Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.084 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (501) z dnia 10.11.2019
Poradnik VAT
nr 21 (501) z dnia 10.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Rachunek podatnika stosującego split payment - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Już od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy zobowiązani są stosować mechanizm podzielonej płatności. Systemem tym objęto faktury o wartości brutto przekraczającej 15.000 zł (lub (...)
str. 4
1.
Podmioty zobowiązane do posiadania firmowych rachunków bankowych
Jak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów: "(...) Prawidłowa realizacja obowiązków podatników wynikających z nowych przepisów wymagać będzie od części podatników posiadania rachunków rozliczeniowych lub imiennych (...)
str. 5
2.
Zapłata na rachunek niezgłoszony do białej listy a odliczenie VAT - wyjaśnienie MF
Wśród Czytelników pojawiły się wątpliwości czy przelew płatności za faktury w kwocie przekraczającej 15.000 zł (czyli w kwocie zobowiązującej podatnika do dokonania zapłaty za pośrednictwem (...)
str. 5
II.
NIP nabywcy na paragonach wystawionych w 2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na (...)
str. 6
III.
Przedłużenie terminu obowiązywania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.
W świetle obowiązujących regulacji do 31 grudnia 2019 r. na potrzeby krajowych przepisów podatkowych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Zapłata na rachunek bankowy z białej listy podatników VAT - określenie limitu transakcyjnego
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy zobowiązani będą do zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany w nowym elektronicznym wykazie podatników VAT. Zapłata ta będzie dotyczyć (...)
str. 8
1.
Sprzedaż udokumentowana kilkoma fakturami
W przypadku transakcji o wartości niższej lub równej 15.000 zł sposób jej regulowania będzie dowolny, tzn. podatnik (nabywca) będzie mógł uregulować należność np. gotówką, kartą (...)
str. 8
2.
Jak ustalić limit transakcyjny przy świadczeniach ciągłych?
W praktyce gospodarczej zdarza się, że podatnicy w oparciu o zawarte umowy świadczą usługi w pewnym ciągu czasowym i rozliczają się za poszczególne okresy, określone (...)
str. 9
1.
Przesyłanie deklaracji VAT łącznie z informacją o ewidencji w formie JPK
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego (...)
str. 11
2.
Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)
str. 11
VI.
Dostawa książek i prasy w pytaniach i odpowiedziach
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 14
1.
Klasyfikowanie towarów według nowych zasad
Czy od 1 listopada br. książki i prasa w wersji papierowej klasyfikowane są, tak jak dotąd, według PKWiU 2008? Przepisy zmieniające zasady klasyfikacji towarów i (...)
str. 14
2.
Stawka VAT na książki w wersji papierowej i elektronicznej
Czy przy sprzedaży książek w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (e-book) można zastosować taką samą stawkę VAT? Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt (...)
str. 15
3.
Podwyższenie stawki VAT na czasopisma i gazety
Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wszelkiego rodzaju czasopism (w tym czasopism specjalistycznych) i gazet? Gazety i czasopisma (wszelkiego rodzaju), tj. drukowane, na dyskach, (...)
str. 15
4.
Opodatkowanie dostawy czasopism w okresie przejściowym
Podatnik w dniu 28 października 2019 r. dokonał sprzedaży czasopisma, którego nakład uprawniał go do zastosowania 5% stawki VAT. Fakturę dokumentującą tę sprzedaż (z 5% (...)
str. 16
VII.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT przez sprzedawców części samochodowych
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o (...)
str. 16
1.
Sprzedaż nowych i używanych części samochodowych
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaję części (zarówno nowe, jak i używane) do pojazdów samochodowych i motocykli. Czy zobowiązany jestem zarejestrować się jako czynny podatnik (...)
str. 17
2.
Nabywanie części samochodowych do wykonania naprawy pojazdów
Wykonuję usługi napraw samochodów i motocykli. W tym celu nabywam części samochodowe niezbędne do ich wykonania. Czy mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Co (...)
str. 17
VIII.
