Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia resortowe
1.1.
W jaki sposób przedłużyć mały ZUS plus o dodatkowe 12 miesięcy?
Od 1 sierpnia 2023 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które w 2023 r. (...)
str. 4
1.2.
Podatnicy stosujący prewspółczynnik nie mogą zrezygnować z dokonywania rocznej korekty VAT
Podatnik wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (tzw. sprzedaż mieszaną) odlicza VAT od zakupu towarów/usług proporcjonalnie, tj. w oparciu o tzw. wskaźnik proporcji, jeżeli (...)
str. 5
1.3.
Faktury korygujące otrzymane po przejściu na estoński CIT
Czego dotyczył problem? W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) otrzymują faktury korygujące (np. w związku (...)
str. 7
1.4.
Zapis o zamiarze zatrudnienia na czas określony w umowie na okres próbny
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy modyfikująca m.in. zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny. Zgodnie z art. (...)
str. 8
2.
Mija czas na dokonanie rejestracji w BDO
Na mocy regulacji zawartych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej kolejne grupy przedsiębiorców muszą dokonać rejestracji w (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustawa o KSeF podpisana przez Prezydenta
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie informowaliśmy o pracach nad wprowadzeniem obowiązkowego fakturowania w ramach systemu KSeF. Prace te zostały już zakończone. W dniu 4 sierpnia (...)
str. 10
2.
Zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia od 5 sierpnia 2023 r. - informacja ZUS
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, (...)
str. 10
3.
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym weszła w życie
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 sierpnia 2023 r., pod poz. 1523, opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie (...)
str. 11
3.1.
Nowe rozwiązania z zakresu prawa pracy
Przepisy wskazanej ustawy mają na celu m.in. dostosowanie polskiego prawa w zakresie delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego do unijnych regulacji, w tym I Pakietu (...)
str. 12
3.2.
Zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym
Omawiana ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym dokonała zmian w opodatkowaniu wynagrodzeń kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Zgodnie z nowym pkt 23d art. 21 (...)
str. 13
3.3.
Zasady oskładkowania wynagrodzeń kierowców międzynarodowych
Zmiany w oskładkowaniu wynagrodzeń kierowców transportu międzynarodowego - podobnie jak w podatku dochodowym - sprowadzają się do odejścia od powiązania kwoty zwolnionej ze składek ZUS (...)
str. 14
4.
Projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej przy rozliczaniu połączeń - przedstawiony do dyskusji
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek (...)
str. 16
5.
Projekt zmian ustawy o biegłych rewidentach - kontrowersyjne obowiązki tworzenia centralnej bazy danych
Od kilku tygodni trwa dyskusja na temat kontrowersyjnych zmian ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych (...)
str. 17
6.
Uchwała rządu w sprawie pomocy dla przemysłu energochłonnego
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 8 sierpnia 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura korygująca w walucie obcej - wycena podatkowa i bilansowa
Podmioty gospodarcze, które wystawiły faktury dokumentujące sprzedaż towarów lub usług w walucie obcej, po dokonaniu sprzedaży wystawiają niekiedy faktury korygujące, również w walucie obcej (np. (...)
str. 18
1.1.
Wycena faktury korygującej w walucie obcej dla celów VAT w świetle zmian przepisów
W sytuacji gdy faktura korygująca zostanie wystawiona w walucie obcej, to w celu prawidłowego rozliczenia VAT z tytułu tej korekty (zarówno u sprzedawcy, jak i (...)
str. 18
1.2.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny faktury korygującej dla celów CIT/PIT
Wycena faktury korygującej w walucie obcej u sprzedawcy W ustawach o podatku dochodowym określono, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu (...)
str. 21
1.3.
Wycena faktury korygującej dla celów bilansowych
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do kursu waluty obcej, jaki należy stosować do wyceny faktur korygujących przychody czy koszty bilansowe. (...)
str. 23
2.
Zakup strojów sportowych dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Niekiedy pracodawcy nabywają (ze środków obrotowych) stroje sportowe dla swoich pracowników, biorących udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, w trakcie których reprezentują firmę pracodawcy, w (...)
str. 23
2.1.
Przekazanie strojów sportowych pracownikom a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu otrzymania strojów sportowych Odnosząc się do ewentualnego powstania przychodu z tytułu otrzymania przez pracownika stroju sportowego (sfinansowanego ze środków obrotowych pracodawcy) (...)
str. 23
2.2.
