Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 24 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2024 r., godz. 14:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (500) z dnia 20.10.2019
Poradnik VAT
nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Obowiązkowy split payment a zaliczki wpłacone przed 1 listopada 2019 r. - wyjaśnienie MF
Od 1 listopada 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 4
II.
Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r.
Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 5
III.
Nowe wzory deklaracji VAT od 1 listopada 2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz objaśnień do deklaracji. Zgodnie z projektem z dnia 25 września (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Kto od 1 listopada 2019 r. utraci prawo do kwartalnego rozliczania VAT?
Czynny podatnik VAT ma obowiązek rozliczania podatku VAT w deklaracjach VAT składanych w urzędzie skarbowym, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek (...)
str. 7
1.
Podatnicy uprawnieni do kwartalnego rozliczania podatku VAT
Na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący metodę kasową rozliczania podatku, składają deklaracje VAT-7K za okresy kwartalne, w (...)
str. 7
2.
Wyłączenia z prawa do rozliczeń kwartalnych
Zgodnie z art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, z kwartalnego rozliczania podatku VAT nie mogą korzystać mali podatnicy zarejestrowani przez naczelnika urzędu (...)
str. 8
V.
Nowy wykaz podatników VAT - praktyczne problemy
Od 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) prowadzi nowy elektroniczny bezpłatny wykaz podatników, którzy: zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, (...)
str. 10
1.
Zgłoszenie rachunków bankowych do urzędu skarbowego
Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam konto osobiste, które zgłosiłem do urzędu skarbowego na formularzu NIP-7 jako rachunek bankowy - osobisty. Powyższe konto pomimo zgłoszenia nie (...)
str. 11
2.
Termin weryfikacji rachunków bankowych
W jakim terminie podatnik (nabywca) zobowiązany jest do sprawdzenia danego rachunku bankowego w nowym wykazie? Czy weryfikacja rachunku bankowego powinna mieć miejsce na dzień zlecenia (...)
str. 12
3.
Konsekwencje finansowe dokonania płatności na inny rachunek niż wskazany w białej liście
Jakie i od kiedy będę ponosić konsekwencje finansowe w przypadku płatności za transakcje powyżej 15.000 zł na inny rachunek niż wskazany w wykazie? Na stronie (...)
str. 12
4.
Dowody weryfikacji kontrahenta w nowym wykazie
Czy podatnik zobowiązany jest do przechowywania dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta lub jego rachunku bankowego? Podatnik w celu udowodnienia weryfikacji danego kontrahenta (ewentualnie na wypadek kontroli (...)
str. 14
1.
Wyłączenia z prawa do zwolnienia z VAT od 1 września 2019 r.
Od 1 września 2019 r. duża grupa drobnych przedsiębiorców utraciła prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT. Związane jest to z nowelizacją art. 113 ust. 13 (...)
str. 15
2.
Korekta nieodliczonego podatku VAT
Podatnik może odliczyć podatek VAT od zakupów dokonanych przed utratą prawa do zwolnienia, jeśli zakupy te będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną. Warunkiem niezbędnym jest (...)
str. 15
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów i usług
W myśl zasady ogólnej wyrażonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Przepisy (...)
str. 18
2.
Cechy transakcji ciągłych w interpretacjach organów podatkowych
W wielu przypadkach podatnicy mają wątpliwości czy wykonywane przez nich czynności można uznać za ciągłe i zastosować do nich art. 19a ust. 3 ustawy, zwłaszcza (...)
str. 18
3.
Opinia sądów dotycząca charakteru transakcji ciągłych
Orzecznictwo w tym zakresie jest bardziej sprzyjające podatnikom. Sądy uznają, że pojęcie "dostaw ciągłych" należy rozumieć szerzej, przyjmując że obejmuje ono także świadczenia dokonywane w (...)
str. 20
1.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego
Od 25 listopada 2018 r. w związku z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 (...)
str. 21
2.
Przedsiębiorstwo w spadku w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na (...)
str. 22
3.
Kto sporządza spis z natury w przypadku śmierci przedsiębiorcy?
