Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Urząd skarbowy obliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika - informacja Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację, w której wskazało, że rozliczając PIT za 2022 r. podatnicy nie będą samodzielnie obliczać (...)
str. 4
2.
Preferencje podatkowe w CIT/PIT w związku z COVID-19 - w 2023 r.
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, podatnicy CIT/PIT uzyskali w 2020 r. określone preferencje podatkowe, przy czym okres obowiązywania niektórych z nich uzależniony był (jest) (...)
str. 5
2.1.
Wyższe limity w PIT także po odwołaniu stanu epidemii
Świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, zwolniono z PIT wartość otrzymanych przez pracownika w związku (...)
str. 5
2.2.
Ułatwienia w CIT/PIT obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego
Możliwość skorzystania z niektórych preferencji w CIT/PIT dotyczy także okresu, w którym obowiązuje na terytorium Polski stan zagrożenia epidemicznego. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza (...)
str. 6
2.3.
Preferencje nieobowiązujące w 2023 r.
Należy dodać, że z końcem 2022 r. skończyła się także część preferencji w CIT/PIT, wynikająca z odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (część (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużono zaniechanie poboru CIT/PIT od niektórych dochodów/przychodów
1.1.
Umorzona subwencja z PFR
W Dzienniku Ustaw z 21 grudnia 2022 r., pod poz. 2706, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
1.2.
Dochody spółek powstałych z przekształcenia SP ZOZ
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia (...)
str. 8
1.3.
Dochody/przychody związane z kredytem hipotecznym
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2022 r., pod poz. 2743, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
2.
Zmiany w CIT/PIT związane z ulgą na robotyzację
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2022 r., pod poz. 2745, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 9
3.
Ogłoszono rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marżę dla potrzeb cen transferowych w zakresie CIT/PIT na 2023 r.
W Monitorze Polskim z 23 grudnia 2022 r., pod poz. 1260, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju (...)
str. 9
4.
System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2022 r., pod poz. 2754, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych (...)
str. 10
5.
Opublikowano ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 20 grudnia 2022 r., pod poz. 2687, opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw (...)
str. 11
6.
Opublikowano nowy wzór sprawozdania z działalności fundacji
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2022 r., pod poz. 2791, opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Kontrakt menedżerski w 2023 r. - podatek dochodowy, składki ZUS, VAT
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach prawa cywilnego. Ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, (...)
str. 13
1.1.
Opodatkowanie przychodów menedżera
Wynagrodzenie menedżera a źródło przychodów Przychody uzyskane przez menedżera na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, na gruncie PIT (...)
str. 13
1.2.
Zawarcie kontraktu menedżerskiego a ubezpieczenia i składki ZUS
Kontrakt menedżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS Kontrakt menedżerski stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS na zasadach dotyczących umów zleceń. Oznacza to, (...)
str. 16
1.3.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia menedżera
Wydatki związane z zatrudnieniem menedżera podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodów na ogólnych zasadach zapisanych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. (...)
str. 18
1.4.
Rozliczenie dla celów VAT usług świadczonych przez menedżera
Czy menedżer jest podatnikiem VAT? Ustalając, jak dla celów VAT rozliczać usługi świadczone przez menedżerów, należy mieć na uwadze, że opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna (...)
str. 19
2.
Zakup samochodów w celu ich odsprzedaży - podatki i ewidencja księgowa
Podatnicy, którzy trudnią się handlem samochodami, kupują je zarówno od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych, będących podatnikami VAT (podatku od wartości dodanej) oraz od osób (...)
str. 21
2.1.
Zakup i sprzedaż samochodu - skutki w VAT
Zakup krajowy Podatnik VAT czynny, który trudni się sprzedażą samochodów, ma prawo do odliczenia VAT od zakupu samochodów przeznaczonych do odsprzedaży (oczywiście, o ile kwota (...)
str. 21
2.2.
Podatek dochodowy
Podatnik prowadzący księgi rachunkowe Wydatki na zakup samochodu przeznaczonego do odsprzedaży mogą być kosztem podatkowym na zasadach przewidzianych dla zakupu towarów handlowych. Są to zatem (...)
str. 25
2.3.
Zakup i sprzedaż samochodów w ewidencji księgowej
Zakup samochodu w celu odsprzedaży ujmuje się w księgach na zasadach analogicznych, jak zakup innych towarów handlowych, tj.: - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu", - (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Zbiorczy przelew z zastosowaniem MPP z pominięciem niektórych faktur - interpretacja KIS
Jeżeli w zbiorczym przelewie dokonanym w ramach MPP niektóre faktury zostały pominięte (np. gdy podatnik ich nie otrzymał), nie ma podstaw do kwestionowania tego przelewu. (...)
str. 27
2.
