Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (1182) z dnia 01.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przygotowania do obowiązkowego KSeF
Faktury ustrukturyzowane (e-faktury) funkcjonują obecnie w obrocie prawnym równolegle z fakturami papierowymi i elektronicznymi. Podatnicy mogą bowiem dobrowolnie wystawiać e-faktury. Natomiast od 1 lipca 2024 (...)
str. 4
1.1.
Uprawnienia do KSeF
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 2481 ze zm.) określono m.in. rodzaje (...)
str. 4
1.2.
Faktura ustrukturyzowana - zasady wystawiania
Przypominamy, że fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Faktura (...)
str. 6
1.3.
KSeF - środowisko testowe, przedprodukcyjne i produkcyjne
Ministerstwo Finansów udostępniło na potrzeby KSeF środowisko testowe, przedprodukcyjne i produkcyjne. Środowisko testowe i przedprodukcyjne (Demo) zostało udostępnione w celu przetestowania nowego rozwiązania przez zainteresowane (...)
str. 7
2.
Kontrowersje wokół skutecznego "przejścia" w trakcie roku na estoński CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Czego dotyczył problem? Jednym z warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - zwanym estońskim CIT - jest złożenie przez podatnika CIT zawiadomienia o wyborze estońskiego (...)
str. 8
3.
Min. Fin. przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 16 października 2023 r. w zakresie obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Aplikacja mobilna e-Paragony
E-Paragony 2.0 to bezpłatna aplikacja, dzięki której można zarządzać wydatkami, zgłaszać nieprawidłowości i sprawdzać paragony z kodem QR. Jest to nowoczesna usługa, która daje możliwość (...)
str. 11
2.
Planowana wysokość limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2024 r.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. ma wynieść 7.824 zł. Tak wynika z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. (...)
str. 11
3.
Działania na poziomie UE w zakresie zmniejszenia obciążeń w obszarze sprawozdawczości finansowej i CSRD
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący działań UE prowadzących do zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców sprawozdawczością finansową i sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju (CSRD). Jak wskazano (...)
str. 12
4.
Wybrane rodzaje odpadów, których przewóz zostanie objęty systemem SENT
W Dzienniku Ustaw z 11 października 2023 r., pod poz. 2185, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Kara umowna - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której jednostka otrzymuje środki pieniężne z tytułu obciążenia kontrahenta karą umowną, np. z tytułu nieterminowej dostawy towaru czy (...)
str. 15
1.1.
Kary umowne - regulacje prawne
Analizując kwestię kar umownych należy kierować się regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym (K.c.). Z przepisów tam zawartych wynika m.in., że dłużnik obowiązany jest do naprawienia (...)
str. 15
1.2.
VAT od kary umownej
Otrzymanie środków pieniężnych z tytułu kary umownej W sytuacji gdy podatnik obciąży kontrahenta karą umowną, w związku z czym otrzyma od niego środki pieniężne, należy (...)
str. 15
1.3.
Rozliczenie kary umownej dla celów podatku dochodowego
Otrzymanie środków pieniężnych z tytułu kary • Przychód z tytułu kary umownej Za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie (...)
str. 17
1.4.
Ewidencja księgowa kar umownych
Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych z tytułu kary umownej Jednostka, która otrzymała od kontrahenta środki pieniężne z tytułu kary umownej w związku z wadami towarów/usług, czy (...)
str. 20
2.1.
Franczyza - umowa nienazwana
Umowa franczyzy należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, w ramach której franczyzobiorca, będący niezależnym przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą według koncepcji biznesowej oraz ścisłych zasad określonych (...)
str. 20
2.2.
Model sprzedaży oparty na pośrednictwie handlowym
Zasady współpracy franczyzobiorcy i franczyzodawcy mogą opierać się na założeniach właściwych dla tzw. umów pośrednictwa handlowego (por. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS z 2 lutego 2021 (...)
str. 21
2.3.
Model sprzedaży komisowej
W oparciu o zawartą umowę franczyzy, franczyzobiorcy mogą być powierzane również towary w celu ich sprzedaży na podstawie umowy komisu. W takim wypadku franczyzobiorca działający (...)
str. 24
2.4.
