstawie opodatkowania VAT - orzeczenie sądowe | 03.11.2022
Pod pojęciem kosztów dodatkowych wchodzących do podstawy opodatkowania VAT, o których mowa w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, należy rozumieć tego rodzaju świadczenia, (...)  »
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o podatku akcyzowym | 26.10.2022
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na stornie www.gov.pl, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy doprecyzowujący przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Zmiany w podatku akcyzowym przyjęte przez Radę Ministrów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.