Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (503) z dnia 10.12.2019
Poradnik VAT
nr 23 (503) z dnia 10.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Biała lista podatników VAT - nowe informacje Ministerstwa Finansów
W dniu 8 listopada 2019 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przypomniało, że w związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu (...)
str. 4
II.
Faktura MPP o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł - wyjaśnienie MF
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT faktury, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 (...)
str. 5
III.
Wniosek on-line o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku VAT
Ministerstwo Finansów w dniu 18 listopada 2019 r. na swojej stronie internetowej ( https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-online---e-usluga-na-biznesgovpl ) umieściło informację, że wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT
Od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy VAT zobowiązani są stosować mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy to nabyć przez podatników towarów/usług wskazanych w załączniku nr 15 (...)
str. 7
1.
Zapłata zobowiązań podatkowych
Podatnik, który rozlicza się z dostawcą/usługodawcą w systemie podzielonej płatności dokonuje przelewu kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto na rachunek bankowy albo na rachunek imienny w (...)
str. 7
2.
Przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT
Jeżeli podatnik posiada w danym banku kilka rachunków VAT to samodzielnie może (bez żadnych ograniczeń) dokonywać przesunięć środków pieniężnych pomiędzy tymi rachunkami. Zgodnie bowiem z (...)
str. 8
3.
Uwolnienie niewykorzystanych środków
W przypadku wystąpienia kumulacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT, podatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie przelewu (...)
str. 9
1.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe przy błędnym rozliczaniu podatku VAT
Podatnicy, którzy popełniają błędy w rozliczaniu podatku VAT, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami (...)
str. 10
2.
Sankcje dla dostawców i nabywców nieprawidłowo stosujących split payment
W myśl art. 106e ust. 12 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" naczelnik urzędu skarbowego (...)
str. 12
VI.
Odpowiedzialność solidarna nabywców
Na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, (...)
str. 13
VII.
Sposoby regulowania należności za nabyte towary i usługi
W obrocie gospodarczym podatnicy korzystają z różnych form płatności, m.in. poleceń przelewów, czeków, weksli, kart płatniczych, potrąceń (kompensat) czy też regulują zobowiązania przez osobę trzecią. (...)
str. 15
1.
Złożenie kwoty należności do depozytu sądowego
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że uregulowanie należności w jakiejkolwiek formie odbywa się poprzez zaspokojenie całości lub części roszczeń wynikających z wierzytelności, wskutek uiszczenia należności, (...)
str. 15
2.
Płatność wekslem własnym za zakupione towary
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160) weksel jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania (...)
str. 16
VIII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Wykazanie w deklaracji VAT zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Złożyliśmy deklarację VAT za sierpień br. wykazując zwrot VAT w terminie 60 dni. W listopadzie przypada termin tego zwrotu i zastanawiam się na jakie konto (...)
str. 17
2.
Symbol PKWiU na fakturach sprzedaży oznaczonych wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Świadczę usługi budowlane i wystawiam faktury, na których zamieszczam adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Czy oprócz takiego zapisu muszę podawać symbol PKWiU? [pytanie 1252883] Komentarz 1 (...)
str. 18
3.
Zakup roweru a prawo do odliczenia VAT
Na potrzeby działalności gospodarczej (dojazd do klientów) kupiłem rower. Czy z otrzymanej faktury dokumentującej ten zakup mogę odliczyć VAT? [pytanie 1252765] Komentarz 1 Jeśli używasz (...)
str. 19
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Jakie dane powinien zawierać protokół przyjęcia zwrotu towaru?
Prowadzimy sklep, w którym sprzedaż ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Zdarza się, że klienci zwracają zakupiony towar, reklamują go lub też wymieniają na inny. W związku (...)
str. 20
2.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej sprzedaży środka trwałego
Spółka sprzedaje samochody (środki trwałe) osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom. Sprzedaż tę ewidencjonuje w kasie fiskalnej, a później wystawia faktury do paragonów. Czy takie postępowanie jest (...)
str. 22
3.
