Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej nie ulegnie zmianie - wyjaśnienie Min. Fin.
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 20 z 10.07.2023 r. na str. 9-10 Jak informowaliśmy, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono (...)
str. 4
2.
Faktury korygujące po przejściu na estoński CIT a korekta wstępna - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Korekta przychodu/kosztu podatkowego i bilansowego W "klasycznym" CIT, jeżeli korekta przychodu/kosztu podatkowego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty tej dokonuje się (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Krótszy okres amortyzacji budynków niemieszkalnych - ustawa uchwalona po uwzględnieniu poprawek Senatu
Sejm na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2023 r., po uwzględnieniu poprawek Senatu, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz (...)
str. 6
2.
Nowy wzór VAT-R
W Dzienniku Ustaw z 29 sierpnia 2023 r., pod poz. 1731, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
3.
Więcej podmiotów może stosować kasy rejestrujące mające postać oprogramowania
W Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2023 r., pod poz. 1698, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
4.
Zmiany w zasadach przeprowadzania transformacji spółek od 15 września 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2023 r., pod poz. 1705, opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorca) przekazuje swoje przedsiębiorstwo w darowiźnie członkowi najbliższej rodziny (np. swojemu dziecku), (...)
str. 11
1.1.
Darowizna przedsiębiorstwa w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
Na gruncie Kodeksu cywilnego (K.c.) przez przedsiębiorstwo rozumie się zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności elementy (...)
str. 11
1.2.
Darowizna przedsiębiorstwa a PCC i podatek od spadków i darowizn
Umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy - podlegają opodatkowaniu podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podstawę opodatkowania (...)
str. 12
1.3.
Rozliczenie darowizny przedsiębiorstwa dla celów VAT
Darowizna przedsiębiorstwa a czynność opodatkowana VAT Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa (...)
str. 12
1.4.
Darowizna przedsiębiorstwa - skutki w PIT
Darowizna przedsiębiorstwa a przychód podatkowy Dla darczyńcy przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego, co jest (...)
str. 13
1.5.
Ujęcie darowizny przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych jednostki
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do sposobu ujęcia w księgach rachunkowych skutków przekazania przedsiębiorstwa w drodze darowizny ani jego otrzymania. (...)
str. 16
2.
Wymiana punktów na towary i usługi w ramach akcji promocyjnych - podatki i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Podmioty gospodarcze w ramach akcji promocyjnych (marketingowych) umożliwiają klientom zbieranie punktów, które w przyszłości (np. po uzbieraniu określonej liczby punktów) podlegają wymianie na towary lub (...)
str. 18
2.1.
Sprzedaż towarów/usług w zamian za uzbierane przez klienta punkty - dla celów VAT
Ustalając, w jaki sposób podatnicy powinni rozliczyć akcję promocyjną polegającą na zbieraniu punktów, które będą mogły zostać wymienione na towary/usługi, należy rozstrzygnąć, czy dochodzi tu (...)
str. 18
2.2.
Rozliczenie wymiany punktów na towary/usługi - na gruncie CIT/PIT
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do rozliczania programu lojalnościowego, w ramach którego za zakupy dokonane u danego podmiotu gospodarczego (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków związanych z programem lojalnościowym
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do sposobu rozliczania organizowanych przez jednostki programów lojalnościowych. W naszej opinii, jeśli jednostka wyda towar/wykona (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Montaż markiz i pergoli przeciwsłonecznych a 8% stawka VAT - korzystne stanowisko NSA
Do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych, dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stosuje się (...)
str. 23
2.
Opodatkowanie VAT opłaty za nieodebranie towarów przez kontrahenta - interpretacja KIS
Zwrot kosztów poniesionych przez podatnika w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z warunków zawartej umowy i nieodebraniem przez niego zamówionych towarów pełni funkcję odszkodowawczą. (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż towarów za pomocą urządzeń automatycznych a kasa rejestrująca
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę bezobsługową myjnię samochodową i od 1 lutego 2023 r. urządzenia myjni wyposażyłem w kasy rejestrujące. Zamierzam umieścić na terenie myjni (...)
str. 27
3.2.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej o różnych przeznaczeniach - ustalenie stawki VAT
Czynny podatnik VAT zamierza sprzedać nieruchomość gruntową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki stanowi teren leśny, a część - teren przeznaczony pod zabudowę (...)
str. 28
3.3.
