Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024 r., godz. 8:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.297 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (498) z dnia 20.09.2019
Poradnik VAT
nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 września 2019 r. utrata prawa do zwolnienia z VAT przez sprzedawców części samochodowych
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o (...)
str. 4
II.
Wniosek o zwrot podatku naliczonego w innym państwie UE należy złożyć do 30 września 2019 r.
Podatnicy w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 tej ustawy i nie dokonują (...)
str. 6
III.
Publikacja cen paliw dla potrzeb VAT - informacja MF
Ministerstwo Finansów w związku z wejściem w życie w dniu 1 września 2019 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Biała lista podatników VAT w pytaniach Czytelników
Od 1 września 2019 r. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 7
V.
Obowiązkowy split payment - praktyczne problemy
W dniu 9 sierpnia 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania do (...)
str. 12
1.
Obowiązek specjalnego oznaczania faktur
Czy w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę potwierdzającą m.in. sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na łączną wartość brutto 40.000 (...)
str. 12
2.
Dostawa złomu a mechanizm podzielonej płatności
Firma skupuje złom od osób fizycznych, a następnie sprzedaje do firm stosując odwrotne obciążenie. Czy w tym zakresie od 1 listopada 2019 r. zostaną wprowadzone (...)
str. 12
3.
Nabycie towarów przez podatnika zwolnionego z VAT
Podatnik zwolniony z VAT nabywa od kontrahentów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni usługi budowlane wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy (...)
str. 13
4.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe za błędnie wystawioną fakturę
Czy w przypadku gdy podatnik - mimo ustawowego obowiązku - wystawi fakturę na łączną wartość brutto 40.000 zł, nie oznaczając jej wyrazami "mechanizm podzielonej płatności", (...)
str. 14
5.
Odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy
Czy nabywca będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe w sytuacji gdy otrzyma fakturę potwierdzającą zakup towarów wymienionych w załączniku nr 15 do (...)
str. 14
VI.
Od 1 listopada 2019 r. można składać wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej
Na mocy art. 42a ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (...)
str. 15
1.
Jak złożyć wniosek o wydanie WIS?
W myśl art. 42b ust. 1 ustawy o VAT, z wnioskiem o wydanie WIS będą mogli wystąpić: 1) podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej, 2) podmiot (...)
str. 16
2.
Zasady wydawania i obowiązywania WIS
Zgodnie z art. 42g ust. 1 ustawy o VAT, decyzja w sprawie WIS będzie wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 (...)
str. 17
3.
Stosowanie WIS w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.
Na mocy art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 18
VII.
Wynajem mieszkania firmie na potrzeby jej pracowników
Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), przez (...)
str. 19
1.
Sposób wykorzystywania lokalu przez najemcę - stanowisko NSA
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1182/16 orzekł, że usługa najmu lokalu mieszkalnego, który następnie udostępniany (...)
str. 20
2.
Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Przedstawione powyżej orzeczenie NSA nie wpłynęło jednak na ustalenie jednoznacznego stanowiska przez organy podatkowe. W interpretacjach indywidualnych wydawanych po opublikowaniu wyroku NSA, Dyrektor Krajowej Informacji (...)
str. 21
VIII.
Rozliczanie usług niematerialnych przez nabywców
Rozliczanie usług niematerialnych (np. usług doradczych, marketingowych, reklamowych, prawniczych) przez nabywców okazuje się w wielu przypadkach problematyczne. Ustawodawca nie zawarł w przepisach ustawy o VAT (...)
str. 22
1.
Dodatkowe dowody potwierdzające wykonanie przez podatnika usług niematerialnych
Podstawowym dokumentem potwierdzającym nabycie usługi niematerialnej jest faktura. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma (...)
str. 22
2.
Odliczenie VAT od nabycia usług prawnych służących windykacji wierzytelności
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a nabywane towary lub (...)
str. 23
3.
