Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (502) z dnia 20.11.2019
Poradnik VAT
nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Przekazując na Państwa ręce kolejny numer PORADNIKA VAT, chcemy podziękować za okazane nam zaufanie i liczne wyrazy sympatii jakie docierają do nas od (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kilka faktur do jednej transakcji a obowiązkowy split payment - wyjaśnienie MF
W praktyce gospodarczej zasadą jest, że jedna transakcja dokumentowana jest jedną fakturą. Wówczas jeżeli faktura obejmuje towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy (...)
str. 5
II.
Od 1 listopada 2019 r. nowa wersja struktury JPK_FA
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej mają obowiązek przekazywania, m.in. struktur JPK_FA na (...)
str. 6
III.
Ograniczenie w odliczaniu VAT od samochodów przedłużone do końca 2022 r.
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Obligatoryjna zapłata w mechanizmie podzielonej płatności
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy VAT (zarówno czynni, jak i zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo) mają obowiązek zastosować mechanizm podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za (...)
str. 8
2.
Obowiązek oznaczenia faktur wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić wyrazy "mechanizm (...)
str. 9
3.
Sankcja dla dostawcy za nieprzestrzeganie obowiązku oznaczania faktury
W myśl art. 106e ust. 12 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" naczelnik urzędu skarbowego (...)
str. 10
4.
Dodatkowe zobowiązanie dla nabywcy za niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności
Sankcje grożą również nabywcy towaru lub usługi, który pomimo obowiązku nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego (...)
str. 10
5.
Płatność kartą płatniczą
Nowe przepisy dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie przewidują możliwości zapłaty w tym systemie w innych formach niż przelew, czyli np. zapłaty kartą płatniczą. Dotyczy (...)
str. 11
V.
Zapłata zobowiązania w podatku VAT na mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.
Obecnie podatnik swoje zobowiązania reguluje na rachunki bankowe właściwych urzędów skarbowych. Rachunki te odrębne są dla każdego rodzaju podatku. Zatem regulując zobowiązania za dwa rodzaje (...)
str. 12
1.
Sprawdzanie i struktura mikrorachunku podatkowego
Numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika/płatnika , za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. należy dokonywać wpłat podatków PIT, CIT i VAT można sprawdzić (...)
str. 12
2.
Korzyści z wprowadzenia mikrorachunków podatkowych
Regulując zobowiązania podatkowe za pomocą tzw. mikrorachunku podatkowego podatnik/płatnik: w wygodny i prosty sposób zapłaci zobowiązania w podatku PIT, CIT i VAT na jeden, stały, (...)
str. 13
3.
Pomyłki w płatnościach oraz zapłata zobowiązań z tytułu korekt deklaracji VAT
Podatnik, który dokona przelewu należności na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (tj. z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym): może osobiście się zgłosić do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem (...)
str. 14
VI.
Wiążąca informacja stawkowa ochroną prawną podatnika VAT
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Podatnik otrzyma ją w formie (...)
str. 14
1.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód specjalny
Zawarliśmy umowę leasingu, której przedmiotem jest pojazd do czyszczenia i udrażniania przewodów kanalizacyjnych. W dowodzie rejestracyjnym w rubryce dotyczącej rodzaju pojazdu wpisano, że jest to (...)
str. 16
2.
Sprzedaż samochodu przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
W 2011 r. podatnik wykonujący działalność mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT) zakupił na potrzeby tej działalności samochód i odliczył 12% podatku VAT, zgodnie z (...)
str. 17
3.
Odliczanie VAT od paliwa przez podatnika prowadzącego komis samochodowy
Prowadzimy komis samochodowy. Nabywane przez nas samochody przeznaczone są wyłącznie do dalszej odsprzedaży, nie służą naszym celom prywatnym, nie przerejestrowujemy ich na firmę. Ponosimy jednak (...)
str. 18
VIII.
