Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2024 r., godz. 13:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (1143) z dnia 01.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2021 r. - ostateczne terminy
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, do końca września 2022 r. jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, miały obowiązek zatwierdzić (...)
str. 4
2.
Wypłata należności za użytkowanie urządzenia przemysłowego a mechanizm pay & refund - wyjaśnienie Min. Fin.
Na czym polega mechanizm pay & refund? Przy poborze podatku u źródła obowiązuje tzw. mechanizm pay & refund. Ma on zastosowanie do wypłat niektórych należności (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
W 2023 r. nastąpi dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. Podwyżka wspomnianego wynagrodzenia i stawki nastąpi od 1 stycznia i od 1 lipca (...)
str. 6
2.
Opublikowano nowe rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR)
W Dziennikach Ustaw z 13 września 2022 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r.: w sprawie informacji o cenach transferowych w (...)
str. 7
3.
Planowane przedłużenie tarczy antyinflacyjnej i zmiany w CIT - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat - z dnia 15 września 2022 r. - w sprawie planowanych rozwiązań podatkowych, dotyczących m.in. przedłużenia działania (...)
str. 8
4.
Trwa proces legislacyjny w zakresie zmian ustawy o CIT - wybrane zagadnienia
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, trwają prace legislacyjne w zakresie m.in. zmian przepisów CIT. Procedowane zmiany w przeważającej części modyfikują przepisy wprowadzone (...)
str. 9
4.1.
W 2023 r. zmiana terminu opłacania składek ZUS na potrzeby ich ujęcia w kosztach podatkowych dla celów CIT
Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności pracowniczych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń (...)
str. 10
4.2.
Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
Planuje się także wprowadzenie zmian w zakresie ulgi na złe długi, funkcjonującej na gruncie CIT. Przypomnijmy, że w ramach tej ulgi: wierzyciele korygują podstawę opodatkowania (...)
str. 10
4.3.
Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie
W ramach przepisów wprowadzanych Polskim Ładem, od 1 stycznia 2022 r. miały wejść w życie przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, przy czym jeszcze na etapie (...)
str. 11
5.
Nowe dodatki na ogrzewanie - ustawa opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 19 września 2022 r., pod poz. 1967, opublikowano ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Pozostawienie używanego samochodu osobowego w rozliczeniu przy zakupie nowego - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze, które nabywają samochody osobowe (środki trwałe) od dealera samochodowego, przekazują niekiedy w rozliczeniu swoje "stare" firmowe pojazdy, wykorzystywane dotychczas w prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
str. 14
1.1.
Zakup samochodu osobowego wraz z rozliczeniem sprzedaży "starego" - skutki w VAT
W ustawie o VAT nie zawarto szczególnych regulacji odnoszących się do sytuacji, gdy podatnik dokonuje zakupu samochodu osobowego (od dealera) pozostawiając w rozliczeniu swój "stary" (...)
str. 14
1.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT zakupu samochodu osobowego wraz z pozostawieniem "starego"
Również przepisy ustaw o podatku dochodowym nie odnoszą się do sposobu rozliczania zakupu samochodu (środka trwałego) wraz z pozostawieniem w rozliczaniu "starego" pojazdu. Naszym zdaniem, (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa rozliczenia zakupu z uwzględnieniem wartości sprzedanego składnika
Przekazanie (pozostawienie) "starego" samochodu osobowego (środka trwałego) w rozliczeniu zakupu nowego ujmuje się w księgach rachunkowych jako odrębne operacje gospodarcze (podobnie jak dla celów podatkowych). (...)
str. 19
2.
Nakłady na obcą nieruchomość - podatki i ewidencja księgowa u najemcy
Podmioty gospodarcze, które wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej cudze nieruchomości, ponoszą niekiedy nakłady na ich ulepszenie. Należy zauważyć, że z punktu widzenia prawa cywilnego (...)
str. 20
2.1.
Zwrot nakładów ulepszeniowych a VAT najemcy
Otrzymanie zwrotu nakładów ulepszeniowych jako czynność opodatkowana VAT W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do zwrotu nakładów poniesionych (...)
str. 21
2.2.
Rozliczenie nakładów na obcą nieruchomość dla potrzeb CIT/PIT
Ustalenie wartości początkowej powstałej inwestycji w obcym środku trwałym Sposób rozliczenia dla celów podatkowych wydatków poniesionych na obcy środek trwały zależy od efektu wykonanych prac. (...)
str. 23
2.3.
