Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (488) z dnia 20.04.2019
Poradnik VAT
nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kasy online - zmiany w ustawie o VAT
Od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, będzie prowadzone przy zastosowaniu nowego (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Prawo do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek VAT
Generalnie podatnik, u którego występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ma możliwość wyboru sposobu jej rozliczenia. Może wykazać tę nadwyżkę do przeniesienia na następny okres (...)
str. 5
1.
W jakim terminie przysługuje zwrot podatku VAT na rachunek bankowy?
» Zwrot w terminie 60 dni Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy jest termin 60-dniowy liczony od dnia złożenia (...)
str. 5
2.
Prawo do zwrotu na rachunek VAT
Ustawodawca od 1 lipca 2018 r. wprowadził nowy rodzaj dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czyli zwrot na rachunek VAT. Zatem zgodnie z art. (...)
str. 8
1.
Przekazanie paczek świątecznych pracownikom
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zamierzamy ze środków ZFŚS wręczyć naszym pracownikom paczki świąteczne (w skład których będą wchodziły artykuły spożywcze takie jak kawa, (...)
str. 8
2.
Wykazanie VAT należnego przy nieodpłatnym świadczeniu usług na rzecz pracowników
Prowadzimy sanatorium. Zamierzamy nieodpłatnie wydawać naszym pracownikom posiłki przygotowywane wcześniej w naszej stołówce. Czy czynność taką będziemy musieli opodatkować VAT, jeśli nie odliczamy podatku naliczonego (...)
str. 9
3.
Nieodpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi na jego cele prywatne
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy pojazd samochodowy (środek trwały), przy zakupie którego odliczyliśmy VAT w pełnej wysokości. Obecnie zamierzamy udostępnić nieodpłatnie pracownikowi samochód do celów (...)
str. 11
IV.
Darowizna na gruncie ustawy o VAT
W 2011 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłam lokal mieszkalny i odliczyłam cały podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej tę transakcję. Obecnie zamierzam mieszkanie (...)
str. 11
1.
Kiedy darowizna podlega opodatkowaniu VAT?
Na gruncie ustawy o VAT, co do zasady, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. (...)
str. 11
2.
Warunki korzystania ze zwolnienia z VAT przy darowiźnie nieruchomości
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnienie z VAT przysługuje przy dostawie budynku/budowli lub ich części, która nie jest dokonywana (...)
str. 12
3.
Darowizna nieruchomości a korekta podatku naliczonego
Konsekwencją zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności darowizny jest obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. (...)
str. 13
V.
Status komornika sądowego w świetle ustawy o VAT
Od 1 stycznia 2019 r., tj. od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 (...)
str. 14
VI.
Obowiązek złożenia przez podatnika VAT informacji o schematach podatkowych
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze (...)
str. 16
1.
Kto ma obowiązek przekazania schematu podatkowego do Szefa KAS?
Z informacji zamieszczonych w ww. objaśnieniach MF wynika, że samo wypełnienie definicji schematu podatkowego nie determinuje automatycznie konieczności przekazania do Szefa KAS informacji o schemacie (...)
str. 17
2.
Elementy niezbędne w informacji MDR-3
W myśl art. 86j § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej informacja MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego zawiera: 1) numer schematu podatkowego (NSP), 2) (...)
str. 18
3.
Brak obowiązku raportowania dokonywanych czynności
Obowiązek złożenia formularza MDR-3 nie wystąpi w przypadku, gdy deklaracja podatkowa dotyczy podatku VAT, w którym dany schemat podatkowy nie wywiera skutków podatkowych. W objaśnieniach (...)
str. 19
4.
Sankcje w przypadku opóźnionego raportowania
Podmiotom, które nie wywiązują się z obowiązków informacyjnych w zakresie schematów podatkowych lub wywiązują się z nich po terminie, albo posługują się unieważnionym numerem NSP (...)
str. 19
VII.
Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy - wyrok TSUE
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w (...)
str. 20
VIII.
Pojazdy o napędzie elektrycznym a podatek VAT
W praktyce gospodarczej coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zakup pojazdów o napędzie elektrycznym. W związku z powyższym wśród podatników prowadzących stacje ładowania pojazdów elektrycznych (...)
str. 22
1.
Ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym - odpłatne świadczenie usługi czy dostawa towaru?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.145.2017.1.KO stwierdził, iż czynności dokonywane przez podatnika należy rozdzielić na dwie (...)
str. 22
2.