Zakup i sprzedaż towarów we własnym imieniu i na własny rachunek
Ujęcie na gruncie VAT W ramach umowy franczyzy franczyzobiorca może nabywać też towary handlowe we własnym imieniu i na własną rzecz. Może to dotyczyć zakupów (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Fikcyjne faktury wystawione przez pracownika a obowiązek zapłaty VAT - opinia rzecznika TSUE
Podatnik (pracodawca) jest zobowiązany do zapłaty VAT - w trybie art. 108 ustawy o VAT - wykazanego w fikcyjnych fakturach wystawionych przez pracownika, tylko wtedy, (...)
str. 27
2.
Korygowanie błędnej stawki VAT na paragonie przed złożeniem JPK_VAT - interpretacja KIS
Błędnie zastosowaną na paragonie stawkę i kwotę VAT (przy jednoczesnym właściwym ich zastosowaniu na fakturze wystawionej do tego paragonu), dostrzeżoną przed złożeniem JPK_VAT za dany (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta faktury "in plus" - rozliczenie VAT u sprzedawcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam VAT miesięcznie. W sierpniu 2023 r. sprzedałem towar handlowy i wystawiłem fakturę. W wyniku pomyłki w fakturze wskazałem mniejszą (...)
str. 31
3.2.
Zwrot VAT w terminie 25 dni - na rachunek bankowy lub rachunek VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W JPK_VAT za październik 2023 r. wykażę nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Chciałbym wystąpić o zwrot VAT w terminie 25 dni. (...)
str. 32
3.3.
Usługa świadczona przez kontrahenta z kraju trzeciego a import usług
Kontrahent spoza UE świadczył usługę na rzecz spółki z o.o. (czynnego podatnika VAT). Usługa stanowi dla polskiego podatnika import usług. Była ona świadczona za okres (...)
str. 34
3.4.
Nowe zasady opodatkowania VAT opakowań zwrotnych objętych systemem kaucyjnym
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary spożywcze w opakowaniach zwrotnych. Czy wprowadzenie systemu kaucyjnego w ramach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ma wpływ (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
"Ogólny czas pracy" na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej - interpretacja KIS
"Ogólny czas pracy" na potrzeby stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową w zakresie należności pracowników to czas pracy, w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, zgodnie (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wynagrodzenie wspólnika z tytułu świadczonych usług na rzecz spółki z o.o. a koszty podatkowe
Jeden ze wspólników spółki z o.o. (niebędący członkiem zarządu), prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wykonuje na rzecz spółki usługi montażu, zgodnie z zawartą przez strony umową (...)
str. 41
2.2.
Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom po terminie a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. wypłacająca pracownikom świadczenia urlopowe zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, część tych świadczeń wypłaciła po terminie (tj. po albo w (...)
str. 43
2.3.
Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a dochód z tytułu ukrytych zysków w estońskim CIT
Spółka z o.o. podlegająca opodatkowaniu estońskim CIT otrzymała od wspólnika nieoprocentowaną pożyczkę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji spółka powinna wykazać dochód (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odszkodowanie za kradzież leasingowanego samochodu a przychód w ryczałcie - interpretacja KIS
Odszkodowanie za kradzież samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu, wypłacone z firmy ubezpieczeniowej leasingodawcy, a następnie przekazane leasingobiorcy po jego pomniejszeniu o pozostałe do spłaty raty (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata wynagrodzenia kierowcy transportu międzynarodowego w ratach a diety pomniejszające przychód
Zatrudniamy kierowcę transportu międzynarodowego, wykonującego przewozy drogowe rzeczy pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Otrzymuje on wynagrodzenie w dwóch transzach. Pierwszą część wypłacamy (...)
str. 48
2.2.
Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych a przychód ryczałtowca
Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych otrzymuje z OHP refundację wypłacanych im wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. Ponadto otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń po (...)
str. 51
2.3.
Wynagrodzenie prokurenta wypłacone na podstawie uchwały zarządu
Spółka z o.o. chce wynagradzać prokurenta na podstawie tylko samej uchwały zarządu. Czy wypłacając to wynagrodzenie należy przestrzegać regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia? Jak je opodatkować (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania - interpretacja KIS
Refundacji kosztów poniesionych na zakup środków trwałych nie należy postrzegać w kategorii błędu czy omyłki. Zatem w sytuacji otrzymania refundacji (dofinansowania) korekty kosztów należy dokonać (...)
str. 55
2.