Brak prawa do podatkowej amortyzacji budynków/lokali mieszkalnych - wpływ na rozliczanie VAT
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 29
2.1.
Leasing nieruchomości mieszkalnych - dostawa towarów czy świadczenie usług dla celów VAT?
Z art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy o VAT wynika, że m.in. umowy leasingu finansowego (tj. gdy podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje (...)
str. 29
2.2.
Odliczanie VAT na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji
Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od dokonanych zakupów w takim zakresie, w jakim nabyte towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (z uwzględnieniem (...)
str. 30
2.3.
Roczna korekta VAT i zmiana przeznaczenia składnika majątku
W sytuacji, gdy - u podatnika rozliczającego VAT za pomocą wskaźnika proporcji - po zakończeniu danego roku rzeczywisty wskaźnik proporcji różni się od wskaźnika wstępnego, (...)
str. 31
2.4.
Zwolnienie podmiotowe z VAT
Do środków trwałych podlegającej amortyzacji podatkowej odwołują się także przepisy dotyczące zwolnienia podmiotowego z VAT. Zwalnia się bowiem z VAT (z wyjątkami) sprzedaż dokonywaną przez (...)
str. 32
2.5.
Czy przepisy o VAT zostaną dostosowane do zmian w PIT/CIT?
Jak pokazano w tym artykule, przepisy o VAT nie zostały dostosowane do zmian w podatku dochodowym (braku amortyzacji nieruchomości mieszkalnych). Wydaje się jednak, że zmiana (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wycena faktury wystawionej w walucie obcej - VAT i podatek dochodowy
Sprzedajemy towary kontrahentom polskim i zagranicznym. Niekiedy na poczet transakcji otrzymujemy zaliczki. Faktury (i faktury zaliczkowe) wystawiamy w walucie obcej (nie wystawiamy faktur zaliczkowych przy (...)
str. 32
3.2.
Usługi świadczone on-line dla konsumentów zagranicznych a VAT
Prowadzę konsultacje psychologiczne on-line. Moimi klientami są osoby fizyczne mieszkające za granicą. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. Czy świadczenie takich usług (...)
str. 34
3.3.
Sprzedaż opodatkowana na zasadzie marży a wskaźnik proporcji
Sprzedaję towary używane opodatkowane na zasadzie marży. Świadczę również usługi ubezpieczeniowe zwolnione z VAT. Do odliczania VAT od niektórych wydatków stosuję wskaźnik proporcji. Czy przy (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydanie towaru na rzecz podmiotu podszywającego się pod kontrahenta spółki a przychód podatkowy - interpretacja KIS
W przypadku, gdy doszło do kradzieży/przywłaszczenia towaru spółki, to nie można uznać, że doszło do faktycznej sprzedaży tego towaru. Nie powstaje tu zatem przychód podatkowy (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2022 r. wypłaconych w styczniu 2023 r. - w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. wypłaca wynagrodzenia pracownikom za dany miesiąc 5-go dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za grudzień 2022 r. spółka wypłaciła pracownikom 5 stycznia 2023 r. (...)
str. 39
2.2.
Zamknięcie działalności i założenie spółki z o.o. - prawo do 9% CIT
Prowadzę biuro rachunkowe. Obecnie wykorzystuję w ramach działalności gospodarczej dużo środków trwałych. Planuję zamknąć prowadzoną działalność - dotychczasowi klienci mają podpisać nowe umowy z nowo (...)
str. 40
2.3.
Zwrot dokonanej zapłaty i ponowna zapłata w MPP a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zawarła transakcję z kontrahentem krajowym o wartości przekraczającej 15.000 zł. Fakturę dokumentującą zakup towaru spółka powinna była opłacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Darowizna przekazana na rzecz fundacji nie podlega odliczeniu od dochodu w podatku liniowym - wyrok NSA
Podatnik - wybierając opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym - nie ma możliwości odliczenia od tych dochodów darowizny przekazanej na rzecz fundacji będącej organizacją, (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wykazanie w PIT-11 przychodów zwolnionych z PIT w ramach ulg podatkowych
W 2022 r. pracownica miała stosowaną ulgę dla rodzin 4+ (złożyła nam oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tej ulgi). Jej przychody ze stosunku pracy (...)
str. 45
2.2.