Rozliczenie zakupu strojów sportowych dla pracowników dla celów VAT
Odliczanie VAT od zakup strojów sportowych z logo firmy W ustawie o VAT nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT (...)
str. 25
2.3.
Wydatki na zakup strojów sportowych dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)
str. 27
2.4.
Zakup strojów sportowych i ich przekazanie pracownikom - w ewidencji księgowej
Ponoszone przez pracodawcę wydatki na zakup strojów sportowych z logo firmy, przekazanych pracownikom w celu reprezentowania pracodawcy na różnego rodzaju zawodach sportowych, obciążają koszty działalności (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Usługa ładowania pojazdów elektrycznych a kasa rejestrująca - interpretacja KIS
Usługa ładowania pojazdów elektrycznych - sklasyfikowana w PKWiU 35.14.10.0 jako "Usługi związane z handlem energią elektryczną" - zwolniona jest z ewidencjowania w kasie rejestrującej. (interpretacja (...)
str. 28
2.
Możliwość stosowania procedury VAT marża w przypadku odsprzedaży usług noclegowych - wyrok TSUE
Odsprzedaż usług noclegowych jest objęta procedurą VAT marża, nawet gdy usługom tym nie towarzyszą usługi dodatkowe. (wyrok TSUE z 29 czerwca 2023 r., w sprawie (...)
str. 30
3.
Napiwki przekazywane przez klientów - kiedy są opodatkowane VAT?
Zasady opodatkowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby (...)
str. 31
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Ulga na złe długi - prawo dłużnika do zwiększenia podatku naliczonego
Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam VAT za okresy miesięczne. W styczniu 2023 r. kupiłem towar handlowy i odliczyłem VAT w deklaracji za styczeń br. (...)
str. 34
4.2.
Usługa przygotowywania i koordynowania prac budowlanych - zwolnienie z VAT i rejestracja VAT-UE
Jestem architektem. Zamierzam zarejestrować działalność gospodarczą i wykonywać projekty architektoniczne na rzecz kontrahentów (podatników) z Polski i Niemiec (projektowane budynki będą położone odpowiednio w Polsce (...)
str. 34
4.3.
Udzielanie oprocentowanych pożyczek między podmiotami powiązanymi - skutki w VAT
Czynni podatnicy VAT (podmioty powiązane - spółka z o.o. i spółka jawna) udzielają sobie oprocentowanych pożyczek. Czy usługi te podlegają opodatkowaniu VAT? Jak należy je (...)
str. 36
4.4.
Świadczenie usług szkoleniowych w innym kraju unijnym
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem od kontrahenta z kraju pozaunijnego zlecenie na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w Hiszpanii i Włoszech. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować? Usługi (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zysk netto spółki komandytowej sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT - interpretacja KIS
Kwota zysku netto spółki komandytowej, która została wypracowana w okresie, w którym spółka nie podlegała opodatkowaniu estońskim CIT, a która na mocy uchwały wspólników o (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niezapłacona wierzytelność w kwocie dotyczącej VAT a koszty podatkowe
Spółka z o.o. dokonała sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta krajowego, przy czym strony ustaliły należność w walucie obcej. Kwota netto została przez kontrahenta zapłacona na (...)
str. 41
2.2.
Rozliczanie kosztów usług niematerialnych dla celów CIT w ramach praw nabytych
Spółka z o.o. ponosiła w 2019 r. koszty tzw. usług niematerialnych, nabytych od podmiotów powiązanych, które zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów tylko w części, tj. (...)
str. 43
2.3.
Definiowanie działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby ulgi B+R
Jakie warunki muszą być spełnione, aby uznać działalność za badawczo-rozwojową na potrzeby ulgi B+R dla celów CIT? Ulga na działalność badawczo-rozwojową - regulacje prawne Podatnik (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Straty z lat ubiegłych mogą pomniejszać podstawę daniny solidarnościowej - odpowiedź Min. Fin. na interpelację poselską
Ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej podatnik ma prawo uwzględnić straty z lat ubiegłych. (odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. na interpelację poselską (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prowadzenie działalności i praca na etacie a kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Od lipca 2023 r. podjął pracę na etacie. Czy do dochodów z pracy na etacie można mu stosować (...)
str. 49
2.2.
Ujmowanie w kosztach podatkowych składek ZUS wspólnika spółki jawnej
Wspólnik spółki jawnej opłaca podatek liniowy. Z tytułu prowadzonej działalności opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Czy w 2023 r. może (...)
str. 50
2.3.
Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia - PIT i składki ZUS
Członkowie rady nadzorczej w latach 2018-2022 otrzymywali zawyżone wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. W 2023 r. mają zwrócić nienależnie wypłacone kwoty za te lata. W (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Kontynuacja amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze darowizny - interpretacja KIS
W przypadku nabycia w drodze darowizny przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, ich wyceny dla potrzeb ustalenia (...)
str. 55
2.
Środek trwały wykorzystywany sezonowo - amortyzacja w pierwszym roku używania
Na początku sierpnia 2023 r. zakupiliśmy środek trwały, który będzie wykorzystywany wyłącznie w sezonie letnim, trwającym od czerwca br. do końca września br. Jak w (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Refundacja wydatków poniesionych przez pracownika na zakup okularów korekcyjnych w sytuacji pogorszenia wzroku - interpretacja ZUS
Zwrot pracownikowi kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w związku z pogorszeniem stanu wzroku, związany z przeprowadzeniem dodatkowych badań okulistycznych na wniosek pracownika (posiadającego ważne badania (...)
str. 59
2.
Mały ZUS plus po wzroście minimalnego wynagrodzenia
Od 1 lipca 2023 r. zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy zmiana ta wpływa na minimalną podstawę wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy, który opłaca (...)
str. 60
3.
Ubezpieczenie w ZUS wspólnika spółki jawnej z prawem do renty
Wspólnikowi spółki jawnej, podlegającemu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, została przyznana decyzją ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy. Czy wspólnik tej spółki (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalenie wynagrodzenia za pracę w miesiącu skorzystania z czasu wolnego za nadgodziny
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, który zasadniczo wykonuje pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę (...)
str. 62
2.
Wymiar urlopu kodeksowego oraz dodatkowego po zmianie etatu w trakcie roku
Z dniem 1 lipca 2023 r. pracownikowi został zmieniony wymiar czasu pracy z pełnego etatu na 3/4 etatu. Ile dni urlopu kodeksowego i dodatkowego z (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Udzielenie oraz umorzenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe pracownika
Zgodnie z zakładowym regulaminem zamierzamy udzielać pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe. W określonych sytuacjach życiowych dopuszczamy możliwość ich umorzenia. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa takich (...)
str. 66
2.
Koszty wynagrodzeń księgowane przed sporządzeniem list płac
Spółka ponosi duże koszty z tytułu wykonania usług na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie listy płac. Dotychczas (...)
str. 67
2.1.
Wynagrodzenia a zasada memoriału
Zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz (...)
str. 67
2.2.
Ujęcie wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Wynagrodzenia naliczone za dany miesiąc ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem: - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia (naliczone brutto)", - Ma konto 23 "Rozrachunki z tytułu (...)
str. 68
3.
Czy sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone w innej walucie obcej?
Udziałowcem spółki z o.o. jest podmiot zagraniczny. Jego spółki właścicielskie sporządzają sprawozdania finansowe w euro. Czy dopuszczalnym jest, aby polska spółka z o.o. sporządzała sprawozdanie (...)
str. 69
4.
Zaliczki na poczet zysku za 2023 r. powiększone o kapitał rezerwowy z lat ubiegłych - u podatnika estońskiego CIT
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT od sierpnia 2023 r. zamierza wypłacić wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r., przy czym ustalając ich wartość (...)
str. 70
4.1.
Kodeksowa podstawa wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Wypłacając zaliczki na poczet dywidendy należy uwzględnić postanowienia umowy spółki oraz ograniczenia wynikające z Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) dotyczące jednostki. W myśl art. 194 i (...)
str. 71
4.2.
Zasady opodatkowania zaliczek na poziomie spółki i wspólnika
Wypłata zaliczek na poczet dywidend - przez spółki opodatkowane estońskim CIT - opodatkowana jest na takich samym zasadach, jak "zwykłe" wypłaty dywidend. Na temat m.in. (...)
str. 71
4.3.
Wypłata zaliczki jako śródroczny podział zysku - zasady bilansowe
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ustawa o rachunkowości dostępna w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Wypłaty zaliczek na poczet dywidendy z punktu widzenia bilansowego uznaje się za śródroczny (...)
str. 72
5.
Udokumentowanie i ujęcie księgowe reklamacji materiałów na przełomie lat obrotowych
W 2022 r. zakupiliśmy surowiec niezbędny do wykonania usługi. Część surowca okazała się wadliwa. Ponieśliśmy dodatkowe koszty z powodu ww. wady, np. dodatkowe wynagrodzenia pracowników (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.