Ujęcie nakładów poniesionych na obcą nieruchomość i ich rozliczanie w księgach rachunkowych najemcy
Dla celów bilansowych nakłady ulepszeniowe na obce środki trwałe nazywane są "ulepszeniami w obcym środku trwałym". Przy ich rozliczaniu stosuje się zasady dotyczące innych środków (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwrot VAT w terminie 15 dni dla podatników bezgotówkowych - planowane zmiany Slim VAT 3
W poprzednich numerach Biuletynu Informacyjnego pisaliśmy o planowanych zmianach w VAT objętych pakietem uproszczeń Slim VAT 3, tj. na temat limitu uprawniającego do posiadania statusu (...)
str. 25
2.
Zawieszenie i wznowienie działalności a limit zwolnienia z VAT - interpretacja KIS
Fakt zawieszenia działalności gospodarczej nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty limitu uprawniającej do korzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 28
3.
Dostawa gruntu, na którym znajdują się fragmenty zabudowy sąsiedniej nieruchomości a zwolnienie z VAT - wyrok NSA
Dostawa gruntu, który nie jest przeznaczony pod zabudowę i na którym znajdują się fragmenty budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej (nie pełniące samoistnych znaczeniowo i odrębnych (...)
str. 30
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Faktury ustrukturyzowane - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury te są udostępniane i otrzymywane za pomocą oprogramowania (...)
str. 32
4.2.
Ulga na złe długi, gdy dłużnikiem jest osoba prywatna
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi na rzecz osób prywatnych. Zdarza się, że nie regulują oni swych zobowiązań. Czy mam prawo skorzystać z ulgi na (...)
str. 33
4.3.
Sprzedaż samochodu w ramach procedury VAT marża
Spółka (czynny podatnik VAT) kupiła kilka lata temu używany samochód osobowy od udziałowca (umowa kupna-sprzedaży). Auto zostało wprowadzone do środków trwałych. Było ono wykorzystywane w (...)
str. 34
4.4.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - właściwa stawka VAT
Czynny podatnik VAT dostarcza i montuje instalacje fotowoltaiczne. Jaką stawkę VAT powinien on stosować, jeżeli montażu dokonuje na potrzeby budynków jednorodzinnych mieszkalnych o powierzchni powyżej (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wątpliwości w zakresie stosowania estońskiego CIT - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2021 r. funkcjonują przepisy, na mocy których podatnicy CIT mogą wybrać zamiast "klasycznego" CIT opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, tj. tzw. estoński (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura wystawiona przez kontrahenta w dwóch walutach a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. nabywa od kontrahenta krajowego towary, które są dokumentowane przez sprzedawcę fakturami wystawionymi w dwóch walutach - w euro i w złotych. Kwota (...)
str. 39
2.2.
Ulga na robotyzację - kontrowersje dotyczące "kosztów kwalifikowanych"
W ramach ulgi na robotyzację odliczeniu podlega 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Na potrzeby tej ulgi określono definicję kosztu uzyskania (...)
str. 41
2.3.
Uproszczenia w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych
Czy możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej lub analizy zgodności dotyczy wyłączenie dokumentacji podatkowej sporządzanej do transakcji zawartej pomiędzy podatnikami krajowymi? W naszej ocenie, wskazane (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Montaż przydomowej turbiny wiatrowej w celu wytwarzania energii elektrycznej a ulga termomodernizacyjna - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup i instalację przydomowej turbiny wiatrowej w celu wytwarzania energii elektrycznej nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy zleceniobiorcy
Zatrudniamy pracowników i zleceniobiorców. Niektóre osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia (w wieku powyżej 26 roku życia) złożyły nam wnioski o niepobieranie zaliczek na podatek (...)
str. 47
2.2.
Zapłata składki zdrowotnej wspólnika spółki z jej rachunku - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i ewidencja księgowa
Spółka jawna osób fizycznych (dwóch wspólników) prowadzi księgi rachunkowe. Wspólnicy stosują podatek liniowy, opłacając "zwykłe" zaliczki miesięczne. Czy wspólnicy tej spółki mogą zaliczać do kosztów (...)
str. 49
2.3.
Świadczenie usług transgranicznych w Niemczech a rozliczenie podatku dochodowego
Osoba fizyczna, która mieszka w Polsce, prowadzi w naszym kraju indywidualną działalność gospodarczą (usługi kosmetyczne), opodatkowaną na zasadach ogólnych. W sierpniu 2022 r. osoba ta (...)
str. 50
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zwrot pracownikowi wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych a zwolnienie z PIT
Pracodawca zwraca pracownikom wydatki poniesione na zakup okularów korygujących wzrok. Czy zwracane kwoty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania? Kwoty zwracanych pracownikom wydatków na zakup okularów (...)
str. 53
3.2.