Zakup okularów korekcyjnych przez przedsiębiorcę a koszty uzyskania przychodów
Podatnik w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy usługi doradcze. Czy wydatek poniesiony przez niego na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, związanej z wykonywaną (...)
str. 47
2.3.
Wycofanie środków trwałych do majątku prywatnego celem ich wynajmu
Zamierzam wycofać nieruchomości z działalności prowadzonej indywidualnie (działalność zostanie zamknięta) i wynajmować je spółce, w której będę wspólnikiem. Czy moje przychody z wynajmu środków trwałych (...)
str. 47
2.4.
Sprzedaż nieruchomości przez spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy
W sierpniu 2022 r. zmarł przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Był on od trzech lat właścicielem pawilonu (darowizna od rodziców, którzy w tym miejscu też (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Inwestycja spółki cywilnej na gruncie stanowiącym własność wspólnika - interpretacja KIS
Koszty inwestycji prowadzonej przez spółkę cywilną na gruncie należącym do jednego ze wspólników jako pozostające w pośrednim związku z przychodami prowadzonej działalności, stanowią koszty uzyskania (...)
str. 51
2.
Przejście z metody degresywnej na amortyzację metodą liniową
Od czterech lat amortyzujemy urządzenie przy zastosowaniu metody degresywnej. Z początkiem 2022 r. przeszliśmy na metodę liniową. Czy w 2023 r. prawidłowym jest przyjęcie za (...)
str. 52
3.
Spółka nieruchomościowa a obniżenie stawki amortyzacyjnej od 1 stycznia 2023 r.
Jesteśmy spółką nieruchomościową. Od 1 stycznia 2023 r. zamierzamy obniżyć podatkowe stawki amortyzacyjne wynajmowanych nieruchomości. Czy w naszym przypadku taka zmiana jest dopuszczalna? Tak. Spółka (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Przedsiębiorcy opłacający ryczałt mogą mieć spore niedopłaty składki zdrowotnej za 2022 r.
Ogólne zasady dotyczące opłacania składki zdrowotnej przez ryczałtowca w 2022 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowują ryczałtem ewidencjonowanym, za każdy miesiąc podlegania (...)
str. 57
2.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - interpretacja ZUS
W sytuacji, gdy przychód oddelegowanego do pracy za granicę pracownika w danym miesiącu jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Okoliczności pozwalające na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Pracodawca w grudniu 2022 r. wypowiedział pracownikowi bezterminową umowę o pracę. Obowiązywał go 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który pracodawca na podstawie art. 36 1 K.p. skrócił (...)
str. 61
2.
Obliczanie odprawy rentowej przyznanej bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym pracownikowi przyznana została renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w związku z czym chcemy rozwiązać z nim umowę o pracę. (...)
str. 62
3.
Czy podjęcie pracy na urlopie wychowawczym może stanowić podstawę do upomnienia i przerwania urlopu?
Od kontrahenta uzyskaliśmy informację, że nasza pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym podpisała z nim umowę zlecenia. Czy możemy udzielić jej upomnienia oraz anulować resztę urlopu (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uzasadniony brak potwierdzenia salda a przeprowadzenie weryfikacji
Potwierdzenia sald należności wysyłaliśmy do naszych dłużników już w listopadzie 2022 r. Większość potwierdzeń wróciła. Czy w przypadku, gdy jakieś potwierdzenia nie wrócą, a nie (...)
str. 66
2.
Koszty remontów bieżących i okresowych - sposób rozliczania
Zakupiliśmy linię technologiczną, która będzie wymagała bieżących remontów oraz planowych remontów okresowych. Wydatki na remonty bieżące zamierzamy odnosić w koszty okresu, natomiast remonty okresowe rozliczać (...)
str. 67
3.
Korekta kosztów dwukrotnie ujętych w księgach rachunkowych w latach ubiegłych
Spółka jawna (osób fizycznych) prowadząca ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 w 2020 r. dwukrotnie ujęła w kosztach i rozrachunkach fakturę zakupu (pierwszy raz (...)
str. 69
4.
Dofinansowanie otrzymane na rejestrację znaku towarowego
Spółka z Funduszu MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) otrzymała dotację 75% poniesionych kosztów na rejestrację znaku towarowego (wpływ środków na rachunek firmowy na podstawie złożonego (...)
str. 72
5.
Koszty wytworzenia u dewelopera
Do rozliczania kosztów wytworzenia sprzedawanych lokali w budynkach wielorodzinnych spółka przyjęła średni koszt wyliczony z proporcji ilości m 2 powierzchni użytkowej sprzedawanych lokali do całości (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.