Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 22 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.577 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (1146) z dnia 01.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zasady rozliczania dochodów podatników PIT za 2022 r. - informacja Min. Fin.
Dochody osób fizycznych osiągnięte w 2022 r. będą podlegały opodatkowaniu według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2022 r. W przypadku jednak, gdy podatek należny (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projekt zmian rozporządzenia w sprawie stawek kilometrówki
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy (lub poza stałym miejscem pracy) przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 6
2.
Obowiązek posiadania w 2023 r. przez każdego płatnika składek profilu na PUE ZUS
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Powyższy obowiązek wprowadziła ustawa z dnia (...)
str. 6
3.
Projekty zmieniające ustawę emerytalno-rentową i ustawę systemową
W dniu 18 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych (...)
str. 8
3.1.
W 2023 r. wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe
Na internetowej stronie rządowej (www.gov.pl) odniesiono się do najważniejszych rozwiązań przedstawionych w projekcie ustawy zmieniającej tzw. ustawę emerytalno-rentową: "(...) Najważniejsze rozwiązania Od 1 marca 2023 (...)
str. 8
3.2.
Zmiany w ustawie systemowej
Projekt przewiduje zmiany porządkujące i doprecyzowujące ustawę systemową. Na internetowej stronie rządowej (www.gov.pl) odniesiono się do najważniejszych rozwiązań przedstawionych w projekcie ustawy systemowej: "(...) Najważniejsze (...)
str. 8
4.
Wsparcie w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej
Dodatek elektryczny i zamrożenie cen energii - ustawa opublikowana W Dzienniku Ustaw z 17 października 2022 r., pod poz. 2127, opublikowano ustawę z dnia 7 (...)
str. 9
5.
Nowe limity dla spadków i darowizn - rozporządzenie opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 12 października 2022 r., pod poz. 2084, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot (...)
str. 11
6.
Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - komunikat Min. Fin.
Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary (np. (...)
str. 12
7.
Od 17 października 2022 r. udostępniono w Polsce Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej
Na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej (www.kis.gov.pl) zamieszczono informację o dołączeniu Polski od 17 października 2022 r. do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Użyczenie samochodu osobowego spółce z o.o. przez wspólnika - wybrane zagadnienia
Niekiedy na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o. wykorzystywane są prywatne samochody osobowe wspólników, na podstawie zawartej umowy użyczenia. Kwestie związane z taką (...)
str. 14
1.1.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi używanymi w ramach umowy użyczenia
W pierwszej kolejności należy wskazać, że spółka z o.o., która wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy wspólnika - na podstawie zawartej umowy (...)
str. 14
1.2.
Wykorzystywanie samochodu osobowego na podstawie umowy użyczenia a CIT w spółce z o.o.
W sytuacji gdy spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód wspólnika - na podstawie umowy użyczenia - należy ustalić, czy powinna wykazać (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółki z o.o.
Dla celów bilansowych nieodpłatne korzystanie - na podstawie umowy użyczenia - z samochodu osobowego wspólnika nie skutkuje powstaniem przychodu w spółce z o.o. (odmiennie niż (...)
str. 19
2.
Zaliczka na poczet sprzedaży towarów otrzymana w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa
Sprzedawcy towarów, zawierający transakcje z podmiotami krajowymi, pobierają często zaliczki na poczet dostawy towarów, obejmujące część ceny towaru. Niekiedy zaliczka jest w walucie obcej; również (...)
str. 20
2.1.
Zaliczka otrzymana w walucie obcej a VAT
Opodatkowanie otrzymanej zaliczki W sytuacji gdy nabywca krajowy wpłaci zaliczkę na poczet dostawy towaru w walucie obcej, to otrzymanie tej zaliczki należy rozliczać dla celów (...)
str. 20
2.2.