Naprawa firmowego auta w innym kraju UE - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę firmę transportową. Samochód ciężarowy uległ awarii w trasie i kierowca musiał skorzystać z usługi serwisowej salonu samochodowego we Francji. Otrzymałem (...)
str. 30
3.4.
Cesja wierzytelności - ustalenie terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT
Spółka świadcząca usługi transportowe dla czynnych podatników VAT, stosuje w VAT metodę kasową. Korzysta ona z usług firmy zajmującej się obsługą kart paliwowych. Część wierzytelności (...)
str. 31
3.5.
Usługi weterynaryjne a VAT
Jestem lekarzem weterynarii. Planuję założyć działalność gospodarczą (będę świadczył usługi weterynaryjne) i zamierzam korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Jaką (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki związane z przeprowadzką zagranicznego pracownika a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki ponoszone w związku z oddelegowaniem do Polski wykwalifikowanych zagranicznych pracowników wraz z rodzinami (m.in. koszty biletów lotniczych, transportu na terenie Polski, międzynarodowej szkoły dla (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty bezpośrednio związane z przychodami poprzedniego roku a korekta zeznania CIT-8
Spółka z o.o. po złożeniu zeznania CIT-8 za 2022 r. i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok wykryła błąd polegający na nieujęciu w księgach (...)
str. 36
2.2.
Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. dokonuje wypłat należności na rzecz kontrahenta zagranicznego, w związku z którymi jest zobowiązana do poboru podatku u źródła. Strony ustaliły w umowie, (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Premia dla pracowników wypłacona w oparciu o zysk osiągnięty w roku ubiegłym a koszty podatkowe
Spółka z o.o. wypłaciła pracownikom premię w wysokości wyliczonej w oparciu o kwotę wypracowanego w poprzednim roku zysku netto, przy czym premia ta nie została (...)
str. 40
3.2.
Dotacja a limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. posiadająca w 2023 r. status małego podatnika otrzymała w tym roku dotację korzystającą ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 17 ust. (...)
str. 41
3.3.
Podstawa opodatkowania w podatku od przychodów z budynków
Spółka z o.o. posiada budynki (środki trwałe), które wynajmuje w całości, w związku z czym jest zobowiązana do opłacania podatku od przychodów z budynków. Czy (...)
str. 42
3.4.
Sprzedaż gruntu rolnego - skutki w CIT
Spółka z o.o. nabyła w 2010 r. gospodarstwo rolne, które jest wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej. Spółka zamierza sprzedać część posiadanego gruntu rolnego. Czy z (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej a PIT - interpretacja KIS
Wniesienie składników majątku do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego nie powoduje powstania przychodu w PIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem - moment rozliczenia w kosztach podatkowych
Z jednym z naszych pracowników (w wieku powyżej 26 roku życia) zawarliśmy dodatkowo umowę zlecenia. Przedmiotem tej umowy jest wykonywanie czynności innych niż w ramach (...)
str. 46
2.2.
Odstępne za przejęcie leasingowego samochodu w kosztach uzyskania przychodów
Przedsiębiorca w ramach cesji umowy leasingu przejął samochód osobowy, który będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego tytułu zapłacił dotychczasowemu leasingobiorcy tzw. odstępne. Czy (...)
str. 48
2.3.
Rozliczenie podatku dochodowego po śmierci jednego ze wspólników spółki jawnej
Spółka jawna prowadzi działalność handlową oraz wynajmuje nieruchomości będące jej własnością. W trakcie miesiąca zmarł jeden z dwóch wspólników tej spółki. Zgodnie z umową spółki, (...)
str. 50
2.4.
Faktura za bilety lotnicze przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
Prowadzimy biuro rachunkowe. Przedsiębiorca przedłożył nam fakturę na bilety lotnicze na kwotę około 30 tys. zł. Na fakturze jako formę płatności wskazano przelew, brak jest (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Paliwo zużyte na rozruch próbny budowanego środka trwałego - interpretacja KIS
Koszty zakupu gazu zużytego na próbny rozruch instalacji gazowej oraz związane z jego spalaniem koszty nabycia praw do emisji CO 2 stanowią koszt wytworzenia środka (...)
str. 54
2.