Odliczanie VAT od nabycia artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom
Podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w takim zakresie, w jakim (...)
str. 19
1.
Zakupy artykułów spożywczych na potrzeby osobiste pracownika
Organy podatkowe przyjmują, że podatnik nie ma prawa odliczyć VAT od zakupów, które nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i służą jedynie (...)
str. 19
2.
Zapewnienie napojów pracownikom a odliczenie podatku VAT
W ramach działalności gospodarczej podatnicy nabywają dla swoich pracowników napoje (woda, mleko, kawa, herbata). Powyższe zakupy nie stanowią przekazania towarów na cele osobiste pracowników. Konieczność (...)
str. 20
1.
Usługi medyczne a zwolnienie z VAT
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu (...)
str. 20
2.
Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez
Czy usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych oraz innych imprez okolicznościowych świadczone przez ratownika medycznego/pielęgniarkę korzystają ze zwolnienia z VAT? Zgodnie z art. 2 (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Wykazanie ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT
W związku z przekroczeniem limitu obrotów w kwocie 20.000 zł, od września br. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy on-line. Czy jeśli w rozliczeniu za (...)
str. 23
2.
Dobrowolna wymiana kas fiskalnych
W prowadzonej działalności gospodarczej (nieobjętej obowiązkiem stosowania kas on-line) sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu 6 kas fiskalnych. Obecnie zamierzamy kasy te wymienić na kasy on-line oraz (...)
str. 25
3.
Termin rozliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy
Świadczę usługi budowlane. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję przy użyciu kasy z elektronicznym zapisem kopii, a od stycznia 2021 r. będę zobowiązany do stosowania (...)
str. 26
4.
Ulga na zakup drukarki on-line
Czy zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na zakup kasy on-line czy także drukarki fiskalnej on-line? Podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty wydanej na (...)
str. 26
XI.
Obowiązek wydania paragonu nabywcy - wyrok NSA
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych obowiązujące do końca 2019 r.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27c ustawy o VAT, magazynem konsygnacyjnym jest wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania (...)
str. 29
2.
Proponowane zmiany w rozliczaniu procedury magazynu call-off stock
Z uwagi na brak bezpośrednich uregulowań w przepisach dyrektywy w sprawie VAT, dotyczących procedury opodatkowania transakcji w ramach magazynów typu call-off stock, można było zaobserwować (...)
str. 30
1.
Zasady funkcjonowania systemu Tax Free
Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi dalej (...)
str. 32
2.
Nadzór nad prawidłowością przebiegu transakcji
Organy podatkowe podkreślają, że system zwrotu podatku podróżnym dotyczy jedynie obrotu detalicznego, tj. takiego, który pozbawiony jest aspektu handlowego, o czym przesądza nie tylko zastrzeżenie (...)
str. 33
3.
Wyrok TSUE dotyczący wymogów stawianych sprzedawcom dokonującym zwrotu
Zgodnie z art. 127 ustawy, zwrot podatku zapłaconego przez podróżnego przy nabyciu towarów na terytorium Polski dokonywany jest przez sprzedawcę towaru, lub przez podmiot, którego (...)
str. 34
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Import towarów zwolniony od cła
Importujemy z Chin czytniki kodów kreskowych, które według dokumentów PZC są zwolnione z cła. Z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o (...)
str. 36
2.
Opłata przestojowa jako element kalkulacyjny wynagrodzenia za transport towarów
Jesteśmy firmą transportowo-spedycyjną. Zgodnie z warunkami umowy zawieranej z naszymi klientami, obciążamy ich za postój samochodów w trakcie transportu. Czy możemy potraktować taką zryczałtowaną opłatę (...)
str. 38
3.
Nabycie usług budowlanych od unijnego kontrahenta zwolnionego z opodatkowania
Czeski podwykonawca zwolniony z opodatkowania wykonuje usługi budowlane na nieruchomości położonej w Polsce na zlecenie naszej firmy. Usługodawca wystawił nam fakturę bez podatku VAT z (...)
str. 40
4.