Budynek wybudowany na cudzym gruncie, następnie zakupionym na własność - klasyfikacja i amortyzacja
Spółka z o.o. wybudowała na cudzym gruncie (najmowanym) budynek niemieszkalny, wprowadziła go do ewidencji środków trwałych jako inwestycję w obcym środku trwałym oraz rozpoczęła jego (...)
str. 57
2.1.
Budynek wybudowany na cudzym gruncie jako środek trwały oraz jego amortyzacja
Jak wynika z art. 16a ust. 2 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22a ust. 2 ustawy o PDOF), amortyzacji podlegają - obok "zwykłych" środków trwałych (...)
str. 58
2.2.
Zakup gruntu, na którym wybudowano budynek oraz kontynuacja amortyzacji bez prawa do ustalenia stawki indywidualnej
Wraz z zakupem gruntu, na którym znajduje się budynek (wybudowany pierwotnie na cudzym gruncie), należy dokonać stosownych zmian w ewidencji środków trwałych. Na ogólnych zasadach (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmniejszenie podstawy wymiaru składek za okres choroby przedsiębiorcy
W październiku 2023 r. kilkanaście dni chorowałam. Lekarz wystawił mi na tę okoliczność stosowne zaświadczenie lekarskie e-ZLA. W okresie choroby nie prowadziłam działalności gospodarczej. Organ (...)
str. 59
2.
Korekta kosztów podatkowych a kwota dochodów wykazana w deklaracji na potrzeby małego ZUS plus
Przedsiębiorca w 2023 r. opłaca tzw. mały ZUS plus. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jego działalność jest opodatkowana według skali podatkowej. W marcu (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Nałożenie kary porządkowej podczas pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim
W czasie pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim okazało się, że w użytkowanym przez niego służbowym komputerze stacjonarnym wgrane były dwa "pirackie" programy, a ponadto sprzęt (...)
str. 64
2.
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego przy składnikach zmiennych - raz jeszcze
Pracownik zatrudniony na pełny etat w okresie od 18 do 29 września 2023 r. korzystał z 10 dni (80 godz.) urlopu wypoczynkowego. Oprócz stałego miesięcznego (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Prace inwentaryzacyjne wykonywane od 1 października 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.
Już od 1 października 2023 r., jednostki mogły rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące określonych grup składników aktywów, stosując inwentaryzację metodą: spisu z natury oraz potwierdzenia sald. (...)
str. 67
2.
Zakup i sprzedaż używanych samochodów ciężarowych stanowiących towary handlowe
Jednostka prowadzi działalność handlową polegającą na kupnie oraz sprzedaży samochodów ciężarowych. Zakupione pojazdy ujmowane są w księgach rachunkowych jako towary handlowe. Do momentu sprzedaży jednostka (...)
str. 68
2.1.
Wycena zakupionych pojazdów
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, składniki majątku zakupione w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym zalicza się (...)
str. 69
2.2.
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży pojazdów
Przyjmując, że nabywane w celu odprzedaży samochody ciężarowe stanowią towary podlegające objęciu ewidencją magazynową, ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych może następować zapisem: - Wn konto (...)
str. 69
2.3.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Wydatki na zakup samochodów ciężarowych uznawanych za towary handlowe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako wydatki bezpośrednio związane z przychodem. Oznacza to, że mogą (...)
str. 71
3.
Indywidualne usługi projektowe dewelopera
Klient zawarł umowę z deweloperem na zakup mieszkania oraz drugą umowę na wykonanie projektu indywidualnego mieszkania. Deweloper wystawił fakturę po wykonaniu projektu dla klienta. W (...)
str. 71
4.
Likwidacja środków trwałych
W firmie działa stała komisja do spraw likwidacji składników majątku ruchomego (wyposażenia), utworzona na podstawie zarządzenia dyrektora. Czy likwidacja nieużywanych aktywów trwałych (środków trwałych) również (...)
str. 73
5.
Zaliczenie przedawnionych zobowiązań z tytułu niewypłaconych dywidend do przychodów jednostki
Spółka z o.o. posiada w ewidencji rozrachunki (zobowiązania) z tytułu niewypłaconych dywidend dla osób fizycznych (udziałowców spółki). Powstały one w 2016 r. i dotyczą zmarłych (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.