Obowiązek wymiany kasy na kasę on-line
W ramach prowadzonej działalności usługowo-handlowej posiadamy 5 punktów sprzedaży (4 stacje paliw oraz sklep z akcesoriami samochodowymi). Czy oznacza to, że na stacjach paliw musimy (...)
str. 23
4.
Zapłata za usługi najmu nieruchomości za pośrednictwem portalu internetowego
Prowadzę hostel i sprzedaż z tytułu świadczenia usług noclegowych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Dodatkowo kupiłam mieszkanie (apartament) i zamierzam go wynajmować w systemie dobowym m.in. (...)
str. 24
5.
Ulga na zakup kasy on-line
Prowadzę działalność gastronomiczną, w której sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej z papierowym zapisem kopii. Z uwagi na zapełnienie pamięci fiskalnej tej kasy muszę kupić nową (...)
str. 26
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT do dostaw wewnątrzwspólnotowych
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, (...)
str. 27
2.
Planowane zmiany w stosowaniu stawki VAT 0%
Obecnie wymóg posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, stanowi - zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości (...)
str. 28
3.
Domniemanie wywozu towarów będących przedmiotem WDT
Należy również wspomnieć o unijnym rozporządzeniu wykonawczym Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie (...)
str. 29
1.
Geneza projektowanych zmian do ustawy o VAT
Przepisy dyrektywy w sprawie VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2019 r., nie zawierają regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych. Natomiast nasze krajowe przepisy w tym (...)
str. 31
2.
Nowy sposób przyporządkowania transportu w transakcjach łańcuchowych
W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, w ustawie o VAT z dniem 1 stycznia 2020 r. planowane są zmiany w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. (...)
str. 31
3.
Transakcje wielostronne obejmujące eksport i import
W trakcie prac nad dyrektywą 2018/1910 wprowadzającą regulacje dotyczące m.in. transakcji łańcuchowych odstąpiono od wprowadzania regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport towarów. Powyższe (...)
str. 33
XII.
Rozliczenie kompleksowych usług związanych z udziałem zagranicznego partnera w konferencji
Jesteśmy organizatorem konferencji i wystawiliśmy na rzecz firm unijnych i spoza terytorium UE faktury na podstawie zawartej umowy za następujące świadczenia: udział w konferencji w (...)
str. 34
1.
Miejsce opodatkowania usług związanych z organizacją i udziałem w konferencji
Regułą jest określanie miejsca świadczenia usług w oparciu o miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę (art. 28b ustawy o VAT). Wyjątkiem od tej zasady ogólnej (...)
str. 34
2.
Usługi o charakterze kompleksowym
Problem właściwego opodatkowania usług opisanych w pytaniu polega na tym, że są to usługi złożone. Czytelniczka wskazała, że dotyczą one udziału zagranicznych firm w konferencji (...)
str. 35
3.
Opinia organów podatkowych dotycząca kwalifikacji kompleksowych usług związanych z targami i konferencjami
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.290.2018.1.KT, rozpatrywał sytuację w której podatnik oferował swoim klientom (partnerom), zakup pakietów (...)
str. 36
XIII.
Zakup usług od podatnika nieposiadającego numeru VAT UE
Otrzymaliśmy fakturę za mycie samochodu w Holandii. Na fakturze umieszczona jest adnotacja "VAT reverse charged". W systemie VIES holenderska firma ma status nieaktywny. W jaki (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Prowadzenie stołówki szkolnej przez samorządową jednostkę budżetową
W związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT, za podatnika uznawana jest gmina (a nie jej jednostki i zakłady budżetowe), co oznacza, że wszelkie czynności (...)
str. 41
2.
Rozliczanie usług stołówkowych w wyjaśnieniach organów podatkowych
» Usługi stołówkowe jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT Zdaniem organów podatkowych, jednostki samorządu terytorialnego świadczące w szkołach usługi wyżywienia uczniów i nauczycieli, jak również pracowników (...)
str. 42
3.