Rozliczenie WNT po upływie terminu, w którym powstał obowiązek podatkowy
W październiku 2018 r. kupiliśmy drewno od kontrahenta z Litwy. Fakturę z datą październikową otrzymaliśmy dopiero w grudniu 2018 r. Po otrzymaniu tego dokumentu sprawdziliśmy (...)
str. 43
5.
Dostawa towarów wywożonych poza terytorium UE na rzecz unijnego nabywcy
Planujemy dokonać sprzedaży naszych towarów kontrahentowi z Niemiec, który wywiezie je do kolejnego nabywcy w Szwajcarii. Dostawa będzie realizowana na warunkach EXW - organizatorem transportu (...)
str. 45
6.
Dokumenty potwierdzające wykonanie transportu międzynarodowego
Świadczymy usługi transportu międzynarodowego. Jakie dokumenty musimy zebrać, aby przysługiwało nam prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% do wykonanych usług? Stawka VAT właściwa dla (...)
str. 46
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Faktura niedokumentująca rzeczywistego zdarzenia gospodarczego
Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w (...)
str. 48
2.
Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT po wykreśleniu podatnika z rejestru VAT
Z art. 81 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze (...)
str. 51
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Użytkowanie wieczyste gruntów a podatek VAT
Przepisy regulujące zasady wieczystego użytkowania gruntów określone są w art. 232-243 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. (...)
str. 52
1.
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest czynnością odpłatną, gdyż ustawodawca w art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidział w tym zakresie dwa rodzaje odpłatności, tj. (...)
str. 52
2.
Zbycie prawa wieczystego użytkowania
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste jest dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, zatem również zbycie tego prawa podlega opodatkowaniu VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)
str. 54
3.
Sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
W chwili ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz jej użytkownika następuje przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel, zatem, w świetle art. 7 (...)
str. 55
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór faktury zaliczkowej przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności
Od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy zobowiązani są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zapłaty w tej formie należy dokonywać obligatoryjnie za towary/usługi wymienione w (...)
str. 56
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwolnienie od akcyzy węglowodorów gazowych w butlach
Czy zakup gazu skroplonego w butlach (propan butan kod CN 2711 19 00) dokonany przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który korzysta ze zwolnienia od podatku (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Sprzedaż budynku wniesionego aportem do spółki jako element przedsiębiorstwa
W styczniu 2018 r. budynek użytkowy został wniesiony aportem do spółki komandytowej jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aport ten nie był opodatkowany podatkiem VAT. Lokale (...)
str. 62
2.
Stosowanie właściwej klasyfikacji statystycznej
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaję złom, w stosunku do którego do końca października 2019 r. stosowałem mechanizm odwrotnego obciążenia. Obecnie towar ten wymieniony jest w (...)
str. 63
3.
Zakupy sfinansowane z ZFŚS
Podatnik ze środków ZFŚS kupił dla swoich pracowników bilety do teatru. Czy nieodpłatne przekazanie tych biletów pracownikom, podlega opodatkowaniu VAT? W ramach zakładowego funduszu świadczeń (...)
str. 64
4.
Opodatkowanie usług związanych z działalnością obiektów sportowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT, który w ramach działalności gospodarczej prowadzi kręgielnię. Za usługi udostępnienia toru do gry w kręgle pobieram od klientów wynagrodzenie. Czy ww. (...)
str. 64
5.
Rozszerzenie działalności o najem a deklaracja VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę działalność handlową. Od października 2019 r. dodatkowo świadczę usługę najmu prywatnego lokalu na cele mieszkaniowe. Czy rozliczenie najmu mogę (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2019 r., pod poz. 1945, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. (...)
str. 66
2.
Rozporządzenie w sprawie elementów zawartych w nowym JPK_VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 października 2019 r., pod poz. 1988, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (...)
str. 66
3.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2019 r., pod poz. 1892, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.