Użytkowanie samochodów z napędem elektrycznym a prawo do odliczenia VAT
Kwestia odliczenia podatku VAT od wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną jako napęd elektrycznego samochodu osobowego była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Zmiany w zakresie kas fiskalnych od 1 maja 2019 r.
Od 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT dokonana ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 26
1.
Przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas
Kasy online mają umożliwić zautomatyzowany, bezpośredni, ciągły lub na żądanie Szefa KAS przesył danych z tej kasy do Centralnego Repozytorium Kas (tj. do systemu teleinformatycznego, (...)
str. 27
2.
Stopniowa wymiana dotychczasowych kas fiskalnych na kasy online
Wejście z początkiem maja 2019 r. w życie nowelizacji ustawy o VAT nie oznacza, że wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych będą musieli (...)
str. 27
3.
Ulga na zakup nowych kas
Zgodnie z nowym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podmiotom, które: rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online, dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży (...)
str. 28
1.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej
W grudniu 2018 r. przekroczyłem limit 20.000 zł, uprawniający do korzystania ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. (...)
str. 30
2.
Nieterminowe złożenie zawiadomienia o liczbie kas
W związku z przekroczeniem limitu uprawniającego do zwolnienia z kasy, od 1 czerwca 2019 r. jesteśmy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy jej użyciu. Jednak już (...)
str. 31
3.
Wykazanie zwrotu ulgi w deklaracji VAT
W kwietniu 2019 r. zlikwidowałam działalność gospodarczą, w której stosowałam kasę rejestrującą. W związku z tym, że likwidacja nastąpiła przed upływem 3 lat od dnia (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Rozliczenie faktury korygującej import towarów
Zaimportowaliśmy spoza UE towar, który kupiliśmy od szwedzkiego przedsiębiorcy. Skorzystaliśmy z uproszczonej procedury celnej i dokonaliśmy rozliczenia podatku VAT w deklaracji, zarówno po stronie podatku (...)
str. 33
1.
Opodatkowanie importu towarów objętych procedurą uproszczoną
Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów, mają możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową, podobnie jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Regulacje w tym zakresie zostały (...)
str. 33
2.
Zwrot podatku VAT od importu w związku z reklamacją towarów
Problem opisany przez Czytelnika dotyczy sytuacji, w której po dokonaniu importu towarów, nastąpił ich zwrot, w związku z uznaną reklamacją. Istnieje możliwość odzyskania zapłaconego podatku (...)
str. 34
3.
Korygowanie zgłoszenia celnego
Podatnicy, którzy dokonują importu towarów, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek z zastrzeżeniem art. 33b (który (...)
str. 34
XII.
Opinia NSA w sprawie pośrednictwa w dostawie towarów - dropshippingu
Pośrednictwo w dostawie towarów wykonywane na rzecz podatników opodatkowane jest według ogólnej zasady dla miejsca świadczenia usług - tam gdzie usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej (...)
str. 36
1.
Dropshipping - popularny model sprzedaży internetowej
W polskich przepisach prawnych nie odnajdziemy regulacji dotyczących dropshippingu. W praktyce jest to bardzo popularny model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki (...)
str. 36
2.
Dostawa towarów we własnym imieniu
W przypadku, gdy podatnik (właściciel sklepu internetowego) dokonuje sprzedaży towaru finalnemu odbiorcy we własnym imieniu i na własny rachunek, a na dostawcy spoczywa jedynie obowiązek (...)
str. 37
3.
Pośrednictwo w sprzedaży towarów
Jeśli podatnik (właściciel sklepu internetowego) nie prowadzi sprzedaży towarów we własnym imieniu ani na własny rachunek (nie dokonuje więc zakupu towarów będących przedmiotem transakcji), a (...)
str. 38
4.
Wyrok NSA dotyczący kwalifikacji dropshippingu
Nad problemem odróżnienia pośrednictwa w dostawie towarów od dokonywania dostawy we własnym imieniu pochylił się NSA w wyroku z 19 grudnia 2018 r., sygn. akt (...)
str. 39
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Nabycie usług od zagranicznej firmy posługującej się polskim NIP
Otrzymaliśmy od irlandzkiej spółki posługującej się polskim NIP fakturę, na której naliczony został podatek VAT w wysokości 23% od wykonanej usługi elektronicznej (zakup licencji). Nie (...)
str. 40
2.
Import towarów od unijnego dostawcy
Kupiliśmy linię produkcyjną od włoskiego dostawcy. Towar transportowany był ze Szwajcarii i odprawiany przez nas w Polsce. Cło i podatek VAT wpłaciliśmy na konto właściwego (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 (...)
str. 43
1.