Wstępna opłata w leasingu samochodu osobowego a limit 150.000 zł
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zawarłem umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (spalinowy, o wartości ponad 150.000 zł), który będę wykorzystywał w firmie. Czy wstępna opłata (...)
str. 54
3.3.
Świadczenie usług taksówek a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówek (PKWiU 49.32). Czy przychody ze świadczenia takich usług może opodatkowywać ryczałtem ewidencjonowanym? Jeśli tak, to jaką (...)
str. 54
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Prace remontowe i modernizacyjne przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji - interpretacja KIS
Wydatki zarówno o charakterze remontowym, jak i modernizacyjnym - warunkujące kompletność/zdatność do użytku środka trwałego - stanowią element wartości początkowej środka trwałego i mogą zostać (...)
str. 55
2.
Zakup dodatkowego pieca centralnego ogrzewania a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń zakładowych w kotłowni zainstalowaliśmy dodatkowy piec centralnego ogrzewania przystosowany do spalania drewna. Równolegle jako wciąż czynny pozostanie stary piec gazowy. Jak (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
W 2023 r. dwukrotny wzrost składek ZUS dla niektórych ubezpieczonych
W 2023 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej nastąpi dwukrotnie, tj. od dnia: 1 stycznia 2023 r. - minimalne wynagrodzenie (...)
str. 58
2.
Ekwiwalent pieniężny za korzystanie z płatnych pryszniców wypłacany kierowcom transportu międzynarodowego a składki ZUS - interpretacja ZUS
Ekwiwalenty pieniężne na poczet kosztów korzystania z płatnych pryszniców i toalet oraz ekwiwalenty za pranie i suszenie odzieży roboczej, wypłacane pracownikom (kierowcom) wykonującym przewozy międzynarodowe, (...)
str. 60
3.
Składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy
Przedsiębiorca ze znacznym stopniem niepełnosprawności prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych. Zgodnie z przepisami może nie opłacać składki zdrowotnej, jeśli jego przychody z ww. (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Odbywanie dyżuru przez pracowników a odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz zakaz pracy w nadgodzinach
Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy, po 8 godzin od poniedziałku do piątku, sporadycznie odbywają dyżury domowe po godzinach pracy. Zdarzyło się, że pracownik (...)
str. 63
2.
Uchylenie niższych norm czasu pracy dla niepełnosprawnego na podstawie zgody lekarza
Skierowaliśmy na wstępne badania lekarskie osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którą chcemy zatrudnić w ogólnych normach czasu pracy, m.in. po 8 godzin na dobę. Przyszły (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozpoczęcie rocznej inwentaryzacji oraz zawarcie umów o badanie sprawozdań finansowych za 2022 r.
Od 1 października 2022 r. jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące zapasów (w drodze spisu z natury) i rozrachunków oraz powierzonych innym jednostkom własnych aktywów (...)
str. 66
2.
Utworzenie funduszu na cele inwestycyjne w ramach podziału zysku wypracowanego w 2021 r.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2021 r. wykazało zysk. Ponieważ spółka planuje rozszerzenie działalności, w tym inwestycje dotyczące zakupu środków trwałych, postanowiono wykorzystać (...)
str. 67
2.1.
Utworzenie Funduszu
Zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszu zostały określone w art. 15 ust. 1hb i 1hba ustawy o PDOP. Ponadto Ministerstwo Finansów (MF) wydało w przedmiotowym (...)
str. 68
2.2.
Wydatkowanie środków funduszu na zakupy
Zgodnie z regulacjami podatkowymi, aby wartość środków przekazanych na Fundusz inwestycyjny mogła pozostać kosztami podatkowymi, koniecznym jest odpowiednie wydatkowanie środków zdeponowanych na ww. specjalnym rachunku (...)
str. 69
3.
Podatek u źródła (WHT) z tytułu wypłaty odsetek od pożyczki
Spółka z o.o. zapłaciła z własnych środków podatek u źródła (WHT) od odsetek od pożyczki, wypłaconych podmiotowi zagranicznemu (nierezydentowi). Jak należy ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 72
4.
Ujęcie w ewidencji księgowej wydatku na remont środka trwałego
W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy remont elewacji budynku, w którym prowadzimy działalność gospodarczą. Koszt prac wyniósł około 100.000 zł. W jaki sposób powinniśmy taki wydatek ująć (...)
str. 73
5.
Zarząd sukcesyjny - czy zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Mąż prowadził działalność gospodarczą i niedawno zmarł, w związku z czym jako wyłączny spadkobierca będę zarządcą sukcesyjnym kontynuującym działalność gospodarczą męża. Czy mogę także kontynuować (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.