Nabycie usług doradczych związanych z zakupem udziałów spółki zależnej
W praktyce gospodarczej zdarza się, że podatnik w związku zakupem udziałów spółki zależnej ponosi szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tej transakcji, w tym (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Wystawianie faktur do paragonów z NIP nabywcy
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 25
X.
Odmowa przyjęcia przesyłki udokumentowanej paragonem fiskalnym lub fakturą
Prowadzimy wysyłkową sprzedaż towarów. Towary najczęściej wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej (z elektronicznym (...)
str. 27
1.
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
W praktyce częste są sytuacje wymagające korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru, itp. wpływającym na wysokość podstawy opodatkowania i podatku (...)
str. 28
2.
Możliwość anulowania faktury
Sformalizowany charakter podatku VAT wymaga, aby faktury, które potwierdzają dokonywane przez podatników transakcje podlegające opodatkowaniu, były prawidłowe zarówno pod względem formalnym, jak i materialnoprawnym. Prawidłowość (...)
str. 29
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Udzielanie korepetycji a kasa fiskalna
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu korepetycji z języka obcego osobom prywatnym. Czy usługi te korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie bez względu (...)
str. 30
2.
Zmiana oznaczeń literowych na paragonie fiskalnym a zawieszenie działalności gospodarczej
Czy do końca lipca br. zobowiązani byliśmy dokonać przeprogramowania kasy dostosowując ją do nowych oznaczeń literowych na paragonie fiskalnym jeśli od grudnia 2017 r. zawiesiliśmy (...)
str. 31
3.
Kasa rejestrująca przy sprzedaży wysyłkowej
W prowadzonej działalności świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych i korzystamy ze zwolnienia z kasy ze względu na formę zapłaty (którą przyjmujemy w formie przelewów (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Uproszczenia w rozliczaniu importu towarów w 2020 r.
Obecnie możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową, podobnie jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, mają wyłącznie podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów. Regulacje w tym (...)
str. 33
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Faktura za usługi polskiej agencji celnej związane z eksportem towarów
Nasza agencja celna świadczy usługi związane bezpośrednio z organizacją eksportu towarów, polegające na wystawianiu dokumentów spedytorskich. Usługi świadczymy dla podatników polskich i zagranicznych. Jak prawidłowo (...)
str. 35
2.
Obowiązek podatkowy w imporcie usług licencyjnych
Kupiliśmy od unijnego kontrahenta licencję na oprogramowanie ważną od 31 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Kod aktywacyjny otrzymaliśmy 31 sierpnia br. Faktura (...)
str. 36
3.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - powrót do opodatkowania po przekroczeniu limitu
W maju 2017 r. musiałem dokonać rejestracji w Niemczech dla potrzeb rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej z terytorium naszego kraju, z uwagi na (...)
str. 38
4.
Ewidencjonowanie i deklarowanie usług elektronicznych rozliczanych w Polsce
Świadczymy m.in. usługi elektroniczne na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) z innych państw UE. Ustawodawca ustanowił limit w kwocie 10.000 euro dla tego (...)
str. 39
5.
Import usług zarządzania środkami finansowymi
Funkcjonujemy w ramach umowy cash poolingu jako uczestnik, gdzie spółką zarządzającą jest holenderska firma, która wykonuje szereg czynności w zakresie dysponowania środkami finansowymi grupy. Holenderska (...)
str. 41
6.
Opodatkowanie usług portowych
Świadczymy usługi remontowe i serwisowe pełnomorskich statków wycieczkowych na zlecenie polskich i zagranicznych firm. W jaki sposób opodatkowane są tego typu usługi? Czy mamy prawo (...)
str. 42
7.
Dostawa towarów przetwarzanych w Polsce przez inną firmę
Otrzymaliśmy zamówienie od unijnego kontrahenta na laptopy. Są one przekazywane innej polskiej firmie, która dokonuje ich konfiguracji i wysyła do siedziby zagranicznego nabywcy. Czy mamy (...)
str. 43
8.