Doręczenie zawiadomienia pełnomocnikowi podatnika w świetle uchwały NSA
W dniu 18 marca 2019 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w sprawie doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c Ordynacji podatkowej (...)
str. 43
2.
Konsekwencje nieprawidłowego doręczenia zawiadomienia
Zgodnie z podjętą uchwałą NSA nieprawidłowe doręczenie zawiadomienia wynikającego z art. 70c Ordynacji podatkowej, tj. bezpośrednio podatnikowi (z pominięciem pełnomocnika) powoduje, iż termin przedawnienia zobowiązania (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Rozliczanie podatku VAT przez wspólnotę mieszkaniową
W myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.), wspólnotę mieszkaniową (...)
str. 46
1.
Czynności związane z zarządem nieruchomością wspólną
Wspólnota mieszkaniowa, nabywając towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej, nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli lokali. W takiej bowiem sytuacji działa ona w (...)
str. 46
2.
Działalność wspólnoty podlegająca opodatkowaniu VAT
Działalność wspólnoty mieszkaniowej mająca na celu zaopatrzenie poszczególnych lokali jest realizowana w imieniu wspólnoty, jednak na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy na poczet tych zakupów (...)
str. 47
3.
Jak wyliczyć kwotę uprawniającą do zwolnienia z VAT?
Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT wlicza się również czynności (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Mały podatnik w świetle ustawy o VAT
Małymi podatnikami, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, są podmioty: u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła (...)
str. 50
2.
Nowy wzór deklaracji VAT-7K obowiązuje od rozliczenia za I kwartał 2019 r.
Począwszy od okresów rozliczeniowych przypadających po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy nie mają już obowiązku składania (wraz z deklaracją VAT) umotywowanego wniosku o zwrot (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym
W świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem olejów białych (...)
str. 55
1.
Rejestracja w urzędzie skarbowym właściwym w zakresie akcyzy
W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub (...)
str. 55
2.
Obowiązki podmiotu nabywającego wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe
W przypadku, gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (w tym oleje smarowe klasyfikowane m.in. do kodu CN 2710 (...)
str. 56
3.
Ustalenie wysokości, rodzaju i formy zabezpieczenia akcyzowego
Podatnik, który zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (olejów smarowych) ma obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Moment odliczenia VAT z faktury korygującej błędną cenę towaru
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w październiku 2018 r. nabyłem towary i otrzymałem fakturę. Faktura zawierała jednak błędną (zawyżoną) cenę w związku z tym nie (...)
str. 58
2.
Uwzględnianie zaliczek przy ustalaniu wskaźnika proporcji
Czy przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT bierze się pod uwagę zaliczki wpłacone na poczet przyszłych opodatkowanych (...)
str. 59
3.
Roboty budowlane wykonywane poza budynkiem mieszkalnym a stawka VAT
Jaką stawkę VAT (8% czy 23%) należy zastosować przy usługach budowlanych dotyczących wykonania przyłączenia od słupa energetycznego do skrzynki znajdującej się w ścianie budynku mieszkalnego? (...)
str. 60
4.
Opodatkowanie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki za wynagrodzeniem
Spółka jawna podjęła uchwałę o comiesięcznej wypłacie wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw spółki w kwocie 10 tys. zł dla każdego z dwóch udziałowców. Czy wystąpi (...)
str. 61
5.
Zakup usługi marketingowej
Spółka zamówiła usługę marketingową w agencji reklamowej. W ramach zawartej umowy agencja przekazuje nam również gadżety reklamowe. Wystawiona faktura potwierdza świadczenie usługi reklamowej. Czy przysługuje (...)
str. 63
6.
Paragon za przejazd taksówką a prawo do odliczenia
W marcu 2019 r. w prowadzonej działalności gospodarczej korzystałem z taksówek osobowych. Czy mam prawo do odliczenia VAT z paragonu fiskalnego za te przejazdy? W (...)
str. 65
7.
Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez biuro turystyczne
Prowadzę biuro pośredniczące w sprzedaży imprez turystycznych. Dodatkowo jako przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej świadczę usługi ubezpieczenia zakupionych przez moich klientów wycieczek. Czy obrót z tytułu świadczonej (...)
str. 66
8.
Termin obniżenia VAT naliczonego w związku ze zwrotem towaru
W marcu 2019 r. dokonałem zwrotu towaru zakupionego w lutym tego roku. Fakturę korygującą in minus otrzymałem 2 kwietnia br. W której deklaracji VAT powinienem (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.