Wycena zaliczki w walucie obcej na potrzeby podatku dochodowego
Otrzymanie zaliczki a przychód podatkowy Na gruncie CIT/PIT skutki otrzymania od kontrahenta krajowego zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej sprzedaży towarów są generalnie analogiczne (...)
str. 23
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymanej zaliczki w walucie obcej
Otrzymana zaliczka a przychód bilansowy Dla celów bilansowych zaliczka otrzymana na poczet sprzedaży towarów, których dostawa nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, nie skutkuje powstaniem przychodu. (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Grupa VAT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Od 1 stycznia 2023 r. podatnikiem VAT będzie mogła być tzw. grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o (...)
str. 26
2.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT - planowane zmiany SLIM VAT 3
W ustawie o VAT przewidziano dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które określane jest przez organ podatkowy, jeżeli dokonując rozliczenia VAT podatnik popełni błąd powodujący m.in. zaniżenie zobowiązania (...)
str. 26
3.
Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta odliczonego VAT - interpretacja indywidualna KIS
Podatnik nie ma obowiązku korygowania dotychczas odliczonego VAT z tytułu opłat związanych z umową leasingu, która ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu leasingu. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 29
4.
Udzielanie korepetycji przez osobę nieposiadającą wykształcenia kierunkowego a VAT - wyrok WSA
Przedmiotowe zwolnienie z VAT dotyczące usług nauczania powinno przysługiwać także wówczas, gdy podatnik świadczący usługę polegającą na udzielaniu korepetycji nie posiada wykształcenia kierunkowego z danej (...)
str. 30
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Zwolnienie z kasy rejestrującej, gdy klient wpłaca należność przelewem/BLIKIEM
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z materiałami budowlanymi (sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej). Wykonuję także usługi budowlane. Dotychczas świadczyłem je wyłącznie na rzecz podmiotów (...)
str. 33
5.2.
Unijna procedura OSS - deklarowanie sprzedaży i wpłata podatku
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży na rzecz konsumentów z Niemiec, tj. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Całkowita wartość ww. dostaw przekroczy niedługo próg (...)
str. 34
5.3.
Organizacja wydarzenia kulturalnego a VAT
Fundacja organizuje festiwal piosenki wraz z konkursem z nagrodami w postaci pieniężnej. Za udział w festiwalu od uczestników oraz widzów nie są pobierane opłaty, wystawiona (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zmiany w zakresie estońskiego CIT
W poprzednich numerach BI opisywaliśmy niektóre planowane zmiany w CIT, które mają zostać wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki związane z wypadkiem drogowym a koszty uzyskania przychodów
Samochód ciężarowy spółki z o.o. na skutek wypadku przewrócił się, w związku z czym spółka poniosła wydatki na jego podniesienie (usługa dźwigowa). Czy spółka może (...)
str. 44
2.2.
Zakres zwolnienia podatkowego wynikającego z decyzji o wsparciu
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów oraz handlu towarami. W 2020 r. uzyskała decyzję o wsparciu w ramach SSE. Zwolnieniem zostały objęte (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Szkolenia on-line jako usługi w zakresie edukacji mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu - interpretacja KIS
Przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia szkoleń indywidualnych i grupowych (głównie on-line), zakwalifikowane do przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), mogą być (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot pracownikowi kosztów ładowania służbowego samochodu elektrycznego używanego również w celach prywatnych
Pracownicy użytkują firmowe samochody elektryczne do celów służbowych i prywatnych. Z tego tytułu firma dolicza im do przychodu podlegającego opodatkowaniu (w miesiącach wykorzystywania ww. samochodów) (...)
str. 48
2.2.
Sfinansowanie członkowi zarządu polisy na życie a PIT i ZUS
Spółka z o.o. wykupiła polisę na życie prezesowi zarządu, który pełni tę funkcję na podstawie powołania i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Czy składkę na (...)
str. 50
2.3.
Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach umowy franczyzy a spis z natury w PKPiR
Przedsiębiorca prowadzi działalność franczyzową w zakresie handlu odzieżą (PKPiR). Jego wynagrodzenie stanowi prowizja, której wysokość zależy od zrealizowanego obrotu. Towar, który znajduje się w lokalu (...)
str. 52
2.4.
Karty podarunkowe dla respondentów
Spółka w ramach przeprowadzanego projektu ma do zbadania określoną grupę osób w wieku 13-15 lat. Za udział w badaniu respondenci otrzymają karty podarunkowe do zrealizowania (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej do majątku prywatnego wspólników - interpretacja KIS
Wycofanie ze spółki cywilnej nieruchomości wraz z jej przekazaniem do majątku prywatnego wspólników nie powoduje powstania (u wspólników) z tego tytułu obowiązku podatkowego w PIT. (...)
str. 55
2.