Opodatkowanie usług obsługi jachtu poza terytorium kraju
Nasza spółka jest posiadaczem jachtu, zacumowanego na Adriatyku. Chcemy wynająć od polskiej firmy kapitana, który będzie ten jacht obsługiwał podczas podróży po wodach Morza Śródziemnego. (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Wyrok NSA w sprawie opodatkowania zaliczek na poczet usług turystycznych
Przepis art. 119 ustawy o VAT określa szczególny sposób opodatkowania usług turystycznych, którego istotą jest opodatkowanie marży stanowiącej wynagrodzenie podatników świadczących usługi turystyki. Przez marżę (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Jak otrzymać bezpośredni zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym?
W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatnik wypełniając odpowiednie pozycje deklaracji decyduje o sposobie jej rozliczenia. Może (...)
str. 47
1.
Podstawowy termin zwrotu niezależny od rodzaju zakupów
Deklarując nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego, podatnik powinien wskazać w deklaracji w jakim terminie powinien nastąpić zwrot. Warto podkreślić, że termin zwrotu (...)
str. 47
2.
Zwrot w terminie 25 dni na wniosek podatnika
W myśl art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2, (...)
str. 48
3.
Zasady dokonywania zwrotu na rachunek VAT
Na mocy art. 87 ust. 6a ustawy o VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Wystawianie faktur sprzedaży w cenach jednostkowych brutto w świetle przepisów ustawy o VAT
Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży towarów i usług. W oparciu o ten dokument następuje właściwe rozliczenie transakcji zarówno po stronie sprzedawcy, jak (...)
str. 50
2.
Udokumentowanie zwrotu towarów sprzedawcy
Zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących określone są w art. 106j ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, faktury korygujące wystawia się w przypadku, gdy po (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Zwolnienie od akcyzy wyrobów gazowych sprzedawanych przez pośredniczący podmiot gazowy
Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 (...)
str. 54
1.
Wyroby gazowe zwolnione od akcyzy
Jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w art. 9c ust. 1, to (...)
str. 54
2.
Umowa jako warunek zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych
We wszystkich ww. przypadkach z wyjątkiem zwolnienia wyrobów gazowych o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Opóźnienie w zapłacie należności a prawo do odliczenia VAT
W kwietniu 2019 r. spółka otrzymała fakturę potwierdzającą zakup towarów, której nie ujęła w deklaracji VAT-7. Nie uregulowano również należności wynikającej z powyższej faktury w (...)
str. 58
2.
Sprzedaż wierzytelności a ulga na złe długi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnik skorygował podatek naliczony z tytułu niezapłaconych faktur. Po dokonanej korekcie miała miejsce sprzedaż wierzytelności. Z nowym wierzycielem zawarto porozumienie, na (...)
str. 59
3.
Stawka VAT dla dostawy domu w zabudowie bliźniaczej
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę działalność gospodarczą, która nie jest związana z handlem nieruchomościami. W 2018 r. zakupiłem działkę budowlaną. Następnie w 2019 r. (...)
str. 61
4.
Termin wystawienia faktury dokumentującej usługi budowlano-montażowe
Protokół częściowego odbioru wykonanych robót budowlano-montażowych za okres od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. został podpisany 22 lipca 2019 r. Czy (...)
str. 63
5.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie leasingu kapitałowego
W sierpniu 2019 r. pomiędzy czynnymi podatnikami VAT podpisana została umowa leasingu kapitałowego i w tym samym miesiącu miało miejsce wydanie leasingobiorcy przedmiotu leasingu. Kiedy (...)
str. 65
6.
Paliwo zakupione przez pracownika do prywatnego samochodu wykorzystywanego do celów służbowych a prawo do odliczenia VAT
Czy możemy odliczyć 50% VAT z faktury wystawionej na naszą firmę z tytułu nabycia paliwa zakupionego przez pracownika w czasie podróży służbowej do własnego samochodu (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana przepisów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 sierpnia 2019 r., pod poz. 1556, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie (...)
str. 66
2.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 września 2019 r., pod poz. 1689, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.