Amortyzacja środków trwałych nabytych od podmiotu powiązanego
Spółka z o.o. kupuje od innych spółek będących podmiotami powiązanymi używane środki trwałe (ciągniki siodłowe wraz z naczepami). Czy w takim przypadku dopuszczalne jest indywidualne (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS od świadczenia uznaniowego dla pracowników odchodzących na emeryturę - interpretacja ZUS
Świadczenie uznaniowe przyznane pracownikom odchodzącym na emeryturę nie korzysta ze zwolnienia składkowego. (interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2023 r., znak: (...)
str. 58
2.
Prawo przedsiębiorcy do korzystania z ulgi na start
Od 2 sierpnia 2023 r. prowadzę własną jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG). Z tego tytułu opłacam za siebie tylko składkę na ubezpieczenie (...)
str. 60
3.
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Przystąpiła również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. We wrześniu 2023 r. urodziła (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego
Urlop wypoczynkowy, co do zasady, powinien być udzielony w tym roku, za który przysługuje. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, to urlopu za dany rok (...)
str. 62
2.
Odprawa rentowa z tytułu renty przyznanej kilka miesięcy po zakończeniu stosunku pracy
W czasie pobytu pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę z zastosowaniem art. 53 Kodeksu pracy. Aktualnie osoba ta wystąpiła do nas (...)
str. 64
3.
Opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny a obowiązek zaakceptowania wniosku o pracę zdalną
Pracownik opiekujący się niepełnosprawną żoną wystąpił z wnioskiem o umożliwienie wykonywania pracy w formie zdalnej. Czy wniosek ten musimy zaakceptować, a jeśli tak, to czy (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. - ujęcie w księgach rachunkowych wspólników
W poprzednim numerze BI nr 25 (z 1 września br.) przedstawiliśmy prawno-podatkowe skutki otrzymania przez spółkę z o.o. dopłat na pokrycie strat bilansowych. Wskazaliśmy również, (...)
str. 68
1.1.
Podstawa prawna wniesienia dopłat
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 25 z 01.09.2023 r. na str. 68-71 Obowiązek wniesienia dopłat określają przepisy art. 177-179 Kodeksu spółek (...)
str. 68
1.2.
Wniesienie dopłat i ich zwrot w księgach rachunkowych wspólnika
Wspólnik (udziałowiec) spółki z o.o., będący osobą prawną (np. inną spółką z o.o.), który zostaje zobowiązany do wniesienia dopłat, w tym na pokrycie straty bilansowej, (...)
str. 68
1.3.
Podatkowe skutki wniesienia dopłat do spółki z o.o. przez jej wspólników
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o PDOP, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów dopłat, o których mowa w art. 12 (...)
str. 69
2.
Wypłaty dokonywane w trakcie roku przez spółkę jawną na rzecz jej wspólników
Co miesiąc na rzecz wspólników spółki jawnej (dwóch osób fizycznych) przelewane są kwoty na poczet przyszłych zysków. Ponadto z konta spółki opłacany jest ZUS (składki (...)
str. 70
2.1.
Śródroczna wypłata zysku, zapłata ZUS oraz podatku dochodowego za wspólników
Wspólnicy spółki jawnej mają prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczą w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu (...)
str. 71
2.2.
Rozliczenie wypłaconych kwot na koniec roku obrotowego oraz ich prezentacja w bilansie
Jak już wskazano, żadne odrębne przepisy nie określają możliwości realizacji zaliczkowych wypłat na poczet zysku spółki jawnej. Zatem ewidencja księgowa takich wypłat, także dotyczących opłacenia (...)
str. 72
3.
Wycena magazynowa towarów przyjętych po naprawie
Spółka prowadzi sprzedaż urządzeń dostarczanych przez producenta spoza UE. Ponadto prowadzi ich serwis i naprawy, gwarantem jest dostawca spoza UE. Zdarza się, że w przypadku (...)
str. 72
4.
Rozliczenie w 2023 r. rezerwy utworzonej w 2022 r. na niewykorzystane urlopy
Jednostka prowadząca ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, utworzyła na koniec 2022 r. rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, na niewykorzystane urlopy (...)
str. 74
5.
Przychód komplementariusza z tytułu otrzymania zaliczki na poczet zysku ze spółki komandytowej
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej. Czy wypłacanie w trakcie roku zaliczki na poczet zysku jest zgodne z prawem? A jeżeli tak - to (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.