Wydatki związane z transportem oraz montażem maszyny użytkowanej na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Firma podpisała umowę leasingu maszyny (bilansowo-finansowego a podatkowo-operacyjnego). Przed przyjęciem jej do używania poniesiono wydatki (o wartości ok. 10.000 zł) na transport oraz montaż (w (...)
str. 56
3.
Zakup urządzenia do firmowego zaplecza socjalnego
Pracownicy w budynku biurowym mają do dyspozycji pomieszczenie socjalne (kuchnię) wyposażoną m.in. w kuchenkę i piekarnik. W związku z tym, że w firmie w celu (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Planowana kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2023 r.
W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. (druk sejmowy nr 2653) w art. 24 wskazano, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma (...)
str. 58
2.
Składki ZUS od nieodpłatnych świadczeń przekazywanych osobom wykonującym pracę w terenie
Firma świadczy usługi budowlane i brukarskie na terenie miasta, gdzie mieści się jej zakład. Od listopada 2022 r. zatrudnieni w firmie pracownicy i zleceniobiorcy będą (...)
str. 59
3.
Składka zdrowotna opłacana od dochodów/przychodów za 2022 r. - odpowiedzi ZUS na wybrane pytania płatników
W ostatnich miesiącach 2022 r. osoby opłacające składkę zdrowotną według reguł wprowadzonych Polskim Ładem, czyli zasadniczo od dochodów/przychodów z działalności gospodarczej, mogą powoli przygotowywać się (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Pracowników zatrudnionych na część etatu obowiązuje niższy wymiar czasu pracy, ustalany proporcjonalnie do wielkości etatu takiego pracownika. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę wymiar (...)
str. 62
2.
Wynagrodzenie akordowe po przyznaniu pracownikowi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
Pracownik wynagradzany w formie akordu przedłożył nam orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Jak ustalić jego wynagrodzenie po zmniejszeniu norm czasu pracy? Przepisy dotyczące (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wybrane problemy dotyczące przejścia na estoński CIT w trakcie roku podatkowego - wyjaśnienie Min. Fin.
Podatnicy zgłaszają wątpliwości dotyczące ustalenia okresu, za jaki należy sporządzić na koniec roku obrotowego sprawozdanie finansowe po przejściu, w trakcie jego trwania, na opodatkowanie estońskim (...)
str. 65
2.
Inwentaryzacja zapasów w drodze spisu z natury - rozpoczęcie, przebieg, udokumentowanie oraz zakończenie
Ustawa o rachunkowości nie zawiera wskazówek, jak przeprowadzać czynności inwentaryzacyjne. Nie reguluje również związanych z inwentaryzacją kwestii formalnych oraz technicznych. Informacje dotyczące zakresu takich działań (...)
str. 66
3.
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. - konsekwencje prawne
Pomimo obowiązku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie do końca września 2022 r., w przypadku naszej spółki z o.o. sprawozdanie pozostało niezatwierdzone. Jakie mogą w (...)
str. 70
4.
Przeznaczenie zysku za 2021 r. na pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich
Spółka z o.o. w 2020 r. poniosła stratę, a w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. wykazała zysk. Ponieważ strata z 2020 r. pozostawała niepokryta, wspólnicy (...)
str. 72
4.1.
Podstawa prawna pokrycia straty
Rozliczenia wyniku finansowego za dany rok obrotowy w spółce z o.o. dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy Kodeks spółek handlowych (K.s.h.). (...)
str. 72
4.2.
Ujęcie pokrycia straty w księgach rachunkowych
Strata poniesiona przez jednostkę w 2020 r. podlegała przeniesieniu w 2021 r. z konta 86 "Wynik finansowy" na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", zapisem: - (...)
str. 72
5.
Podwyższenie udziału spółdzielni
Spółdzielnia otrzymała informację CIT-7 od innej spółdzielni, w której ma udziały, a w niej wykazany podatek od dywidendy w poz. 27 i kwota przychodu w (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.