Odliczenie podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z umową zlecenia
Spółka prowadzi sprzedaż opodatkowaną stawką 23% i 8%. Sezonowo zawiera umowy ze zleceniobiorcami krajowymi oraz z Ukrainy. Zgodnie z umowami zlecenia spółka ponosi koszty związane (...)
str. 19
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wykazanie towarów refundowanych w JPK_VAT
Prowadzę aptekę. Sprzedawane leki są w części refundowane przez NFZ na podstawie przedstawianego przeze mnie rachunku refundacyjnego. Kiedy w tej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w (...)
str. 22
2.
Niska wartość sprzedawanego towaru a oznaczenie na fakturze "mechanizm podzielonej płatności"
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży złomu (tj. towaru wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Czy fakturę dokumentującą tę sprzedaż na rzecz (...)
str. 23
3.
Rozliczenie faktury korygującej in minus
W październiku br. podatnik wystawił fakturę korygującą in minus do faktury z grudnia 2018 r. W wyniku korekty zmniejszeniu uległa podstawa opodatkowania oraz kwota podatku (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Przyporządkowanie oznaczeń literowych do stawek VAT
Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Z § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia (...)
str. 25
2.
Czy można używać kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii?
W myśl art. 111 ust. 3c ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania (...)
str. 26
3.
Brak obowiązku wymiany "starych" kas - korzystne interpretacje indywidualne
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych powołując się na ww. przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu w sprawie kas konsekwentnie uznają, że jeśli podatnicy użytkują kasy (...)
str. 27
1.
Udokumentowanie sprzedaży fakturą przy braku paragonu fiskalnego
Spółka dokonuje sprzedaży towarów osobom prywatnym, którą ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Zdarza się, że na żądanie tych osób wystawia również faktury. Czy możemy odmówić wystawienia (...)
str. 28
2.
Możliwość wystawienia faktury bez żądania nabywcy
Czy w prowadzonej działalności możemy wystawiać i przekazywać (bez żądania nabywcy) faktury zamiast paragonu dokumentującej dokonaną sprzedaż osobie prywatnej, jeśli wydrukowany paragon wraz z drugim (...)
str. 29
3.
Dwie faktury do jednego paragonu
Świadczę usługi taksówkowe, które ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Zdarza się, że klienci na rzecz których była świadczona usługa zwracają się do mnie o wystawienie dwóch (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Podmioty zobowiązane do rozliczania VAT w kontaktach z zagranicznymi dostawcami
Podatnikiem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT do budżetu państwa jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na rezultat takiej działalności. Z powyższego (...)
str. 31
XIII.
Wyrok TSUE w sprawie eksportu towarów dla nieustalonego nabywcy
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 17 października 2019 r. wydał korzystny dla podatników wyrok w sprawie C-653/18, dotyczący opodatkowania eksportu towarów w sytuacji, gdy (...)
str. 35
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Łańcuchowa dostawa towarów poza terytorium UE na warunkach EXW i FCA
Sprzedajemy towary w łańcuchu dostaw na warunkach EXW firmie szwajcarskiej, która zarejestrowała się dla potrzeb podatku VAT w Polsce. Nasz kontrahent organizuje i zleca transport (...)
str. 38
2.
Nabycie towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
Polska spółka zakupiła towar od kontrahenta z Niemiec, który wystawił fakturę z niemieckim numerem VAT UE. Towar został przywieziony do Polski z Włoch w czerwcu (...)
str. 40
3.
Sprzedaż książek na rzecz zagranicznych nabywców
Nasze wydawnictwo sprzedaje książki za pośrednictwem sklepu internetowego. Bywa, że nabywcami są podatnicy z innych państw unijnych a także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, których miejscem (...)
str. 42
4.
Opóźnienie w rozliczeniu podatku należnego z tytułu WNT a moment odliczenia VAT
Jesteśmy podatnikiem VAT czynnym. Dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w stosunku do którego obowiązek podatkowy powstał w październiku 2018 r. Wskutek błędu pracownika podatek należny i (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Rozliczanie VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
W toku prowadzonej przez podatników VAT działalności gospodarczej mogą zdarzyć się sytuacje, w których podatnicy z różnych przyczyn przez pewien czas działalności tej nie mogą (...)
str. 46
1.