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu (...)
str. 22
IX.
Wydatki na promocję miasta a prawo do odliczenia VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 261/17 stwierdził, że: Jednostkom samorządu terytorialnego nie przysługuje prawo do (...)
str. 24
X.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów za pośrednictwem przewoźnika
W ramach prowadzonej działalności dokonuję sprzedaży towarów, które dostarczane są do nabywców (kontrahentów) za pośrednictwem firmy przewozowej. Towar odbierany jest przez przewoźnika w miejscu prowadzenia (...)
str. 26
2.
Prawo do dokonania korekty przez spółkę przekształconą
Po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wystąpiła konieczność skorygowania faktury sprzedaży dokumentującej dostawę towarów dokonaną przed przekształceniem. Czy spółka z o.o. w (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Faktura VAT marża do paragonu niezawierającego NIP nabywcy
Obecnie sprzedaż samochodów używanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rejestrujemy w kasie fiskalnej (bez NIP) i dokumentujemy fakturą VAT marża. Natomiast do rejestracji (...)
str. 28
XII.
Obowiązki związane z zakończeniem używania kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii
W świetle obowiązujących przepisów ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Jednakże ustawodawca w art. 145a (...)
str. 29
1.
Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej
Zakończenie używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas (np. w przypadku zaprzestania sprzedaży na rzecz (...)
str. 30
2.
Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy
Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności z art. 111 ust. 6 wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot (...)
str. 33
XIII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Podatnik zwolniony z VAT a ulga na zakup kasy on-line
Jestem podatnikiem podmiotowo zwolnionym z VAT. Czy aby ubiegać się o zwrot ulgi na zakup kasy on-line muszę złożyć wniosek i ksero raportu dobowego? [pytanie (...)
str. 34
2.
Świadczenie usług księgowych
Rozpoczęłam działalność w zakresie prowadzenia usług księgowych (biuro rachunkowe). Czy mogę korzystać ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej ze względu na wysokość osiąganych obrotów czy (...)
str. 35
3.
Usługi w zakresie edukacji
Prowadzimy szkołę języków obcych. Czy usługi nauczania języków obcych powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej? [pytanie 1246029] Komentarz 1 Nie muszą być rejestrowane w kasie. (...)
str. 36
4.
Wykazanie ulgi w deklaracji VAT
W sierpniu 2019 r. kupiłem kasę fiskalną on-line. W których pozycjach deklaracji VAT-7 wykazać mam kwotę ulgi przysługującą z tytułu jej zakupu, jeśli dopiero założyłem (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIV.
Nabycie towarów na terytorium kraju od zagranicznego dostawcy
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dokonałem zakupu mebli w sklepie internetowym od szwedzkiego dostawcy. Meble zostały przywiezione z magazynu znajdującego się w Polsce. Dostawca wystawił mi (...)
str. 38
1.
Warunki uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to - w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT - nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku (...)
str. 38
2.
Miejsce opodatkowania dostawy towarów
Sam fakt, iż dostawca posiada również polski numer VAT UE, nie przesądza o tym, że nie mamy do czynienia z WNT. W przypadku, gdy sprzedaż (...)
str. 38
3.
Podmiot zobowiązany do rozliczenia transakcji
Generalnie odpowiedzialnym za opodatkowanie transakcji jest sprzedawca. Jednak w pewnych sytuacjach ustawodawca przerzucił ten obowiązek na nabywcę. Według art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (...)
str. 39
XV.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług w dziedzinie kultury na rzecz zagranicznej fundacji
Nasza filharmonia jest samorządową instytucją kultury zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Organizujemy koncerty w kraju i za granicą. W jaki sposób powinniśmy opodatkować usługi organizacji (...)
str. 41
2.
Wewnątrzwspólnotowy transport towarów wykonywany dla zagranicznej spółki
Nasza firma transportowa świadcząca usługi transportu międzynarodowego wykonała usługę przewozu towarów ze Słowenii do Polski na zlecenie ukraińskiej spółki. Jak opodatkować i udokumentować tę usługę? (...)
str. 43
3.
Usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce świadczone przez podatnika zwolnionego z VAT
Nasza firma zajmuje się naprawą i konserwacją statków i łodzi, korzystając z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Wykonujemy usługę na rzecz francuskiego przedsiębiorcy w porcie (...)
str. 45
4.
Zwrot kosztów poniesionych w związku z oddelegowaniem pracownika
Nasz zakład dokonał przeniesienia pracownika wraz z rodziną do Chin, gdzie będzie on wykonywał swoje obowiązki zawodowe w zakładzie będącym członkiem naszej grupy przedsiębiorców. Zgodnie (...)
str. 47
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Najem jako przejaw działalności gospodarczej
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak (...)
str. 48
2.
Jak opodatkować wynajem prywatnej nieruchomości małżonków?
Kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze (...)
str. 48
3.
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Omawiając temat opodatkowania wynajmu lokalu przez małżonków należy także wspomnieć o prawie do korzystania przez nich ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przysługuje ono na podstawie (...)
str. 50
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Podstawa zastosowania ulgi na złe długi
Sprzedaż towaru czy usługi wiąże się z koniecznością rozliczenia VAT należnego z tego tytułu w terminie, w jakim w odniesieniu do danej transakcji powstał obowiązek (...)
str. 51
2.
Termin dokonania korekty przez wierzyciela
Na podstawie art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, wierzyciel ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w (...)
str. 52
3.
Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika
Ulga na złe długi jest przywilejem podatników wobec których kontrahenci nie wywiązują się terminowo z płatności należności za nabyte towary czy usługi. Dla dłużnika przepisy (...)
str. 53
4.
Korekta VAT w związku z uregulowaniem należności
W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której wierzyciel skorygował podatek należny i podstawę opodatkowania, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel (...)
str. 54
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Dane zawarte w białej liście podatników VAT
Od 1 września 2019 r. zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej bezpłatny wykaz podmiotów, (...)
str. 55
2.
W jaki sposób można dokonać sprostowania danych w wykazie?
Dane zawarte w ww. wykazie aktualizowane są automatycznie raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Jednakże zgodnie z art. 96b ust. 11 ustawy o VAT (...)
str. 56
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIX.
Ewidencja prowadzona przez podmiot zużywający oleje smarowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie
Spółka z o.o. nabywa w kraju na własne potrzeby oleje i smary do maszyn (wtryskarek). Jakie obligatoryjne elementy musi zawierać ewidencja nabycia i zużycia ww. (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Podstawa opodatkowania przy zapłacie za towar bonem o wartości większej niż cena nabywanego towaru
Spółka (czynny podatnik VAT) jest emitentem bonów. Nabyte odpłatnie bony nie mogą być wymieniane przez klienta na gotówkę. Klient ma prawo do nabycia towarów (opodatkowanych (...)
str. 61
2.
Zastosowanie prawidłowego kursu walut do przeliczania faktur
W ramach indywidualnej działalności gospodarczej wynajmuję kontrahentowi krajowemu (czynnemu podatnikowi VAT) lokal użytkowy. Faktura potwierdzająca ww. najem za wrzesień 2019 r. została wystawiona w dniu (...)
str. 62
3.
Obowiązki komornika związane z zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych
Czy w związku z wydaną interpretacją ogólną Ministra Finansów komornicy są zobowiązani złożyć formularz VAT-Z? Jeśli tak, to w jakim terminie? Czy są zobowiązani skorygować (...)
str. 63
4.
Ponowna korekta VAT należnego po zapłacie należności przez dłużnika
W związku z nieuregulowaniem należności za sprzedane przeze mnie towary (opodatkowane podstawową stawką VAT) skorzystałem z ulgi na złe długi. Obecnie kontrahent zapłacił całość należności, (...)
str. 65
5.
Zwrot nakładów ulepszających poniesionych przez najemcę
Z końcem września rozwiązana została umowa najmu. Strony umówiły się, że rozliczenie zwrotu nakładów ulepszających będzie miało miejsce w dniu 3 października 2019 r. Kiedy (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana przepisów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 września 2019 r., pod poz. 1822, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.