Obiady dla uczniów wyłączone spod działania ustawy o VAT - orzecznictwo sądowe
Sądy administracyjne rozpatrując skargi na interpretacje dotyczące opodatkowania usług świadczonych przez gminne lub powiatowe stołówki szkolne przyznają rację skarżącym podatnikom. Uznają, że czynności wykonywane w (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Przeznaczenie prywatnego samochodu na potrzeby działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT
Pojazd samochodowy zakupiony prywatnie przez osobę fizyczną może być użytkowany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. W niniejszym opracowaniu odpowiemy na pytanie dotyczące prawa do odliczenia (...)
str. 45
1.
Kiedy można odliczyć VAT od zakupu pojazdu dokonanego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym (...)
str. 45
2.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu
Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej może wykorzystywać zarówno samochody zakupione na firmę, będące środkami trwałymi firmy, jak również samochody prywatne zakupione na cele osobiste. Zasady (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej
Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Zasady jej wydawania (...)
str. 49
1.
Jak wypełnić druk wniosku WIS-W?
Część A formularza dotyczy celu składania wniosku. Podmiot składający wniosek zaznacza kwadrat 1. Jeżeli wniosek jest niekompletny, organ wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie (...)
str. 49
2.
Złożenie wniosku o WIS
Przepisy ustawy o VAT nie określają żadnych terminów złożenia wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Wniosek można złożyć osobiście lub skierować za pośrednictwem poczty do (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Od 1 stycznia 2020 r. obniżone stawki akcyzy na samochody hybrydowe
Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać korzystne dla podatników nowe regulacje w zakresie opodatkowania samochodów osobowych. Wprowadzona zostanie bowiem obniżona stawka akcyzy, aż (...)
str. 53
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Rozliczenie faktury korygującej dokumentującej zwrot towarów
W sierpniu 2019 r. spółka zakupiła towary i otrzymała fakturę dokumentującą tę transakcję. W dniu 5 września spółka dokonała zwrotu części towarów i tego samego (...)
str. 56
2.
Zmiana sposobu użytkowania pojazdu a korekta VAT od opłat leasingowych
W lutym 2019 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód wykorzystywany wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (w odpowiednim terminie złożyłem informację VAT-26 oraz (...)
str. 57
3.
Prawo do zwrotu różnicy podatku w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
W styczniu 2018 r. jako osoba fizyczna (podatnik VAT) zawiesiłem działalność gospodarczą. Następnie w listopadzie 2019 r. zlikwidowałem tę działalność. W złożonej deklaracji VAT-7 za (...)
str. 58
4.
Zasady dokumentowania prowizji handlowej i moment powstania obowiązku podatkowego
Podatnik wystawia faktury dokumentujące wykonane przez siebie usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług na rzecz sprzedawcy. Wynagrodzenie należne podatnikowi (pośrednikowi) ustalane jest przez sprzedawcę (...)
str. 59
5.
Stawka VAT dla dostawy makulatury
Nasza spółka sprzedaje odpady w tym m.in. makulaturę sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 38.11.52.0. Do 31 października 2019 r. stosowaliśmy odwrotne obciążenie i składaliśmy informację VAT-27. (...)
str. 60
6.
Podatek VAT od opłat za uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych
Centrum kultury (podatnik VAT) organizuje rożnego rodzaju zajęcia m.in. dla dzieci (plastyczne, fotograficzne) i dla słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku (joga, aerobik). Z tytułu udziału w (...)
str. 61
7.
Możliwość odliczenia VAT od wydatków związanych z remontem klatki schodowej
Spółdzielnia mieszkaniowa (podatnik VAT czynny), wykonująca czynności opodatkowane oraz zwolnione od podatku, przeprowadziła remont klatki schodowej w 10-piętrowym wieżowcu. Na parterze tego budynku znajduje się (...)
str. 64
8.
Przejęcie leasingu a prawo do odliczenia podatku naliczonego
W 2018 r. została zawarta umowa leasingu operacyjnego samochodu osobowego. W 2019 r. za zgodą leasingodawcy przejęliśmy leasing wstępując w prawa i obowiązki poprzedniego leasingobiorcy, (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r., pod poz. 2166, opublikowano ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r., pod poz. 2174, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. (...)
str. 67
3.
Nowe stawki akcyzy na pojazdy o napędzie hybrydowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2019 r., pod poz. 2116, opublikowano ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.