Jak zawiesić działalność gospodarczą?
Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej wynika z przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 (...)
str. 46
2.
Deklaracje VAT w okresie zawieszenia działalności
Podatnicy, którzy formalnie zawiesili działalność gospodarczą są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji VAT. Przywilej ten nie dotyczy wyjątków określonych w art. 99 ust. 7b ustawy (...)
str. 47
3.
Odliczenie VAT z faktur otrzymanych w trakcie zawieszenia działalności
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej, jednak w praktyce częste są sytuacje, że otrzymuje w tym czasie fakturę dokumentującą zakup (...)
str. 48
4.
Obowiązki rejestracyjne podmiotu zawieszającego działalność
Zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT, podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Status małego podatnika w świetle ustawy o VAT
Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 50
2.
Rozliczanie VAT przez małych podatników
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń zdefiniowaną w art. 21 ustawy o VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, a dokładniej (...)
str. 51
3.
Kwartalne deklaracje VAT składane przez małych podatników - zmiany w 2020 r.
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają kwartalne deklaracje VAT-7K w terminie do 25. dnia (...)
str. 52
4.
Utrata prawa do kasowej metody rozliczeń
Możliwość wyboru metody kasowej uzależniona jest od limitu obrotów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Dlatego też utrata prawa do stosowania metody kasowej została związana z (...)
str. 54
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Sprzedaż w ramach split payment z uwzględnieniem zaliczki wpłaconej w mechanizmie odwrotnego obciążenia
Od 1 listopada 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Od 1 listopada 2019 r. likwidacja zerowej stawki akcyzy na preparaty smarowe
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), w (...)
str. 58
1.
Preparaty smarowe wykorzystywane w lotnictwie
W związku z tym, że preparaty smarowe zostały opodatkowane stawką akcyzy taką samą jak oleje smarowe, wprowadzono również regulacje w zakresie zwolnień od podatku akcyzowego, (...)
str. 58
2.
Zwolnienie od akcyzy dla preparatów smarowych wynikające z rozporządzenia
Dla preparatów smarowych objętych kodem CN 3403 na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)
str. 60
3.
Stawka akcyzy w okresie przejściowym
Zgodnie z art. 19 ustawy zmieniającej, warunkiem zastosowania po dniu 31 października 2019 r. zerowej stawki podatku akcyzowego do preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Sprzedaż udokumentowana fakturą w formie elektronicznej i papierowej
Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę przesyłać jednemu nabywcy towarów lub usług faktury zarówno w wersji elektronicznej (po zalogowaniu się na indywidualne konto i pobranie (...)
str. 61
2.
Zakaz odliczenia VAT z "pustej" faktury
W lutym 2019 r. spółka podpisała umowę z firmą, która zobowiązała się do wykonania mebli biurowych. W umowie określono szczegóły zamówienia i termin wykonania usługi. (...)
str. 62
3.
Sprzedaż towarów zakupionych przed 1 listopada 2019 r.
Czy zakupiona w październiku 2019 r. bednarka na podstawie faktury z odwrotnym obciążeniem i przyjęta na magazyn, a następnie sprzedana w listopadzie 2019 r. jest (...)
str. 63
4.
Faktury walutowe a zapłata na rachunek VAT
Jestem podatnikiem VAT zwolnionym. Otrzymałem od polskiego kontrahenta (czynnego podatnika VAT) fakturę potwierdzającą nabycie towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT o łącznej (...)
str. 64
5.
Wartość faktury a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
Czy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie do faktur dokumentujących sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na rzecz (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzeń wykonawczych
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2019 r., pod poz. 2072, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. (...)
str. 65
2.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2019 r., pod poz. 2071, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.